Blogi: Työ ja elinkeinot

Mikä työpaikkakeskittymä on parhaiten saavutettavissa joukkoliikenteellä?

Pääkaupunkiseudulla on 12 työpaikkakeskittymää, joissa työpaikkojen laskennallinen määrä ylittää 4 000 työpaikkaa. Pääkaupunkiseudun suurin työpaikkakeskittymä on Helsingin keskusta, jossa on yli 62 000 työpaikkaa. Muita suuria keskittymiä Helsingissä ovat Pitäjänmäki ja Vallila–Sörnäinen.

Blogi: Liikkuminen

Liikumme, jotta saavutamme

Me liikumme yhä moninaisemmin niin arkiympäristössämme kuin maailmanlaajuisesti. Liikkumisen taustalla vaikuttavat tekijät, liikkumisen motiivit, ovat kuitenkin pysyneet hyvin samanlaisina: työ, sosiaaliset kontaktit, harrastukset, kaupassa käynti, kesämökki jne. Se, miten meillä on kyky saavuttaa tavoittelemiamme toimintoja, vaikuttaa siis merkittävästi arkeemme.

Blogi: Kaupunkirakenne

Kohti raideliikenteen verkostokaupunkia

Uudella yleiskaavalla halutaan luoda verkostokaupunkia, jonka solmukohtia yhdistävät raiteet – säteittäin ja poikittain. Helsingin seutu on siirtymässä kaupungistumisessa vaiheeseen, jossa ydinkeskustan ulkopuolelle syntyy uusia työpaikkojen tihentymiä ja toiminnallisia ytimiä. Seudun kaupunkirakenteen kehittämistä on näihin päiviin saakka ohjannut ajatus rakenteen laajentamisesta ulospäin. Uusia asuntovaltaisia alueita on rakennettu säteittäisten raideyhteyksien varaan Helsingin keskustasta itään, länteen ja pohjoiseen. Myös paikallisliikennettä[…]