Blogi: Osallistu

Yleiskaava.fi-sivusto suljetaan – aineistot löytyvät karttapalvelusta

Yleiskaava.fi-sivusto suljetaan vuoden 2019 lopussa. Yleiskaavan aineistot löytyvät Helsingin karttapalvelusta osoitteesta kartta.hel.fi/yleiskaava. Lisäksi aineistot ovat kaupungin verkkosivuilla osoitteessa hel.fi/yleiskaava. Yleiskaava.fi-sivuston tavoitteena oli herättää keskustelua kaupungin tulevaisuudesta ja tarjota kaupunkilaisille osallistumisväylä yleiskaavan valmisteluun. Sivustolla julkaistiin vuosien 2012–2018 aikana noin 280 blogikirjoitusta, joita kommentoitiin yhteensä lähes 6 000 kertaa. Sivustosta tallennetaan arkistoversio, jonka voi myöhemmin ladata hel.fi/yleiskaava-osoitteesta.[…]

Blogi: Kaupunkikaava

Kaupunkikaavasta valmistui esite

Helsingin uuden yleiskaavan sisältö on tiivistetty esitteeksi. Kaupunkikaava-esite avaa yleiskaavan keskeisiä ratkaisuja, kuten kaupungin tiivistämistä, kantakaupungin laajentamista kaupunkibulevardien varsille ja raideliikenteen kehittämistä. Lisäksi esite käsittelee Helsingin merellisyyttä, viher- ja virkistysalueiden verkostoa sekä kaupunkikulttuuria. Se esittelee myös yleiskaavan yli neljän vuoden mittaista vuorovaikutteista suunnitteluprosessia. Esitteen liitteenä on A2-kokoinen yleiskaavakartta, ja esitteessä kerrotaan havainnollisesti, miten karttaa luetaan[…]

Blogi: Yleiskaavaprosessi

Tarkistettu yleiskaavaehdotus lautakuntaan 7. kesäkuuta

Kaupunkisuunnittelulautakunta saa tiistaina 7. kesäkuuta käsiteltäväkseen tarkistetun esityksen Helsingin uudeksi yleiskaavaksi. Tarkistettu yleiskaavaehdotus on pitkälti saman sisältöinen kuin lautakunnan viime marraskuussa hyväksymä kaavaehdotus. Ehdotukseen on tehty joitakin tarkennuksia lausuntojen ja muistutusten sekä jatkoselvitysten pohjalta. Kaavakartassa joitakin karttaruutuja on muutettu asuntovaltaisesta alueesta viheralueiksi ja toimitila-alueiksi. Kivinokan länsireunaan on merkitty virkistyksen ja matkailun alue, mikä mahdollistaisi leirintäalueen[…]

Blogi: Kaupunkirakenne

Raide-Jokerin varsi tiivistyy

Oulunkylään, Maunulaan ja Pajamäkeen suunnitellaan uutta asuinrakentamista Raide-Jokerin reitin varrelle. Asemakaavaluonnokset ovat valmistuneet Käskynhaltijantien ympäristöstä, Pirjontien ja Pirkkolantien alueesta sekä Patterimäen itäosasta. Raide-Jokeri on Helsingin Itäkeskuksen ja Espoon Keilaniemen välille suunniteltu pikaraitiolinja. Oulunkylässä tavoitteena on, että Käskynhaltijantien ja Norrtäljentien ympäristöt muuttuvat tiiviisti rakennetuiksi kaduiksi, joiden varsilla on asuntoja sekä liiketiloja. Asuntoja tulisi noin 1 800[…]

Blogi: Liikkuminen

Ratikkanäyttelyssä kurkistetaan joukkoliikenteen tulevaisuuteen

Laiturin ratikkanäyttely tutustuttaa Helsinkiin ja Espooseen suunniteltuihin pikaraitioteihin. Näyttelyn keskiössä ovat Raide-Jokeri ja Kruunusillat. Raide-Jokeri on Helsingin Itäkeskuksen ja Espoon Keilaniemen välille suunniteltu pikaraitiotie. Kruunusillat on Helsingin keskustan ja Laajasalon välille kaavailtu raitiotieyhteys, jota varten suunnitellaan siltoja kantakaupungista Kruunuvuorenrantaan. Yhteys toteutetaan osittain pikaraitiotienä. Kruunusillat-hanke tuo myös kävely- ja pyöräteitä keskustasta Laajasaloon. Hankkeisiin voi tutustua muun[…]

Blogi: Yleiskaavaprosessi

Ehdotus Helsingin uudeksi yleiskaavaksi päättäjien käsittelyyn

Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunta aloittaa yleiskaavaehdotuksen käsittelyn tiistaina 6. lokakuuta. Yleiskaavaehdotus esittää, miten Helsinki voisi kasvaa 250 000 asukkaalla vuoteen 2050 mennessä. Yleiskaavaehdotus on työstetty vuodentakaisesta luonnoksesta. Kaavan perusratkaisut on säilytetty ennallaan: Helsingistä esitetään tiivistä kaupunkia, jonka useita keskuksia yhdistää raideliikenne. Kantakaupunki laajenisi kaupunkibulevardeiksi muutettujen moottoritiemäisten väylien varsille. Helsinki olisi edelleen vihreä kaupunki, jonka vahvuuksia olisivat kaupunkimetsät[…]

Blogi: Liikkuminen

Raide-Jokeri on askel kohti verkostokaupunkia

Yksi yleiskaavan keskeisistä ajatuksista on Helsingin kehittäminen raideliikenteen verkostokaupungiksi. Se tarkoittaa, että raideliikenne yhdistäisi esikaupunkikeskuksia, joissa olisi monipuolisesti asumista, palveluja työpaikkoja. Nykyisiä säteittäisiä raideyhteyksiä – junaa ja metroa – täydentämään rakennettaisiin poikittaisia pikaraitioteitä. Poikittaisten pikaraitioteiden suunnittelusta pisimmälle on edennyt Raide-Jokeri. Se kulkisi pääosin nykyisen runkobussilinja 550:n reittiä Itäkeskuksesta Oulunkylän, Haagan, Pitäjänmäen ja Leppävaaran kautta Keilaniemeen.

Blogi: Osallistu

Läntisen Helsingin ilta päätti hetki kriitikkona -sarjan

Läntinen Helsinki oli hetki kriitikkona -tapahtuman teemana torstaina 29. tammikuuta. Tapahtumasarjan viimeinen ilta veti Laiturille noin 70 kaupunkilaista. Yleiskaavatyössä läntiseen Helsinkiin on arvioitu sijoittuvan lähes 60 000 uutta asukasta ja yli 20 000 työpaikkaa vuoteen 2050 mennessä. Keskeisenä tavoitteena on saada isojen väylien eristämät kaupunginosat liitetyksi paremmin toisiinsa sekä toiminnallisesti että rakenteellisesti. Yleiskaavaluonnoksessa läntisen Helsingin[…]

Blogi: Osallistu

Idän illassa puhutti viheralueiden säilyminen

Yleiskaavan hetki kriitikkona -tapahtumien sarjassa pureuduttiin keskiviikkona 21. tammikuuta itäisen Helsingin kysymyksiin. Illan aikana Laiturilla oli keskustelemassa noin 80 kaupunkilaista. Yleiskaavan keskeisistä teemoista itäistä Helsinkiä koskettavat erityisesti kaupunkibulevardit, tiivistyvä kaupunkirakenne sekä ajatus raideliikenteeseen tukeutuvasta verkostokaupungista. Kaavaluonnoksessa esitetään uutta rakentamista kaupunkibulevardiksi muutettavan Itäväylän varteen. Sen varrella kasvaisivat Itä-Helsingin suurimmat keskukset – Itäkeskus ja Herttoniemi. Uudet pikaraitiotiet,[…]

Blogi: Yleiskaavaprosessi

Yleiskaavan luonnos näyttää kasvupolun Helsingille

Yleiskaavan luonnos esittää, miten Helsinki voisi kasvaa 250 000 asukkaalla vuoteen 2050 mennessä. Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunta käsitteli luonnosta 25. marraskuuta. Merkittävä osa Helsingin kasvusta kohdistuisi laajentuvaan kantakaupunkiin. Tilaa uusille kantakaupunkimaisille kaupunginosille saataisiin pitkällä tähtäimellä moottoritiemäisten väylien varsilta muuttamalla ne kaupunkibulevardeiksi Kehä I:n sisäpuolella.

Blogi: Liikkuminen

Aikarajoitukset suosituin keino suitsia jakeluliikenteen haittoja Iso Roballa

Kolkko ja harmaa, mutta liikenteen kannalta kohtalaisen turvallinen. Muun muassa näin kaupunkilaiset arvioivat Iso Roobertinkatua verkkokyselyssä, jolla kaupunkisuunnitteluvirasto keräsi näkemyksiä kävelykadun nykytilasta ja ajatuksia kadun kehittämisestä. Kyselyllä haluttiin erityisesti selvittää, miten jakeluliikenne vaikuttaa kävelykadun viihtyisyyteen. Yli puolet vastanneista koki tavarankuljetusautojen vaikuttavan kävelykadun miellyttävyyteen paljon tai erittäin paljon. Lähellä asuvien ja muiden vastaajien vastauksissa ei ollut[…]

Blogi: Osallistu

Kaupunkilaiset löysivät Helsingistä tuhansia rakentamispaikkoja

Yleiskaavan karttakyselyssä kartalle merkittiin eniten paikkoja asuinrakentamiselle, kaikkiaan noin 8 900 kertaa. Toiseksi eniten merkintöjä, noin 4 800, tehtiin ainutlaatuisesta kaupunkiluonnosta. Vastaajat jakaantuivat urbaaneihin ja tiivistyskriitikoihin. Karttakysely keräsi viime vuoden lopulla helsinkiläisten ajatuksia kaupungin tulevaisuudesta. Siihen vastasi noin 4 700 henkilöä ja kartalle saatiin noin 33 000 merkintää. Kyselyyn oli mahdollista merkitä esimerkiksi, minne voitaisiin rakentaa[…]

Blogi: Osallistu

Nuorten #stadifotona-kuvakisan työpaja 9. helmikuuta

Valokuvakisan työpajaan voi tulla kehittelemään kuvausideoita. Kilpailuun tähän mennessä lähetettyjä kuvia voi katsoa osoitteessa http://ksv.hel.fi/stadifotona tai Instagram-palvelussa avainsanalla #stadifotona. Kuvat lähetetään kilpailuun lataamalla ne Instagram-palveluun, pajassa saa apua myös Instagram-tilin perustamiseen sekä kuvan lataamiseen palveluun. Paja on maksuton ja siellä on tarjolla pientä purtavaa. Pajan ajankohta on 9. helmikuuta kello 12–14 Toimintakeskus Hapessa, Sörnäisten rantatie 31. Pajaan pitää ilmoittautua ennakkoon.[…]

Blogi: Osallistu

Helsinki haastaa nuoret kuvaamaan tulevaisuuden kaupunkia

#stadifotona-valokuvauskilpailu 13–19-vuotiaille nuorille järjestettiin 2.12.2013 – 12.2.2014. Kilpailun aiheena oli tulevaisuuden Helsinki. Kilpailijoiden tehtävänä oli pohtia esimerkiksi, millaisessa kaupungissa haluaa asua ja elää vuonna 2030. Kilpailuun osallistumalla voi ottaa kantaa Helsingin tulevaisuuteen, sillä kilpailu on osa Helsingin yleiskaavan valmistelua. Kilpailuaika päättyi 12. helmikuuta 2014. Kuvat lähetettiin kilpailuun lataamalla ne Instagram-palveluun. Pääpalkintona on 500 eurolla kameratarvikkeita tai[…]

Blogi: Yleiskaavaprosessi

Yleiskaavan visio vie kohti tiivistä kaupunkia

Vuoden 2050 Helsingissä raideliikenne yhdistää tiiviisti rakennettuja esikaupunkikeskuksia. Kantakaupunki on laajentunut kaupunkibulevardeiksi muutettujen moottoriteiden varsille. Tällaista tulevaisuudennäkymää esitetään Helsingin uuden yleiskaavan visiossa. Visiossa kuvataan tahtotila yleiskaavan tärkeimmille maankäyttöratkaisuille. Siinä ehdotetaan myös toimintalinjauksia, joilla tavoitteisiin päästään. Lähtökohta visiolle on ollut väestöennuste, jonka mukaan vuonna 2050 Helsingissä on noin 860 000 asukasta. Vision Helsinki on kauttaaltaan nykyistä[…]

Blogi: Osallistu

Kaupan ja palveluiden teema päätti seminaarien sarjan

Kauppa ja palvelut -teemaseminaarissa 22. huhtikuuta kysyttiin, missä ovat kauppa, koulu ja kirjasto vuonna 2050. Yleiskaavasuunnittelija Anne Karlsson kertoi esityksessään, mitä asioita yleiskaavassa pohditaan kaupan ja palveluiden näkökulmasta. – Keskeisiä kysymyksiä ovat, kuinka paljon tarvitaan lisää tilaa kaupalle ja palveluille, missä ne sijaitsevat ja millaisia ne ovat. Pekka Normo ympäristöministeriöstä esitteli kaavoituksen keinoja ohjata kaupan[…]