Blogg: Generalplan

Stadsfullmäktige godkände generalplanen efter en sex timmar lång diskussion

Stadsfullmäktige godkände den nya generalplanen för Helsingfors efter en lång diskussion och flera omröstningar. Olika förslag om återremiss för ny beredning röstades ner med stor majoritet. Ett förslag att Centralparken inte skulle ingå i generalplanen förkastades med rösterna 55–30. Andra förslag förkastades ännu tydligare.

Antalet inlägg var nästan 150, och diskussionen tog sammanlagt drygt 6 timmar. Mest diskuterades Centralparken, Malms flygplats och frågan om boulevarder i stället för infartsleder av motorvägstyp.

Generalplanen lotsar utvecklingen i Helsingfors långt in i framtiden. Den är avsedd att trygga förutsättningarna för tillväxt, bostadsproduktion och näringslivsverksamhet. De reserverade områdena gör att det kan finnas minst 860 000 invånare och 560 000 jobb år 2050.

Generalplanen är översiktlig och visar vilka mål som gäller för markanvändningen. Den ger riktlinjer och skapar en grund för en mer ingående planläggning. Alla framtida detaljplaner baserar sig på växelverkan och föreläggs stadsfullmäktige.

Generalplanelösningarna utgår från visionen om Helsingfors som en nätverksstad med spårtrafik och en stark, expanderad innerstad. Kollektivtrafiksystemet grundar sig på ett allt mer utbyggt spårtrafiknät. Gång- och cykeltrafiken får större betydelse.

Till målen hör vidare ett tillräckligt utbud av rekreationsområden för den växande befolkningen. Nätet av grönområden stärks, och rekreationsområdena och -anläggningarna är lätta att nå, havet likaså.

Generalplanen är sammanlänkad med planer som gäller hela Helsingforsregionen och kommuner i regionen. Tillväxten är snabb inte bara i Helsingfors utan i hela Helsingforsregionen.

Stadsfullmäktige godkände delgeneralplanen för Vårdö efter att ett förslag om återremiss förkastats med rösterna 44–40.

Videoinspelningar av stadsfullmäktiges sammanträden kan ses på Helsingforskanalen. Kartor över hur ledamöterna röstade och annan information om sammanträdet den 26 oktober finns i anslutning till videoinspelningen på Helsingforskanalen.

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.