Yhteystiedot

Helsingin yleiskaavaa valmistellaan kaupunkisuunnitteluvirastossa.

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@hel.fi, ellei erikseen mainita toisin.

Rikhard Manninen, yleiskaavapäällikkö
p. (09) 310 37160

Marja Piimies, yleiskaava-arkkitehti
p. (09) 310 37329

Anne Karlsson, johtava yleiskaavasuunnittelija
p. (09) 310 37444

Heikki Hälvä, toimistopäällikkö, liikennejärjestelmätoimisto
Liikennesuunnittelu
p. (09) 310 37142

Pihla Melander, liikenneinsinööri, liikennejärjestelmätoimisto
Liikennesuunnittelu
p. (09) 310 37124

Jouni Kilpinen, diplomi-insinööri, teknistaloudellinen toimisto
Teknisen infran suunnittelu
p. (09) 310 37251

Anna Böhling, maisema-arkkitehti
Maisemasuunnittelu, luonto ja kulttuuriympäristöt
p. (09) 310 37211

Anniina Tolonen, yleiskaavasihteeri
Julkaisut ja aineistot
p. (09) 310 37438

Viestintä

Heikki Mäntymäki, viestintäpäällikkö, p. (09) 310 37368
Marja Lintula, viestintäsuunnittelija, verkkoviestintä, p. (09) 310 37462
Mikko Uro, viestintäsuunnittelija, mediaviestintä, p. (09) 310 37394

Vuorovaikutus

Maija Mattila, vuorovaikutussuunnittelija, p. (09) 310 37435
Juha-Pekka Turunen, vuorovaikutussuunnittelija, p. (09) 310 37403

Kirjalliset mielipiteet lähetetään osoitteeseen

Helsingin kaupunki, Kirjaamo, Yleiskaava
PL 10, 00099 Helsingin kaupunki,
(käyntiosoite: Kaupungintalo Pohjoisesplanadi 11–13),
Sähköposti: helsinki.kirjaamo@hel.fi

Yleiskaavatoimiston henkilökunta

Douglas Gordon, arkkitehti
p. (09) 310 37158

Hannele Koivuniemi, tutkimussihteeri
p. (09) 310 37162

Jouko Kunnas, arkkitehti
p. (09) 310 37070

Hanna Käyhkö, yleiskaavasuunnittelija
p. (09) 310 37265

Esko Lauronen, insinööri
p. (09) 310 37153

Elina Luukkonen, yleiskaavasuunnittelija
p. (09) 310 37073

Jussi Mäkinen, yleiskaavasuunnittelija
p. (09) 310 37267, jussi.i.makinen[ät]hel.fi

Juha Niemelä, yleiskaavasuunnittelija
p. (09) 310 37156, juha.m.niemela[ät]hel.fi

Marja Ojanperä, suunnitteluavustaja
p. (09) 310 37159

Tapani Rauramo, arkkitehti
p. (09) 310 37071

Heikki Salmikivi, yleiskaavasuunnittelija
p. (09) 310 37483

Christina Suomi, arkkitehti
p. (09) 310 37321

Alpo Tani, yleiskaavasuunnittelija
p. (09) 310 37316

Satu Tarula, yleiskaavasuunnittelija
p. (09) 310 37164

Sari Yli-Tolppa, suunnitteluavustaja
p. (09) 310 37068

Yleiskaavatoimiston osoitetiedot

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto
yleiskaavatoimisto
PL 2100 (Kansakoulukatu 3)
00099 HELSINGIN KAUPUNKI