Blogi: Yleiskaavaprosessi

Yleiskaavaehdotus etenee kaupunkisuunnittelu-
lautakunnasta yksimielisesti lopulliseen päätöksentekoon

Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 14.6.2016 Helsingin tarkistetusta yleiskaavaehdotuksesta. Kaupunkisuunnittelulautakunta puoltaa Helsingin kaupunginhallitukselle yleiskaavan hyväksymistä. Lopullinen päätös yleiskaavasta on tarkoitus tehdä syksyllä 2016 Helsingin kaupunginvaltuustossa.

Yleiskaava on maankäytön strateginen suunnitelma ja se mahdollistaa Helsingin kasvun 860 000 asukkaan kaupungiksi vuoteen 2050 mennessä. Yleiskaava esittää Helsingistä tiivistä kaupunkia, jonka useita keskuksia yhdistää raideliikenne.

Uudesta rakentamisesta karkeasti ottaen kolmannes on sijoitettu kaupunkibulevardien varsille laajenevaan kantakaupunkiin, kolmannes täydennysrakentamisena erityisesti raideliikenteen solmukohtiin ja kolmannes uusille rakentamisalueille, kuten Malmin lentokentälle.

Lautakunta teki muutoksia kaavakarttaan

Yleiskaavakartta koostuu 100 x 100 metrin kokoisista ruuduista eli pikseleistä, joille on määritelty pääkäyttötarkoitus. Lautakunta teki muutamia muutoksia yleiskaavakartan merkintöihin. Pääsääntöisesti muutokset lisäävät virkistys- ja viheralueiden määrää Lauttasaaressa, keskuspuistossa sekä Uutelassa Vuosaaressa.

Lautakunta päätti seuraavista muutoksista kaavakarttaan:

Lauttasaaressa Nackapuiston itälaidalta kaksi kantakaupunkipikseliä poistetaan ja muutetaan osin virkistys- ja viheralueeksi ja osin vesialueeksi, Lauttasaaren koillisosasta Länsiväylän eteläpuolelta poistetaan yksi kantakaupunkipikseli ja pohjoispuolelta kaksi kantakaupunkipikseliä ja muutetaan vesialueeksi.

Hämeenlinnan kaupunkibulevardilta itäreunalta poistetaan toiseksi ja kolmanneksi pohjoisin kantakaupunkipikseli ja muutetaan virkistys-ja viheralueeksi.

Metsäläntien pohjoispuolelta poistetaan yhteensä kahdeksan asuntovaltaisen alueen pikseliä ja muutetaan virkistys- ja viheralueeksi (Lännestä itään neljä pohjoisinta ja neljä toiseksi pohjoisinta pikseliä).

Uutelan kanavan itäpuolelta poistetaan neljä eteläisintä asuntovaltaisen alueen pikseliä ja kahden pohjoisimman pikselin ja kanavan välinen kapea kiila ja muutetaan virkistys- ja viheralueeksi.

Lautakunta päätti todeta seuraavat asiat:

 • kaupunkibulevardien rakentaminen ei edellytä tiemaksujen tai vastaavien käyttöönottoa
 • kaupunkibulevardien liittymäratkaisut tehdään tarkemman suunnittelun yhteydessä
 • liittymät voivat olla joko eritasoliittymiä tai tasoliittymiä
 • kaupunkibulevardien toteuttamisjärjestyksestä ja mahdollisesta vaiheittaisuudesta tehdään erillinen päätös
 • jatkovalmistelussa on varmistettava, että Haaganpuron arvokas taimenkanta säilyy
 • jatkovalmistelussa on varmistettava, että keskuspuiston ekologinen käytävä säilyy vahvana erityisesti Pirkkolan urheilupuiston ja Maunulan majan alueella
 • jatkovalmistelussa on pidettävä huolta siitä, että uurnalehto säilyy hiljentymiseen soveltuvana rauhallisena ympäristönä
 • kulttuuriympäristöt (esimerkiksi Rastilan kartano) tulee täydennysrakentamisen alueilla nähdä laajemmin kuin vain suojeltavina tai säilytettävinä rakennuksina eli kulttuuriympäristö käsittää myös piha-aluetta ja muuta ympäristöä
 • jatkosuunnittelussa otetaan huomioon Tuomarinkylän ja Kivinokan alueella niiden nykyiset toiminnat
 • luonnonmukaisia metsä- ja luontoalueita tulee olla riittävä määrä rakennettujen puistojen lisäksi
 • riittävät lähivirkistysalueet tulee turvata täydennysrakentamisalueilla
 • rantojen avoin käyttö ja kulkureitit turvataan alueita rakennettaessa

Lautakunta hyväksyi myös esittelijän tekemän muutosehdotuksen. Yleiskaavaehdotuksen selostuksen sivulla 99 kaavamääräyksen tulkintataulukossa määräyksen “Kaupunkibulevardi” tulkintaohjeessa oleva virke “Kaupunkibulevardin tarkemmat alkupisteet sekä liittymäratkaisut ratkaistaan väyläkohtaisesti.” muutetaan muotoon “Kaupunkibulevardin tarkemmat alkupisteet sekä liittymäratkaisut ratkaistaan väyläkohtaisesti yhteistyössä valtion liikenneviranomaisten kanssa.”

Lautakunta päätti, että yleiskaavaa ei enää aseteta nähtäville.

Lautakunnan yleiskaavapäätös oli yksimielinen.

107 kommenttia artikkeliin ”Yleiskaavaehdotus etenee kaupunkisuunnittelu-
lautakunnasta yksimielisesti lopulliseen päätöksentekoon

 1. Uusi yleiskaava on pitkään ja huolellisesti tehty. Se kannattaa viedä nyt yhdessä maaliin. Hyvä Helsinki.

  131+
  • Olisi todellakin ihme, jos kukaan ei älähtäisi, kun rakennetaan Helsinkiä. Helsinkiin on tulijoita, muullakin tavalla kuin moottoriteitä pitkin. Siksi tarvitaan asuntoja. Rakennuspolitiikan pitääkin olla selkeää eli jos on kysyntää niin silloin rakennetaan. Malmin kentän alue erinomainen paikka rakentaa iso kokonaisuus, joka samalla kehittää koko Koillista -ja Itäistä-Helsinkiä. Kannattaisi myös kritisoijien tutustua tuohon uuteen Malmin kentän alueen kaavaan. Toisaalta lentotoiminnan jatkamisen kannattajien päätä ei pysty kääntämään millään järkisyillä, joten kaikki muut vaihtoehdot, jotka eivät sisällä lentotoimintaa, ovat heidän mielestään huonoja…

   127+
   • Kentän puolustajien olisi varmaankin huomattavasti helpompaa tarkastella Malmin kentän alueen kaavaa objektiivisen avoimesti, mikäli sen kehittämisen yhteydessä olisi yhtä objektiivisesti huomioitu myös asuntorakentamisen alta tuhottavaksi suunniteltujen arvojen merkitys Helsingille ja Suomelle.

    Maan toiseksi vilkkainta, koko maan yleisilmailulle elintärkeää lentokenttää on nyt kuitenkin kohdeltu ylimielisen välinpitämättömästi kuin tyhjää tonttimaata, huomioimatta lainkaan sen toiminnan potentiaalia ja arvoja yrityselämälle tai sen tuhoamisen seurauksia Helsingin maineelle kansainvälisenä, yrittäjäystävällisenä kulttuurikaupunkina.

    On mielestäni varsin korni ehdotus vaatia kentän puolustajia tutustumaan kaavaan avoimin mielin, jos kentän tuhoajat ovat itse tarkastelleet asiaa vain ja ainoastaan asuntorakentamisen perspektiivistä. Kentän puolustajat ovat esittäneet useampia kompromissiehdotuksia jossa lentotoiminnan ja asuntorakentamisen hyödyt voitaisiin yhdistää. Niistä ei kuitenkaan olla edes keskusteltu. Kentän puolustajat kritisoivatkin mielestäni varsin oikeutetusti kaikkia sellaisia ehdotuksia, joita kehitettäessä on tarkasteltu vain osaa asiaan keskeisesti liittyvistä seikoista.

    Mielelläni kuulisin todellisia, perusteltuja järkisyitä, joiden perusteella lentotoiminnan lopettamista pidetään välttämättömänä ja minkä johdosta mitään kompromissiehdotuksia ei ole käsitelty objektiivisesti, vaikka asukkaiden enemmistö on selkeästi kentän säilyttämisen kannalla. Miksi juuri Helsingin, Euroopan syrjällä, katsotaan olevan parempi paikka ilman city-kenttää, jollaisia muut pääkaupungit pitävät kilpailuetuna? Kuten itsekin totesit; Helsinkiin on tulijoita, muullakin tavalla kuin moottoriteitä pitkin. Eikö asukkaiden enemmistön mielipiteellä todellakaan ole mitään sijaa “asukaslähtöisessä” päätöksenteossa?

    47+
   • Tämä ei tuo edullisia tai kohtuuhintaisia asuntoja Helsinkiin! Mistä eräät päättäjät ovat saaneet päähänsä, että ihmiset eivät halua asua metsälähiöissä. Olen asunut Helsingin keskustassa useissa eri kaupunginosissa, useissa lähiöissä ja omakotialueilla. Viihdyn erinomaisesti ns. metsälähiössä, jossa ikkunoista näkee muutakin kuin naapuritalon seinän tai naapurin ikkunan muutaman metrin päässä. Tiivistäminen ei ole välttämätöntä, tiivistäminen ei tuo palveluja, terveyspalvelut ym. katoavat jokatapauksessa.

    3+
 2. Lautakunnan toteamukset ovat aikamoista sanahelinää. Esimerkiksi Tuomarinkylässä naisvaltaiset harrastustoiminnot kuristetaan pienelle alueelle, jolloin niiden kehittäminen ja jopa jatkuminen on kyseenalaista. Samaan aikaan melkein Helsingin keskustaan suunnitellaan uutta jäähallia. Naisten ja miesten urheilulajeilla on todella erilainen arvo Helsingin päättäjien silmissä.

  9+
  • On jäähallin lähellä kyllä ratsastuskenttä. Mutta muuten kyllä samaa mieltä lautakunnan sanahelinästä. Taisivat vain varjella omia asuinalueitaan.

   2+
 3. Helsingissä on noin 30 jäähallia vs. kourallinen talleja. Harrastajamäärät ovat kuitenkin samalla tasolla. Helsinki ilmeisesti haluaa tuupata ratsastajat ajelemaan harrastuksensa perään kuntarajojen yli yksityisautoilla. Tämä on sitä yritysmyönteistä ja vihreää Helsinkiä, ilmeisesti.

  5+
  • Enemmän taitaa yksityisautolla talleille peräkärryineen tulla kehyskunnista autoilijoita kuin päinvastoin, joten kehitys olisi vain myönteistä.

   3+
   • Arviosi liikenteen suunnasta ei perustu faktoihin, ja peräkärryjäkään ei hevosharrastaja vedä kuin harvinaisempiin kisoihin jotka eivät rajoitu oman tallin sisäisiksi.

    2+
   • Talleille peräkärryineen? WTF? 30 vuotta olen ratsastusta harrastanut, mutten ymmärrä, mitä tarkoitat.

    0
   • Yksityisautoilu tuntuu olevan tämän varsin yksipuolisen suunnitelun näkökulmasta syöpään verrattavissa oleva ilmiö.

    0
   • Sähköautokaan ei ratkaise Helsingin keskustan tilaongelmaa. Kadun varsi pysäköinnistäkin pitää päästä, jos halutaan viihtyisä ja kaunis kaupunki.

    Bulevardisointi jättää autot kauemmas keskustasta, mikä on asukkaille suuri ilo.

    2+
   • Ei tilaongelmaa ratkaise kuin täyskielto yksityisautoille.

    Bulevardeja kovin kritisoidaan, mutten itse ole ainakaan periaatteesta vastaan. Vähän kaipaisin kuitenkin näkemyksiä, miten bulevardien päähän autonsa jättävät ihmiset kaupunkiin kulkevat.
    Vaikka jotkut täällä eivät ulkopaikkakuntalaisia helsinkiä tukkimaan haluakaan, eivät ne mihinkään katoa. Näiden massojen liikuttelu julkisilla täytyy olla kohtuullisen sujuvaa. Vastaukseksi ei kelpaa 20 min. matkan kasvavan tuntiin-puoleentoista. Eli verkoston pitää olla kattava, vai onko tarkoitus viedä kaikki steissille ja vaihtakoon sieltä sopivaan? Ja ehkä vaihto vielä uudestaan.
    Kun julkinen liikenne on käsittääkseni kunnalle tappiollista toimintaa, on sen kasvattaminen varmaan vielä tappiollisempaa…

    Näissä kaikissa suunnitelmissa maalaillaan kauniita kuvia, mutta ei oikein selitetä miten käytännössä homma tulevaisuudessa pelaa. Ei ihme, jos ilmassa on vähän nurinaa…

    0
 4. Kaupunkisuunnittelulautakunta on pelkkä kumileimasin, joka tuntuu asuntojen rakentamisvimmassaan kelpuuttavan lähes kaiken, mitä virasto vain keksii esittää. Vai onko kaikki sovittu jo etukäteen?

  Yleiskaava vaikuttaa ihan ratkaisevasti kaupungin kehittämiseen, eikä sen pitäisi olla mikään läpihuutojuttu. Helsingin uusi yleiskaavaehdotus hävittäisi yli kolmanneksen Helsingin metsistä ja yli viidenneksen muista viheralueista, kun 1800 hehtaaria viheralueita aiotaan kaavoittaa rakentamiseen. Kaupunginvaltuustolla on nyt iso vastuu yleiskaavasta.

  27+
 5. Kaupunkiluonto-teemakartassa on merkintä “kehitettävä metsäverkostoyhteys”, mutta ei minkäänlaista selitystä, mitä se tarkoittaa. Voisitteko vähän avata?

  5+
  • No tuota miltä se susta itsestä kuulostaa. Moottoritieltä?

   Jos käyt Yleiskaavan läpi, huomaat että näille metsäverkostoyhteyksillekin on oma paikkansa kaupungissa. Oikeesti! Ei tarvi kysellä tyhmiä.

   35+
  • Kehitettävä metsäverkostoyhteys tarkoittaa kaupunkibulevardia. Rantaratikka tarkoittaa viheralueiden läpi rakennettavaa pikaraitiotielinjausta, laatukäytävä ylileveitä pyöräteitä molemmin puolin katua ja tuulipuisto saaristoon rakennettavia jättimäisiä tuuliturbiinivoimaloita.

   2+
   • Kehitettävä metsäverkostoyhteys tarkoittaa kehitettävää metsäverkostoyhteyttä. Esim. rakenteilla oleva vihersilta kehä ykkösen yli Kivikossa. Tietenkin olisi luonnonmukaisempaa poistaa kaikki kehätiet, että elukat pääsisivät vapaasti liikkumaan, mutta kai se on helpompi haukkua yleiskaavaa siitä, että edes jotain yritetään tehdä.

    39+
  • Sitä vaan, että kun merkintä löytyy sellaisestakin paikassa, jossa jo nykyisellään on mukavasti metsää. Tämän vuoksi kysyin asiaa.

   Aina, kun kaupunki käyttää sanaa “kehittyvä”, on syytä huolestua. Sama koskee myös sanoja “toiminnallinen”, “mahdollistaa” ja monia muita.

   11+
  • Vielä: kysymys oli tarkoitettu KSV:lle. Heidän kai pitäisi tietää, mitä merkinnöillään tarkoittavat.

   2+
  • Kehitettävä metsäverkostoyhteys liittyy Helsingin metsäluonnon ja sen monimuotoisuuden säilyttämistavoitteeseen. Helsingin viheralueista valtaosa on metsää. Metsissä on myös luonnonsuojelullisesti arvokkaiksi todettuja osia. Metsien ekologisen laadun säilyttäminen edellyttää niiden kytkeytymistä toisiinsa. Kaupunkiluonto -teemakartalla esitetty kehitettävä metsäverkostoyhteys täydentää varsinaista metsäverkostoa. Kehitettävät metsäverkostoyhteydet sisältävät alueita, jotka ovat nykyisin metsää ja joilla on merkitystä metsäverkoston kannalta, mutta ne pienen kokonsa tai erillisyytensä vaativat erityistä huomiota. Alueiden jatkosuunnittelussa otetaan kantaa ja tutkitaan tarkemmin, miten näitä metsäalueita voitaisiin kehittää kiinteämmäksi osaksi metsäverkostoa. Se voi tarkoittaa esimerkiksi uuden katupuuston istuttamista, nykyisen puuston, lahopuuston ja muun metsäkasvillisuuden erityistä säilyttämistä tai muuta metsäluonnon maiseman tai virkistyskäytön kehittämistä.

   4+
   • Toivottavasti olette huomanneet, että Pajamäen ympärillä oleva kapea metsävyöhyke on luonnonkauneutensa, rauhallisuutensa ja verkostoyhteyksiensä takia aivan oleellinen hyvinvointitekijä laajan alueen väestölle.

    Metsikön varjoisampi pohjoisosa ollaankin säästämässä, mutta se kauniimpi, suositumpi ja valoisampi osa, josta pilkottavat golfviherötkin, ollaan käsittääkseni jyräämässä maan tasalle.

    Paljasjalkaisena, paljon pääkaupunkiseutua pyöräillenkin nähneenä en voi sulattaa suunnitelmia rakentaa tälle keskeiselle, ihanalle ja virkistävälle ulkoilualueelle. En voi ymmärtää, miten kukaan maisema-arkkitehti voisi siunata rakentamissuunnitelmat. – Raha ja Raide-Jokeriko ratkaisevat? En näe yleiskaavan perusteluissakaan yhtään mitään hyvää, jos tuhosuunnitelmat toteutuvat.

    13+
   • Entä mitä tarkoittaa lähipuiston kaavoittaminen kerrostaloalueeksi A1 rakennustehokkuudella? Aikaisemmin se oli tärkeässä osassa ja alueena itä-Helsingin vihreän sormen puistoketjussa. Todetaan vaan sekin, ettei näköään yhtään kaupunginvaltuuston jäsentä asu Laajasalon kerrostaloalueilla – ei pikselin pikseliä vähennetty kerrostaloalueiden puistorakennussuunnitelmista. Tarkoitus on vaan varjella valtavia Helsingin pientaloalueita ja laajoja puistoalueita rakentamiselta. Veikkaanpa, että joillekin tulee tästä rakennusbuumista ankara ähky myöhemmin, kun 250 000 slummiasukasta hakee sosiaalivirastosta asumis- ja elantoonsa sosiaaliapua.

    14+
 6. On politiikka muuttunut kun vihreätkin kannattavat ja hakevat keinoja kaihtamatta talouskasvua. Talouskasvullahan ihmiskunta ei pelastuu. Ihmiskunnan suurin ongelma on väestönkasvu. Ja vihreät pyrkivät vain kasvattamaan tätä. On vieraannuttu ideologiasta.

  19+
  • Talouskasvu vähentää syntyvyyttä. Auttaa myös, jos kaikki uskonnot kielletään. Maallistuminen pelastaa maailman.

   Nollakasvu on tietysti paras. Tehostuu ja jo tehty pidetään kunnossa. Nyt kaikki rappeutuu.

   9+
 7. Jaa nytkö bulevardit sitten tuovat talouskasvua?! Yleensä täällä autoilijat siunailevat bulevardisuunnitelmia, notta talous keskiaikaistuu ja keskusta näivettyy kun kunnon veronmaksajien audilla stockkalle kulku hidastuu sen ratkaisevat 2 minuuttia.

  Ja päätös oli yksimielinen. Jos haluatte vastustaa yleiskaavaa, perustakaa uusi puolue.

  7+
  • Jännä, että pahiten saastuttavista yksityisautoilijoista on juuri Hämeenlinnanbulevardin kohdalla tullut aatteellisia luonnonsuojelijoita.

   4+
  • Uskomattomia kommentteja taas eli kun säästetään moottoritiet ja Malmin kenttä Helsingissä, niin luonto, talous ja ihmiset pelastuvat… Hohhoijaa…

   48+
   • Niin..
    On uskomatonta, että tällaisista asioista pitää kommentteja laittaa. Vielä uskomattomampaa, etteivät päättäjät edelleenkään ymmärrä mitä kansa haluaa.

    13+
 8. Toivottavasti noiden poistettujen luontopikseleiden tilalle kehitellään jotain muuta asuinvarantoa. Esim. vanhoja lähiöitä voisi tiivistää rankemmin. Meri-Rastilan suunnitelmat olisivat hyvä esimerkki. Ylöspäin metro-ja juna-asemien yhteydessä!

  2+
  • Täyttä hulluutta tiivistää kerrostaloalueita. Eihän täällä enää sen jälkeen kukaan viihdy, vaan muuttaa ulkokuntiin.
   Viiden pientalotontin vaihtamiisella kerrostalotonteiksi saadaan parhaassa tapauksessa yli 500 asuntoa lisää! Satakertainen hyöty!

   2+
   • Hyvin näyttävät asukkaat viihtyvän tiivistyvillä alueilla Myllypuro, Mellunkylä, Rastila… Voisi väittää alueiden viihtyisyyden parantuneen täydennysrakentamisen myötä.

    33+
 9. Tiivistäminen kannattaisi aloittaa sieltä, minne on eniten tunkua eli keskustasta. Senaatintorin ja kaupatorin ympäristöa lukuun ottamatta keskusta voitaisiin rakentaa uusiksi oikeaksi suurkaupungin keskustaksii. Otetaan mallia Manhattanista. Ei rakenneta yhtään alle 30 kerroksista rakennusta. Saadaan oikeaa miljoonakaupunkia eikä mitään lähiö- ja bulevardinäpertelyä, mihin nyt on jumiuduttu. Näin saataisiin keskustaan 10 -kertainen asukasmäärä.

  25+
 10. Yleiskaava on täysi fiasko ja sen suunnittelu on poikennut kaikista demokraattisen päätöksenteon kriteereistä. Syyt, joilla Helsinkiä ahdetaan nyt väkisin täyteen ovat täysin harhaideologisia. Järkyttävintä asiassa on se, että tämä megalomaaninen asuntorakentaminen toteutetaan veronmaksajien subventiolla! Lähtemättömästi tuhotaan kaupungin viihtyisyys ja asukkaiden elämänlaatu. Lopputuloksena on saamme väestöltään runsaslukuisen, kulttuurisesti ristiriitaisen ja sosioekonomisesti heikon betonikaupungin. Tämä kaikki omilla rahoilla!

  33+
  • Mutta täältähän voi muuttaa väljemmin rakennettaviin kaupunkeihin. Radan varteen, Sipooseen, Vantaalle, Espooseen ym. Tämä asunto jää sitten muualta tuleville.

   25+
   • Tuskin jää muualta tuleville, koska visioimasi kaupunki täyttyy sosiaalisesta pohjamudasta, joka voi vain haaveilla esim. allekirjoittaneen asumistasosta. Kyllä, voin lähteä rahoineni toiseen kuntaan – tämä tuskin on kuitenkaan kaupunkisuunnittelun tavoite, vai onko? Tiivistä kaupunkirakennetta haikailevien kannattaisi käydä Saint-Denis’ssä, Molenbeekissä tai ihan vaan Akallassa.. ja mielellään muuttaa sinne pysyvästi.

    4+
   • Ihminen, joka puhuu sosiaalisesta pohjamudasta (paheksuvaan tyyliin) ei ole oikea tyyppi päättämään Helsingin yleiskaavasta. Sipoonrannassa on vielä kämppiä tyhjillään. Sinne!
    Perustyypit vaan haluaa katon päänsä päälle.

    1+
  • Olemme valinneet päättäjät ja he ovat ohjeistaneet ammattisuunnttelijat. Suunnitelmien kritiikki tulee valitsemiemme päättäjien tarkasteluun ja he lyövät lukkoon, miten menetllään. Minusta täysin demokraattista. – Vai onko demokraattista toimia kuppikuntien mukaan.

   17+
 11. Vihreys ja urbaanin kaupungin yhdistäminen on Helsingin valtti; kahlitsemattomat merenrannat keskustan eteläisillä rannoilla ainutlaatuiset. Hernesaari olisi ollut perusteltua jättää ulkoilu-, virkistys- ja veneilykäyttöön jätkäsaarelaisten, ruoholahtelaisten, eiralaisten ja ullanlinnalisten sekä muiden alueella patikoivien kaikenikäisten ihmisten henkireiäksi. Aluetta voisi kehittää myös UNESCO:n Suomenlinnan suoja-alueen näkökulmasta katsoen. Massarakentaminen muuttaa koko Kaivarinkin luonteen.

  13+
 12. Suomalainen olla viisas kansa – ihminen tarkeampi kun puu ja metsa. Mine olla iloinen kun saada ilmainen talo. Tarvita paljo talo, koska pite viela autaa perhe ja ystavat. Hyve helsingi!

  2+
 13. Helsingin sairaalloinen autoviha ohjaa jo kaavoitustakin. Kaupunkibulevardien ainoa tehtävä on tukkia liikenne. Asuntojen hinnat tulevat laskemaan, koska yritykset siirtyvät pois Helsingistä sinne, mihin työntekijät pääsevät helpoiten tulemaan.

  Helsingissä on parempi mennä pyörällä työvoimatoimistoon kuin autolla asiakkaan luo. Sen ovat monet yritykset onneksi jo huomanneet.

  23+
  • Asuntojen hinnat tulevat nousemaan niin kauan kuin on kysyntää enemmän kuin tarjontaa. Kysyntää helsingissä on. Helsinkiläiset asukkaat eivät halua “nurmijärveläisiä yhdenhengen työmatka-autoilijoita” asuinkulmilleen saastuttamaan ilmaa, tukkimaan liikennettä ja seisottamaan autojan kadunvarsille tai jopa metsänreunaan jos sinne pääsee,-nurmijärveläinen tapa? Parkkipihiys? Yritykset ovat helsingissä, koska on hyvälle yrityskuvalle aivan eriasia onko helsinkiläinen yritys vai nurmijärveläinen yritys. Yrityskuvaltaan “nurmijärveläiset yritykset”, jotka suosivat yksityisautoilua kuuluvatkin nurmijärvelle. Terve menoa.

   2+
 14. Helsinki tarvitsee moottoriteitä joiden kautta normaalit ihmiset pääsee sieltä pois. Ihmetyksellä olen seurannut maan haaskausta siellä. Vain kolmikerroksisia slummitaloja ja samaan aikaan suunnitellaan katujen raiskauksia. Pakkopurkakaa kaikki alle kuusi kerroksiset ja rakentakaa tilalle vähintään kymmen kerroksisia slummeja. Ja mikä ihme vimma niitä virastoja sinne keskittää, ymmärrän et mamut tarvii palveluja mutta myös valkoihoisetkin joten kaikki kunnalliset ja valtiolliset virastot pois Helsingistä. Eiköhän Vantaalla ole HYVIEN kulkuyhteyksien äärellä virastoille tilaa kunnon parkki alueilla.

  20+
 15. Malmin lentoaseman tilanne on jo vakava. Eletään elokuuta 2016 ja nykyinen toiminta loppuu vuodenvaihteessa kun Helsingin kaupunki ottaa vetovastuun. Kaupunki ei vaan tiedä mitä alueella haluaa tehdä vuoteen 2019 asti, kun rakentamisen ptäisi alkaa. Heinäkuussa kaupunki ilmoitti, että elo- syyskuun aikana otetaan vastaan ehdotuksi siitä mitä toimintaa Malmilla voisi väliaikana olla.
  Tämä on käsittämättömän ylimielistä suhtautumista Malmin lentoaseman ilmailuyrittäjiä kohtaan. Olemme toimineet Malmilla samoissa tilossa vuodesta 1969 lähtien ja eläneet lopetusuhan alla jo 80-luvusta asti.
  Nyt saamme odottaa vähintään lokakuulle, ennenkuin saamme tietää miten ensi vuoden toiminta voidaan järjestää. Mitään maanviljelysalalle tutuksi tulleita “katokorvauksia” ei ole tiedossa.
  Kahden eri toimintasuunnitelman ylläpitäminen ei ole ilmaista, olemme joutuneet sijoittamaan vaihtoehtoisen toimintasuunnitelman toteuttamisen mahdollistamiseksi.
  Aivan toinen asia on suomalaisten ammattilentäjien kouluttautumiset Malmin sulkemisen jälkeen. Erityisosaamisalueiden opettajat työskentelevät Helsinki-Vantaan lentokentältä käsin, työaikarajoitukset eivät suosi oheistöitä kauempana sijaitsevilla lentokentillä. Malmin sulkemisen jälkeen sinisillä siivillä lentävät ulkomailla koulutetut lentäjät. Ei välttämättä suomalaiset.

  29+
  • Hyvin sanottu. Malmin lentoaseman kehityspotentiaali on valtava ilmailun, lentokoulutuksen ja lentoliikenteen kannalta. Tulevat polvet kärsivät käsittämättömän huonoista ratkaisuista lentoliikenteen kasvaessa. Helsingillä on tonttimaata pilvin pimein ja ylöspäin on mahdollisuus rakentaa.

   2+
   • Johan tossa on ollut aikaa kehittyä. Turha puhua mistään potentiaalista ilman kymmenien miljoonien eurojen investointeja. Tampere-Pirkkalaan tulee iso koulutuskeskus ja sinne menee myös muitakin kouluja kuin Patria. Eikä opettajista ole pulaa eikä oppilaista. Moni saa koulutuksensa myös Porissa tai armeijan leivissä. Myös Suomen monilla muilla pikkukentillä on elämää vaikka Malmin puolustajat eivät sitä näe tai viitsi välittää.

    76+
   • Aikaa kehittyä. Miten? 20 vuotta jatkuneen rakennuskiellonko aikana?
    Olisi voinutkin kehittyä, jos olisi annettu.

    1+
   • Harmi että Finavia luopui tuollaisesta rahasammosta. Tietysti tuo nollavuokra hieman avitti… Kehittäminenkin varmaan olisi suorastaan ilmaista…

    60+
   • niin… Tietysti, jos malmi on jollekin tappiota tuottanut, on se nimenomaan Finavia. Kaikille muille se onkin tuottanut rahaa.
    Siinä mielessä ymmärrettävää.
    Finavialla on kuitenkin omat rajoitteensa kentän kehittämisen suhteen. Markkinataloudellisista lähtökohdista toimiva, yksityinen taho voisi saada paljonkin aikaan.
    Ei se kehittäminen ilmaista ole, mutta kuitenkin paljon halvempaa kuin asuinalueeksi muuttaminen…

    1+
 16. Radanvarsi alueiden keskusta-alueiden tiivistäminen on kyseenalaista ja sitä pitäisi tutkia tarkoin. Miten jo nyt turvattoman oloinen alue saadaan turvalliseksi? Nyt näillä alueilla on kaupungin vuokra-asuntoja, kaljakuppiloita ja päihtyneitä ihmisiä, romanialaisia kerjääjiä jne. Näillä alueilla esiintyy rikollisuutta ja uhkaavaa käytöstä. Minkälaisia asuntoja lähikeskustoihin on tarkoitus rakentaa? Vuokra vai omistus? Jos asuntokanta on halpaa vuokra-asuntoa, niin ongelmat kasvavat. Silloin luodaan slummeja.

  Tästä kaupungin pitäisi antaa selvitys. Helsingin väestö kasvaa ja maahanmuuttajien määrä lisääntyy. Uhkana on, että maahanmuuttajat ja muu köyhempi kantaväestö sullotaan ahtaasti rakennettuihin lähikeskustoihin. Nyt jo osissa lähiöissä on väestön jakaantuminen ilmeistä. Tämä uhkaava kehitys pitäisi katkaista.

  Kaavaehdotus puhuu vain kaupungistumisen positiivisista puolista, negatiiviset asiat ovat sivuutettu täysin.
  Kaavaehdotus on pintapuolinen ja täysin markkinointi hengessä tehty.

  19+
  • Et taida asua lähiössä? Ovat turvallisia, vehreitä, hyviä asuinpaikkoja. Vertautuu hyvin mihin tahansa eurooppalaiseen suurkaupunkiin. Slummeja ei Helsingissä ole.

   Ja lähiöitä pitää kehittää edelleen.

   41+
   • Asun lähiössä, olen asunut lähiössä 30 vuotta. Lähiöitä ei voi verrata eurooppalaisiin suurkaupunkeihin. Vai mitä tällä tarkoitat: “Vertautuu hyvin mihin tahansa eurooppalaiseen suurkaupunkiin.”

    Tarkoitatko Pariisin, Belgian ja Tukholman lähiöitä? Vai mitä tarkoitat? Belgian Moleenbeekin lähiö on hyvä esimerkki, siitä kuinka sosioekonomiset samankaltaiset ihmiset ovat laitettu samaan paikkaan asumaan. Tämä sama suuntaus on Helsingissä. Nyt jo matalan tulotason asuinalueita tiivistetään entisestään samaan aikaan kun korkeamman tulotason alueet pysyvät koskemattomina.

    Lähiöiden ongelmat ovat Euroopassa tunnettuja, täällä niistä ei vaan haluta puhua.

    Slummeja Helsinkiin tulee kun lähiöitä ei kehitetä oikealla tavalla. Uskomus, että tiivistäminen tuo urbaania onnea, on pelkkää uskomusta.

    19+
   • Totta, rauhattomampaa on keskustassa. Pitäisikö keskustalle tehdä jotain, jotta rauhattomuudesta päästäisiin.

    1+
 17. Lisäten vielä edelliseen, Yleiskaava ehdotuksessa lukee näin:

  “Yleiskaavassa esitetyllä täydennysrakentamisella pyritään estämään asuinalueiden segregoituminen ja kehittämään kaupunginosia itsenäisesti toimivina pikkukaupunkeina kaupungin sisällä. Suurkaupungeissa on solidaarisuutta korostava ja innovatiivisuutta lisäävä ilmapiiri.”

  Haluaisin kaupungilta kuulla, minkä eurooppalaisen suurkaupungin lähiöön tässä viitataan? Missä lähiössä on solidaarisuutta ja innovaatiota lisäävä ilmapiiri?
  Lisäksi haluan kuulla, että milloin tiiviit lähiöt ovat olleet onnistuneita väestörakenteen suhteen?

  19+
 18. Tiivistäminen ei tuo palveluja, terveyskeskusta verkosto pienenee kokoajan, samoin kaikki muut kunnalliset- ja valtionpalvelu. Ostokset siirtyvät verkoon. En ole ostanut muuta kuin ruokaa moneen vuoteen muualta kuin verkosta. Keskustan kaupat, puhumattakaan pienistä kalliista kivijalkakaupoista tulevat katoamaan. Tiivistäminen ei tule tuomaan mitään palveluja.

  16+
 19. Kaarin Taipale perusteli massiivista rakentamistarvetta sillä, ettei 850 000 asukasta v. 2050 ole hatusta vedetty. No ei ehkä ihan, mutta jos väitän luvun olevan 700 000, on se ihan yhtä paikkansa pitävä väite. Haarukka on aika iso…
  Taipale perustelee lukuja tilastokeskuksen tilastoilla. Tilastotietoa ei kuitenkaan vuodelta 2050 ole vielä saatavilla, vaan kyseessä on ennuste, joka on n.70 000- 220 000 uutta asukasta vuonna 2050. Edelleen, iso haarukka ja paljon ehtii 34 vuodessa tapahtua. ainakin yksi uusi lama, jos nykyisestä päästään ensin pois.
  Taipaleen “faktojen” uskottavuutta nakertaa tietysti vielä se, että kyseessä on Helsingin kaupungin tilastokeskus. Ei mikään puolueeton laitos. välttämättä…

  Taipalehan ei valehtele, mutta kertoo ja antaa ymmärtää vain osan totuudesta. Tarkoitus on ilmeisesti saada kaupunkilaiset hankkeen taakse. Kaupunkilaiset, jotka nyt suureen ääneen vastustavat yleiskaava-hanketta.
  Se 850 000 asukasta näyttäisi olevan enemmänkin Helsingin toive, kuin “varma tapaus”.

  LEX MALMI- aloite koskee Malmin lentokenttää, mutta saattaa toteutuessaan kaataa koko yleiskaavasuunnitelman. Sitä vaihtoehtoa kannattaa itse kunkin harkita, vaikkei kentän kohtalo kiinnostaisikaan. Pitäisikö koko yleiskaava viedä takaisin suunnittelupöydälle?

  3+
  • Hienosti puffattu tuota Pakkolunastetaanpa kaupungin tontti ilmailukäyttöön- lakialoitetta… Sitä mainostetaankin varsin ansiokkaasti kaiken pelastajana. Nimiä kerätäänkin siihen jo koko Suomesta ja näkyvyyttä haetaan joka tuutista..

   Taitavat kuitenkin Malmin kentän kannattajat ja bulevardien vastustajat olla vain enemmän äänessä ja näkyvämmin huudella omia kantojaan… Mitään faktaa enemmistön mielipiteestä ei ole..

   142+
   • Eikös vaan 😉
    Varsinaisena tarkoituksena tosin oli osoittaa kaupungin puolelta tulevien perusteluiden hataruus. Viitataan tutkimuksiin, joista löytyy helposti myös päinvastaista tietoa.
    Vastustajien määrästä löytyy kyllä gallup-tietoja. Onko niissä joku vika?
    Kentän kannattajat ovat kyllä aika hyvin perustelleet oman kantansa. Vastustajien leiri ei. Edelleen perusteluja odotellen…
    Myönnetään. Kyllä kannattajiltakin tulee välillä utopistisia ja epärealistisia näkemyksiä. Onneksi vähemmässä määrin.

    3+
   • Jos perustelut on eri kuin omat näkemykset niin silloin ne on hataria?!? Malmin kenttää ei tarvita… Lentokoulutus hoidetaan muualla ihan hyvin, Tampereellekin tulee uusi koulutuskeskus… Maapohja on normaalia Helsingin maaperää, ei suota… Laskukierrosharjoittelu ja muu pöristely aiheuttaa melusaastetta… Jos kenttä jatkaa ja kehittyy, lentomelu lisääntyy… Ihmiset tarvitsevat asuntoja, Malmin kenttäalue on siihen loistava paikkaa…

    128+
   • Ei nyt sentään. Täytyy yrittää olla objektiivinen..

    Yllä kritisoimani perustelu, perustuu nopeimpaan kasvuennusteeseen.
    Uskotko, jos sanon, virallisiin kasvuennusteisiin viitaten, malmilla olevan v.2050 200 000 laskeutumista?
    Samalla kaavalla, Helsinki-Vantaan liikelentojen määrä viisinkertaistuu. Se yksi kenttä ei vaan riitä. Varsinkaan kun se ei ole Helsingin, vaan koko maan ykköskenttä.

    Jos malmi lakkautetaan on koko uudellamaalla vain yksi lentoasema. Se ei tule riittämään, eikä palvele Helsinkiä.

    2+
  • Vai vielä LEX Malmia pitäisi kannattaa yleiskaavan kaatamisen vuoksi. Lakialoiteen joka kuppaisi helsinkiläisiä vain siksi, että pörrääjät eivät voi jo luovuttaa ja hakevat viimeisetkin helsinkikaunaiset avukseen. Väyrynen.

   133+
   • Ei pidä, mutta sitäkin syytä voi harkita vaikka vastustaisi jonkin muun kohteen hävittämistä.

    Sinä ja KK olette ilmeisen tyytyväisiä koko suunnitelmaan. Saatte olla. Kaikki eivät ole.

    1+
   • Vieläkö täällä “keskustellaan” Malmista joka ikisessä aiheessa?! Jonkinlainen moderaatio voisi paikallaan. Yleiskaava on tärkeä asia, mutta ei tätä scheissea kukaan nyt jaksa lukea.

    84+
   • Juuh.. Semmoista paikkaa ei ole mihin Malmin ilmailun kannattajat ei änkeäisi.. Niin täällä netissä kuin ihan reaalimaailmassa… Siellä ne on kerjäämässä nimiä joka tapahtumassakin…

    133+
  • Koko 2010-luvun Helsinki on kasvanut yleiskaavassa käytetyn nopean vaihtoehdon mukaista vauhtia, ja tänä aikana Suomi on ollut lamassa ja Helsingissä työttömien määrä kasvaa edelleen. On hyvä myös palauttaa mieleen, että vuosina 2005-2015 Helsingin vuotuinen kasvu oli keskim. 1,3 prosenttia, mutta Tukholmassa kasvu oli 2 prosenttia vuodessa.

   0
   • Tukholmassa on satsattu pääkaupunkiin ihan eri tavalla esim infra. Rahat ei mene tyyliin Kokkolan ohituskaista.

    0
   • Miksi alkaisi? Johan se myönnettiin virallisesti, etteivät ne sinne mahdu.
    Finavian vastaus tosin jäi siinä mielessä vajaaksi, ettei siinä sanottu mahtuuko kaupallinen liikenne malmilta seutulaan. Puhuttiin vain harrastajista…

    1+
   • Eivät sinne olleet menossakaan! Haettiin vain lisää julkisuutta .Siellähän olisi itse joutunut maksamaan harrastuksensa (nyt haetaan Valtiota maksajaksi) Niille koneille joita oli ensin 200 ja sitten 100 tai olisikohan kuitenkin 50 konetta lähempänä totuutta. Koskaan kentällä ei livenä eikä kuvissa ole edes sitä viittäkymmentä. Keväällähän vielä suurin operoija Patria ja Raja lähtevät sieltä.

    73+
   • Eivät niin. Haluttiin julkisuutta ja sitä, että joku sanoo asian ääneen.
    Harrastuksesta joutuisi maksamaan nykyistä enemmän (tarkennuksena…).
    Koneita on 150-200. Reilu 50 ulkona ja loput halleissa sisällä.
    Raja ja Patria on käsketty siirtymään (taas tarkennus..).
    Miten se tähän liittyy??

    Ja edelleen. Jos harrastajat toivotetaan tervemenneeksi maakuntiin, mihin malmilainen kaupallinen yleisilmailu sijoitetaan?
    Siitä ei Finavia sanonut mitään, vaikka se on harrastajia suurempi ryhmä.

    Edelleen niitä perusteluja odotellen….

    1+
   • Iso osa on jo siirtynyt käyttämään autobensaa… dieseleitäkin näkyy olevan.

    1+
   • Eipä ole äänenvaimentajia Malmin koneissa. Eikä hiljaisempia potkureita. Nehän maksaa tuhansia euroja. Entäpä jos kenttä jatkaa? Silloin saadaan nauttia turbiinikoneista ja suihkukoneista. Ja tietysti vielä useammasta pikkukoneesta. Menkööt muualle, ihmisille rauha!

    84+
   • Johan tuo meluasiakin on tullut selitettyä, mutta kerrataan.
    Olet oikeassa. Harvassa koneessa on panostettu melun vähentämiseen. Uudet koneet ja ultrat ovat jo parempia siinä asiasa.
    Syy on, kuten sanoit, raha. Toinen syy on, ettei sitä vaadita.
    En näe mitään syytä, miksei sitä voitaisi jatkossa vaatia. Valmiita toimintamalleja löytyy maailmalta vaikka kuinka paljon.
    Mitä niihin tulevaisuuden turpiinikoneisiin tulee, suihkaria tuskin huomaa. Potkurikoneen luultavasti, mutta tuskinpa ne jäävät kenttää kiertämään..

    0
 20. Kannattaa lukea Arkkitehtitoimistot Freese & Schulman – Malmin lentoaseman ympäristöhistoriaselvitys 30.06.2016 niin ymmärrätte kulttuurihistoriallisen arvon niin rakennusten kun kiitoteiden osalta. Suunnitelmat stoppaavat viimeistään siihen kun EU ottaa kantaa tähän “vandalismiin” mitä yritetään tehdä.

  3+
  • Kantaa voi ottaa mutta laillista keinoa puuttua ei ole, ei ole Natura-alue.

   73+
   • Kentän tuhoamista kannattavan klikin kannattaisi nyt olla näistä laillisuusasioista aika hiljaa…

    1+
   • Juuh, kateellisten salaliittohan se on menossa… Ei kannata huudella jos ei ole mitään todisteita. Käyhän se tietysti propagandasta tuokin..

    106+
 21. Onhan niitä todisteita, mutta turha niitä tällä on levitellä. Tutkikoon asianomaiset aikanaa (jos siihen pitää mennä).
  Sitä valheelista propagandaa tuntuu etenkin tuhoamisryhmä harrastavan. Vai miten se oli, 50konetta, 70harrastajaa,0 ulkomaanlentoa, veronmaksajien rahoilla…jne…?

  1+
  • No, eipä sitä faktaa aina siltä puoleltakaan tule.. On näköjään aina helppo yleistää joku heitto, periaatteessa kun noilla luvuilla ei ole väliä lopputulokseen. Voisihan noista luvuista vääntää että alle 50 konetta tekee yli 90 % operaatioista ja harrastajista tuo 70 tekee ison osan toiminnoista. 0 reittilentoa ulko-tai kotimaahan… Rahaa palaa enemmän kuin tulee vaikka 0-vuokralla koko tontti..

   153+
   • Jaa.. Kerropa joku epäfakta tältä puolelta, niin ammun senkin mielelläni alas.
    Oliko noiden lukujen vääntämisellä joku pointti?

    Kenen rahaa palaa?

    Ja mikä ongelma siinä nollavuokrassa on? Sen ansiosta kaupunki on saanut alueelta enemmän rahaa, kuin vuokraa kiskomalla.

    1+
   • Hmm.. Enemmän rahaa, kuin vuokraa kiskomalla. Nyt on varmaan jotain salaisia laskelmia… Uusi asuinalue ja siellä asuvat ihmiset ei varmaan tuota mitään… Ainiin se olikin se slummi, uusi Jakomäki, kauheita pakolaisia, 100 metriä suota, lepakot kuolee, liikenne puuroutuu, lehtokurpat menettää lepopaikan, rakennukset uppoo, paalutus yötäpäivää, ihmiset meluaa, Finnair ei saa lentäjiä, sota hävitään, Airbussien kakkonen katoaa, bisnesjohtajat ei pääse Suomeen….

    Noi luvut oli ihan faktaa, yritä vaan ampua.. Et osu..

    161+
   • Ni, On hyvin mahdollista, ettei yrityksillä olisi ollut realistisia toimintaedellytyksiä. Jos ei ole firmaa, ei ole verotuloja.
    Tottakai ne ihmiset tuottaa jotain, mutta kyllä niiden “ylläpitoon” menee rahaa. Ne tarvitsevat kaikenlaisia sosiaalipalveluja, jotka kunnan on järjestettävä (ja maksettava).

    Jos nuo luvut on faktaa, taidat olla sisäpiiriläinen…
    K unnan K aavoittaja ??

    0
   • Tuota… noita numeroita pyörittelin päässäni, yön yli nukuttua…
    Päässä laskien, saatat olla oikeilla jäljillä siinä 50 konetta/90%.
    Sadoista harrastajista, ehkä se 70 on aktiivisimpia.
    Reittilentoja tosiaan on se 0.
    Olisipa mielenkiintoista tietää, kuinka moni niistä 100:sta ei-aktiivisimmista koneista on työmatkustuskäytössä. Eli itselennettyjä businesslentoja. Sekin hyödyttää kaupunkia, liike-elämän menestymisen kautta.
    Välillisiä tuloja, verojen muodossa, on siis aika paljon. Ja mahdollisuuksia sille vielä enemmän…
    Tämä siis siihen 0-vuokraan liittyen. Ahne voi jäädä kokonaan ilman…

    Yhteenvetona: kannattaa ennemmin antaa lentotoiminna jatkua ja jopa maksaakin sen kehittämisestä, ennemmin kuin tehdä satojen miljoonien tappiot rakennuttamalla alue, joka ei ikinä tuota niitä rahoja takaisin.

    0
 22. Onnea vaan heille, jotka asuvat Malmin kentän läheisyydessä. Se ns. rauha on kyllä kaukana, kun siihen asutetaan yli 20 tuhatta ihmistä. Jo pelkät kentän suopohjan puhdistus- ja täyttötyöt vievät sekä aikaa että rahaa ja tuskin ovat hiljaisimmasta päästä. Puhumattakaan rakennusajasta liikenteineen. Jos vastoin kaikkea järkeä Malmin kenttä otetaan asuntokäyttöön, niin toivottavasti sinne asutetaan paljon myös uusia suomalaisia, niin totuus hiljaisesta elämisestä paljastuu myös kentän lähellä asuville hiljaisuutta odottaville omakotiasujille.
  Itse olen asunut kentän läheisyydessä liki 40 vuotta, eikä koskaan ole koneiden ääni häirinnyt, päinvastoin, keväällä kaipaan mm laskuvarjohyppääjiä, jotka valitettavasti ovat osin siirtyneet muualle.

  1+
  • Satumme asumaan isossa kaupungissa, jopa Suomen pääkaupungissa, joten kyllä täällä asuu ihmisiä… Joku jopa haluaa muuttaa tänne muualta, mutta eipä ole asuntoja kaikille.. Jos haluaa asua mieluummin lentokentän ja lentokoneiden vieressä, kuin ihmisten parissa, niin eiköhän semmoinen paikka jostain löydy!

   128+
  • Asuin Pikku Huopalahden vieressä kuivatuksen aikaan monta vuotta. Oli kuivatustyömaalla hiljaista kuin huopatehtaalla.

   86+
  • Ei haittasi lähistössä asuvia kenttä jos saisi jäädä. Koska ne asumukset pakkolunastettaisiin kentän laajennuksen tieltä. Etkö lukenut vaatimusta!

   133+
 23. “Valtiolla on lunastusoikeus myös lentopaikan viereisiin alueisiin, mikäli se saattaa todennäköiseksi, että näiden alueiden merkitys on olennainen lentopaikan toiminnalle ja että lunastus on tarpeen tämän toiminnan turvaamiseksi.”

  “Pakkolunastussäännös edellyttää aina täyttä korvausta, mutta yleissäännöstä sovellettaessa voidaan operoida joko kokonaan ilman korvausta tai sitten jollain täyttä korvausta alhaisemmalla korvaustasolla.”

  “Valtioneuvostolla tai asianomaisella viranomaisella on oikeus asettaa pysyviä tai määräaikaisia rajoituksia(rajoitus Helsinki-Malmin lentopaikka-asiassa) lentopaikan ydin-, viereisille- tai ympäröiville alueille, mikäli niillä tapahtuvasta toiminnasta on vähäistä suurempaa haittaa lentopaikan toiminnalle tai sen kehittämiselle. ”

  “Lähtökohtaisesti kulttuuriympäristöarvojen heikentäminen on sallittua vain sellaisissa tilanteissa, joissa tehtävä muutoksella parannetaan lentopaikan edellytyksiä toimia lentopaikkana.”

  Aikaa hurjia vaatimuksia tuossa Lex Malmissa. Onkohan kaikille allekirjoittajilla esim. nämä otteet tuttuja. Tietääkseni nimiä kerätään kyllä vetoamalla ihan muihin seikkoihin, monistetuin lomakkeiden muodossa ilman liitteitä.

  143+
  • Mahdettaisiinkohan tuolla tarkoittaa niitä lentokentän ulkopuolisia alueita, jotka kaupunki juuri osti valtiolta….?

   0
   • Siellä se lukee selvästi.

    “Lentopaikan viereisillä alueilla alueita, joilla on
    a) yhteinen raja lentopaikan ydinalueen kanssa ja
    b) mahdollisuus sijoittaa lentopaikan käyttötarkoitusta palveleva toiminto, joka arvioidaan oleelliseksi lentopaikan toimintojen tai sen kehittymisen kannalta.”

    Ei tarvitse spekuloida omia juttuja.

    115+
   • Kyllä tuossa kokonaisuutena puhutaan huomattavasti laaemmastakin alueesta. Eli aivan järjettömiä vaatimuksia lentotoiminnan kehittämisen ja kasvattamisen varjolla. Asukkaat, kulttuuriympäristö ja muu ympäristön infra on toissijaista. Ei tule menemään läpi, ikinä.

    188+
   • Tuo on suoraan siitä lakialoitteen tekstistä… Eipä taida moni tietää mitä siinä tosiasiassa lukee… Pakkolunastushan tuo on, vieläpä lisäherkuilla… Ilmailun ehdoilla mennään..

    123+

Vastaa

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.