Blogi: Yleiskaavaprosessi

Helsingin hallinto-oikeus kumosi osan yleiskaavan merkinnöistä

Helsingin hallinto-oikeus on antanut 5. helmikuuta päätöksensä Helsingin yleiskaavasta ja Vartiosaaren osayleiskaavasta tehtyjen valitusten osalta. Hallinto-oikeus kumosi osan yleiskaavan merkinnöistä sekä Vartiosaaren osayleiskaavan. Yleiskaavan uudenlainen esitystapa on lainmukainen.

Hallinto-oikeus kumosi yleiskaavan hyväksymistä koskevan Helsingin kaupunginvaltuuston päätöksen Länsiväylää, Turunväylää, Hämeenlinnanväylää ja Lahdenväylää koskevien kaupunkibulevardimerkintöjen osalta. Lisäksi hallinto-oikeus kumosi kaupunkibulevardi-merkintöihin edellä mainittujen väylien varrelle rajautuvat C2-, A1-, A2- ja A3-kaavamerkinnät bulevardien molemmilta puolilta yhden pikselin eli 100 metrin levyiseltä alueelta. Muilta osin kaupunkibulevardeihin kohdistuneet valitukset hylättiin.

Hallinto-oikeus katsoi, että maakuntakaavan edellyttämiä perusteita mainittujen väylien muuttamiseksi kaupunkibulevardeiksi ei ollut esitetty. Selvitysten perusteella ei ollut myöskään edellytyksiä arvioida yleiskaavan täyttävän valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita ja liikenteen järjestämistä koskevia laissa edellytettyjä vaatimuksia.

Hallinto-oikeus kumosi yleiskaavan hyväksymistä koskevan päätöksen Keskuspuistoon, keskuspuiston länsireunaan ja Hämeenlinnanväylän itäpuolelle osoitettujen C2-merkintöjen osalta. Hallinto-oikeus piti yleiskaavaa tältä osin maakuntakaavan vastaisena. Muilta osin Keskuspuistoon kohdistuneet valitukset hylättiin.

Hallinto-oikeus kumosi yleiskaavan hyväksymistä koskevan päätöksen Melkin ja Itä-Villingin saarten, Vartiosaaren ja Ramsinniemen osalta. Näiden osalta hallinto-oikeus totesi, että yleiskaava on maakuntakaavan vastainen.

Hallinto-oikeus kumosi yleiskaavan hyväksymistä koskevan päätöksen Ilmalan varikkoalueen itäpuolelle Hakamäentien, Veturitien, pääradan ja Käpylän aseman väliin osoitetun C2-merkinnän osalta. Ilmalan osalta hallinto-oikeuden ratkaisussa todetaan, että yleiskaavassa ei oltu huomioitu raideliikenteen oletetun kasvun ja siihen liittyvien varikkoalueiden tarpeita riittävissä määrin.

Hallinto-oikeus kumosi yleiskaavan hyväksymistä koskevan päätöksen Teknos Oy:n tehdasalueen eteläpuolelle sijoittuvan A1-alueen kaavamerkinnän osalta sekä Teknos Oy:n tehdasaluetta ympäröivän C1-alueen kaavamerkinnän pohjoisessa junarataan, lännessä Takkakujaan ja idässä Pitäjänmäentiehen rajoittuvilta osin. Hallinto-oikeuden päätöksessä todetaan, että Pitäjänmäkeä koskevissa kaavamerkinnöissä ei ole huomioitu nykyiseen tehdastoimintaan tarvittavia suoja-alueita tarvittavissa määrin.

Muilta osin Helsingin yleiskaavaan kohdistuneet valitukset hylättiin. Hylätyiksi tulivat esimerkiksi Malmin lentokenttää ja Tuomarinkylän kartanon aluetta koskevat valitukset.

Helsingin yleiskaava oli laadittu edeltävistä yleiskaavoista poikkeavalla esitystavalla. Kaavakartta oli jaettu 100 x 100 metrin suuruisiin ruutuihin, joille oli merkitty pääkäyttötarkoitus. Myös esitystavasta oli valitettu. Hallinto-oikeuden päätöksen mukaan yleiskaavan esitystapa on kuitenkin lainmukainen.

Myös Vartiosaaren osayleiskaavaa koskevasta kaupunginvaltuuston päätöksestä oli valitettu. Hallinto-oikeus kumosi Vartiosaaren osayleiskaavan hyväksymistä koskevan päätöksen maakuntakaavan vastaisena.

Helsingin kaupunki analysoi huolellisesti ratkaisun perustelut ja arvioi jatkotoimenpiteet kaupungin osalta. Ratkaisusta on mahdollista valittaa edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen, mikäli korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

17 kommenttia artikkeliin ”Helsingin hallinto-oikeus kumosi osan yleiskaavan merkinnöistä

 1. Suurimmaksi osaksi yleiskaava kyllä hyväksyttiin ja Vihdintie voi ihan hyvin olla ensimmäinen kaupunkibulevardi.

  4+
 2. Hienoa, että mm. Vartiosaari, Keskuspuisto, Ramsinniemi ja niin edelleen säästyvät näillä näkymin luontoalueina. Helsingissä tarvitaan myös luontoa, ja hyvä että tällaiset luonnon helmet säilyvät.

  Sen sijaan neljän kaupunkibulevardin kaatuminen on huolestuttava asia, koska bulevardien avulla olisi pystytty rakentamaan Helsinkiin sellaisille alueille, jotka eivät ole luonnon eikä virkistyksen kannalta niin olennaisia. Lisäksi ne olisivat mahdollistaneet energiatehokkaamman raideliikenteen ja näin vähentäneet Helsingin ilmastopäästöjä. Toivottavasti nuo kumotut kaupunkibulevardit vielä kuitenkin saavat lainvoiman!

  11+
  • Olen myös tyytyväinen, että vihreitä pikseleitä tuli kartalle lisää. Kaupunkibulevardeja kannattaa suunnitella ja viedä rohkeasti eteenpäin, niitä tarvitaan Helsinkiin.

   6+
  • Kivinokka sopiikin metroaseman vuoksi Vartiosaarta paremmin asutukseen rantoja lukuunottamatta. Saaristoratikka ja -baana on kuitenkin loistava idea ja tärkeä pyöräilijöille.

   3+
 3. Niin, ja Malmin lentokentän osalta on todettava, että luonnonsäilymishyötysuhteeltaan lentokentän säilyttämisvaihtoehto olisi ollut aika heikko, koska suurin osa alueesta on sitä kaaheen laakeeta aakeeta eli kiitoteitä. Malmin kenttää ympäröivien metsien kylläkin soisi säilyvän, eikä niiden säilyttäminen edes olisi kovinkaan paljon rakennusalasta pois, jos vain olisi tahtoa säilyttää alueen hienot luonnonmetsät. Malmin kentän paikalle sijoittuvat asukkaatkin tarvitsevat luontoa ympärilleen, ja siksi nuo valmiiksi paikalla olevat metsät pitää säilyttää…

  11+
  • Kyllä se laakeus kuuluu siihen ympäröivään luontoon mukaan. Ei betoiniviidakko palvele virkistäytymistä, vaikka ympärillä olisi muutama puu. Lisänä vielä massoittain ihmisiä, ei taida ympäröivä luonto ihan riittää.

   0
 4. Hallinto-oikeus moitti Helsingin päättäviä virkamiehiä siitä, että he eivät kuuntele asiantuntijoita. Anni Sinnemäen johto kuuntelee vain omaa eliittiään, joka vanhaan malliin esiintyy asiantuntijatahoina. Kaikki todella asiapuheet sivuutetaan , joissa todella pohditaan pääkaupunkiseudun toimivuutta monelta kantilta, ja niihin vastataan laitettamalla nauha päälle ” Helsinkiin tarvitaan satojatuhansia asuntoja, pitää tiivistää”.Lisäksi pyörät tuntuvat olevan Sinnemäelle pelastus liikenneongelmiin.Mitä jos esim. kokeiltaisiin keskustan maksutonta liikennettä, jota jopa Duessedorfiin kaavaillaan?

  0
 5. Voisiko liikenneministeriö puuttua myös Mäkelänkadun bulevardin vireillä oleviin katusuunnitelmiin, joissa kaupunki autokaistoja poistamalla aikoo muuttaa kadun pyöräilyväyläksi.

  Mäkelänkatu on Helsingin vilkkaimpia sisääntuloväyliä lentokentältä kaupunkiin. Ei tällaista väylää voi muuttaa yhtäkkiä pyörätieksi.

  0
 6. Jättimäinen 130 Mw lämpövoimala tulossa asutuksen keskelle Tattarisuon pohjoispuolelle, kuinka tämä on mahdollista?? Ympärillä alppikylä, puistola, heikinlaakso ja jakomäki. Eikö kaavoituksella tulisi taata terveellinen ja turvallinen asuinympäristö ihmisille?

  5+
 7. Olen aikaan järkyttynyt suunnitelmista rakentaa lämpövoimala aivan Puistolan kylkeen! Tämä tulee noin 200 metrin päähän omasta asunnostani! Miten tällaista voidaan edes ehdottaa! Aivan pientaloalueen kylkeen. On siinä kiva pihalla lasten leikkiä aivan lämpövoimalan kyljessä. Aivan röyhkeää välinpitämättömyyttä asukkaista.

  3+
  • Olisitko yhtä järkyttynyt jos et asuisi niin lähellä eli 200 metrin päässä? Pientaloalueet eivät/ eivätkä saa olla erityisasemassa koskien hankkeita lähialueille. Pitäisikö se sitten sijoittaa suuren kerrostalonalueen vieraan, jossa olisi enemmän populaa ja nimenomaan niitä lapsia, jotka leikkisivät siinä kyljessä. Stadissa kun vain on rajallisesti näitä paikkoja mihin sijoittaa esim. lämpövoimala, vai katsotko olevasi ‘parempi’ ihminen ettei suunnitelmien pitäisi koskea sinua vaan niitä muita. Jänkhällä on tilaa eikä lämpövoimalaa tule varmaan naapuriin. Käsittämätöntä itsekkyyttä kaupunkialueella kun kumminkin asutaan.

   3+
 8. Suunniteltu laitos tulisi alueelle, joka on pohjavesialueen rajalla. Samalla vaarantuu Longinojan valuma-alue. Kilometrin säteellä on kouluja ja päiväkoteja. Helsingistä löytyy vielä teollisuusalueita, joihin tuon kokoluokan tehdas pystytään sijoittaa. Elämme 2010-lukua. Ei tuon kokoluokan laitoksia voi, eikä saa sijoittaa paikkaan, jossa vaarantuu luonto, pohjavedet ja useamman lähialueen asukkaiden turvallisuus ja hyvinvointi.

  4+
 9. Paikka voisi olla Porvoon moottoritien päällä siinä, missä on yhden talon takia ja yhteiskunnan rahoilla tehty ylikulkusilta ja mihin susirajan tiehoitokunta on pannut pysäköinti- ja ajokieltomerkit. Silta johtaa Helsingin omistamille maille Storträskin eteläpuolelle ja sen luonnon kalliolle syntynyt ikiaikainen pysäköintialue on aidattu mm. jousiampujien käyttöön, mutta on aina tyhjä. Tarvitaan vain radan pätkä.

  1+
 10. Helenin lämpövoimalahanke keskelle taajamaa on täyskäännös suunnitelmille, joita yhtiö vielä pari vuotta sitten kovalla konsulttirahalla ja tutkituttamalla kaiken mahdollisen Vuosaaren C-voimalaksi. Nyt on tullut yllättäen innokkuutta saada koillis-helsinkiläisten uusien asuinalueiden lämmitysmonopoliasema turvattua: rautatieaseman kellotornin korkuinen möhkäle katkaisisi pahasti vihersormeksikin kutsutun virkistysalueen Fallkullaan. Alueella on melkoinen luonnonarvoarsenaali, jota saattaa joutua päättäjät punnitsemaan.
  Asukas vm 18

  2+
 11. Kaupunki laittaa Koillis-Helsingin oikein rapakuntoon. Tuhotaan lentokenttä, rakennetaan sinne betonislummi ja tyrkätään vielä voimaloita lisäksi. Kyllä huomaa kenelle tämä laupunginosa halutaan muuttaa, tarpeeksi kauas itse herrojen asuinalueesta.

  2+

Vastaa

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.