Blogi: Työ ja elinkeinot

Toimistoista asuntoja – kannattaako muutos?

Viime vuosina kiinteistöjen omistajat ovat usein halunneet muuttaa toimitiloja asunnoiksi. Syynä on asuntojen korkeampi tuotto sekä toimitilojen ylitarjonta. Viimeisimmän markkinakatsauksen mukaan tyhjää toimistotilaa oli syksyllä 2013 Helsingissä 9,8 prosenttia tilakannasta. Markkinoiden toimivuuden kannalta normaali vajaakäyttöaste olisi alhaisempi, noin 5–6 prosenttia.

Blogi: Työ ja elinkeinot

Elinkeinoelämä on kaupungin menestyksen kivijalka

Helsingin seudun menestyksen edellytyksenä on se, että yrityksiä syntyy ja sijoittuu seudulle. Sitä kautta lisääntyvät työpaikat, taloudellinen kasvu ja muu hyvinvointi. Helsinki tuottaa merkittävän osan myös koko Suomen ja seudun bruttokansantuotteesta. Uuden yleiskaavan tavoitteena on varata riittävästi toimitiloja, jotta nopean kasvun skenaarion synnyttämät työpaikat voivat toteutua.

Blogi: Yleiskaavaprosessi

Visioteema: Elinkeinot ja keskukset

Keskuksista keskustoiksi. Vuonna 2050 Helsingin seutu on kansainvälisesti vetovoimainen metropolialue ja Helsinki sen ydin. Seudun kaupunkirakenne on kehittynyt monikeskuksiseksi, jossa Helsingin kantakaupungin ohella on useita vetovoimaisia ja monipuolisia, erikokoisia keskustoja. Hyvän kaupunkielämän ja -ympäristön merkitys on korostunut keskuksien muuntuessa eläviksi ja viihtyisiksi keskustoiksi. Keskustat ovat monipuolisia toimintojen tiivistymiä, joiden saavutettavuus on helppoa erityisesti kävellen, pyöräillen sekä[…]