Blogg: Generalplan

Broschyr om den nya generalplanen

Innehållet i den nya generalplanen för Helsingfors finns nu i komprimerad form i en broschyr. De centrala lösningarna i generalplanen – att staden ska förtätas, innerstaden byggas ut vid stadsboulevarder och spårtrafiken utvecklas – kommer tydligt fram i broschyren.

Till det som behandlas i broschyren hör det maritima i Helsingfors, nätet av grön- och rekreationsområden och stadskulturen. Den drygt fyra år långa interaktiva planeringsprocess som generalplanen krävt presenteras också.

Broschyren har en generalplanekarta i format A2 som bilaga, och det beskrivs åskådligt i broschyren hur kartan ska läsas och vad de olika generalplanebeteckningarna betyder.

Broschyren finns på svenska, finska och engelska. Den fås i tryckt form exempelvis på stadsplaneringskontorets informations- och utställningscenter Plattformen vid Narinken i Kampen.

Generalplanen är en långsiktig strategisk plan för markanvändningen. Den visar hur antalet helsingforsare kan öka med 250 000 fram till år 2050. Stadsfullmäktige godkände generalplanen i oktober 2016.

Broschyr: Stadsplan – Generalplan för Helsingfors (pdf)

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.