Blogi: Osallistu

Kevään seminaareissa noin 800 kävijää

Yleiskaavan seitsemässä teemaseminaarissa on esitelty ja keskusteltu yleiskaavan teemoista, kuten väestönkasvusta, liikenteestä, asumisesta, elinkeinoista, energiasta ja viheralueista. Laiturilla vieraili yleiskaavan aloituspamauksessa ja teemaseminaareissa noin 800 kävijää. – Meille yleiskaavan tekijöille on ollut ilahduttavaa nähdä, että yleiskaava kiinnostaa kaupunkilaisia. Olemme saaneet tilaisuuksissa hyviä kommentteja, jotka ovat haastaneet meitä tarkastelemaan asioita useista näkökulmista, sanoo Marja Piimies yleiskaavatoimistosta. Seminaarien[…]

Blogi: Osallistu

Kaupan ja palveluiden teema päätti seminaarien sarjan

Kauppa ja palvelut -teemaseminaarissa 22. huhtikuuta kysyttiin, missä ovat kauppa, koulu ja kirjasto vuonna 2050. Yleiskaavasuunnittelija Anne Karlsson kertoi esityksessään, mitä asioita yleiskaavassa pohditaan kaupan ja palveluiden näkökulmasta. – Keskeisiä kysymyksiä ovat, kuinka paljon tarvitaan lisää tilaa kaupalle ja palveluille, missä ne sijaitsevat ja millaisia ne ovat. Pekka Normo ympäristöministeriöstä esitteli kaavoituksen keinoja ohjata kaupan[…]

Blogi: Työ ja elinkeinot

Kauppa menee moniin kanaviin

Kaupan yritykset kehittävät tällä hetkellä vahvasti monikanavaisia strategioita. Asiakkaille halutaan luoda ostamisen ja palvelujen ratkaisuja vaihteleviin tilanteisiin. Kaupan toiminnan tavoitteena on arvon tuottaminen asiakkaille. Arvo muodostuu asiakkaiden myönteisistä ostamisen, palvelujen ja käytön kokemuksista. Kaupan yritysten menestyminen markkinoilla ja niiden kannattavuus on seuraustekijä siitä, syntyykö arvoa asiakkaille vai ei.

Blogi: Energia

Merituulta Helsingissäkin?

Jos Helsinkiin rakennettaisiin 60 kappaletta viiden megawatin tehoista tuulivoimalaa, ne tuottaisivat 20 prosenttia Helsingin sähkön kulutuksesta. Määrä vastaisi 400 000 kerrostalokaksion vuotuista sähkönkäyttöä. Hyvätuulisella merialueella tuulivoimalan huipputehon aika ylittää 4 000 tuntia vuodessa. Tällä on iso merkitys Helsingin Energian kehityksessä kohti hiilineutraaliutta ja uusiutuvaa energiaa.

Blogi: Osallistu

Miten rakentaminen ja virkistysalueet sovitetaan yhteen?

Kaupunkirakenteen tiivistäminen edellyttää viheralueiden tavoitteellista kehittämistä. Yleiskaavatyön pohjaksi laaditaan viheralueiden kehityskuva. Teemaseminaarissa 25.2. keskusteltiin viher- ja virkistysalueista, vapaa-ajasta ja kaupunkikulttuurista. Kaupungin kasvaessa keskeistä on uusien rakentamisalueiden ja virkistysalueiden yhteensovittaminen ja viihtyisän ja monimuotoisen kaupunkiympäristön luominen. Mitä virkistysalueilta odotetaan, mitkä ovat tulevaisuuden virkistysalueet ja millainen on virkistysalueiden kehityskuva? Nykyisten viher- ja virkistysalueiden arvottamisessa ja uusien virkistysalueiden[…]