Blogg: Delta

Stadsplaneringsnämnden har beslutat om generalplanen

Helsingfors stadsplaneringsnämnd har den 10 november beslutat om Helsingfors generalplan. Planförslaget finns framlagt för anmärkningar och utlåtanden fram till den 29 januari 2016. Generalplanen som bereds av stadsplaneringskontoret är en långsiktig plan för markanvändning som styr utvecklingen av stadens samhällsstruktur. Generalplanen påverkar hur Helsingfors kommer att se ut om flera årtionden. I nämndens förslag görs[…]

Blogg: Delta

Stadsborna hittade tusentals byggställen i Helsingfors

I slutet av förra året insamlades helsingforsarnas tankar om stadens framtid i en kartenkät om generalplanen. Enkäten besvarades av cirka 4 700 personer och sammanlagt insamlades cirka 33 000 anteckningar på kartan. De flesta kartanteckningarna, cirka 8 900 stycken, gällde platser för bostadsbyggande. Anteckningarna om unik stadsnatur uppgick till cirka 4 800. I enkäten kunde[…]

Blogg: Delta

Hur ska ditt framtida Helsingfors se ut?

Stadsplaneringskontoret har skapat en öppen, kartbaserad enkät för att kartlägga stadsbornas synpunkter som grund för den kommande generalplanen. Svara på enkäten och berätta hur du tycker ett trevligt Helsingfors ser ut år 2050. Ska innerstaden vara större än idag och ska man bygga stadsboulevarder i stället för motorvägar? Ska det vara lättare att ta sig[…]

Blogg: Delta

Cirka 800 besökare på vårens seminarier

I de sju temaseminarierna för generalplanen har man presenterat och diskuterat teman för generalplanen, såsom befolkningstillväxt, trafik, boende, näringsgrenar, energi och grönområden. Plattformen hade cirka 800 besökare på startskottet och temaseminarierna för generalplanen. – För oss som planerar generalplanen har det varit glädjande att se att stadsborna är intresserade av generalplanen. Under evenemangen har vi[…]

Blogg: Delta

Vision presenteras 22.5 på generalplanskaffe

Material för visionen för Helsingfors generalplan presenteras på generalplanskaffe på Plattformen onsdagen den 22 maj klockan 17–20. Kom och bekanta dig med teman för visionen och diskutera dem med planerarna. I visionen skapas en målbild över hurdant Helsingfors kommer att vara 2050. Vi närmar oss stadens framtid genom olika perspektiv – till exempel boende, trafik,[…]

Blogg: Delta

Åsikter om utgångspunkterna för planeringen före den 23 januari

I planen för deltagande och bedömning samt i arbetsprogrammet som anknyter till det inledande skedet i generalplaneringen berättas om utgångspunkterna för planeringen, de uppställda målen och hur generalplanen ska utarbetas och hur man kan delta i beredningen av planen. Skriftliga åsikter om dessa utgångspunkter för planeringen ska före den 23 januari 2013 skickas till Helsingfors[…]

Blogg: Delta

Har du tänkt på Helsingfors?

Generalplanens startjippo den 26.11.2012 kl. 17–20 på Plattformen. Kom med till Plattformen i Kampen och fundera på framtidens Helsingfors. På generalplanens startevenemang berättar vi om planeringen av Helsingfors framtid. Välkommen!

Blogg: Delta

Hur kan jag delta?

Du kan delta i beredningen av generalplanen under hela planeringsprocessen på flera olika sätt: genom att delta i evenemang, delta i diskussioner på webbsidorna för generalplanen, kontakta planerarna eller uttrycka din åsikt under de officiella tider när planen finns till påseende. Målet med kommunikationen och växelverkan om projektet är att alla intresserade ska få information[…]