Blogg: Generalplan

Högsta förvaltningsdomstolens beslut om generalplanen äventyrar inte Helsingfors planläggningsmål för de närmaste åren

Högsta förvaltningsdomstolen har gett sitt beslut om generalplanen för Helsingfors. Några delar av generalplanen upphävdes. Man kan dock fortsätta planera markanvändningen i Helsingfors enligt genomförandeprogrammet för generalplanen. Beslutet påverkar inte avsevärt det [...]

Blogg: Generalplan

Broschyr om den nya generalplanen

Innehållet i den nya generalplanen för Helsingfors finns nu i komprimerad form i en broschyr. De centrala lösningarna i generalplanen – att staden ska förtätas, innerstaden byggas ut vid stadsboulevarder och [...]