Blogi: Kaupunkirakenne

Viheryhteydet liittävät virkistysalueet verkostoksi

Helsinki on viherverkostokaupunki, jossa laajat vihersormet ja poikittaiset viheryhteydet jatkuvat kauas seudulle. Yleiskaavan tavoitteena on virkistysalueiden hyvä saavutettavuus ja viherverkoston kehittäminen tiivistyvässä kaupunkirakenteessa. Helsingille tyypillinen laajojen yhtenäisten viheralueiden jakama kaupunkirakenne on erityisyys, josta halutaan jatkossakin pitää kiinni. Yleiskaavaehdotus osoittaa säteittäiset laajat viheralueet eli vihersormet, merellisen virkistysvyöhykkeen ja poikittaiset viheryhteydet, joita on korostettu omalla kaavamerkinnällä. Keskeinen[…]

Blogi: Yleiskaavaprosessi

Helsingin kestävä viherrakenne -selvitys valmistumassa

Helsingin yliopiston kaupunkiekologian tutkimusryhmän ja kaupunkisuunnitteluviraston yhteistyönä syntyneessä selvityksessä paneudutaan Helsingin viherrakenteeseen ja sen merkitykseen kaupunkiluonnon monimuotoisuudelle. Asukasluvun kasvaessa ja kaupunkirakenteen tiivistyessä luonnon monimuotoisuuteen ja sen ihmisille tarjoamien aineellisten ja aineettomien hyötyjen riittävyyteen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Työssä on haettu uusinta kaupunkiekologista tietoa kirjallisuudesta sekä alan kotimaisilta ja ulkomaisilta tutkijoilta ja asiantuntijoilta. Mukana on myös[…]

Blogi: Yleiskaavaprosessi

Luontovaikutusten arviointi käyntiin työpajassa

Helsingin yleiskaavan luontovaikutusten arviointityö on alkanut. Asiantuntijatyöpajassa 26.5. Laiturilla koottiin näkemystä siitä, mitä seikkoja työssä tulee erityisesti huomioida. Mitkä ovat keskeisimmät luontovaikutukset, joita yleiskaavatasolla pitäisi arvioida? Mitä aineistoja ja tietoja tulisi ottaa huomioon jatkosuunnittelussa? Muun muassa näihin kysymyksiin haettiin yhdessä vastauksia työpajan karttojen äärellä ja keskustellen. Luontovaikutusten arviointi osana suunnittelutyötä -pajassa oli mukana Helsingin yliopiston,[…]

Blogi: Yleiskaavaprosessi

Visioteema: Virkistysalueet ja kaupunkiluonto

Helsinki on merellinen ja vihreä kaupunki. Virkistysalueiden monipuolisuus on Helsingin vetovoimatekijä kansainvälisestikin. Uuden yleiskaavan tavoitteena on viherverkostokaupunki, jossa viheralueet, meri ja virkistyspalvelut ovat helposti saavutettavissa. Helsingissä näkyy kerroksellisuus ja kestävyys. Valtakunnallisesti ja Helsingin identiteetin kannalta keskeisimpien kulttuuriympäristöjen arvot säilytetään. Helsingin kehitysvaiheiden kulttuuriperintö ja uusi maisema muodostavat uuden elävän kaupungin. Virkistysalueilla tavoitellaan ekologista, sosiaalista ja taloudellista[…]

Blogi: Osallistu

Miten rakentaminen ja virkistysalueet sovitetaan yhteen?

Kaupunkirakenteen tiivistäminen edellyttää viheralueiden tavoitteellista kehittämistä. Yleiskaavatyön pohjaksi laaditaan viheralueiden kehityskuva. Teemaseminaarissa 25.2. keskusteltiin viher- ja virkistysalueista, vapaa-ajasta ja kaupunkikulttuurista. Kaupungin kasvaessa keskeistä on uusien rakentamisalueiden ja virkistysalueiden yhteensovittaminen ja viihtyisän ja monimuotoisen kaupunkiympäristön luominen. Mitä virkistysalueilta odotetaan, mitkä ovat tulevaisuuden virkistysalueet ja millainen on virkistysalueiden kehityskuva? Nykyisten viher- ja virkistysalueiden arvottamisessa ja uusien virkistysalueiden[…]