Blogi: Kaupunkirakenne

Raide-Jokerin varsi tiivistyy

Oulunkylään, Maunulaan ja Pajamäkeen suunnitellaan uutta asuinrakentamista Raide-Jokerin reitin varrelle. Asemakaavaluonnokset ovat valmistuneet Käskynhaltijantien ympäristöstä, Pirjontien ja Pirkkolantien alueesta sekä Patterimäen itäosasta. Raide-Jokeri on Helsingin Itäkeskuksen ja Espoon Keilaniemen välille suunniteltu pikaraitiolinja. Oulunkylässä tavoitteena on, että Käskynhaltijantien ja Norrtäljentien ympäristöt muuttuvat tiiviisti rakennetuiksi kaduiksi, joiden varsilla on asuntoja sekä liiketiloja. Asuntoja tulisi noin 1 800[…]

Blogi: Liikkuminen

Ratikkanäyttelyssä kurkistetaan joukkoliikenteen tulevaisuuteen

Laiturin ratikkanäyttely tutustuttaa Helsinkiin ja Espooseen suunniteltuihin pikaraitioteihin. Näyttelyn keskiössä ovat Raide-Jokeri ja Kruunusillat. Raide-Jokeri on Helsingin Itäkeskuksen ja Espoon Keilaniemen välille suunniteltu pikaraitiotie. Kruunusillat on Helsingin keskustan ja Laajasalon välille kaavailtu raitiotieyhteys, jota varten suunnitellaan siltoja kantakaupungista Kruunuvuorenrantaan. Yhteys toteutetaan osittain pikaraitiotienä. Kruunusillat-hanke tuo myös kävely- ja pyöräteitä keskustasta Laajasaloon. Hankkeisiin voi tutustua muun[…]

Blogi: Liikkuminen

Onko pikaraitiotie tulevaisuuden joukkoliikennettä Helsingissä?

Yleiskaavaehdotuksessa pikaraitiotie on tärkeä joukkoliikenteen ratkaisu. Miten pikaratikka eroaa perinteisestä kovin hitaaksi mielletystä raitiovaunusta? Entä mikä tekee pikaratikasta bussia tehokkaamman? Perinteisestä raitiovaunusta poiketen pikaratikka kulkee tavallisesti omalla kaistallaan. Tämä mahdollistaa nopeamman ja häiriöttömän liikennöinnin. Pikaraitiotie soveltuu hyvin joukkoliikenteen runkolinjoille, sillä sen matkustajakapasiteetti on huomattavasti suurempi kuin busseilla. Tyypilliseen kaupunkibussiin mahtuu 75 matkustajaa. Helsinkiin suunniteltavalla pikaraitiovaunulla[…]

Blogi: Liikkuminen

Raide-Jokeri on askel kohti verkostokaupunkia

Yksi yleiskaavan keskeisistä ajatuksista on Helsingin kehittäminen raideliikenteen verkostokaupungiksi. Se tarkoittaa, että raideliikenne yhdistäisi esikaupunkikeskuksia, joissa olisi monipuolisesti asumista, palveluja työpaikkoja. Nykyisiä säteittäisiä raideyhteyksiä – junaa ja metroa – täydentämään rakennettaisiin poikittaisia pikaraitioteitä. Poikittaisten pikaraitioteiden suunnittelusta pisimmälle on edennyt Raide-Jokeri. Se kulkisi pääosin nykyisen runkobussilinja 550:n reittiä Itäkeskuksesta Oulunkylän, Haagan, Pitäjänmäen ja Leppävaaran kautta Keilaniemeen.

Blogi: Liikkuminen

Pisara ja Raide-Jokeri yhdistävät verkostokaupunkia poikittain

Helsingin seudulla säteittäiset keskustaan suuntautuvat yhteydet ovat jo melko hyvässä kunnossa ja tuo valikoima myös täydentyy Länsimetron myötä merkittävällä tavalla. Mutta miten on poikittaisten yhteyksien laita? Uuden yleiskaavan yhteydessä puhutaan verkostokaupungista eli kaupungista, jossa on hyvin toimiva julkisen liikenteen – ja aivan erityisesti raideliikenteen – verkosto.