Kaavaehdotus

Yleiskaavaehdotus esittää, miten Helsinki voisi kasvaa 250 000 asukkaalla vuoteen 2050 mennessä. Ehdotus on työstetty marraskuussa 2014 valmistuneesta kaavaluonnoksesta.

Kaavan perusratkaisut on säilytetty ennallaan: Helsingistä esitetään tiivistä kaupunkia, jonka useita keskuksia yhdistää raideliikenne. Kantakaupunki laajenisi kaupunkibulevardeiksi muutettujen moottoritiemäisten väylien varsille. Helsinki olisi edelleen vihreä kaupunki, jonka vahvuuksia olisivat kaupunkimetsät ja kulttuuriympäristöt.

Uudesta rakentamisesta karkeasti ottaen kolmannes on sijoitettu kaupunkibulevardien varsille laajenevaan kantakaupunkiin, kolmannes täydennysrakentamisena erityisesti raideliikenteen solmukohtiin ja kolmannes uusille rakentamisalueille, kuten Malmin lentokentälle.

Rakentamisalueiden rajoja on paikoin tarkistettu saadun palautteen ja lisäselvitysten perusteella. Uutena rakentamisalueena ehdotukseen on lisätty Rastilan leirintäalueen ympäristö. Leirintäalueelle on osoitettu uusi sijainti Uutelasta. Tuomarinkylän kartanon ja Talin golfkentän alueita on tarkasteltu yhdessä alueiden toimijoiden kanssa ja tarkempien suunnitelmien työstämistä jatketaan yhteistyössä.

Muutoksia on tehty lisäksi ehdotuksen kaavamääräyksiin. Oikeusvaikutteisiksi on merkitty varsinaisen kaavakartan ohella Kaupunkiluonto- ja Kulttuuriympäristöt teemakarttojen esitykset valtakunnallisesti merkittävistä maisema- ja kulttuuriympäristöistä, Natura-alueista, luonnonsuojelualueista sekä Helsingin luonnonsuojeluohjelmassa 2015–2024 suojeltavista alueista.

Lisäselvityksiä on luonnoksen valmistumisen jälkeen tehty yleiskaavan taloudellisista vaikutuksista, kaupunkibulevardien seudullisista vaikutuksista ja Hämeenlinnanväylän kaupunkibulevardista sekä Natura-alueisiin kohdistuvista vaikutuksista.

Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 10. marraskuuta yleiskaavaehdotuksesta. Tarkat tiedot lautakunnan tekemistä muutoksista on listattu kokouksen viralliseen päätöstiedotteeseen: Päätöstiedote 10.11. kaupunkisuunnittelulautakunnan kokouksesta

Helsingin uusi yleiskaavaehdotus oli nähtävillä 29.1.2016 asti. Ehdotuksesta tulleet muistutukset ja lausunnot käsitellään viimeistään syksyllä 2016 kaupunkisuunnittelulautakunnassa, minkä jälkeen ehdotus etenee kaupunginhallituksen ja -valtuuston päätettäväksi loppuvuodesta 2016. Yleiskaavalle valmistellaan myös toteuttamisohjelma, jossa esitetään järjestys ja aikataulu yleiskaavaa toteuttavalle suunnittelulle.

Yleiskaavaehdotus ja liitemateriaali

Yleiskaavaehdotuksen selostus: Kaupunkikaava – Helsingin uusi yleiskaava – Ehdotus 6.10.2015, kslk 10.11.2015. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2015:7. Lisälehti kaupunkisuunnittelulautakunnan 10.11.2015 päätöksistä.

Yleiskaavaehdotuksen päivitetty kaavakartta. Kslk 10.11.2015.

Kaikki kaavaehdotuksen liitemateriaali >>