Blogi: Yleiskaavaprosessi

Helsingin hallinto-oikeus kumosi osan yleiskaavan merkinnöistä

Helsingin hallinto-oikeus on antanut 5. helmikuuta päätöksensä Helsingin yleiskaavasta ja Vartiosaaren osayleiskaavasta tehtyjen valitusten osalta. Hallinto-oikeus kumosi osan yleiskaavan merkinnöistä sekä Vartiosaaren osayleiskaavan. Yleiskaavan uudenlainen esitystapa on lainmukainen.

Hallinto-oikeus kumosi yleiskaavan hyväksymistä koskevan Helsingin kaupunginvaltuuston päätöksen Länsiväylää, Turunväylää, Hämeenlinnanväylää ja Lahdenväylää koskevien kaupunkibulevardimerkintöjen osalta. Lisäksi hallinto-oikeus kumosi kaupunkibulevardi-merkintöihin edellä mainittujen väylien varrelle rajautuvat C2-, A1-, A2- ja A3-kaavamerkinnät bulevardien molemmilta puolilta yhden pikselin eli 100 metrin levyiseltä alueelta. Muilta osin kaupunkibulevardeihin kohdistuneet valitukset hylättiin.

Hallinto-oikeus katsoi, että maakuntakaavan edellyttämiä perusteita mainittujen väylien muuttamiseksi kaupunkibulevardeiksi ei ollut esitetty. Selvitysten perusteella ei ollut myöskään edellytyksiä arvioida yleiskaavan täyttävän valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita ja liikenteen järjestämistä koskevia laissa edellytettyjä vaatimuksia.

Hallinto-oikeus kumosi yleiskaavan hyväksymistä koskevan päätöksen Keskuspuistoon, keskuspuiston länsireunaan ja Hämeenlinnanväylän itäpuolelle osoitettujen C2-merkintöjen osalta. Hallinto-oikeus piti yleiskaavaa tältä osin maakuntakaavan vastaisena. Muilta osin Keskuspuistoon kohdistuneet valitukset hylättiin.

Hallinto-oikeus kumosi yleiskaavan hyväksymistä koskevan päätöksen Melkin ja Itä-Villingin saarten, Vartiosaaren ja Ramsinniemen osalta. Näiden osalta hallinto-oikeus totesi, että yleiskaava on maakuntakaavan vastainen.

Hallinto-oikeus kumosi yleiskaavan hyväksymistä koskevan päätöksen Ilmalan varikkoalueen itäpuolelle Hakamäentien, Veturitien, pääradan ja Käpylän aseman väliin osoitetun C2-merkinnän osalta. Ilmalan osalta hallinto-oikeuden ratkaisussa todetaan, että yleiskaavassa ei oltu huomioitu raideliikenteen oletetun kasvun ja siihen liittyvien varikkoalueiden tarpeita riittävissä määrin.

Hallinto-oikeus kumosi yleiskaavan hyväksymistä koskevan päätöksen Teknos Oy:n tehdasalueen eteläpuolelle sijoittuvan A1-alueen kaavamerkinnän osalta sekä Teknos Oy:n tehdasaluetta ympäröivän C1-alueen kaavamerkinnän pohjoisessa junarataan, lännessä Takkakujaan ja idässä Pitäjänmäentiehen rajoittuvilta osin. Hallinto-oikeuden päätöksessä todetaan, että Pitäjänmäkeä koskevissa kaavamerkinnöissä ei ole huomioitu nykyiseen tehdastoimintaan tarvittavia suoja-alueita tarvittavissa määrin.

Muilta osin Helsingin yleiskaavaan kohdistuneet valitukset hylättiin. Hylätyiksi tulivat esimerkiksi Malmin lentokenttää ja Tuomarinkylän kartanon aluetta koskevat valitukset.

Helsingin yleiskaava oli laadittu edeltävistä yleiskaavoista poikkeavalla esitystavalla. Kaavakartta oli jaettu 100 x 100 metrin suuruisiin ruutuihin, joille oli merkitty pääkäyttötarkoitus. Myös esitystavasta oli valitettu. Hallinto-oikeuden päätöksen mukaan yleiskaavan esitystapa on kuitenkin lainmukainen.

Myös Vartiosaaren osayleiskaavaa koskevasta kaupunginvaltuuston päätöksestä oli valitettu. Hallinto-oikeus kumosi Vartiosaaren osayleiskaavan hyväksymistä koskevan päätöksen maakuntakaavan vastaisena.

Helsingin kaupunki analysoi huolellisesti ratkaisun perustelut ja arvioi jatkotoimenpiteet kaupungin osalta. Ratkaisusta on mahdollista valittaa edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen, mikäli korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

6 kommenttia artikkeliin ”Helsingin hallinto-oikeus kumosi osan yleiskaavan merkinnöistä

 1. Suurimmaksi osaksi yleiskaava kyllä hyväksyttiin ja Vihdintie voi ihan hyvin olla ensimmäinen kaupunkibulevardi.

  3+

 2. Hienoa, että mm. Vartiosaari, Keskuspuisto, Ramsinniemi ja niin edelleen säästyvät näillä näkymin luontoalueina. Helsingissä tarvitaan myös luontoa, ja hyvä että tällaiset luonnon helmet säilyvät.

  Sen sijaan neljän kaupunkibulevardin kaatuminen on huolestuttava asia, koska bulevardien avulla olisi pystytty rakentamaan Helsinkiin sellaisille alueille, jotka eivät ole luonnon eikä virkistyksen kannalta niin olennaisia. Lisäksi ne olisivat mahdollistaneet energiatehokkaamman raideliikenteen ja näin vähentäneet Helsingin ilmastopäästöjä. Toivottavasti nuo kumotut kaupunkibulevardit vielä kuitenkin saavat lainvoiman!

  8+

  • Olen myös tyytyväinen, että vihreitä pikseleitä tuli kartalle lisää. Kaupunkibulevardeja kannattaa suunnitella ja viedä rohkeasti eteenpäin, niitä tarvitaan Helsinkiin.

   5+

  • Kivinokka sopiikin metroaseman vuoksi Vartiosaarta paremmin asutukseen rantoja lukuunottamatta. Saaristoratikka ja -baana on kuitenkin loistava idea ja tärkeä pyöräilijöille.

   3+

 3. Niin, ja Malmin lentokentän osalta on todettava, että luonnonsäilymishyötysuhteeltaan lentokentän säilyttämisvaihtoehto olisi ollut aika heikko, koska suurin osa alueesta on sitä kaaheen laakeeta aakeeta eli kiitoteitä. Malmin kenttää ympäröivien metsien kylläkin soisi säilyvän, eikä niiden säilyttäminen edes olisi kovinkaan paljon rakennusalasta pois, jos vain olisi tahtoa säilyttää alueen hienot luonnonmetsät. Malmin kentän paikalle sijoittuvat asukkaatkin tarvitsevat luontoa ympärilleen, ja siksi nuo valmiiksi paikalla olevat metsät pitää säilyttää…

  6+

Vastaa