Blogi: Kaupunkielämä

Hyvän kaupunkielämän aineksia

Ihmisen mittakaava ja elämänlaatuun liittyvät kysymykset ovat kulkeneet yleiskaavaa tehtäessä koko ajan strategisen suunnittelutason rinnalla. Jo visiovaiheessa yhtenä läpileikkaavana teemana oli hyvä elämä. Kaupunkikaavaa tehtäessä on keskitytty nimenomaan hyvään kaupunkielämään. Siihen liittyvät palvelujen saatavuus, niiden ja työpaikkojen saavutettavuus, viihtyisä ja turvallinen kaupunkiympäristö sekä riittävät virkistysalueet. Helsinki on viime vuosina ollut kärkikymmenikön joukossa kansainvälisissä elämänlaatuvertailuissa. Aikakauslehti[…]

Blogi: Maailman kaupungit

Urbanismi on arvossa myös Washingtonissa

Yhdysvaltain pääkaupunki Washington D.C. on kaupunkisuunnittelullisesti kiinnostava kaupunki. Se on myös yleiskaavoituksen näkökulmasta kiinnostavassa vaiheessa. Kaupungissa hyväksyttiin vuonna 2006 yleiskaava eli Comprehensive Plan. Helsingin tavoin Washington on kasvava kaupunki. Vuodesta 2000 vuoteen 2012 kaupungin väkimäärä kasvoi noin 60 000 asukkaalla. Washingtonissa asukkaita on reilut 630 000. Toki itse kaupunkiseutu on selvästi Helsinkiä suurempi, sillä seudulla[…]

Blogi: Kaupunkirakenne

Urbanismi vahvistuu myös pohjoisessa?

Keskustojen vetovoimaa on viime aikoina tuotu yhä vahvemmin esille julkisuudessa. Näyttää siltä, että muuttovirta kehyskuntiin on hiipumassa ja urbaanien ympäristöjen suosio on kasvussa. Tämä on ollut havaittavissa Helsingin seudulla. Nähtävästi kehitys on samansuuntaista myös pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Oulussa ilmestyvä Kaleva on julkaissut verkkosivuillaan artikkelin, jonka mukaan Pohjoisen Suomen kaupungeissa asuntorakentaminen on vilkastunut nimenomaan keskustoissa ja aivan[…]

Blogi: Maailman kaupungit

Arkkitehtuurimuseossa keskustellaan kaupunkien kehityksestä

Strategisen muutoksen asiantuntija Carl Mossfeldt haastoi ihmisiä keskustelemaan lähiöiden tulevaisuudesta Arkkitehtuurimuseon Vaikuttajafoorumissa 29. lokakuuta. Carl Mossfeldt tunnetaan ruotsalaisen Tällberg Foundationin pitkäaikaisena toimitusjohtajana ja keskeisenä kehittäjänä. Hän on vetänyt säätiön lukuisia strategisen muutoksen projekteja, joissa ovat yhdistyneet mm. työpaikkojen luominen, ilmastonmuutoksen hillitseminen ja taloudellinen kestävyys. Helsingissä Mossfeldt avasi samoja teemoja esimerkkinään pääosin 1960- ja 70-luvuilla rakennettu[…]

Blogi: Maailman kaupungit

Keskustat ovat nyt nousussa

Nuorten, hyvin koulutettujen ja urbaania elämäntapaa arvostavien asukkaiden virta kulkee kohti keskustoja ja urbaanin asumisen tulevaisuus näyttää valoisalta. Amerikkalainen journalisti Alan Ehrenhalt käsittelee urbanismia ja siihen liittyviä kehityspiirteitä alkuvuodesta julkaistussa kirjassaan The Great Inversion and the Future of the American City.