Blogg: Generalplan

Broschyr om den nya generalplanen

Innehållet i den nya generalplanen för Helsingfors finns nu i komprimerad form i en broschyr. De centrala lösningarna i generalplanen – att staden ska förtätas, innerstaden byggas ut vid stadsboulevarder och spårtrafiken utvecklas – kommer tydligt fram i broschyren. Till det som behandlas i broschyren hör det maritima i Helsingfors, nätet av grön- och [...]