Blogi: Liikkuminen

Citylogistiikan parantamiseksi ehdotetaan 11 toimenpidettä

Helsingin citylogistiikkaohjelman luonnos ja sen 11 toimenpide-ehdotusta ovat valmistuneet. Ohjelman tavoitteena on tehostaa kuljetuksia Helsingin kantakaupungin alueella niin, että liikenteen ruuhkautuminen ja sen aiheuttamat haitat vähenevät. Luonnoksesta toivotaan kommentteja 17. lokakuuta mennessä. Helsingin kasvava asukasmäärä vaatii uusia palveluja ja yritystoimintaa, yritystoiminta puolestaan vaatii toimivaa jakeluliikennettä. Helsinki haluaa olla Suomen yritysmyönteisin kaupunki vuonna 2016 strategiaohjelmansa mukaisesti.

Blogi: Liikkuminen

Aikarajoitukset suosituin keino suitsia jakeluliikenteen haittoja Iso Roballa

Kolkko ja harmaa, mutta liikenteen kannalta kohtalaisen turvallinen. Muun muassa näin kaupunkilaiset arvioivat Iso Roobertinkatua verkkokyselyssä, jolla kaupunkisuunnitteluvirasto keräsi näkemyksiä kävelykadun nykytilasta ja ajatuksia kadun kehittämisestä. Kyselyllä haluttiin erityisesti selvittää, miten jakeluliikenne vaikuttaa kävelykadun viihtyisyyteen. Yli puolet vastanneista koki tavarankuljetusautojen vaikuttavan kävelykadun miellyttävyyteen paljon tai erittäin paljon. Lähellä asuvien ja muiden vastaajien vastauksissa ei ollut[…]

Blogi: Liikkuminen

Seminaari nosti esiin jakelukuljetusten ongelmat kaupungissa

Citylogistiikan ongelmista ja ratkaisuvaihtoehdoista keskusteltiin vilkkaasti seminaarissa kaupunkisuunnitteluvirastossa maanantaina 24. maaliskuuta. Helsingin kaupunki kehittää parhaillaan kaupunkilogistiikkaa yhdessä liike-elämän kanssa. Kaupunkisuunnitteluvirastossa ollaan tekemässä citylogistiikkaohjelmaa, jonka tavoitteena on tehostaa yritysten toimintaa, lisätä asumisviihtyvyyttä ja samalla vähentää jakelu- ja keräilyliikenteen melua ja päästöjä. Ensimmäiset kehitystoimenpiteet liittyvät pysähtymispaikkojen sijoittamiseen ja lukumäärään sekä pyöräteille ja jalkakäytäville pysäköinnin rajoittamiseen. Myös yöjätekeräystä[…]

Blogi: Liikkuminen

Citylogistiikan parantamiseen on keinoja

Helsingin keskustassa kävelijän ja pyöräilijän matkaa mutkistavat usein väärin pysäköidyt jakeluautot. Toisaalta yritysten näkökulmasta sopivien pysähtymispaikkojen löytäminen on hankalaa. Yleiskaavan visioon liittyvä citylogistiikan selvitys ehdottaa ratkaisuksi lastaukseen varattuja parkkipaikkoja ja sovittuja aikaikkunoita. Helsingin asukasmäärä kasvaa ja sen myötä lisääntyy myös huoltoliikenne ja tavaroiden kuljettaminen. Lisäksi jätteiden lajittelu ja kuljetus ovat viime vuosina lisääntyneet merkittävästi. Jatkossa[…]