Blogi: Yleiskaavaprosessi

Korkeimman hallinto-oikeuden yleiskaavapäätös ei vaaranna Helsingin lähivuosien kaavoitustavoitteita

Korkein hallinto-oikeus on antanut päätöksensä Helsingin yleiskaavasta. Yleiskaavasta kumottiin joitakin osia. Helsingin maankäytön suunnittelua voidaan kuitenkin jatkaa yleiskaavan toteuttamisohjelman mukaisesti. Päätös ei vaikuta Helsingissä merkittävästi 2020-luvun kaavoituksen ohjelmoituun toteuttamiseen. Korkein hallinto-oikeus on antanut 8. marraskuuta päätöksensä Helsingin yleiskaavasta. Yleiskaavan esitystapa todettiin lainmukaiseksi. Helsingin yleiskaava on laadittu edeltävistä yleiskaavoista poikkeavalla esitystavalla. Kaavakartta on jaettu 100 x[…]

Blogi: Yleiskaavaprosessi

Helsingin hallinto-oikeus kumosi osan yleiskaavan merkinnöistä

Helsingin hallinto-oikeus on antanut 5. helmikuuta päätöksensä Helsingin yleiskaavasta ja Vartiosaaren osayleiskaavasta tehtyjen valitusten osalta. Hallinto-oikeus kumosi osan yleiskaavan merkinnöistä sekä Vartiosaaren osayleiskaavan. Yleiskaavan uudenlainen esitystapa on lainmukainen. Hallinto-oikeus kumosi yleiskaavan hyväksymistä koskevan Helsingin kaupunginvaltuuston päätöksen Länsiväylää, Turunväylää, Hämeenlinnanväylää ja Lahdenväylää koskevien kaupunkibulevardimerkintöjen osalta. Lisäksi hallinto-oikeus kumosi kaupunkibulevardi-merkintöihin edellä mainittujen väylien varrelle rajautuvat C2-, A1-,[…]

Blogi: Yleiskaavaprosessi

Yleiskaavan toivomusponsien käsittely jatkui lautakunnassa

Kaupunkisuunnittelulautakunta jatkoi kokouksessaan 28. helmikuuta lausuntojen käsittelyä yleiskaavaan liittyvistä toivomusponsista. Lautakunnassa tehtiin muutoksia joihinkin virastossa valmisteltuihin lausuntoihin. Tarkat tiedot muutoksista on luettavissa lautakunnan päätöstiedotteesta. Päätöstiedote lautakunnan 28.2. kokouksesta Lautakunnan 28.2. kokouksen esityslista

Blogi: Yleiskaavaprosessi

Yleiskaavan toivomusponnet lautakunnassa

Kaupunkisuunnittelulautakunta käsitteli kokouksessaan 14. helmikuuta yleiskaavan valtuustokäsittelyssä esitettyjä toivomusponsia. Käsittelyssä oli 23 pontta. Lautakunta antaa niistä lausuntonsa kaupunginhallitukselle. Lautakunnan kokouksessa viisi lausuntoa jätettiin pöydälle, loput lautakunta hyväksyi. Lautakunnan 14.2. kokouksen esityslista Päätöstiedote 14.2. kokouksesta

Blogi: Yleiskaavaprosessi

Yleiskaava eteni valtuustoon

Kaupunginhallitus hyväksyi maanantaina 17. lokakuuta osaltaan Helsingin uuden yleiskaavan. Valtuuston käsittelyyn yleiskaava tulee keskiviikkona 26. lokakuuta. Kaupunginhallituksen käsittelyssä ehdotukseen lisättiin lausuma, jonka mukaan jatkosuunnittelussa ratkaistaan tarkemmin maankäyttö Keskuspuiston Hakamäentien ja Kehä 1:n välillä kulkevan osan kohdalta sekä Hämeenlinnanväylän bulevardisoinnin osalta. Lähtökohta on, että Keskuspuisto ja asuntorakentaminen sovitetaan yhteen niin, että Keskuspuisto säilyy mahdollisimman laajana. Lasse[…]

Blogi: Yleiskaavaprosessi

Yleiskaava jäi pöydälle kaupunginhallituksessa

Helsingin uuden yleiskaavan käsittely alkoi Helsingin kaupunginhallituksessa 19. syyskuuta. Asia jätettiin kaupunginhallituksessa pöydälle kuukaudeksi. Se on seuraavan kerran kaupunginhallituksen esityslistalla 17. lokakuuta. Lopullisen päätöksen yleiskaavasta tekee kaupunginvaltuusto myöhemmin syksyllä. Yleiskaava ohjaa kaupungin kehittämistä pitkälle tulevaisuuteen. Esityksen lähtökohtana on varmistaa edellytykset kaupungin kasvulle, asuntotuotannolle ja elinkeinoelämälle. Yleiskaavan varaukset mahdollistavat kasvun vähintään 860 000 asukkaaseen ja 560[…]

Blogi: Yleiskaavaprosessi

Yleiskaava tulossa kaupunginhallituksen käsittelyyn

Helsingin uusi yleiskaava tulee Helsingin kaupunginhallituksen käsittelyyn maanantaina 19. syyskuuta. Kaupunkisuunnittelusta vastaavan apulaiskaupunginjohtaja Anni Sinnemäen esitys on sisällöltään sama kuin kaupunkisuunnittelulautakunnan aiemmin yksimielisesti hyväksymä ehdotus. Lopullisen päätöksen yleiskaavasta tekee kaupunginvaltuusto myöhemmin syksyllä.

Blogi: Yleiskaavaprosessi

Yleiskaavaehdotus etenee kaupunkisuunnittelu-
lautakunnasta yksimielisesti lopulliseen päätöksentekoon

Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 14.6.2016 Helsingin tarkistetusta yleiskaavaehdotuksesta. Kaupunkisuunnittelulautakunta puoltaa Helsingin kaupunginhallitukselle yleiskaavan hyväksymistä. Lopullinen päätös yleiskaavasta on tarkoitus tehdä syksyllä 2016 Helsingin kaupunginvaltuustossa.

Blogi: Osallistu

Koostimme vastauksia kaupunkibulevardi-
kysymyksiin

Helsingin uuden yleiskaavan laadinta on loppusuoralla. Kaupunkibulevardit on teema, joka on herättänyt suuren määrän kysymyksiä. Olemme nyt työstäneet listan eräistä hyvin usein esitetyistä kaupunkibulevardeihin liittyvistä kysymyksistä. Kysymykset koskevat esimerkiksi kaupunkibulevardien tarvetta, liikenteen ruuhkautumista, ilmansaasteita, sisääntuloväylien kapasiteettia sekä liikenneturvallisuutta. Kysymykset ja vastaukset on nyt julkaistu seuraavalla sivulla >> Yleiskaavasta saatiin runsaasti lausuntoja ja muistutuksia. Vuorovaikutusraportissa esitetään keskeisimmät[…]

Blogi: Maailman kaupungit

Bulevardisointi on puheenaihe monessa kaupungissa

Helsinki ei ole ainoa kaupunki maailmassa, jossa pohditaan vakavasti moottoritiemäisten väylien tulevaisuutta kaupunkiympäristössä. Maailmalla on paljon esimerkkejä projekteista, joissa moottoritiemäisiä ympäristöjä on muutettu kaupunkimaisemmiksi ja viihtyisämmiksi. Tyypillisesti hankkeita on vauhdittanut väylän heikko kunto ja lähestymässä ollut kallis peruskorjaus. Helsingin yleiskaavan laadinnan yhteydessä asiaa on kuitenkin lähestytty strategisemmin ja kokonaisvaltaisemmin kuin useimmissa muissa kaupungeissa. Olemme koostaneet[…]

Blogi: Kaupunkielämä

Elämää kaupunkibulevardin varrella

Voisiko Tuusulanväylä olla kuin vaikkapa Mäkelänkatu istutuksineen ja kivijalkaliiketiloineen? Entä muuttuuko Hämeenlinnanväylän varsi Mannerheimintien kaltaiseksi vilkkaaksi kaupunkikaduksi? Mäkelänkatu, Mannerheimitie, Huopalahdentie tai Hämeentie ovat esimerkkejä siitä, että Helsingissä on jo vanhastaan vilkkaita kaupunkibulevardin kaltaisia pääkatuja. Osa niistä on viihtyisämpiä kuin toiset, mutta yhteistä niille on tiivis kaupunkirakenne ja monipuoliset toiminnot. Nyt on aika pohtia sitä, minkälaisia[…]

Blogi: Yleiskaavaprosessi

Kaupunkisuunnittelu-
lautakunta päätti yleiskaavaehdotuksesta

Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 10. marraskuuta Helsingin yleiskaavaehdotuksesta. Kaupunkisuunnitteluviraston valmistelema yleiskaava on pitkän aikavälin maankäytön suunnitelma, jolla ohjataan kaupungin yhdyskuntarakenteen kehittämistä. Yleiskaavalla vaikutetaan siihen, millainen Helsinki on vuosikymmenten kuluttua. Lautakunnan ehdotuksessa varaudutaan Helsingin kasvuun noin 865 000 asukkaan kaupungiksi vuoteen 2050 mennessä. Kaavassa mahdollistetaan myös vähintään 170 000 uuden työpaikan sijoittuminen Helsinkiin. Tulevasta rakentamisesta noin kolmannes on[…]

Blogi: Liikkuminen

Onko pikaraitiotie tulevaisuuden joukkoliikennettä Helsingissä?

Yleiskaavaehdotuksessa pikaraitiotie on tärkeä joukkoliikenteen ratkaisu. Miten pikaratikka eroaa perinteisestä kovin hitaaksi mielletystä raitiovaunusta? Entä mikä tekee pikaratikasta bussia tehokkaamman? Perinteisestä raitiovaunusta poiketen pikaratikka kulkee tavallisesti omalla kaistallaan. Tämä mahdollistaa nopeamman ja häiriöttömän liikennöinnin. Pikaraitiotie soveltuu hyvin joukkoliikenteen runkolinjoille, sillä sen matkustajakapasiteetti on huomattavasti suurempi kuin busseilla. Tyypilliseen kaupunkibussiin mahtuu 75 matkustajaa. Helsinkiin suunniteltavalla pikaraitiovaunulla[…]

Blogi: Kaupunkirakenne

Moottoriteiden tilalle monipuolista kaupunkia

Yleiskaavan valmistelussa on vahvasti esillä kantakaupungin laajentaminen muuttamalla moottoritiemäisiä sisääntuloväyliä vähitellen urbaaneiksi pääkaduiksi eli kaupunkibulevardeiksi. Toimiakseen bulevardisointi edellyttää liikennejärjestelmän kehittämistä. Yleiskaavassa esitetään esimerkiksi koko kaupungin kattavaa laajaa pikaraitiotieverkkoa. Tärkeää on myös pitää huolta kulkumuotojen priorisoinnista. Helsinki haluaa edistää ennen muuta kestäviä liikkumismuotoja eli kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä.

Blogi: Maailman kaupungit

Kööpenhamina rakentaa oleiltavaa kaupunkia

Kööpenhaminan kaupunkisuunnittelussa avainasemassa on kaupunkielämä. Tavoitteena on rakentaa kaupunkia, jossa ihmiset viihtyvät. Kööpenhaminan kaupunginarkkitehti Tina Saabyn mukaan Kööpenhamina haluaa, että ihmiset viettävä enemmän aikaa urbaanissa ympäristössä. Ja koska tämä on tavoite, sen toteutumista seurataan ja seurannalle on kehitetty mittarit. Tämä näkyy kaupunkirakentamisessa monin tavoin. Kööpenhaminassa on panostettu jo pitkään erityisen vahvasti hyvään kävely- ja pyöräily-ympäristöön.[…]

Blogi: Maailman kaupungit

Berliinin yleiskaavoituksessa katseet ovat urbaanissa asumisessa

Berliinissä hyväksyttiin yleiskaava reilut parikymmentä vuotta sitten kesäkuussa 1994. Se oli kaupungin yhdistymisen jälkeen ensimmäinen kokonaisnäkemys kaupungin kehittämisestä. Voidaan sanoa, että Berliinissä yleiskaavoitus toimii rullaavalla periaatteella. Yleiskaavaa ei uusita kerralla, vaan se elää tarpeen mukaan.

Blogi: Yleiskaavaprosessi

Lautakunta asetti yleiskaavan luonnoksen nähtäville

Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunta päätti vuoden 2014 viimeisessä kokouksessaan 16. joulukuuta asettaa yleiskaavan luonnoksen nähtäville. Kokouksessa hyväksyttiin myös joitakin vastaehdotuksia, joista osa käsitteli yleiskaavan jatkovalmistelua ja osa oli jo tässä vaiheessa luonnokseen tehtyjä muutoksia. Luonnoskarttaan tehtiin muutoksia Pohjois-Vuosaaressa, Meri-Rastilassa, Pitäjänmäellä sekä Herttoniemessä. Lautakunta hyväksyi seuraavat vastaehdotukset: Yleiskaavan jatkovalmistelussa tarkastellaan sitä, kuinka voidaan säilyttää Talin alueen nykyiset liikuntapaikat,[…]

Blogi: Maailman kaupungit

Urbanismi on arvossa myös Washingtonissa

Yhdysvaltain pääkaupunki Washington D.C. on kaupunkisuunnittelullisesti kiinnostava kaupunki. Se on myös yleiskaavoituksen näkökulmasta kiinnostavassa vaiheessa. Kaupungissa hyväksyttiin vuonna 2006 yleiskaava eli Comprehensive Plan. Helsingin tavoin Washington on kasvava kaupunki. Vuodesta 2000 vuoteen 2012 kaupungin väkimäärä kasvoi noin 60 000 asukkaalla. Washingtonissa asukkaita on reilut 630 000. Toki itse kaupunkiseutu on selvästi Helsinkiä suurempi, sillä seudulla[…]

Blogi: Osallistu

Yleiskaavan karttakysely mukana Guardianin kilpailussa

Helsingin yleiskaavan valmistelun tueksi viime vuoden lopulla järjestetty karttakysely on saamassa myös kansainvälistä huomioita. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston ja Mapita Oy:n toteuttama kysely on mukana arvovaltaisen the Guardian -lehden ja YK:n alaisen UN-Habitatin järjestämässä The 2014 World Cities Day Challenge -kilpailussa, jossa etsitään kaupunkisuunnittelun parhaita uusia käytäntöjä. Tuomaristo valitsi karttakyselyn 40 mielenkiintoisimman idean listalle. Työt esitellään the[…]

Blogi: Osallistu

Helsinki hakee ajatuksellisia uudisraivaajia

Helsingissä on vetovoimaa. Kaupungin asukasmäärä jatkaa kasvuaan myös tulevina vuosina ja vuosikymmeninä. Helsingissä varaudutaan siihen, että kaupungissa asuu vuonna 2050 jopa 860 000 ihmistä. Meitä olisi siis noin neljännesmiljoona enemmän kuin nyt. Tule suunnittelemaan yhdessä tulevaisuuden Helsinkiä! Haemme ajatuksellisia uudisraivaajia kehittämään vuoropuhelua kaupunkilaisten ja kaupunkisuunnittelijoiden välille ja etsimään uusia tapoja osallistua yhteisen kasvavan kaupungin suunnitteluun.[…]

Blogi: Kaupunkirakenne

Helsingin vauhdikas kasvu jatkuu

Helsingin väkiluku on viime vuosina ollut vauhdikkaassa kasvussa. Kaupungin asukasmäärä kasvoi vuoden 2013 aikana lähes 8700:lla. Vuoden 2013 lopussa helsinkiläisiä oli kaikkiaan 612 664. Väestönkasvu näyttää jatkuvan edelleen vauhdilla. Tilastokeskus julkaisee kuukausittain ennakkotietoja väestönkehityksestä. Niiden mukaan Helsingin asukasmäärä oli kesäkuun 2014 lopulla jo 617 292 eli kaupungin väkimäärä on kasvanut tänä vuonna jo yli 4600:lla. Saman[…]

Blogi: Osallistu

Miten Tukholma aikoo kasvaa miljoonakaupungiksi?

Tukholman kaupunkisuunnittelusta vastaava Niklas Svensson pitää avoimen yleisöluennon Laiturilla keskiviikkona 26.3. kello 15 alkaen. Tukholman vs. kaupunkirakentamisjohtaja Svensson saapuu maaliskuussa Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston vieraaksi. Luennolla hän kertoo, miten Tukholma vastaa kaupunkisuunnittelun keinoin kasvun haasteisiin. Tukholman kaupungin päämääränä on nousta miljoonakaupungiksi vuoteen 2030 mennessä. Tukholmassa on valmistunut yleiskaava nimeltä Promenadstaden. Siinä määritellään kaupungin maankäytön suuret strategiset linjat. Tukholmassa on myös valmistunut ohjelma, jonka[…]

Blogi: Osallistu

Karttakyselyyn yli 33.000 merkintää

Helsingin yleiskaavan valmistelun tueksi järjestettiin  4.11.–9.12. karttakysely, jonka avulla kartoitettiin kaupunkilaisten näkemyksiä tulevaisuuden Helsingistä. Aineiston analysointi on parhaillaan käynnissä ja tuloksista kerrotaan tarkemmin ensi vuoden alkupuolella. Aineisto julkaistaan myös avoimena datana. Kyselyssä vastaajat saivat merkitä kartalle esimerkiksi paikkoja, jonne voi rakentaa asuntoja, minne kaivataan parempia kulkuyhteyksiä, missä on kohennusta kaipaavaa kaupunkitilaa tai missä sijaitsevat tärkeät virkistysalueet. Kyselyyn saatiin erittäin[…]

Blogi: Kaupunkirakenne

Helsinki kasvaa nyt naapureitaan nopeammin

Helsingin asukasmäärä on kasvanut lähes yhtäjaksoisesti 200 vuotta. Poikkeuksia ovat olleet vain sota- ja kriisiajat sekä 1960-luvun lopulta vuoteen 1980 ulottunut jakso. Tämän jälkeen väestö on jälleen kasvanut. Kasvun varjopuolena on ollut kaupunkirakenteen hajautuminen. Ajassa, jossa seudun väkimäärä on kaksinkertaistunut, on rakentamiseen käytetty maa-ala peräti kymmenkertaistunut. Hyvin laajalle alueelle hajaantunut kasvu on johtanut esimerkiksi liikenteen[…]

Blogi: Kaupunkirakenne

Urbanismi vahvistuu myös pohjoisessa?

Keskustojen vetovoimaa on viime aikoina tuotu yhä vahvemmin esille julkisuudessa. Näyttää siltä, että muuttovirta kehyskuntiin on hiipumassa ja urbaanien ympäristöjen suosio on kasvussa. Tämä on ollut havaittavissa Helsingin seudulla. Nähtävästi kehitys on samansuuntaista myös pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Oulussa ilmestyvä Kaleva on julkaissut verkkosivuillaan artikkelin, jonka mukaan Pohjoisen Suomen kaupungeissa asuntorakentaminen on vilkastunut nimenomaan keskustoissa ja aivan[…]

Blogi: Osallistu

Helsinkiläiset ovat merkinneet aktiivisesti ajatuksiaan kartalle

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto avasi 4. marraskuuta karttakyselyn, jonka avulla haetaan kaupunkilaisten näkemyksiä tulevan yleiskaavan pohjaksi.  Jokainen Helsingin tulevaisuudesta kiinnostunut voi kertoa, millainen olisi hyvä Helsinki vuonna 2050. Kyselyyn on tähän mennessä vastannut liki 2000 helsinkiläistä ja karttaan on tehty jo noin 18.000 merkintää. Vastaajia on kertynyt melko tasaisesti eri puolilta Helsinkiä. Suurimpana piikkinä tosin näyttävät olevan[…]

Blogi: Osallistu

Millainen on tulevaisuuden Helsinkisi?

Kaupunkisuunnitteluvirasto avasi tänään avoimen karttapohjaisen kyselyn, jonka avulla kartoitetaan kaupunkilaisten näkemyksiä tulevan yleiskaavan pohjaksi. Vastaa kyselyyn ja kerro, millainen on sinun mielestäsi hyvä Helsinki vuonna 2050. Olisiko kantakaupunki nykyistä isompi ja moottoriteiden tilalle rakennettu kaupunkibulevardeja? Pitäisikö raideliikenteellä päästä työhön, luontoon ja harrastusten äärelle nykyistä helpommin? Miten kasvavaan kaupunkiin saataisiin riittävästi asuntoja? Helsingin uuden yleiskaavan pohjaksi[…]

Blogi: Yleiskaavaprosessi

Lautakunta aloitti vision käsittelyn

Yleiskaavan vision käsittely on alkanut Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunnassa. Visio esiteltiin lautakunnalle tiistaina 22. lokakuuta. Lautakunta päätti jättää laajan asian muutamaksi viikoksi pöydälle. Asiaa käsitellään lautakunnassa seuraavan kerran 3. joulukuuta. Lautakunnan päätösasiakirjat >>

Blogi: Osallistu

Missä syntyy uusi kaupunkikulttuuri?

Yleiskaavapäällikkö Rikhard Manninen on tyytyväinen yleiskaavan visiotyön yhteydessä käydyn avoimen keskustelun vilkkaudesta ja monipuolisuudesta. Keskustelussa on hän mukaansa selvästi ollut havaittavissa se, että toiveet urbaanin kaupungin kehittämisestä ovat nousussa. “Päällimmäisenä on jäänyt mieleen kaupungin kaipuu, urbaanin kaupungin toive on noussut esille yllättävän vahvasti.” Tämä kuvastaa Mannisen mukaan kaupungissa olemisen tavan muutosta. Myös suunnittelukulttuuri elää murrosvaihetta.[…]

Blogi: Maailman kaupungit

Keskustat ovat nyt nousussa

Nuorten, hyvin koulutettujen ja urbaania elämäntapaa arvostavien asukkaiden virta kulkee kohti keskustoja ja urbaanin asumisen tulevaisuus näyttää valoisalta. Amerikkalainen journalisti Alan Ehrenhalt käsittelee urbanismia ja siihen liittyviä kehityspiirteitä alkuvuodesta julkaistussa kirjassaan The Great Inversion and the Future of the American City.

Blogi: Maailman kaupungit

Vancouver tähtää maailman vihreimmäksi kaupungiksi

Vancouverin kaupungilla on erittäin kunnianhimoisia ympäristötavoitteita. Joitakin vuosia sitten kaupunginvaltuusto linjasi, että Vancouver tavoittelee globaalisti johtavaa asemaa kestävässä kehityksessä ja pyrkii maailman vihreimmäksi kaupungiksi vuoteen 2020 mennessä. Vancouver perusti ohjelman nimeltä Greenest City 2020.

Blogi: Työ ja elinkeinot

Mikä työpaikkakeskittymä on parhaiten saavutettavissa joukkoliikenteellä?

Pääkaupunkiseudulla on 12 työpaikkakeskittymää, joissa työpaikkojen laskennallinen määrä ylittää 4 000 työpaikkaa. Pääkaupunkiseudun suurin työpaikkakeskittymä on Helsingin keskusta, jossa on yli 62 000 työpaikkaa. Muita suuria keskittymiä Helsingissä ovat Pitäjänmäki ja Vallila–Sörnäinen.

Blogi: Yleiskaavaprosessi

Mitä on oikeusvaikutteisuus?

Yleiskaavan yhteydessä näkee usein käytettävän termiä oikeusvaikutteinen. Mitä tämä sana tarkoittaa? Oikeusvaikutteisella yleiskaavalla tarkoitetaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti laadittua yleiskaavaa, jonka kunta on hyväksynyt 1.1.2000 jälkeen.

Blogi: Liikkuminen

Pisara ja Raide-Jokeri yhdistävät verkostokaupunkia poikittain

Helsingin seudulla säteittäiset keskustaan suuntautuvat yhteydet ovat jo melko hyvässä kunnossa ja tuo valikoima myös täydentyy Länsimetron myötä merkittävällä tavalla. Mutta miten on poikittaisten yhteyksien laita? Uuden yleiskaavan yhteydessä puhutaan verkostokaupungista eli kaupungista, jossa on hyvin toimiva julkisen liikenteen – ja aivan erityisesti raideliikenteen – verkosto.

Blogi: Asuminen

Olisiko townhouse sinun tuleva asumismuotosi?

Helsingin asuntokanta on hyvin kerrostalovaltaista. Vain noin 14 prosenttia asunnoista sijaitsee pientaloissa. Pientalojen määrää voitaisiin lisätä muualla Euroopassa tavallisella townhouse-rakentamisella. Kerrostalot ovat varmasti myös tulevaisuudessa suosituin asumismuoto Helsingissä. Ylivoimaisesti suurin osa rakennettavista asunnoista on jatkossakin kerrostaloissa. Tästä huolimatta kaupunki tarvitsee myös pientalotuotantoa. Yksi varteenotettava mahdollisuus pientalotuotannon lisäämiseen ovat ns. kaupunkipientalot eli townhouset. Tämä muualla Euroopassa melko yleinen rakentamistapa on[…]

Blogi: Historia

Väestöennusteiden vaiheisiin mahtuu huteja ja täysosumia

Yleiskaavojen tekijät ovat kautta aikojen pyrkineet ennustamaan tulevia väestömääriä. Helsingin ensimmäinen kunnallinen kaavoittaja, asemakaava-arkkitehti Bertel Jung oivalsi, että maankäytön ohjeeksi tarvitaan yleiskaava, joka pohjautuu tulevaisuutta valottaviin ennusteisiin. Jungin yleiskaavaluonnos valmistui yli sata vuotta sitten, vuonna 1911. Jung perusti laskelmansa Helsingin väestömäärästä Ruotsin malliin. Hän oletti, että Suomi kaupungistuu samaan tapaan kuin Ruotsi ja että Helsinki kasvaa. Hän arveli, että Helsingissä[…]

Blogi: Asuminen

Helsinki kasvaa, asuntoja tarvitaan

Helsingin väestömäärä rikkoi hiljattain 600 000 asukkaan rajan ja väestönkasvu näyttää jatkuvan myös tulevaisuudessa. Kaupungin kasvu on yksi tärkeimmistä syistä sille, että Helsinki tarvitsee uuden yleiskaavan. Helsingissä on käynnistynyt Jätkäsaaren ja Kalasataman rakentaminen. Uudet urbaanit kaupunginosat ovat alkaneet kohota kovalla vauhdilla. Rakentamista on lähivuosina tulossa runsaasti myös Hernesaareen, Pasilaan, Kruunuvuorenrantaan, Kuninkaantammeen ja tietysti ennen pitkää myös Östersundomiin.[…]

Blogi: Yleiskaavaprosessi

Yleiskaavan työohjelma jäi pöydälle lautakunnassa

Helsingin yleiskaavaprosessi, laadittu työohjelma sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma esiteltiin tiistaina 13. marraskuuta Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunnalle. Laaja asiakokonaisuus jäi vielä tässä kokouksessa pöydälle. Asian pariin palataan kaupunkisuunnittelulautakunnassa ensi viikon kokouksessa. Käsiteltäviin asioihin voi käydä tutustumassa lautakunnan 13.11. kokouksen esityslistalta.

Blogi: Maailman kaupungit

Kööpenhaminassa Pohjoismaiden suurimmat rakennusprojektit

Kööpenhaminassa tapahtuu paljon kiinnostavaa. Muiden pohjoismaisten pääkaupunkien tapaan myös Kööpenhaminan metropolialue kasvaa vauhdilla. Kaupungin tavoitteena on saada vuoteen 2025 mennessä 100 000 uutta asukasta. Myös työpaikkamäärän kasvun suhteen tavoitteet ovat korkealla – Kööpenhaminaan halutaan luoda 20000 uutta yksityisen sektorin työpaikkaa. Kööpenhaminassa on käynnissä suuria kaupunkirakentamisprojekteja. Yksi merkittävistä alueista on Örestad, jonne on viimeksi kuluneen runsaan kymmenen vuoden aikana[…]

Blogi: Historia

Vuosisadan yleiskaavat

On sitä osattu ennenkin! Helsingin ensimmäinen yleiskaava ajoittuu yli sadan vuoden taakse. Sen jälkeen yleiskaavoilla on luotu lähiöitä, kitketty piilokonttoreita ja siirretty satamia. Jungin suunnitelmista alkoi systemaattinen yleiskaavoitus Ensimmäisen Helsinkiä koskevan maankäytön yleissuunnitelman laati asemakaava-arkkitehti Bertel Jung vuonna 1911. Jungin innoittajana toimi vuotta aikaisemmin pidetty Berliinin asemakaavanäyttely. Jungin suunnitelmassa esikaupungit kytkettiin toisiinsa puistoilla ja viheralueilla[…]