Blogi: Liikkuminen

Tunneli Tallinnaan?

Helsingin ja Tallinnan välisen liikenteen kasvaessa on esitetty tunnelin rakentamista maiden välille. Kaupunkien välillä kulkee yli 7 miljoonaa matkustajaa vuosittain. Helsingin ja Tallinnan kaupungit ovat käynnistäneet Helsinki–Tallinn fixed link -projektin tunnelin esiselvitysten suunnittelemiseksi. Projektista saadaan tietoa myös yleiskaavoitukseen. Tässä vaiheessa ei siis suunnitella tunnelia, vaan mietitään, pitääkö kaavaan ylipäänsä jättää varaus mahdolliselle tunnelille. Tunneli tukisi[…]

Blogi: Liikkuminen

Seminaari nosti esiin jakelukuljetusten ongelmat kaupungissa

Citylogistiikan ongelmista ja ratkaisuvaihtoehdoista keskusteltiin vilkkaasti seminaarissa kaupunkisuunnitteluvirastossa maanantaina 24. maaliskuuta. Helsingin kaupunki kehittää parhaillaan kaupunkilogistiikkaa yhdessä liike-elämän kanssa. Kaupunkisuunnitteluvirastossa ollaan tekemässä citylogistiikkaohjelmaa, jonka tavoitteena on tehostaa yritysten toimintaa, lisätä asumisviihtyvyyttä ja samalla vähentää jakelu- ja keräilyliikenteen melua ja päästöjä. Ensimmäiset kehitystoimenpiteet liittyvät pysähtymispaikkojen sijoittamiseen ja lukumäärään sekä pyöräteille ja jalkakäytäville pysäköinnin rajoittamiseen. Myös yöjätekeräystä[…]

Blogi: Liikkuminen

Robottiliikenne voi muuttaa kaupunkeja

Ilman kuljettajaa ajavat autot saattavat mullistaa liikennettä jo lähitulevaisuudessa. Automaattisen liikenteen tuoma muutos on huomioitava myös maankäytön ja liikenteen suunnittelussa. Teknologian kehitystä on seurattava. “Pääkaupunkiseutuun kohdistuu nopeita kasvupaineita. Jo päätetyt hankkeet lisäävät ruuhkia merkittävästi. Henkilöautojen varaama tila on sekin yhä suurempi ongelma. Julkinen liikenne ei ole poistanut liikkumisen eriarvoisuutta eikä se riittävästi pienennä yksityisautoilun tarvetta.”[…]

Blogi: Liikkuminen

Citylogistiikan parantamiseen on keinoja

Helsingin keskustassa kävelijän ja pyöräilijän matkaa mutkistavat usein väärin pysäköidyt jakeluautot. Toisaalta yritysten näkökulmasta sopivien pysähtymispaikkojen löytäminen on hankalaa. Yleiskaavan visioon liittyvä citylogistiikan selvitys ehdottaa ratkaisuksi lastaukseen varattuja parkkipaikkoja ja sovittuja aikaikkunoita. Helsingin asukasmäärä kasvaa ja sen myötä lisääntyy myös huoltoliikenne ja tavaroiden kuljettaminen. Lisäksi jätteiden lajittelu ja kuljetus ovat viime vuosina lisääntyneet merkittävästi. Jatkossa[…]

Blogi: Liikkuminen

Liikumme, jotta saavutamme

Me liikumme yhä moninaisemmin niin arkiympäristössämme kuin maailmanlaajuisesti. Liikkumisen taustalla vaikuttavat tekijät, liikkumisen motiivit, ovat kuitenkin pysyneet hyvin samanlaisina: työ, sosiaaliset kontaktit, harrastukset, kaupassa käynti, kesämökki jne. Se, miten meillä on kyky saavuttaa tavoittelemiamme toimintoja, vaikuttaa siis merkittävästi arkeemme.

Blogi: Liikkuminen

Pisara ja Raide-Jokeri yhdistävät verkostokaupunkia poikittain

Helsingin seudulla säteittäiset keskustaan suuntautuvat yhteydet ovat jo melko hyvässä kunnossa ja tuo valikoima myös täydentyy Länsimetron myötä merkittävällä tavalla. Mutta miten on poikittaisten yhteyksien laita? Uuden yleiskaavan yhteydessä puhutaan verkostokaupungista eli kaupungista, jossa on hyvin toimiva julkisen liikenteen – ja aivan erityisesti raideliikenteen – verkosto.