Blogi: Yleiskaavaprosessi

Valtuusto hyväksyi yleiskaavan

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Helsingille uuden yleiskaavan pitkän keskustelun ja useiden äänestysten jälkeen. Ehdotukset yleiskaavan palauttamisesta uuteen valmisteluun äänestettiin nurin selvin luvuin. Ehdotus Keskuspuiston rajaamiseksi pois uudesta yleiskaavasta kaatui äänin 55 – 30 ja muut vastaehdotukset vielä selvemmin. Keskustelussa käytettiin lähes 150 puheenvuoroa ja se kesti yhteensä yli kuusi tuntia. Eniten keskustelua aiheuttivat Keskuspuiston ja Malmin lentokentän[…]

Blogi: Asuminen

Vartiosaari tulevaisuuden asumisen testialustaksi

Millainen asuinalue Vartiosaari voisi olla vuonna 2030? Vartiosaaren suunnittelussa on otettu mukaan tulevaisuusnäkökulma, joka avaa vaihtoehtoisia kehityskuvia. Tulevaisuusklinikoiden ajatuksissa korostuivat yhteisöllisyys, autottomuus ja asumisen kokeilut. Vartiosaari on ainutlaatuinen alue, joka mahdollistaa uudenlaisen saaristokaupunginosan rakentamisen. Samalla rakentamista on kritisoitu ja sen on nähty uhkaavan saaren kulttuuri- ja luonnonympäristöä.