Blogi: Osallistu

Vuosaaren keskustaan suunnitellaan korkeaa rakentamista

Vuosaaren keskustaan Aromikujan ympäristöön suunnitellaan uutta kantakaupunkimaista rakentamista. Korkeampi rakentaminen sijoittuu suunnitelmassa Vuotien varteen, jossa korkein rakennus olisi 33-kerroksinen. Keskustaan on laadittu myös suunnitteluperiaatteet ja Vuotielle liikennesuunnitelman luonnos. Aineistot ovat nähtävillä 1.7.2016 saakka. Suunnitelmista keskusteltiin asukastilaisuudessa 13. kesäkuuta. Vuosaaren metroaseman ja kauppakeskus Columbuksen viereen Aromikujan alueelle valmistellaan asemakaavan muutosta. Viitesuunnitelmassa korkein 33-kerroksinen rakennus sijaitsee kauppakeskuksen itäpuolella[…]

Blogi: Liikkuminen

Kuinka sujuu liikenne Hämeenlinnanväylän bulevardilla?

Kaupunkibulevardit ovat Helsingin yleiskaavan suuri kaupunkikehityshanke. Bulevardit mahdollistavat urbaanin kaupungin kasvun, kolmasosan yleiskaavan esittämästä uusista asukkaista, paljon uusia työpaikkoja, säteittäisten pikaraitioteiden rakentamisen ja yhä kestävämmän liikkumisen. Yleiskaavaehdotusta varten bulevardien vaikutuksia selvitettiin kahdessa työssä. Toisessa niistä keskityttiin tarkastelemaan yhtä bulevardia, Hämeenlinnanväylää, esimerkkikohteena. Hämeenlinnanväylän kaupunkibulevardille laadittiin kaksi alustavaa ehdotusta siitä, miten liikenne bulevardeilla voitaisiin järjestää. Eritasoliittymiin perustuvassa[…]

Blogi: Liikkuminen

Onko pikaraitiotie tulevaisuuden joukkoliikennettä Helsingissä?

Yleiskaavaehdotuksessa pikaraitiotie on tärkeä joukkoliikenteen ratkaisu. Miten pikaratikka eroaa perinteisestä kovin hitaaksi mielletystä raitiovaunusta? Entä mikä tekee pikaratikasta bussia tehokkaamman? Perinteisestä raitiovaunusta poiketen pikaratikka kulkee tavallisesti omalla kaistallaan. Tämä mahdollistaa nopeamman ja häiriöttömän liikennöinnin. Pikaraitiotie soveltuu hyvin joukkoliikenteen runkolinjoille, sillä sen matkustajakapasiteetti on huomattavasti suurempi kuin busseilla. Tyypilliseen kaupunkibussiin mahtuu 75 matkustajaa. Helsinkiin suunniteltavalla pikaraitiovaunulla[…]

Blogi: Kaupunkirakenne

Yleiskaavan tavoitteena autoriippuvuuden vähentäminen

Liikenteen päästöt ovat tällä hetkellä noin neljännes koko Helsingin ilmastopäästöistä. Kaupunkisuunnittelun vaikutusmahdollisuus juuri liikenteen päästöihin on suoraviivaisin. Päästöt ovat sitä suuremmat, mitä hajaantuneempi yhdyskuntarakenne on. Yleiskaavan ilmastovaikutusten arvioinnissa on keskitytty erityisesti kaavaratkaisun aiheuttamiin muutoksiin liikenteen aiheuttamissa päästöissä.

Blogi: Kaupunkirakenne

Kolme tapaa rakentaa kaupunkibulevardin varrelle

Asuinkorttelit kaupunkibulevardien varrella  -selvityksessä etsittiin asuinrakentamisen uusia konsepteja vilkkaasti liikennöityjen väylien varsille. Tuloksena syntyi kolme erilaista korttelimallia, jotka hahmottavat, miten asuinrakentamista voidaan sijoittaa liikenteen haitta-alueille. Bulevardien varsille rakentamisessa haasteena on, miten asumiselle luodaan terveelliset ja turvalliset olosuhteet ja ympäristöstä viihtyisä ja elävä sekä ulko- että sisätiloissa.

Blogi: Liikkuminen

Citylogistiikan parantamiseksi ehdotetaan 11 toimenpidettä

Helsingin citylogistiikkaohjelman luonnos ja sen 11 toimenpide-ehdotusta ovat valmistuneet. Ohjelman tavoitteena on tehostaa kuljetuksia Helsingin kantakaupungin alueella niin, että liikenteen ruuhkautuminen ja sen aiheuttamat haitat vähenevät. Luonnoksesta toivotaan kommentteja 17. lokakuuta mennessä. Helsingin kasvava asukasmäärä vaatii uusia palveluja ja yritystoimintaa, yritystoiminta puolestaan vaatii toimivaa jakeluliikennettä. Helsinki haluaa olla Suomen yritysmyönteisin kaupunki vuonna 2016 strategiaohjelmansa mukaisesti.

Blogi: Liikkuminen

Seminaari nosti esiin jakelukuljetusten ongelmat kaupungissa

Citylogistiikan ongelmista ja ratkaisuvaihtoehdoista keskusteltiin vilkkaasti seminaarissa kaupunkisuunnitteluvirastossa maanantaina 24. maaliskuuta. Helsingin kaupunki kehittää parhaillaan kaupunkilogistiikkaa yhdessä liike-elämän kanssa. Kaupunkisuunnitteluvirastossa ollaan tekemässä citylogistiikkaohjelmaa, jonka tavoitteena on tehostaa yritysten toimintaa, lisätä asumisviihtyvyyttä ja samalla vähentää jakelu- ja keräilyliikenteen melua ja päästöjä. Ensimmäiset kehitystoimenpiteet liittyvät pysähtymispaikkojen sijoittamiseen ja lukumäärään sekä pyöräteille ja jalkakäytäville pysäköinnin rajoittamiseen. Myös yöjätekeräystä[…]

Blogi: Osallistu

Nuorten viesti katujen suunnitteluun: tilaa ihmisille!

Jos nuorten liikenneaiheisen kaupunkisuunnittelun safarin toiveet toteutuisivat, Mäkelänkatu muuttuisi vilkkaaksi kävely- ja ostoskaduksi, jossa liikuttaisiin superratikalla ja metrolla ja jossa voisi myös olla ja hengailla. Liikenne ja liikkuminen askarruttivat nuoria viimeisellä kaupunkisuunnittelun Safarilla 7.–8. maaliskuuta. Viikonlopputyöpaja aloitettiin tuttuun tapaan rakentamalla unelmakaupunki luovalla tyylillä. Osallistujat leikkasivat, liimasivat, piirsivät ja muovailivat kaupunkeja, joissa he itse haluaisivat asua.[…]

Blogi: Yleiskaavaprosessi

Selvitys arvioi kaupunkibulevardeiksi muuttamisen vaikutuksia liikenteeseen

Kaupunkisuunnittelulautakunta saa 18.2. kokouksessaan tiedoksi selvityksen, jossa arvioidaan, millaisia vaikutuksia olisi moottoritiemäisten sisääntuloväylien muuttamisella kaupunkibulevardeiksi. Selvitys toteaa, että muutoksella on merkittäviä sekä myönteisiä että kielteisiä vaikutuksia liikkumiseen ja liikenneverkkoon. Myönteisiä vaikutuksia ovat maankäytön tiivistämisestä syntyvä matkojen lyhentyminen, tieliikenteen vähentyminen seututasolla sekä joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn kasvu. Yleiskaavan näkökulmasta merkittävä välillinen hyöty on mahdollisuus tiivistää kaupunkia[…]