Blogi: Liikkuminen

Kuinka sujuu liikenne Hämeenlinnanväylän bulevardilla?

Kaupunkibulevardit ovat Helsingin yleiskaavan suuri kaupunkikehityshanke. Bulevardit mahdollistavat urbaanin kaupungin kasvun, kolmasosan yleiskaavan esittämästä uusista asukkaista, paljon uusia työpaikkoja, säteittäisten pikaraitioteiden rakentamisen ja yhä kestävämmän liikkumisen. Yleiskaavaehdotusta varten bulevardien vaikutuksia selvitettiin kahdessa työssä. Toisessa niistä keskityttiin tarkastelemaan yhtä bulevardia, Hämeenlinnanväylää, esimerkkikohteena. Hämeenlinnanväylän kaupunkibulevardille laadittiin kaksi alustavaa ehdotusta siitä, miten liikenne bulevardeilla voitaisiin järjestää. Eritasoliittymiin perustuvassa[…]

Blogi: Yleiskaavaprosessi

Visioteema: kestävän liikkumisen verkostokaupunki

Helsinki on vuonna 2050 liikenteellisesti verkostoitunut kestävän liikkumisen kaupunki. Tulevaisuuden Helsinki on monikeskuksinen verkostokaupunki, jossa sisäinen, kansallinen ja kansainvälinen saavutettavuus ja liikkuminen rakentuvat ensisijaisesti nopeisiin ja tehokkaisiin joukkoliikenteen yhteyksiin. Liikkuminen perustuu pääosin kestäviin liikkumismuotoihin (kävely, pyöräily ja joukkoliikenne). Yksityisautoilu on edelleen vaihtoehto, mutta kestävät liikkumismuodot muodostavat sille aidosti kilpailukykyisen vaihtoehdon. Ydintavoitteet Monikeskuksinen verkostokaupunki. Helsingin liikennejärjestelmän kokonaistoimivuutta[…]