Blogi: Yleiskaavaprosessi

Yleiskaava jäi pöydälle kaupunginhallituksessa

Helsingin uuden yleiskaavan käsittely alkoi Helsingin kaupunginhallituksessa 19. syyskuuta. Asia jätettiin kaupunginhallituksessa pöydälle kuukaudeksi. Se on seuraavan kerran kaupunginhallituksen esityslistalla 17. lokakuuta. Lopullisen päätöksen yleiskaavasta tekee kaupunginvaltuusto myöhemmin syksyllä. Yleiskaava ohjaa kaupungin kehittämistä pitkälle tulevaisuuteen. Esityksen lähtökohtana on varmistaa edellytykset kaupungin kasvulle, asuntotuotannolle ja elinkeinoelämälle. Yleiskaavan varaukset mahdollistavat kasvun vähintään 860 000 asukkaaseen ja 560[…]

Blogi: Yleiskaavaprosessi

Yleiskaava tulossa kaupunginhallituksen käsittelyyn

Helsingin uusi yleiskaava tulee Helsingin kaupunginhallituksen käsittelyyn maanantaina 19. syyskuuta. Kaupunkisuunnittelusta vastaavan apulaiskaupunginjohtaja Anni Sinnemäen esitys on sisällöltään sama kuin kaupunkisuunnittelulautakunnan aiemmin yksimielisesti hyväksymä ehdotus. Lopullisen päätöksen yleiskaavasta tekee kaupunginvaltuusto myöhemmin syksyllä.

Blogi: Yleiskaavaprosessi

Yleiskaavaehdotus etenee kaupunkisuunnittelu-
lautakunnasta yksimielisesti lopulliseen päätöksentekoon

Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 14.6.2016 Helsingin tarkistetusta yleiskaavaehdotuksesta. Kaupunkisuunnittelulautakunta puoltaa Helsingin kaupunginhallitukselle yleiskaavan hyväksymistä. Lopullinen päätös yleiskaavasta on tarkoitus tehdä syksyllä 2016 Helsingin kaupunginvaltuustossa.

Blogi: Yleiskaavaprosessi

Tarkistettu yleiskaavaehdotus lautakuntaan 7. kesäkuuta

Kaupunkisuunnittelulautakunta saa tiistaina 7. kesäkuuta käsiteltäväkseen tarkistetun esityksen Helsingin uudeksi yleiskaavaksi. Tarkistettu yleiskaavaehdotus on pitkälti saman sisältöinen kuin lautakunnan viime marraskuussa hyväksymä kaavaehdotus. Ehdotukseen on tehty joitakin tarkennuksia lausuntojen ja muistutusten sekä jatkoselvitysten pohjalta. Kaavakartassa joitakin karttaruutuja on muutettu asuntovaltaisesta alueesta viheralueiksi ja toimitila-alueiksi. Kivinokan länsireunaan on merkitty virkistyksen ja matkailun alue, mikä mahdollistaisi leirintäalueen[…]

Blogi: Yleiskaavaprosessi

Tarinaa työhuoneelta – kaavaehdotuksen muistutuksia ja lausuntoja käydään läpi

Yleiskaavaehdotus on ollut nähtävillä tammikuun loppuun saakka. Muistutuksia kaavasta on jätetty 1444 kappaletta. Lausuntoja eri viranomaistahoilta ja mm. naapurikunnilta on pyydetty 64 kappaletta. Muistutuksia on ehditty lukea vasta muutama sata, mutta jo nyt näyttää selvältä, että kaupunkilaisia ja muitakin asiasta kiinnostuneita ovat askarruttaneet hyvin pitkälti samat kysymykset kuin jo luonnosvaiheessa sekä mielipiteissä että yleiskaavaa koskevissa esittely-[…]

Blogi: Yleiskaavaprosessi

Kaupunkisuunnittelu-
lautakunta päätti yleiskaavaehdotuksesta

Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 10. marraskuuta Helsingin yleiskaavaehdotuksesta. Kaupunkisuunnitteluviraston valmistelema yleiskaava on pitkän aikavälin maankäytön suunnitelma, jolla ohjataan kaupungin yhdyskuntarakenteen kehittämistä. Yleiskaavalla vaikutetaan siihen, millainen Helsinki on vuosikymmenten kuluttua. Lautakunnan ehdotuksessa varaudutaan Helsingin kasvuun noin 865 000 asukkaan kaupungiksi vuoteen 2050 mennessä. Kaavassa mahdollistetaan myös vähintään 170 000 uuden työpaikan sijoittuminen Helsinkiin. Tulevasta rakentamisesta noin kolmannes on[…]

Blogi: Yleiskaavaprosessi

Ehdotus Helsingin uudeksi yleiskaavaksi päättäjien käsittelyyn

Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunta aloittaa yleiskaavaehdotuksen käsittelyn tiistaina 6. lokakuuta. Yleiskaavaehdotus esittää, miten Helsinki voisi kasvaa 250 000 asukkaalla vuoteen 2050 mennessä. Yleiskaavaehdotus on työstetty vuodentakaisesta luonnoksesta. Kaavan perusratkaisut on säilytetty ennallaan: Helsingistä esitetään tiivistä kaupunkia, jonka useita keskuksia yhdistää raideliikenne. Kantakaupunki laajenisi kaupunkibulevardeiksi muutettujen moottoritiemäisten väylien varsille. Helsinki olisi edelleen vihreä kaupunki, jonka vahvuuksia olisivat kaupunkimetsät[…]

Blogi: Yleiskaavaprosessi

Tarinaa työhuoneelta – luonnos tarkentuu ehdotukseksi

Loppukevään ajan olemme työstäneet yleiskaavaehdotusta saatujen lausuntojen ja mielipiteiden sekä jatkotarkastelujen pohjalta. Työ jatkuu syksyyn saakka. Mielipiteitä kirjattiin lopulta lähes 1100 ja lausuntoja tuli yli 40. Olemme pitkin kevättä käyneet niitä läpi. Maankäyttötarkasteluja on jatkettu ja tarkennettu vielä usean alueen osalta, erityisesti niiden, jotka ovat eniten puhututtaneet menneen talven yleiskaavatilaisuuksissa ja tulleissa mielipiteissä. Tarkastelut ovat[…]

Blogi: Yleiskaavaprosessi

Kaupunginvaltuusto käy yleiskaavan lähetekeskustelun

Helsingin kaupunginvaltuuston kokouksessa 5.5.2015 käydään yleiskaavan lähetekeskustelu. Kokousta voi seurata Helsinki-kanavalta kello 18 alkaen. Päätösehdotuksena on, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi Helsingin uuden yleiskaavan valmistelutilanteen sekä käy lähetekeskustelun jatkovalmistelun pohjaksi. Kokousta voi seurata Helsinki-kanavalta tiistaina 5.5. klo 18 alkaen. Lähetys on katsottavissa myös tallenteena kokouksen jälkeen. Yleiskaavaluonnos ja muu valmisteluaineisto on ollut nähtävillä tammi–helmikuussa 2015. Luonnosta[…]

Blogi: Yleiskaavaprosessi

Tarinaa työhuoneelta – palaute kaavaluonnoksesta käsittelyyn

Yleiskaavaluonnos on ollut nähtävillä helmikuun loppuun saakka. Mielipiteitä kaavasta olemme saaneet viitisensataa. Aivan kaikki eivät tähän mennessä ole vielä kirjautuneet, joten tarkkaa lukua ei vielä voi sanoa. Kaupunkilaisia ja laajemmaltakin alueelta asiasta kiinnostuneita ovat askarruttaneet hyvin pitkälti samat kysymykset kuin mitä tuli esille jo alkutalvella Laiturilla järjestetyissä yleiskaavaluonnosta koskevissa keskustelutilaisuuksissa. Eniten ovat puhuttaneet kaavaluonnoksen kokonaan[…]