Blogi: Energia

Merituulta Helsingissäkin?

Jos Helsinkiin rakennettaisiin 60 kappaletta viiden megawatin tehoista tuulivoimalaa, ne tuottaisivat 20 prosenttia Helsingin sähkön kulutuksesta. Määrä vastaisi 400 000 kerrostalokaksion vuotuista sähkönkäyttöä. Hyvätuulisella merialueella tuulivoimalan huipputehon aika ylittää 4 000 tuntia vuodessa. Tällä on iso merkitys Helsingin Energian kehityksessä kohti hiilineutraaliutta ja uusiutuvaa energiaa.