Blogi: Asuminen

Vuosaaren Kallvikintien varteen suunnitellaan täydennysrakentamista

Keski-Vuosaareen Kallvikintien varteen suunnitellaan uusia asuinkerrostaloja noin kahdellesadalle asukkaalle. Suunnitelmista keskustellaan Lähiöasemalla Vuosaaressa 9. helmikuuta 2016.

Bussiliikenteen poikittainen runkolinja 560 kulkee Rastilasta Kallvikintien kautta Myyrmäkeen. Suunnittelussa varaudutaan esimerkiksi rakennusten sijoittelussa runkolinjan 560 muuttumiseen pikaraitiotieksi tulevaisuudessa.

Kallvikintien varteen on suunniteltu kolmea kuusikerroksista ja yhtä viisikerroksista kerrostaloa, joihin tulisi yhteensä arviolta 140 vuokrahuoneistoa. Hankkeen kokonaiskerrosala on noin 8 700 kerrosneliötä. Rakennusten korkeuksia ja kerrosalan määrää tutkitaan vielä suunnittelussa. Pysäköintipaikkoja on tarkoitus lisätä nykyisten pysäköintialueiden yhteyteen.

Asemakaavamuutoksen tontit sijaitsevat Keski-Vuosaaren 60- ja 70-luvuilla rakennetulla asuinalueella osoitteessa Neitsytsaarentie 2–8. Samassa korttelissa on nykyisin viiden talon kerrostaloyhtiö sekä puretun huoltoasemarakennuksen tyhjä tontti. Asemakaavan muutosta on hakenut Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, joka omistaa korttelialueet.

Kallvikintie on luokiteltu arvoympäristöksi, joka edustaa 1960-luvun lähiöideologiaa. Avoin maisema, nurmi ja männyt ovat ympäristön ominaispiirteitä. Arvoluokitus huomioidaan suunnittelussa.

Raiteet yhdistävät verkostokaupunkia

Raideliikenneverkostolla on tärkeä rooli Helsingin tulevassa yleiskaavassa. Tavoitteena on, että raiteet yhdistävät kaupungin keskukset verkostokaupungiksi ja pikaraitioteiden varrelle suunnitellaan tulevaisuuden asuin- ja työpaikka-alueita.

– Jos runkolinja 560 muuttuu tulevaisuudessa pikaraitiotieksi, tämä alue on juuri sellainen, jota tulisi tiivistää. Uudet asukkaat ovat myös lähipalveluille piristys, sanoo projektipäällikkö Pia Sjöroos kaupunkisuunnitteluvirastosta.

Runkolinjan 560 raideyhteyttä ei ole suunniteltu tarkemmin ja linjaukset saattavat vielä muuttua. Suunnitteilla olevan Raide-Jokerin eli runkolinjan 550 rakentamista on esitetty aloitettavaksi ennen vuotta 2025. Linjan 560 muutos ajoittuisi todennäköisesti tämän jälkeen. Raide-Jokerin rakentamisesta ei vielä ole tehty päätöstä.

Neitsytsaarentien kaavamuutoksesta keskustellaan tiistaina 9.2.2016 klo 15–18 Keski-Vuosaaren pohjoisen ostoskeskuksen Lähiöasemalla osoitteessa Mustalahdentie 4. Tapahtuma Facebookissa

Hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja viitesuunnitelma ovat esillä mielipiteitä varten 12.2.2016 asti mm. info- ja näyttelytila Laiturilla Kampissa, Vuotalon aulassa ja verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat. Kirjalliset mielipiteet lähetetään Helsingin kaupungin kirjaamoon esimerkiksi sähköpostitse (helsinki.kirjaamo@hel.fi). Kaavaehdotus on tarkoitus esitellä kaupunkisuunnittelulautakunnalle arviolta syksyllä 2016.

Vastaa

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.