Blogi: Työ ja elinkeinot

Kasvava Helsinki on yritysmyönteinen kaupunki

Helsingin strategiaohjelman tavoitteena on, että Helsinki on Suomen yritysmyönteisin kaupunki vuonna 2016. Uudella yleiskaavalla pidetään huolta, että yrityksille tarjotaan houkuttelevia sijoittumismahdollisuuksia tulevaisuudessakin eri puolilla kaupunkia. Yleiskaavassa tehdyt ratkaisut tukevat vahvasti helsinkiläisen elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä. Yleiskaava varmistaa, että Helsingistä löytyy erinomaisia paikkoja erikokoisille ja erilaisille yrityksille. Tämä toteutuu ennen kaikkea tukemalla ydinkeskustan sekä Pasila–Kalasatama-akselin kasvuedellytyksiä. Pasilan, Vallilan ja[…]

Blogi: Työ ja elinkeinot

Ostareiden uusi tuotantokausi

Vanhat lähiöostarit edustavat mennyttä maailmaa, mutta voivatko ne olla myös tulevaisuutta? Lähielämän ennustetaan voimistuvan, kun vanhusväestö kasvaa ja energian kallistuminen rajoittaa liikkumista. Tällä hetkellä on meneillään kaupunkimaista elämäntapaa korostava kulttuurinen aalto, joka leviää kantakaupungista lähiöihin asti. Internet on tehnyt elämästä maailmanlaajuista mutta korostanut myös paikallisuutta kiihdyttämällä sekä puheita että tekoja yhteisen elinympäristön hyväksi.

Blogi: Työ ja elinkeinot

Toimistoista asuntoja – kannattaako muutos?

Viime vuosina kiinteistöjen omistajat ovat usein halunneet muuttaa toimitiloja asunnoiksi. Syynä on asuntojen korkeampi tuotto sekä toimitilojen ylitarjonta. Viimeisimmän markkinakatsauksen mukaan tyhjää toimistotilaa oli syksyllä 2013 Helsingissä 9,8 prosenttia tilakannasta. Markkinoiden toimivuuden kannalta normaali vajaakäyttöaste olisi alhaisempi, noin 5–6 prosenttia.

Blogi: Työ ja elinkeinot

Elinkeinoelämä on kaupungin menestyksen kivijalka

Helsingin seudun menestyksen edellytyksenä on se, että yrityksiä syntyy ja sijoittuu seudulle. Sitä kautta lisääntyvät työpaikat, taloudellinen kasvu ja muu hyvinvointi. Helsinki tuottaa merkittävän osan myös koko Suomen ja seudun bruttokansantuotteesta. Uuden yleiskaavan tavoitteena on varata riittävästi toimitiloja, jotta nopean kasvun skenaarion synnyttämät työpaikat voivat toteutua.

Blogi: Työ ja elinkeinot

Kauppa menee moniin kanaviin

Kaupan yritykset kehittävät tällä hetkellä vahvasti monikanavaisia strategioita. Asiakkaille halutaan luoda ostamisen ja palvelujen ratkaisuja vaihteleviin tilanteisiin. Kaupan toiminnan tavoitteena on arvon tuottaminen asiakkaille. Arvo muodostuu asiakkaiden myönteisistä ostamisen, palvelujen ja käytön kokemuksista. Kaupan yritysten menestyminen markkinoilla ja niiden kannattavuus on seuraustekijä siitä, syntyykö arvoa asiakkaille vai ei.

Blogi: Työ ja elinkeinot

Mikä työpaikkakeskittymä on parhaiten saavutettavissa joukkoliikenteellä?

Pääkaupunkiseudulla on 12 työpaikkakeskittymää, joissa työpaikkojen laskennallinen määrä ylittää 4 000 työpaikkaa. Pääkaupunkiseudun suurin työpaikkakeskittymä on Helsingin keskusta, jossa on yli 62 000 työpaikkaa. Muita suuria keskittymiä Helsingissä ovat Pitäjänmäki ja Vallila–Sörnäinen.