Blogi: Liikkuminen

Ratikkanäyttelyssä kurkistetaan joukkoliikenteen tulevaisuuteen

Laiturin ratikkanäyttely tutustuttaa Helsinkiin ja Espooseen suunniteltuihin pikaraitioteihin. Näyttelyn keskiössä ovat Raide-Jokeri ja Kruunusillat. Raide-Jokeri on Helsingin Itäkeskuksen ja Espoon Keilaniemen välille suunniteltu pikaraitiotie. Kruunusillat on Helsingin keskustan ja Laajasalon välille kaavailtu raitiotieyhteys, jota varten suunnitellaan siltoja kantakaupungista Kruunuvuorenrantaan. Yhteys toteutetaan osittain pikaraitiotienä. Kruunusillat-hanke tuo myös kävely- ja pyöräteitä keskustasta Laajasaloon. Hankkeisiin voi tutustua muun[…]

Blogi: Liikkuminen

Kuinka sujuu liikenne Hämeenlinnanväylän bulevardilla?

Kaupunkibulevardit ovat Helsingin yleiskaavan suuri kaupunkikehityshanke. Bulevardit mahdollistavat urbaanin kaupungin kasvun, kolmasosan yleiskaavan esittämästä uusista asukkaista, paljon uusia työpaikkoja, säteittäisten pikaraitioteiden rakentamisen ja yhä kestävämmän liikkumisen. Yleiskaavaehdotusta varten bulevardien vaikutuksia selvitettiin kahdessa työssä. Toisessa niistä keskityttiin tarkastelemaan yhtä bulevardia, Hämeenlinnanväylää, esimerkkikohteena. Hämeenlinnanväylän kaupunkibulevardille laadittiin kaksi alustavaa ehdotusta siitä, miten liikenne bulevardeilla voitaisiin järjestää. Eritasoliittymiin perustuvassa[…]

Blogi: Liikkuminen

Onko pikaraitiotie tulevaisuuden joukkoliikennettä Helsingissä?

Yleiskaavaehdotuksessa pikaraitiotie on tärkeä joukkoliikenteen ratkaisu. Miten pikaratikka eroaa perinteisestä kovin hitaaksi mielletystä raitiovaunusta? Entä mikä tekee pikaratikasta bussia tehokkaamman? Perinteisestä raitiovaunusta poiketen pikaratikka kulkee tavallisesti omalla kaistallaan. Tämä mahdollistaa nopeamman ja häiriöttömän liikennöinnin. Pikaraitiotie soveltuu hyvin joukkoliikenteen runkolinjoille, sillä sen matkustajakapasiteetti on huomattavasti suurempi kuin busseilla. Tyypilliseen kaupunkibussiin mahtuu 75 matkustajaa. Helsinkiin suunniteltavalla pikaraitiovaunulla[…]

Blogi: Liikkuminen

Hollannissa pyöräliikenne on sosiaalista elämää

Elävää kaupunkia syntyy Hollannissa pyöräliikenteen osuutta lisäämällä. Utrechtin ja Helsingin pyöräilyterveiset kuultiin Laiturin Design of the Livable City -tapahtumassa 22. syyskuuta. Utrechtin pyöräliikenneohjelman vastaava, hollantilaispyöräilyn lähettiläs Herbert Tiemens aloittaa esityksensä valokuvalla, jossa on koulutyttö pyöränsä kanssa. Tyttö polkee päivittäin 11 kilometrin koulumatkan kaupungin läpi säässä kuin säässä, reppu pyöräkorissaan – aivan kuten monet hänen ikätovereistaan.[…]

Blogi: Liikkuminen

Raide-Jokeri on askel kohti verkostokaupunkia

Yksi yleiskaavan keskeisistä ajatuksista on Helsingin kehittäminen raideliikenteen verkostokaupungiksi. Se tarkoittaa, että raideliikenne yhdistäisi esikaupunkikeskuksia, joissa olisi monipuolisesti asumista, palveluja työpaikkoja. Nykyisiä säteittäisiä raideyhteyksiä – junaa ja metroa – täydentämään rakennettaisiin poikittaisia pikaraitioteitä. Poikittaisten pikaraitioteiden suunnittelusta pisimmälle on edennyt Raide-Jokeri. Se kulkisi pääosin nykyisen runkobussilinja 550:n reittiä Itäkeskuksesta Oulunkylän, Haagan, Pitäjänmäen ja Leppävaaran kautta Keilaniemeen.

Blogi: Liikkuminen

Pikaraitiotiet yhdistävät esikaupunkien keskustat

Kaupunkia tiivistetään kaikkialla, erityisesti raideliikenteen asemien ja muiden solmukohtien ympäristöissä. Esikaupunkien keskustoja kehitetään tiiviinä palvelujen, työpaikkojen ja asumisen urbaaneina keskittyminä. Raideliikenteellä hyvin saavutettavat keskustat muodostavat keskenään verkoston ja mahdollistavat siten palvelujen hyvän saavutettavuuden.

Blogi: Liikkuminen

Merelle ja saaristoon!

Helsingissä virkistysalueet ja meri ovat helposti saavutettavissa. Yleiskaava parantaa pääsyä merelle ja saaristoon. Puolustusvoimilta vapautuvat linnoitussaaret on varattu merellisen virkistyksen ja matkailun alueeksi. Vallisaari, Kuninkaansaari, Isosaari ja Kuivasaari avaavat kaupunkilaisille ja vierailijoille uusia mahdollisuuksia virkistymiseen. Uudessa yleiskaavassa Helsingin saaristo on ympärivuotisen asumisen, virkistymisen, matkailu- ja virkistyspalvelujen sekä loma-asumisen mosaiikkia.

Blogi: Liikkuminen

Citylogistiikan parantamiseksi ehdotetaan 11 toimenpidettä

Helsingin citylogistiikkaohjelman luonnos ja sen 11 toimenpide-ehdotusta ovat valmistuneet. Ohjelman tavoitteena on tehostaa kuljetuksia Helsingin kantakaupungin alueella niin, että liikenteen ruuhkautuminen ja sen aiheuttamat haitat vähenevät. Luonnoksesta toivotaan kommentteja 17. lokakuuta mennessä. Helsingin kasvava asukasmäärä vaatii uusia palveluja ja yritystoimintaa, yritystoiminta puolestaan vaatii toimivaa jakeluliikennettä. Helsinki haluaa olla Suomen yritysmyönteisin kaupunki vuonna 2016 strategiaohjelmansa mukaisesti.

Blogi: Liikkuminen

Helsingin ja Tallinnan tunneliyhteydestä tulossa tutkimustietoa

Helsingin ja Tallinnan välisestä kiinteästä liikenneyhteydestä tehdään esitutkimus. Se selvittää, onko yhteyden suunnittelua mielekästä jatkaa – niin taloudellisesta kuin sosiaalisestakin näkövinkkelistä katsottuna. Yhteyden sosioekonomia vaikutuksia ei ole tutkittu aiemmin, vaikka keskusteluja on käyty vuosikymmeniä. Tutkimus valmistuu helmikuussa 2015.

Blogi: Liikkuminen

Aikarajoitukset suosituin keino suitsia jakeluliikenteen haittoja Iso Roballa

Kolkko ja harmaa, mutta liikenteen kannalta kohtalaisen turvallinen. Muun muassa näin kaupunkilaiset arvioivat Iso Roobertinkatua verkkokyselyssä, jolla kaupunkisuunnitteluvirasto keräsi näkemyksiä kävelykadun nykytilasta ja ajatuksia kadun kehittämisestä. Kyselyllä haluttiin erityisesti selvittää, miten jakeluliikenne vaikuttaa kävelykadun viihtyisyyteen. Yli puolet vastanneista koki tavarankuljetusautojen vaikuttavan kävelykadun miellyttävyyteen paljon tai erittäin paljon. Lähellä asuvien ja muiden vastaajien vastauksissa ei ollut[…]