Blogi: Energia

Lautakunta otti kantaa tuulivoiman sijoittamisperiaatteisiin

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 9. helmikuuta kokouksessaan esittää kaupunginhallitukselle tuulivoiman sijoittamisperiaatteiden ja -vyöhykkeiden hyväksymistä ohjeeksi Helsinkiin mahdollisesti suunniteltavalle ja rakennettavalle tuulivoimalle.

Päätöksen mukaan tuulivoiman jatkosuunnittelussa on otettava huomioon, etteivät tuulivoimalat vaikeuta puolustusvoimien tai rajavartiolaitoksen toimintaa. Jatkosuunnittelussa on huomioitava myös meriturvallisuus, erityisesti alusliikennepalvelun eli VTS-keskuksen toiminta. Lisäksi on varmistauduttava siitä, että tuulivoimalat eivät haittaa Isosaaren kehittämistä merellisen virkistyksen ja matkailupalveluiden alueena. Lautakunnan päätös esityksestä tuulivoiman sijoittamisperiaatteiksi kaupunkisuunnittelun näkökulmasta syntyi usean äänestyksen kautta. Lisätietoa 9. helmikuuta kokouksen päätöstiedotteessa.

Ilmastopäästöjen hillintä edellyttää energiatuotannon tapojen uudistamista. Tuulivoiman tuotanto voi olla tavoitteen saavuttamisessa yksi osatekijä.

Yleiskaavatyön rinnalla valmistellut Helsinkiä koskevat tuulivoiman sijoittamisperiaatteet pyrkivät vastaamaan tähän haasteeseen. On selvää, että Helsinki on haasteellinen paikka tuulivoiman sijoittamiselle. Kaupunkisuunnittelun näkökulmasta ehdottomia esteitä suurenkaan kokoluokan tuulivoiman sijoittamiselle Helsinkiin ei kuitenkaan ole. Sijoittamisperiaatteiden laadinnassa on selvitetty sijoittamiseen liittyviä kysymyksiä erityisesti teknistaloudellisesta, maisemallisesta ja tuulivoiman hyväksyttävyyden näkökulmasta.

Sijoittamisperiaatteet esittävät Helsinkiin tuulivoimalle soveltuvia vyöhykkeitä kolmen eri kokoluokan voimaloille. Teollisen kokoluokan voimaloiden sijoittamista esitetään ulkosaaristoon alueelle, jossa yhdistyvät mahdollisimman hyvä taloudellinen kannattavuus, hallittavat maisemavaikutukset sekä kaupunkilaisten laaja hyväksyntä. Jatkossa voidaan tarkemmin selvittää isojen tuulivoimaloiden sijoittamista myös pienelle alueelle Vuosaareen.

Helsingin sisäsaaristossa voi jatkossa olla tarve paikallisen tuulivoiman rakentamiselle, esimerkiksi matkailuun liittyvien hankkeiden yhteydessä ja tämä on laadittujen sijoittamisperiaatteiden mukaan myös mahdollista. Lisäksi pienen kokoluokan kiinteistö- ja rakennuskohtaisia voimaloita voidaan sijoittaa lähes mihin tahansa kaupunkiin rakennusjärjestyksen puitteissa.

Voimaloiden tarkkoja paikkoja ei ole tämän työn puitteissa määritelty. Näin ollen myöskään kaikkia tuulivoiman aiheuttamia vaikutuksia ympäristöön ei ole sijoittamisperiaatetyössä tutkittu, vaan tämä työ jää tuulivoimahankkeen suunnittelun yhteydessä tehtäväksi.

Tuulivoiman sijoittamisen haasteiden vuoksi kaupungin yhteisen tahtotilan muodostuminen on tuulivoimaloiden rakentamisen kannalta hyvin tärkeää. Jatkossa keskustelua käydään tuulivoiman puolesta ja vastaan, ennen kuin tiedetään tuleeko Helsingistä todellinen tuulivoimakaupunki.

2 kommenttia artikkeliin ”Lautakunta otti kantaa tuulivoiman sijoittamisperiaatteisiin

  1. Helsingin sisäsaaristossa voi kirjoituksen mukaan jatkossa olla tarve paikallisen tuulivoiman rakentamiselle, esimerkiksi matkailuun liittyvien hankkeiden yhteydessä.

    Tämä onkin varteenotettava näkökohta. Näin saataisiin houkuteltua lisää turisteja Helsinkiin. Turistit voisivat ajella rantaratikoilla katsomaan kaupungin ainutlaatuista saaristoa ja tuulipuistoja.

    1+
  2. Turismin kannalta Senaatintori ja Suomenlinna ovat parhaat tuulivoimaloiden sijoituspaikat. Toisaalta, kun ulkomailla merellä tai kukkuloilla on näkynyt tuulivoimaloita, ei niitä ihmettelemässä ole juurikaan matkailijoita parveillut. Voimalaitosalueiden kutsuminen puistoksi on orwellimaista uuskieltä.

    2+

Vastaa

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.