Blogi: Yleiskaavaprosessi

Tarinaa työhuoneelta – kaavaehdotuksen muistutuksia ja lausuntoja käydään läpi

Yleiskaavaehdotus on ollut nähtävillä tammikuun loppuun saakka. Muistutuksia kaavasta on jätetty 1444 kappaletta. Lausuntoja eri viranomaistahoilta ja mm. naapurikunnilta on pyydetty 64 kappaletta. Muistutuksia on ehditty lukea vasta muutama sata, mutta jo nyt näyttää selvältä, että kaupunkilaisia ja muitakin asiasta kiinnostuneita ovat askarruttaneet hyvin pitkälti samat kysymykset kuin jo luonnosvaiheessa sekä mielipiteissä että yleiskaavaa koskevissa esittely-[…]

Blogi: Yleiskaavaprosessi

Tarinaa työhuoneelta – luonnos tarkentuu ehdotukseksi

Loppukevään ajan olemme työstäneet yleiskaavaehdotusta saatujen lausuntojen ja mielipiteiden sekä jatkotarkastelujen pohjalta. Työ jatkuu syksyyn saakka. Mielipiteitä kirjattiin lopulta lähes 1100 ja lausuntoja tuli yli 40. Olemme pitkin kevättä käyneet niitä läpi. Maankäyttötarkasteluja on jatkettu ja tarkennettu vielä usean alueen osalta, erityisesti niiden, jotka ovat eniten puhututtaneet menneen talven yleiskaavatilaisuuksissa ja tulleissa mielipiteissä. Tarkastelut ovat[…]

Blogi: Yleiskaavaprosessi

Tarinaa työhuoneelta – palaute kaavaluonnoksesta käsittelyyn

Yleiskaavaluonnos on ollut nähtävillä helmikuun loppuun saakka. Mielipiteitä kaavasta olemme saaneet viitisensataa. Aivan kaikki eivät tähän mennessä ole vielä kirjautuneet, joten tarkkaa lukua ei vielä voi sanoa. Kaupunkilaisia ja laajemmaltakin alueelta asiasta kiinnostuneita ovat askarruttaneet hyvin pitkälti samat kysymykset kuin mitä tuli esille jo alkutalvella Laiturilla järjestetyissä yleiskaavaluonnosta koskevissa keskustelutilaisuuksissa. Eniten ovat puhuttaneet kaavaluonnoksen kokonaan[…]

Blogi: Osallistu

Näin luet yleiskaavaa

Yleiskaava on suunnittelun suunnitelma, joka mahdollistaa asioita. Se antaa mitoitusohjeet tarkemmalle suunnittelulle eli osayleiskaavoitukselle ja asemakaavoitukselle. Yleiskaavaluonnoksessa esitetään maankäytön ohjauksen kannalta vain keskeiset asiat. Yleiskaavan luonnoskartta koostuu ruuduista, jotka vastaavat hehtaarin eli 100×100 metrin aluetta. Kullakin ruudulla on pääkäyttötarkoitusta kuvaava merkintä. Vierekkäisten ruutujen maankäyttö voidaan suunnitella myös ottamalla molempien ruutujen pääkäyttötarkoitus huomioon. Tarkemmat rajaukset ratkaistaan[…]

Blogi: Yleiskaavaprosessi

Tarinaa työhuoneelta – luonnos pakettiin marraskuuksi

Syksy on alkanut vauhdilla yleiskaavatoimistossa. Olemme jatkaneet keväällä aloitettuja selvityksiä ja vaikutusten arviointeja. Yleiskaavaan liittyy jo nyt melkoinen tietopaketti työohjelma- ja visiovaiheesta. Nyt kaavaluonnosvaiheessa tulee melkeinpä saman verran lisää selvityksiä. Yksi näistä on esikaupunkialueita koskeva korkean rakentamisen selvitys. Kantakaupunkiinhan tällainen selvitys on tehty jo aiemmin – muutama vuosi sitten. Toinen kiinnostava selvitys on valmistumassa kaupunkibulevardien[…]

Blogi: Yleiskaavaprosessi

Tarinaa työhuoneelta – Kaavaluonnosta koostamassa

Kevään aikana on valmisteltu ahkerasti yleiskaavaluonnosta toimiston porukalla sekä koko viraston voimin samalla kuunnellen herkällä korvalla kaupunkilaisia ja erilaisia sidosryhmiä. Yleiskaavakartan tärkeä ominaisuus on välittää Visio 2050:n tavoitteisto suunnittelun pohjaksi asemakaavoitusta varten. Tämänhetkisen ajatuksen mukaan kaavakartta tulee olemaan erittäin yleispiirteinen. Yleiskaavassa ei haluta säädellä asioita, joita jo määritellään lainsäädännössä tai joista on olemassa muita määräyksiä.[…]

Blogi: Yleiskaavaprosessi

Vision selvitykset valmistuivat

Yleiskaavan visio 2050 tulee kaupunkisuunnittelulautakunnan käsittelyyn 22.10.2013. Visiota varten tehtyihin selvityksiin voi tutustua jo etukäteen. Yleiskaavan visio rakentuu pitkälti urbaanin kaupungin teeman ympärille: Helsinki on vuonna 2050 metropolialueen urbaani ydin ja raideliikenteen verkostokaupunki. Kantakaupunkia laajennetaan moottoritiemäisten ympäristöjen maankäyttöä tehostamalla ja muuttamalla sitä urbaaniksi kaupunkitilaksi. Aihetta käsitellään selvityksessä, jossa tarkastellaan kaikkien sisääntuloväylien maankäyttöä. Kohti urbaanimpaa Helsinkiä[…]

Blogi: Yleiskaavaprosessi

Oletko ajatellut Helsinkiä? Tule tekemään yleiskaavaa

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto on aloittanut uuden yleiskaavan laatimisen. Yleiskaava on pitkän aikavälin maankäytön suunnitelma, jolla ohjataan kaupungin yhdyskuntarakenteen kehittämistä. Yleiskaava vaikuttaa siihen, millainen Helsinki on vuosikymmenten kuluttua ja sillä on suuri vaikutus helsinkiläisten elämään. Helsingissä yleiskaava on laadittu noin kymmenen vuoden välein. Uusi yleiskaava valmistellaan siten, että Helsingin kaupunginvaltuusto voi tehdä siitä päätöksen viimeistään vuonna 2016. Yleiskaavalla on usein ollut[…]