Blogi: Kaupunkikaava

Kaupunkikaavasta valmistui esite

Helsingin uuden yleiskaavan sisältö on tiivistetty esitteeksi. Kaupunkikaava-esite avaa yleiskaavan keskeisiä ratkaisuja, kuten kaupungin tiivistämistä, kantakaupungin laajentamista kaupunkibulevardien varsille ja raideliikenteen kehittämistä. Lisäksi esite käsittelee Helsingin merellisyyttä, viher- ja virkistysalueiden verkostoa sekä kaupunkikulttuuria. Se esittelee myös yleiskaavan yli neljän vuoden mittaista vuorovaikutteista suunnitteluprosessia. Esitteen liitteenä on A2-kokoinen yleiskaavakartta, ja esitteessä kerrotaan havainnollisesti, miten karttaa luetaan[…]

Blogi: Osallistu

Täydentyvän Laajasalon suunnitelmia keskusteluun

Laajasaloon suunnitellaan uutta asumista Laajasalontien varteen kauppakeskuksen ympäristöön sekä Koirasaarentien ja Ilomäentien varsille. Itärannan kaavassa kehitetään rantareittiä ja tutkitaan täydennysrakentamisen mahdollisuuksia. Suunnitelmista järjestetään asukastapahtuma 17. maaliskuuta. Yliskylässä suunnitellaan Laajasalontien varteen asuinkerrostaloja, joista pääosa sijoittuu suunnitteilla olevan kauppakeskuksen kortteliin. Laajasalontien moottorikatu muutetaan kaikkien liikkumistapojen katualueeksi Koirasaarentien risteyksestä pohjoiseen. Laajasalontielle on suunniteltu kaksi raitiotiekaistaa, neljä autokaistaa, kävely-[…]

Blogi: Asuminen

Vuosaaren Kallvikintien varteen suunnitellaan täydennysrakentamista

Keski-Vuosaareen Kallvikintien varteen suunnitellaan uusia asuinkerrostaloja noin kahdellesadalle asukkaalle. Suunnitelmista keskustellaan Lähiöasemalla Vuosaaressa 9. helmikuuta 2016. Bussiliikenteen poikittainen runkolinja 560 kulkee Rastilasta Kallvikintien kautta Myyrmäkeen. Suunnittelussa varaudutaan esimerkiksi rakennusten sijoittelussa runkolinjan 560 muuttumiseen pikaraitiotieksi tulevaisuudessa. Kallvikintien varteen on suunniteltu kolmea kuusikerroksista ja yhtä viisikerroksista kerrostaloa, joihin tulisi yhteensä arviolta 140 vuokrahuoneistoa. Hankkeen kokonaiskerrosala on noin[…]

Blogi: Asuminen

Townhouse taipuu moneen

Yli puolet Aalto-yliopiston Uusi suomalainen unelmakoti -tutkimuksen vastaajista koki townhouse-talotyypin itselleen sopivaksi asumisratkaisuksi. Kiinnostus townhouse-asumiseen oli yhtä suurta niin lapsiperheillä, pariskunnilla kuin yksinasuvillakin. Kaikissa eri talotyypeissä asuvista löytyi niin townhouse-kannattajia kuin vastustajiakin. Vaikka townhousea on usein pidetty kaupunkimaisena vaihtoehtona omakotitalolle, tutkimuksen mukaan juuri omakotitaloasukkaiden kiinnostus townhouse-asumiseen oli vähäisintä.

Blogi: Maailman kaupungit

Berliinin yleiskaavoituksessa katseet ovat urbaanissa asumisessa

Berliinissä hyväksyttiin yleiskaava reilut parikymmentä vuotta sitten kesäkuussa 1994. Se oli kaupungin yhdistymisen jälkeen ensimmäinen kokonaisnäkemys kaupungin kehittämisestä. Voidaan sanoa, että Berliinissä yleiskaavoitus toimii rullaavalla periaatteella. Yleiskaavaa ei uusita kerralla, vaan se elää tarpeen mukaan.

Blogi: Osallistu

Varjoyleiskaava valmistui

Urban Helsinki -ryhmä on julkaissut Pro Helsinki 2.0 -nimisen suunnitelman, joka on vaihtoehto Helsingin valmisteilla olevalle uudelle yleiskaavalle. Ryhmä haluaa suunnitelmallaan osoittaa, että Helsingistä voidaan kaupunkirakennetta tiivistämällä tehdä monipuolinen miljoonakaupunki vuoteen 2050 mennessä. Vaihtoehtosuunnitelman mukaan Helsinki voisi kasvaa vuoteen 2050 mennessä noin puolella miljoonalla asukkaalla ja 250 000 työpaikalla. Tutustu varjoyleiskaavaan: www.urbanhelsinki.fi

Blogi: Osallistu

Kaupunkilaiset löysivät Helsingistä tuhansia rakentamispaikkoja

Yleiskaavan karttakyselyssä kartalle merkittiin eniten paikkoja asuinrakentamiselle, kaikkiaan noin 8 900 kertaa. Toiseksi eniten merkintöjä, noin 4 800, tehtiin ainutlaatuisesta kaupunkiluonnosta. Vastaajat jakaantuivat urbaaneihin ja tiivistyskriitikoihin. Karttakysely keräsi viime vuoden lopulla helsinkiläisten ajatuksia kaupungin tulevaisuudesta. Siihen vastasi noin 4 700 henkilöä ja kartalle saatiin noin 33 000 merkintää. Kyselyyn oli mahdollista merkitä esimerkiksi, minne voitaisiin rakentaa[…]