Blogi: Kaupunkirakenne

Keskuspuiston tulevat rajat määritellään asemakaavoituksella

Yleiskaavasta ja sen kaavamerkinnöistä keskustellaan vilkkaasti. Vilkkain keskustelu on käyty keskuspuiston viheralueiden ja uuden Hämeenlinnanväylän kaupunkibulevardin varrelle suunniteltujen alueiden rajauksesta. Uusi yleiskaava koostuu erivärisistä 100 x 100 metrin ruuduista, jotka kuvaavat maankäytön pääkäyttötarkoitusta. Vihreät ruudut ovat virkistys- tai viheralueita. Asuntovaltaiset korttelialueet on merkitty ruskealla. Asuntovaltaiseksi merkitty ruutu ei tarkoita sitä, että koko ruudun alue rakennetaan[…]

Blogi: Työ ja elinkeinot

Kasvava Helsinki on yritysmyönteinen kaupunki

Helsingin strategiaohjelman tavoitteena on, että Helsinki on Suomen yritysmyönteisin kaupunki vuonna 2016. Uudella yleiskaavalla pidetään huolta, että yrityksille tarjotaan houkuttelevia sijoittumismahdollisuuksia tulevaisuudessakin eri puolilla kaupunkia. Yleiskaavassa tehdyt ratkaisut tukevat vahvasti helsinkiläisen elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä. Yleiskaava varmistaa, että Helsingistä löytyy erinomaisia paikkoja erikokoisille ja erilaisille yrityksille. Tämä toteutuu ennen kaikkea tukemalla ydinkeskustan sekä Pasila–Kalasatama-akselin kasvuedellytyksiä. Pasilan, Vallilan ja[…]

Blogi: Kaupunkirakenne

Kohti raideliikenteen verkostokaupunkia

Uudella yleiskaavalla halutaan luoda verkostokaupunkia, jonka solmukohtia yhdistävät raiteet – säteittäin ja poikittain. Helsingin seutu on siirtymässä kaupungistumisessa vaiheeseen, jossa ydinkeskustan ulkopuolelle syntyy uusia työpaikkojen tihentymiä ja toiminnallisia ytimiä. Seudun kaupunkirakenteen kehittämistä on näihin päiviin saakka ohjannut ajatus rakenteen laajentamisesta ulospäin. Uusia asuntovaltaisia alueita on rakennettu säteittäisten raideyhteyksien varaan Helsingin keskustasta itään, länteen ja pohjoiseen. Myös paikallisliikennettä[…]