Blogg: Generalplan

Högsta förvaltningsdomstolens beslut om generalplanen äventyrar inte Helsingfors planläggningsmål för de närmaste åren

Högsta förvaltningsdomstolen har gett sitt beslut om generalplanen för Helsingfors. Några delar av generalplanen upphävdes. Man kan dock fortsätta planera markanvändningen i Helsingfors enligt genomförandeprogrammet för generalplanen. Beslutet påverkar inte avsevärt det programmerade genomförandet av planläggningen i Helsingfors på 2020-talet. Högsta förvaltningsdomstolen gav sitt beslut om Helsingfors generalplan den 8 november 2018. Framställningssättet i generalplanen[…]