Blogi: Maailman kaupungit

Tukholman seudun työpaikat hyvin saavutettavissa

Työpaikkakehitys Helsingin ja Tukholman seutujen välillä on ollut 2000-luvulla hyvin erilaista – uusia työpaikkoja on muodostunut Tukholman seudulle Helsingin seutuun verrattuna yli kaksinkertaisella tahdilla. Tukholmassa keskustan ulkopuolelle syntyneet työpaikat ovat sijoittuneet usein raideliikenteellä saavutettaviin alakeskuksiin, pääkaupunkiseudulla taas pääosin keskusten ulkopuolisiin tihentymiin.

Blogi: Kaupunkielämä

Hyvän kaupunkielämän aineksia

Ihmisen mittakaava ja elämänlaatuun liittyvät kysymykset ovat kulkeneet yleiskaavaa tehtäessä koko ajan strategisen suunnittelutason rinnalla. Jo visiovaiheessa yhtenä läpileikkaavana teemana oli hyvä elämä. Kaupunkikaavaa tehtäessä on keskitytty nimenomaan hyvään kaupunkielämään. Siihen liittyvät palvelujen saatavuus, niiden ja työpaikkojen saavutettavuus, viihtyisä ja turvallinen kaupunkiympäristö sekä riittävät virkistysalueet. Helsinki on viime vuosina ollut kärkikymmenikön joukossa kansainvälisissä elämänlaatuvertailuissa. Aikakauslehti[…]

Blogi: Työ ja elinkeinot

Mikä työpaikkakeskittymä on parhaiten saavutettavissa joukkoliikenteellä?

Pääkaupunkiseudulla on 12 työpaikkakeskittymää, joissa työpaikkojen laskennallinen määrä ylittää 4 000 työpaikkaa. Pääkaupunkiseudun suurin työpaikkakeskittymä on Helsingin keskusta, jossa on yli 62 000 työpaikkaa. Muita suuria keskittymiä Helsingissä ovat Pitäjänmäki ja Vallila–Sörnäinen.

Blogi: Liikkuminen

Liikumme, jotta saavutamme

Me liikumme yhä moninaisemmin niin arkiympäristössämme kuin maailmanlaajuisesti. Liikkumisen taustalla vaikuttavat tekijät, liikkumisen motiivit, ovat kuitenkin pysyneet hyvin samanlaisina: työ, sosiaaliset kontaktit, harrastukset, kaupassa käynti, kesämökki jne. Se, miten meillä on kyky saavuttaa tavoittelemiamme toimintoja, vaikuttaa siis merkittävästi arkeemme.