Blogi: Kaupunkikaava

Kaupunkikaavasta valmistui esite

Helsingin uuden yleiskaavan sisältö on tiivistetty esitteeksi. Kaupunkikaava-esite avaa yleiskaavan keskeisiä ratkaisuja, kuten kaupungin tiivistämistä, kantakaupungin laajentamista kaupunkibulevardien varsille ja raideliikenteen kehittämistä. Lisäksi esite käsittelee Helsingin merellisyyttä, viher- ja virkistysalueiden verkostoa sekä kaupunkikulttuuria. Se esittelee myös yleiskaavan yli neljän vuoden mittaista vuorovaikutteista suunnitteluprosessia. Esitteen liitteenä on A2-kokoinen yleiskaavakartta, ja esitteessä kerrotaan havainnollisesti, miten karttaa luetaan[…]

Blogi: Maailman kaupungit

Vesi toi elämää Milanoon

Darsenan alueesta tuli uusi elävä osa Milanoa, kun vesi palautettiin vanhaan satama-altaaseen. Milanon terveiset kuultiin Laiturin Lisää elämää rannoille -seminaarissa 10. syyskuuta. Vuonna 2012 Darsenassa ei ollut vedestä tietoakaan. Satama-allas oli peitetty ja tilalla oli parkkipaikkoja ja ajoteitä. Vanhat rakenteet olivat kuitenkin näkyvissä ja paikoillaan. Expo Milano -maailmannäyttelyn hankkeessa päätettiin palauttaa vesi alueelle ja luoda rannoille[…]

Blogi: Kaupunkielämä

Yli 130 kilometriä rantaviivaa avaa mahdollisuuksia

Helsingissä jokainen kaupunkilainen asuu alle 10 kilometrin päässä rannasta. Kaupungin rantaviiva on yli 130 kilometriä pitkä ja saaria kaupungissa on noin kolmesataa. Rantaviivan avaaminen kaikille on ollut jo pitkään Helsingin kaupunkisuunnittelun periaatteena. Lukuisissa suurkaupungeissa maailmalla on käynnissä ja toteutettu kunnianhimoisia ranta-alueiden kehityshankkeita. Esimerkiksi New Yorkin Manhattanin eteläkärjestä ja Brooklynistä tai Kööpenhaminan ranta-alueilta löytyy laadukkaita toteutuksia.[…]

Blogi: Liikkuminen

Merelle ja saaristoon!

Helsingissä virkistysalueet ja meri ovat helposti saavutettavissa. Yleiskaava parantaa pääsyä merelle ja saaristoon. Puolustusvoimilta vapautuvat linnoitussaaret on varattu merellisen virkistyksen ja matkailun alueeksi. Vallisaari, Kuninkaansaari, Isosaari ja Kuivasaari avaavat kaupunkilaisille ja vierailijoille uusia mahdollisuuksia virkistymiseen. Uudessa yleiskaavassa Helsingin saaristo on ympärivuotisen asumisen, virkistymisen, matkailu- ja virkistyspalvelujen sekä loma-asumisen mosaiikkia.

Blogi: Osallistu

Työpajoista kiteytyi ajatuksia suunnitteluun

Kevään neljässä Hetki suunnittelijana -työpajassa syntyi 250 helsinkiläisen voimin yhteensä 27 suunnitelmaa Helsingin tulevaisuudesta. Suunnitelmien sisällöstä on löydettävissä toistuvia teemoja, joiden ryhmittely on yleiskaavatyön kannalta kiinnostavaa. Erittäin tiivistetysti suunnitelmien ajatukset voisi kiteyttää näin: Bulevardisointi on erittäin laajaa hyväksyntää nauttiva tapa kaupungin kasvulle, Juna- ja metroasemien ympäristöistä toivotaan tiiviisti rakennettuja keskuksia, Laajojen ja yhtenäisten viherverkostojen säilyminen[…]