Blogi: Työ ja elinkeinot

Kasvava Helsinki on yritysmyönteinen kaupunki

Helsingin strategiaohjelman tavoitteena on, että Helsinki on Suomen yritysmyönteisin kaupunki vuonna 2016. Uudella yleiskaavalla pidetään huolta, että yrityksille tarjotaan houkuttelevia sijoittumismahdollisuuksia tulevaisuudessakin eri puolilla kaupunkia. Yleiskaavassa tehdyt ratkaisut tukevat vahvasti helsinkiläisen elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä. Yleiskaava varmistaa, että Helsingistä löytyy erinomaisia paikkoja erikokoisille ja erilaisille yrityksille. Tämä toteutuu ennen kaikkea tukemalla ydinkeskustan sekä Pasila–Kalasatama-akselin kasvuedellytyksiä. Pasilan, Vallilan ja[…]

Blogi: Maailman kaupungit

Bulevardisointi on puheenaihe monessa kaupungissa

Helsinki ei ole ainoa kaupunki maailmassa, jossa pohditaan vakavasti moottoritiemäisten väylien tulevaisuutta kaupunkiympäristössä. Maailmalla on paljon esimerkkejä projekteista, joissa moottoritiemäisiä ympäristöjä on muutettu kaupunkimaisemmiksi ja viihtyisämmiksi. Tyypillisesti hankkeita on vauhdittanut väylän heikko kunto ja lähestymässä ollut kallis peruskorjaus. Helsingin yleiskaavan laadinnan yhteydessä asiaa on kuitenkin lähestytty strategisemmin ja kokonaisvaltaisemmin kuin useimmissa muissa kaupungeissa. Olemme koostaneet[…]

Blogi: Kaupunkirakenne

Kaupunkibulevardeilla enemmän kantakaupunkia Helsinkiin

Helsingin yleiskaava esittää pitkän kaupunkirakenteellisen muutoksen käynnistämistä. Tavoitteena on varmistaa kaupungin kasvun mahdollisuudet ja hyvän kaupunkiympäristön toteuttaminen. Helsingin valmisteilla olevan yleiskaavan kaupunkibulevardiajatuksista on käyty vilkasta keskustelua. Keskustelussa näkyvät enemmän huolet ja pelot kuin tavoitteet ja mahdollisuudet. Yleiskaavassa oleva ajatus moottoritiemäisten väylien muuttaminen kaduiksi voi tuntua radikaalilta. Kyseessä ei ole yksi iso kerralla toteutettava muutos, joka[…]

Blogi: Kaupunkirakenne

Moottoriteiden tilalle monipuolista kaupunkia

Yleiskaavan valmistelussa on vahvasti esillä kantakaupungin laajentaminen muuttamalla moottoritiemäisiä sisääntuloväyliä vähitellen urbaaneiksi pääkaduiksi eli kaupunkibulevardeiksi. Toimiakseen bulevardisointi edellyttää liikennejärjestelmän kehittämistä. Yleiskaavassa esitetään esimerkiksi koko kaupungin kattavaa laajaa pikaraitiotieverkkoa. Tärkeää on myös pitää huolta kulkumuotojen priorisoinnista. Helsinki haluaa edistää ennen muuta kestäviä liikkumismuotoja eli kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä.

Blogi: Kaupunkielämä

Hyvän kaupunkielämän aineksia

Ihmisen mittakaava ja elämänlaatuun liittyvät kysymykset ovat kulkeneet yleiskaavaa tehtäessä koko ajan strategisen suunnittelutason rinnalla. Jo visiovaiheessa yhtenä läpileikkaavana teemana oli hyvä elämä. Kaupunkikaavaa tehtäessä on keskitytty nimenomaan hyvään kaupunkielämään. Siihen liittyvät palvelujen saatavuus, niiden ja työpaikkojen saavutettavuus, viihtyisä ja turvallinen kaupunkiympäristö sekä riittävät virkistysalueet. Helsinki on viime vuosina ollut kärkikymmenikön joukossa kansainvälisissä elämänlaatuvertailuissa. Aikakauslehti[…]

Blogi: Osallistu

Nuorten viesti katujen suunnitteluun: tilaa ihmisille!

Jos nuorten liikenneaiheisen kaupunkisuunnittelun safarin toiveet toteutuisivat, Mäkelänkatu muuttuisi vilkkaaksi kävely- ja ostoskaduksi, jossa liikuttaisiin superratikalla ja metrolla ja jossa voisi myös olla ja hengailla. Liikenne ja liikkuminen askarruttivat nuoria viimeisellä kaupunkisuunnittelun Safarilla 7.–8. maaliskuuta. Viikonlopputyöpaja aloitettiin tuttuun tapaan rakentamalla unelmakaupunki luovalla tyylillä. Osallistujat leikkasivat, liimasivat, piirsivät ja muovailivat kaupunkeja, joissa he itse haluaisivat asua.[…]

Blogi: Osallistu

Karttakyselyn datasta kehitetään sovelluksia Helsingin tulevaisuuteen

Yleiskaavan karttakyselyn avoimen datan käyttöä ja sovelluksia ideoidaan kehittäjätapahtumassa 10. maaliskuuta. Karttakyselyssä kaupunkilaisilta kysyttiin, minkälainen Helsingin pitäisi olla vuonna 2050. Data on avattu kaikkien käyttöön ja nyt lähes 40000 riviä dataa odottaa analysointia. Hel<3Dev-kehittäjäyhteisö kutsuu sukeltamaan datan maailmaan maanantaina 10.3.2014 klo 16.30 alkaen Lasipalatsin kaupunkiverstaalla, Mannerheimintie 22-24, 2. krs. Tapahtumassa on paikalla kaupungin asiantuntijoita avustamassa[…]

Blogi: Yleiskaavaprosessi

Selvitys arvioi kaupunkibulevardeiksi muuttamisen vaikutuksia liikenteeseen

Kaupunkisuunnittelulautakunta saa 18.2. kokouksessaan tiedoksi selvityksen, jossa arvioidaan, millaisia vaikutuksia olisi moottoritiemäisten sisääntuloväylien muuttamisella kaupunkibulevardeiksi. Selvitys toteaa, että muutoksella on merkittäviä sekä myönteisiä että kielteisiä vaikutuksia liikkumiseen ja liikenneverkkoon. Myönteisiä vaikutuksia ovat maankäytön tiivistämisestä syntyvä matkojen lyhentyminen, tieliikenteen vähentyminen seututasolla sekä joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn kasvu. Yleiskaavan näkökulmasta merkittävä välillinen hyöty on mahdollisuus tiivistää kaupunkia[…]

Blogi: Osallistu

Kaupunkilaiset löysivät Helsingistä tuhansia rakentamispaikkoja

Yleiskaavan karttakyselyssä kartalle merkittiin eniten paikkoja asuinrakentamiselle, kaikkiaan noin 8 900 kertaa. Toiseksi eniten merkintöjä, noin 4 800, tehtiin ainutlaatuisesta kaupunkiluonnosta. Vastaajat jakaantuivat urbaaneihin ja tiivistyskriitikoihin. Karttakysely keräsi viime vuoden lopulla helsinkiläisten ajatuksia kaupungin tulevaisuudesta. Siihen vastasi noin 4 700 henkilöä ja kartalle saatiin noin 33 000 merkintää. Kyselyyn oli mahdollista merkitä esimerkiksi, minne voitaisiin rakentaa[…]

Blogi: Kaupunkirakenne

Helsinki kasvaa nyt naapureitaan nopeammin

Helsingin asukasmäärä on kasvanut lähes yhtäjaksoisesti 200 vuotta. Poikkeuksia ovat olleet vain sota- ja kriisiajat sekä 1960-luvun lopulta vuoteen 1980 ulottunut jakso. Tämän jälkeen väestö on jälleen kasvanut. Kasvun varjopuolena on ollut kaupunkirakenteen hajautuminen. Ajassa, jossa seudun väkimäärä on kaksinkertaistunut, on rakentamiseen käytetty maa-ala peräti kymmenkertaistunut. Hyvin laajalle alueelle hajaantunut kasvu on johtanut esimerkiksi liikenteen[…]