Yhteystiedot

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@hel.fi, ellei erikseen mainita toisin.

Rikhard Manninen, yleiskaavapäällikkö
p. (09) 310 37160

Christina Suomi, yksikön päällikkö
p. (09) 310 37321

Anne Karlsson, tiimipäällikkö, selvitykset ja vaikutusten arvioinnit
p. (09) 310 37444

Heikki Salmikivi, tiimipäällikkö, yleispiirteinen maankäytön suunnittelu
p. (09) 310 37483

Heikki Hälvä, yksikön päällikkö, liikenne- ja katusuunnittelu
Liikennesuunnittelu
p. (09) 310 37142

Pihla Kuokkanen, liikenneinsinööri, liikenne- ja katusuunnittelu
Liikennesuunnittelu
p. (09) 310 37124

Jouni Kilpinen, diplomi-insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu
Teknisen infran suunnittelu
p. (09) 310 37251

Raisa Kiljunen-Siirola, maisema-arkkitehti
Maisemasuunnittelu, luonto ja kulttuuriympäristöt
p. (09) 310 37209

Sari Yli-Tolppa, suunnitteluavustaja
Julkaisut ja aineistot
p. (09) 310 37068

Viestintä

Heikki Mäntymäki, viestintäpäällikkö, p. (09) 310 37368
Mikko Uro, viestintäsuunnittelija, mediaviestintä, p. (09) 310 37394

Kaupunkiympäristön toimiala
Maankäytön yleissuunnittelu
Yleiskaavoitus
PL 58211 (Kansakoulukatu 3)
00099 HELSINGIN KAUPUNKI