Blogi: Asuminen

Vuosaaren Kallvikintien varteen suunnitellaan täydennysrakentamista

Keski-Vuosaareen Kallvikintien varteen suunnitellaan uusia asuinkerrostaloja noin kahdellesadalle asukkaalle. Suunnitelmista keskustellaan Lähiöasemalla Vuosaaressa 9. helmikuuta 2016. Bussiliikenteen poikittainen runkolinja 560 kulkee Rastilasta Kallvikintien kautta Myyrmäkeen. Suunnittelussa varaudutaan esimerkiksi rakennusten sijoittelussa runkolinjan 560 muuttumiseen pikaraitiotieksi tulevaisuudessa. Kallvikintien varteen on suunniteltu kolmea kuusikerroksista ja yhtä viisikerroksista kerrostaloa, joihin tulisi yhteensä arviolta 140 vuokrahuoneistoa. Hankkeen kokonaiskerrosala on noin[…]

Blogi: Asuminen

Townhouse taipuu moneen

Yli puolet Aalto-yliopiston Uusi suomalainen unelmakoti -tutkimuksen vastaajista koki townhouse-talotyypin itselleen sopivaksi asumisratkaisuksi. Kiinnostus townhouse-asumiseen oli yhtä suurta niin lapsiperheillä, pariskunnilla kuin yksinasuvillakin. Kaikissa eri talotyypeissä asuvista löytyi niin townhouse-kannattajia kuin vastustajiakin. Vaikka townhousea on usein pidetty kaupunkimaisena vaihtoehtona omakotitalolle, tutkimuksen mukaan juuri omakotitaloasukkaiden kiinnostus townhouse-asumiseen oli vähäisintä.

Blogi: Asuminen

Vartiosaari tulevaisuuden asumisen testialustaksi

Millainen asuinalue Vartiosaari voisi olla vuonna 2030? Vartiosaaren suunnittelussa on otettu mukaan tulevaisuusnäkökulma, joka avaa vaihtoehtoisia kehityskuvia. Tulevaisuusklinikoiden ajatuksissa korostuivat yhteisöllisyys, autottomuus ja asumisen kokeilut. Vartiosaari on ainutlaatuinen alue, joka mahdollistaa uudenlaisen saaristokaupunginosan rakentamisen. Samalla rakentamista on kritisoitu ja sen on nähty uhkaavan saaren kulttuuri- ja luonnonympäristöä.

Blogi: Asuminen

Olisiko townhouse sinun tuleva asumismuotosi?

Helsingin asuntokanta on hyvin kerrostalovaltaista. Vain noin 14 prosenttia asunnoista sijaitsee pientaloissa. Pientalojen määrää voitaisiin lisätä muualla Euroopassa tavallisella townhouse-rakentamisella. Kerrostalot ovat varmasti myös tulevaisuudessa suosituin asumismuoto Helsingissä. Ylivoimaisesti suurin osa rakennettavista asunnoista on jatkossakin kerrostaloissa. Tästä huolimatta kaupunki tarvitsee myös pientalotuotantoa. Yksi varteenotettava mahdollisuus pientalotuotannon lisäämiseen ovat ns. kaupunkipientalot eli townhouset. Tämä muualla Euroopassa melko yleinen rakentamistapa on[…]

Blogi: Asuminen

Väestöennusteiden viisi vaikuttavaa tekijää

Helsingin seudun väestömäärän ennustamisessa helpoin osuus on luonnollisen väestönkasvun ennakointi. Syntymien ja kuolemien lisäksi väestömäärään vaikuttavat talouden kehitys ja asumisen tyyli. Vuoden 2013 aikana Helsingin seudun väkiluku saavuttaa 1,4 miljoonan rajan. Seudun saama muuttovoitto oli viime vuonna 10 000 henkeä, mistä 7 000 saatiin ulkomailta. Kun mukaan lasketaan syntyneiden enemmyys, vuoden 2012 kasvuksi saadaan yhteensä[…]

Blogi: Asuminen

Helsinki kasvaa, asuntoja tarvitaan

Helsingin väestömäärä rikkoi hiljattain 600 000 asukkaan rajan ja väestönkasvu näyttää jatkuvan myös tulevaisuudessa. Kaupungin kasvu on yksi tärkeimmistä syistä sille, että Helsinki tarvitsee uuden yleiskaavan. Helsingissä on käynnistynyt Jätkäsaaren ja Kalasataman rakentaminen. Uudet urbaanit kaupunginosat ovat alkaneet kohota kovalla vauhdilla. Rakentamista on lähivuosina tulossa runsaasti myös Hernesaareen, Pasilaan, Kruunuvuorenrantaan, Kuninkaantammeen ja tietysti ennen pitkää myös Östersundomiin.[…]