Blogi: Yleiskaavaprosessi

Tarinaa työhuoneelta – luonnos tarkentuu ehdotukseksi

Loppukevään ajan olemme työstäneet yleiskaavaehdotusta saatujen lausuntojen ja mielipiteiden sekä jatkotarkastelujen pohjalta. Työ jatkuu syksyyn saakka. Mielipiteitä kirjattiin lopulta lähes 1100 ja lausuntoja tuli yli 40. Olemme pitkin kevättä käyneet niitä läpi. Maankäyttötarkasteluja on jatkettu ja tarkennettu vielä usean alueen osalta, erityisesti niiden, jotka ovat eniten puhututtaneet menneen talven yleiskaavatilaisuuksissa ja tulleissa mielipiteissä. Tarkastelut ovat[…]

Blogi: Yleiskaavaprosessi

Tarinaa työhuoneelta – palaute kaavaluonnoksesta käsittelyyn

Yleiskaavaluonnos on ollut nähtävillä helmikuun loppuun saakka. Mielipiteitä kaavasta olemme saaneet viitisensataa. Aivan kaikki eivät tähän mennessä ole vielä kirjautuneet, joten tarkkaa lukua ei vielä voi sanoa. Kaupunkilaisia ja laajemmaltakin alueelta asiasta kiinnostuneita ovat askarruttaneet hyvin pitkälti samat kysymykset kuin mitä tuli esille jo alkutalvella Laiturilla järjestetyissä yleiskaavaluonnosta koskevissa keskustelutilaisuuksissa. Eniten ovat puhuttaneet kaavaluonnoksen kokonaan[…]

Blogi: Yleiskaavaprosessi

Tarinaa työhuoneelta – luonnos pakettiin marraskuuksi

Syksy on alkanut vauhdilla yleiskaavatoimistossa. Olemme jatkaneet keväällä aloitettuja selvityksiä ja vaikutusten arviointeja. Yleiskaavaan liittyy jo nyt melkoinen tietopaketti työohjelma- ja visiovaiheesta. Nyt kaavaluonnosvaiheessa tulee melkeinpä saman verran lisää selvityksiä. Yksi näistä on esikaupunkialueita koskeva korkean rakentamisen selvitys. Kantakaupunkiinhan tällainen selvitys on tehty jo aiemmin – muutama vuosi sitten. Toinen kiinnostava selvitys on valmistumassa kaupunkibulevardien[…]

Blogi: Yleiskaavaprosessi

Tarinaa työhuoneelta – Kaavaluonnosta koostamassa

Kevään aikana on valmisteltu ahkerasti yleiskaavaluonnosta toimiston porukalla sekä koko viraston voimin samalla kuunnellen herkällä korvalla kaupunkilaisia ja erilaisia sidosryhmiä. Yleiskaavakartan tärkeä ominaisuus on välittää Visio 2050:n tavoitteisto suunnittelun pohjaksi asemakaavoitusta varten. Tämänhetkisen ajatuksen mukaan kaavakartta tulee olemaan erittäin yleispiirteinen. Yleiskaavassa ei haluta säädellä asioita, joita jo määritellään lainsäädännössä tai joista on olemassa muita määräyksiä.[…]