Blogi: Yleiskaavaprosessi

Korkeimman hallinto-oikeuden yleiskaavapäätös ei vaaranna Helsingin lähivuosien kaavoitustavoitteita

Korkein hallinto-oikeus on antanut päätöksensä Helsingin yleiskaavasta. Yleiskaavasta kumottiin joitakin osia. Helsingin maankäytön suunnittelua voidaan kuitenkin jatkaa yleiskaavan toteuttamisohjelman mukaisesti. Päätös ei vaikuta Helsingissä merkittävästi 2020-luvun kaavoituksen ohjelmoituun toteuttamiseen.

Korkein hallinto-oikeus on antanut 8. marraskuuta päätöksensä Helsingin yleiskaavasta.

Yleiskaavan esitystapa todettiin lainmukaiseksi. Helsingin yleiskaava on laadittu edeltävistä yleiskaavoista poikkeavalla esitystavalla. Kaavakartta on jaettu 100 x 100 metrin suuruisiin ruutuihin, joille on merkitty pääkäyttötarkoitus.

Helsingin hallinto-oikeuden helmikuussa tekemä ratkaisu yleiskaavasta jäi suurimmalta osaltaan voimaan. Yleiskaavasta kumottiin eräitä osia. Muilta osin yleiskaava sai kuitenkin nyt lainvoiman. Kumotuilta osin voimaan jää yleiskaava 2002.

Ratkaisun vaikutukset jatkosuunnitteluun

Helsingin uusi yleiskaava on asemakaavoituksen ja liikennesuunnittelun lähtökohta Helsingissä. Uuden yleiskaavan strategiset päämäärät ovat tavoitteena koko kaupungin alueella.

Helsingin maankäytön suunnittelua voidaan jatkaa yleiskaavan toteuttamisohjelman mukaisesti eli suunnittelu etenee mm. Raide-Jokerin varren, Vihdintien bulevardin, sekä Tuusulanväylän bulevardin osalta. Päätös ei vaikuta Helsingissä merkittävästi 2020-luvun kaavoituksen ohjelmoituun toteuttamiseen.

Myös Malmin lentokentän alueella uusi yleiskaava tulee voimaan ja suunnittelua voidaan jatkaa sen pohjalta. Tuomarinkylän kartanon alueella raitiotieyhteys ja lähikeskusta voidaan toteuttaa sekä Tuusulanväylän vartta tiivistää asuntorakentamiseen. Rakentamista ei voi kuitenkaan ulottaa valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen RKY-alueelle.

Korkein hallinto-oikeus kumosi yleiskaavan merkinnät koskien Länsiväylän, Turunväylän, Hämeenlinnanväylän ja Lahdenväylän kaupunkibulevardeja. Viikin-Malmin pikaraitiotie voidaan toteuttaa yleiskaava 2002:n pohjalta, vaikka Lahdenväylän kaupunkibulevardimerkintä kumottiin.

Vartiosaaren osalta yleiskaavan merkinnät kumottiin. Yleiskaava 2002:ssa Vartiosaari on merkitty selvitysalueeksi, jonka maankäyttö ratkaistaan yleiskaavalla tai osayleiskaavalla. Vartiosaaren jatkosuunnittelun tavoitteita arvioidaan myöhemmin.

Yksi kommentti artikkeliin ”Korkeimman hallinto-oikeuden yleiskaavapäätös ei vaaranna Helsingin lähivuosien kaavoitustavoitteita

  1. Korkein hallinto-oikeus on päätöksellään tyrmännyt Helsingin suunnitelmat muuttaa Länsiväylä, Turunväylä, Hämeenlinnanväylä sekä Lahdenväylä niinsanotuiksi kaupunkibulevardeiksi.

    Päätös ei kuitenkaan tarkoita, etteikö myös muiden väylien varsilta löytyisi vähintäänkin yhtä arvokkaita luontoalueita, vaikka niistä ei ole valituksia tehtykään. Esimerkiksi Vihdintien varrella sijaitsee lukuisia tärkeitä viheralueita, kuten esimerkiksi Riistavuoren, Talin ja Munkkivuoren laajat metsäalueet.

    Kaupunki voisi ottaa nyt lusikan kauniiseen käteen, ja huomioida myös asukkaiden mielipiteen ja tunnustaa viheralueiden tärkeyden asukkaille. Ilman oikeuskäsittelyä.

    6+

Vastaa

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.