Blogi: Energia

Lautakunta otti kantaa tuulivoiman sijoittamisperiaatteisiin

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 9. helmikuuta kokouksessaan esittää kaupunginhallitukselle tuulivoiman sijoittamisperiaatteiden ja -vyöhykkeiden hyväksymistä ohjeeksi Helsinkiin mahdollisesti suunniteltavalle ja rakennettavalle tuulivoimalle. Päätöksen mukaan tuulivoiman jatkosuunnittelussa on otettava huomioon, etteivät tuulivoimalat vaikeuta puolustusvoimien tai rajavartiolaitoksen toimintaa. Jatkosuunnittelussa on huomioitava myös meriturvallisuus, erityisesti alusliikennepalvelun eli VTS-keskuksen toiminta. Lisäksi on varmistauduttava siitä, että tuulivoimalat eivät haittaa Isosaaren kehittämistä merellisen virkistyksen[…]

Blogi: Energia

Onko Helsingissä tuulivoiman vuoro?

Helsinkiläisten suhtautumista tuulivoiman rakentamiseen selvitetään verkkokyselyllä elokuun loppuun asti. Helsingillä on tavoite tulla hiilineutraaliksi kaupungiksi vuoteen 2050 mennessä. Tuulivoiman lisääminen Helsingin energiapalettiin on yksi mahdollisuus tavoitteen saavuttamisessa. Maailmanlaajuinen ilmastokriisi ja siihen liittyvät päästöjen vähentämisen tavoitteet aiheuttavat tarpeen muuttaa yhdyskuntien energiajärjestelmiä. On tarve käyttää entistä vähemmän energiaa ja tuottaa energiaa uusiutuvilla tuotantomuodoilla.

Blogi: Maailman kaupungit

Vancouver tähtää maailman vihreimmäksi kaupungiksi

Vancouverin kaupungilla on erittäin kunnianhimoisia ympäristötavoitteita. Joitakin vuosia sitten kaupunginvaltuusto linjasi, että Vancouver tavoittelee globaalisti johtavaa asemaa kestävässä kehityksessä ja pyrkii maailman vihreimmäksi kaupungiksi vuoteen 2020 mennessä. Vancouver perusti ohjelman nimeltä Greenest City 2020.

Blogi: Yleiskaavaprosessi

Visioteema: Merellinen Helsinki

Vuonna 2050 merellinen Helsinki on aktiivinen osa kaupunkia ja helposti kaupunkilaisten saavutettavissa. Merellinen kaupunki kehittyy toiminnallisesti monipuolisena paikkana, tarjoten mahdollisuuksia virkistykseen, yrittämiseen ja asumiseen ympärivuotisesti. Merenrannan ja saariston saavutettavuus on hyvä, vesiliikenneverkon yhdistyessä tiivisti osaksi joukkoliikennejärjestelmää. Merellinen Helsinki tarjoaa hyvät edellytykset vireälle elinkeinoelämälle. Merellisen kaupungin aktivoituminen tarjoaa uusia ja monipuolisia mahdollisuuksia menestyvälle elinkeinotoiminnalle, jossa paikallisia[…]

Blogi: Energia

Merituulta Helsingissäkin?

Jos Helsinkiin rakennettaisiin 60 kappaletta viiden megawatin tehoista tuulivoimalaa, ne tuottaisivat 20 prosenttia Helsingin sähkön kulutuksesta. Määrä vastaisi 400 000 kerrostalokaksion vuotuista sähkönkäyttöä. Hyvätuulisella merialueella tuulivoimalan huipputehon aika ylittää 4 000 tuntia vuodessa. Tällä on iso merkitys Helsingin Energian kehityksessä kohti hiilineutraaliutta ja uusiutuvaa energiaa.

Blogi: Energia

Miten yleiskaava vastaa ilmastohaasteisiin?

Helsinki tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2050 mennessä. Yleiskaavan suorin keino hillitä ilmastonmuutosta on kaupunkirakenteen tiivistäminen ja sitä kautta liikenteen päästöjen vähentäminen. Ilmastonmuutos on viime vuosina noussut yhdeksi merkittävimmäksi yhteiskunnallista kehittämistä ohjaavaksi tekijäksi. Valtiot ovat tehneet kansainvälisiä sitoumuksia ilmastonmuutoksen hillintätoimista. Myös kaupungit ovat sitoutuneet päästöjen vähentämiseen.