Blogi: Yleiskaavaprosessi

Yleiskaavan visioraportti painotuotteena

Lautakunnan joulukuussa hyväksymän yleiskaavan vision voi nyt noutaa painettuna julkaisuna info- ja näyttelytila Laiturilta Kampista. Julkaisu on saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Yleiskaavan visio vie kohti tiivistä kaupunkia. Uusi yleiskaava on kaupunkikaava. Vision mukaan Helsingissä on 860 000 asukasta vuonna 2050. Pikaraitiotiet yhdistävät solmukohtien tiiviitä pikkukaupunkeja. Kantakaupunki on laajentunut bulevardeiksi muutettujen moottoriteiden varsille. Tutustu visioon

Blogi: Yleiskaavaprosessi

Lautakunta hyväksyi yleiskaavan vision

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti hyväksyä yleiskaavan Vision 2050 liitteineen Helsingin yleiskaavaluonnoksen laatimisen pohjaksi kokouksessaan 3.12.2013. Lautakunta hyväksyi yksimielisesti seuraavat vastaehdotukset esittelijän ehdotukseen: Säännöllisen aikataulutetun linjalaivaliikenteen osalta mahdollistetaan liikenteen siirtäminen Vuosaaren satamaan. Jatkovalmistelussa selvitetään mahdollisuudet laajentaa Helsingin viher- ja virkistysalueita saaristossa ja turvata kaavamerkinnöin näiden alueiden riittävyys tulevaisuudessa. Huomio kiinnitetään myös mahdollisuuksiin kehittää saaria matkailu- ja muiden elinkeinojen näkökulmasta.[…]

Blogi: Työ ja elinkeinot

Elinkeinoelämä on kaupungin menestyksen kivijalka

Helsingin seudun menestyksen edellytyksenä on se, että yrityksiä syntyy ja sijoittuu seudulle. Sitä kautta lisääntyvät työpaikat, taloudellinen kasvu ja muu hyvinvointi. Helsinki tuottaa merkittävän osan myös koko Suomen ja seudun bruttokansantuotteesta. Uuden yleiskaavan tavoitteena on varata riittävästi toimitiloja, jotta nopean kasvun skenaarion synnyttämät työpaikat voivat toteutua.

Blogi: Osallistu

Millainen on tulevaisuuden Helsinkisi?

Kaupunkisuunnitteluvirasto avasi tänään avoimen karttapohjaisen kyselyn, jonka avulla kartoitetaan kaupunkilaisten näkemyksiä tulevan yleiskaavan pohjaksi. Vastaa kyselyyn ja kerro, millainen on sinun mielestäsi hyvä Helsinki vuonna 2050. Olisiko kantakaupunki nykyistä isompi ja moottoriteiden tilalle rakennettu kaupunkibulevardeja? Pitäisikö raideliikenteellä päästä työhön, luontoon ja harrastusten äärelle nykyistä helpommin? Miten kasvavaan kaupunkiin saataisiin riittävästi asuntoja? Helsingin uuden yleiskaavan pohjaksi[…]

Blogi: Kaupunkirakenne

Raideliikenteen solmukohtiin syntyy kuumia “hotspot-asemia”

Helsingissä on viisitoista junaliikenteen lähiasemaa ja seitsemäntoista metroasemaa. Erityinen kehittämisen ja tiivistämisen paine kohdistuu niihin asemiin, joissa nykyinen raideliikenne risteää tulevien poikittaisten joukkoliikennereittien kanssa. Kutsutaan näitä vaikkapa “hotspot-asemiksi”. ”Hotspot-asemia” ovat tulevaisuudessa Jokeri I- ja Jokeri II-linjojen varsille sijoittuvat junaliikenteen lähiasemat Pitäjänmäki, Huopalahti, Oulunkylä sekä Malmi. Käpylän asemalla tulevaisuudessa pysähtyvät Kehäradan paikallisjunat ja aseman yhteyteen rakentuu[…]

Blogi: Yleiskaavaprosessi

Urbaani visio videolla

Yleiskaavan visio 2050 vie kohti tiiviistä ja urbaania Helsinkiä. Yleiskaavapäällikkö Rikhard Manninen kertoo haastattelussa vision tärkeimmistä teemoista. Vision ytimessä on urbaanin Helsingin laajentaminen. Siihen liittyy moottoritiealueiden ottaminen rakentamiskäyttöön. Toinen pääajatus liittyy raideliikenteen verkostokaupunkiin: esikaupunkien keskuksista kehitetään omavaraisempia pikkukaupunkeja palveluineen. Toteutuminen tarvitsee Mannisen mukaan huomattavasti lisää asuinrakentamista. Tärkeitä ovat poikittaiset raideyhteydet keskuksien välillä. Kolmas iso kysymys koskee yritysalueita. Sallitaanko[…]

Blogi: Yleiskaavaprosessi

Yleiskaavan visio vie kohti tiivistä kaupunkia

Vuoden 2050 Helsingissä raideliikenne yhdistää tiiviisti rakennettuja esikaupunkikeskuksia. Kantakaupunki on laajentunut kaupunkibulevardeiksi muutettujen moottoriteiden varsille. Tällaista tulevaisuudennäkymää esitetään Helsingin uuden yleiskaavan visiossa. Visiossa kuvataan tahtotila yleiskaavan tärkeimmille maankäyttöratkaisuille. Siinä ehdotetaan myös toimintalinjauksia, joilla tavoitteisiin päästään. Lähtökohta visiolle on ollut väestöennuste, jonka mukaan vuonna 2050 Helsingissä on noin 860 000 asukasta. Vision Helsinki on kauttaaltaan nykyistä[…]

Blogi: Osallistu

Missä syntyy uusi kaupunkikulttuuri?

Yleiskaavapäällikkö Rikhard Manninen on tyytyväinen yleiskaavan visiotyön yhteydessä käydyn avoimen keskustelun vilkkaudesta ja monipuolisuudesta. Keskustelussa on hän mukaansa selvästi ollut havaittavissa se, että toiveet urbaanin kaupungin kehittämisestä ovat nousussa. “Päällimmäisenä on jäänyt mieleen kaupungin kaipuu, urbaanin kaupungin toive on noussut esille yllättävän vahvasti.” Tämä kuvastaa Mannisen mukaan kaupungissa olemisen tavan muutosta. Myös suunnittelukulttuuri elää murrosvaihetta.[…]

Blogi: Yleiskaavaprosessi

Vision selvitykset valmistuivat

Yleiskaavan visio 2050 tulee kaupunkisuunnittelulautakunnan käsittelyyn 22.10.2013. Visiota varten tehtyihin selvityksiin voi tutustua jo etukäteen. Yleiskaavan visio rakentuu pitkälti urbaanin kaupungin teeman ympärille: Helsinki on vuonna 2050 metropolialueen urbaani ydin ja raideliikenteen verkostokaupunki. Kantakaupunkia laajennetaan moottoritiemäisten ympäristöjen maankäyttöä tehostamalla ja muuttamalla sitä urbaaniksi kaupunkitilaksi. Aihetta käsitellään selvityksessä, jossa tarkastellaan kaikkien sisääntuloväylien maankäyttöä. Kohti urbaanimpaa Helsinkiä[…]