Kaavaluonnos

Yleiskaavan luonnos valmistui kaupunkisuunnittelulautakunnan käsittelyyn marraskuussa 2014. Luonnos esittää, miten Helsinki voisi kasvaa 250 000 asukkaalla vuoteen 2050 mennessä.

Kaavaluonnoksessa merkittävä osa Helsingin kasvusta kohdistuisi laajentuvaan kantakaupunkiin. Tilaa uusille kantakaupunkimaisille kaupunginosille saataisiin pitkällä tähtäimellä moottoritiemäisten väylien varsilta muuttamalla ne kaupunkibulevardeiksi Kehä I:n sisäpuolella.

Vihdintien ja Itäväylän bulevardit jatkuisivat kaupungin rajalle saakka, sillä ne ovat liikenneratkaisuiltaan jo nykyisin katumaisia aina kaupungin rajalle asti. Länsiväylällä ja Itäväylällä voisi olla myös katettuja osuuksia.

Kantakaupungin lisäksi uutta rakentamista on luonnoksessa osoitettu erityisesti Malmin lentokentän ympäristöön sekä raideliikenteen solmukohtiin ja merkittävien asemien ympäristöihin. Esimerkiksi Malmi, Itäkeskus, Herttoniemi ja Kannelmäki kasvaisivat uusiksi keskustoiksi, joissa olisi monipuolisesti asumista, palveluja ja työpaikkoja.

Raiteet luovat verkostokaupunkia

Raideliikenneverkostolla on tärkeä rooli kaavaluonnoksessa. Metro, junat ja poikittaiset pikaraitiotiet yhdistävät kaupungin keskukset verkostokaupungiksi. Nykyisiä raiteita täydentämään luonnokseen on merkitty pikaraitioteinä Jokeri 1 ja Jokeri 2, Otaniemen ja Kumpulan välinen Tiederatikka sekä kantakaupungista Vuosaareen ulottuva Saaristoratikka. Lisäksi pikaraitiotiet kulkisivat säteittäisiä kaupunkibulevardeja pitkin.

Pikaraitioteiden lisäksi varaudutaan metro- ja rautatieverkon laajentamiseen, kuten Töölön metroon ja Lentorataan. Toimivaa ja kestävää liikkumista tavoitellaan myös jalankulun ja pyöräilyn olosuhteiden parantamisella.

Suuri osa Helsingin viheralueista säilyisi jatkossakin viheralueina. Merkittävin muutos koskee Keskuspuiston länsireunaa, jossa moottoritien ramppi- ja melualueet on osoitettu rakentamiseen. Se mahdollistaisi Hämeenlinnanväylän muuttamisen kaupunkibulevardiksi, mutta myös suojaisi Keskuspuistoa liikenteen melulta. Uusia merkittäviä virkistys- ja matkailualueita kaavaillaan puolustusvoimilta vapautuviin saariin.

Kaavaluonnoksen käsittely ja aineistot

Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunta käsitteli kaavaluonnosta 25.11.2014. Lautakunta asetti luonnoksen nähtäville kokouksessaan 16.12.2014. Kokouksessa hyväksyttiin myös joitakin vastaehdotuksia, joista osa käsitteli  jatkovalmistelua ja osa oli jo tässä vaiheessa luonnokseen tehtyjä muutoksia. Luonnoskarttaan tehtiin muutoksia Pohjois-Vuosaaressa, Meri-Rastilassa, Pitäjänmäellä sekä Herttoniemessä.

Yleiskaavan luonnos oli nähtävänä 7.1.–28.2.2015. Kaavaluonnoksesta keskusteltiin verkossa ja tammikuussa info- ja näyttelytila Laiturilla järjestetyissä neljässä tapahtumassa. Yleiskaavan luonnosta tarkennetaan lausuntojen ja mielipiteiden pohjalta yleiskaavaehdotukseksi.

Kaavaluonnokseen liittyvissä teemakartoissa esitetään yksityiskohtaisempia ratkaisuja esimerkiksi liikenteestä tai viheralueista.

Kaikki luonnoksen liitemateriaalit ja yleiskaavan aineistot >>