Blogi: Osallistu

Malmin lentokentän alueen suunnittelu kaupunkilaisten kanssa käynnistyy

Malmin lentokentälle ja sitä ympäröiville alueille suunnitellaan uutta kaupunginosaa noin 25 000 asukkaalle. Alueelle laaditaan kaavarunko, jota valmistellaan syksyllä yhdessä kaupunkilaisten kanssa.

Kaavarungossa määritellään hankkeen tavoitteet sekä merkittävimmät suunnittelun linjaukset, kuten kortteli- ja viherrakenne sekä liikennejärjestelyt. Kaavarunko toimii alueen asemakaavoituksen lähtökohtana.

– Malmin lentokenttä on uuden yleiskaavaluonnoksen merkittävin uusi rakentamisalue. Sillä on iso merkitys kasvavan Helsingin asuntotuotannolle, sanoo kaupunkisuunnitteluviraston päällikkö Mikko Aho.

Joukkoliikenneratkaisuista tutkitaan muun muassa pikaraitiotieyhteyksiä Helsingin keskustan ja Jakomäen suuntiin sekä Malmin kautta kulkevaa poikittaisyhteyttä Myyrmäen ja Vuosaaren välillä.

– Lentokentän alueen rakentaminen mahdollistaa uudet raideyhteydet ja yhdistää koillisen kaupunkirakennetta. Tavoitteena on lisätä koko alueen elinvoimaa, Aho kuvaa.

Kaupunginosaan suunnitellaan lähikeskustaa palveluineen ja työpaikkoineen. Kerrostalojen lisäksi suunnitellaan pientalo- ja rivitalokoteja.

– Suunnittelussa lähdetään liikkeelle viheralueista. Tavoitteena on, että alueen virkistys- ja ulkoilumahdollisuudet lisääntyvät ja monipuolistuvat, kertoo projektipäällikkö Tuomas Hakala.

Rakennettavuudeltaan alue on helsinkiläisittäin keskivertoa rakentamismaata. Maaperä on tutkimusten mukaan pääosin savea, jonka syvyys on 5–15 metriä.

Malmin työhuone -workshopeissa suunnitellaan aluetta kaupunkilaisten kanssa

Syksyllä 2015 järjestetään neljä kaikille avointa tilaisuutta Malmilla.

– Infotilaisuus suunnittelusta torstaina 20.8.2015 klo 18 alkaen
– Malmin työhuone -workshop 1 tiistaina 1.9.2015 klo 17–20
– Malmin työhuoneworkshop 2 torstaina 3.9.2015 klo 17–20
– Kaavarungon esittely keskiviikkona 30.9.2015 klo 17 alkaen

Kaikki tilaisuudet ovat Stadin ammattiopistossa, Vilppulantie 14. Malmin työhuone -workshopeihin ilmoittautuminen 26.8. mennessä. Lähialueen asukkaille on lähetetty kutsu myös postitse. Tervetuloa mukaan!

Kaavarunko on nähtävillä mielipiteitä varten 21.9–12.10.2015. Tavoitteena on esitellä se kaupunkisuunnittelulautakunnalle joulukuussa 2015. Lentokentän alueen suunnittelua voi seurata tilaamalla uutiskirjeen.

Lisätietoa: www.hel.fi/malmi

Yleiskaavaan valmistelun yhteydessä on tehty selvityksiä, jotka liittyvät myös Malmin lentokentän alueen suunnitteluun. Ne löytyvät lisää aiheesta -otsikon alta.

474 kommenttia artikkeliin ”Malmin lentokentän alueen suunnittelu kaupunkilaisten kanssa käynnistyy

 1. 100% SÄILYTTÄKÄÄ MALMIN LENTOASEMA !!!
  muuten emme voi nähdä enää ikinä upeita lento-näytöksiä . tai muuten….
  kuka enää tahtoo asua Helsingissä !!!!! Malmin kenttää ei saa tuhoa alue on sodan-aikainen ja lentoasema-rakennus on Historiallinen Kohde! Tehdään malmin kentästä sotilas-kenttä ??

  • Malmin kentän lakkauttamista vaativilla näyttää toisessa vaakakupissa selkeästi painavan asuntojen tarpeen oletettu kasvu tulevaisuuden Helsingissä.

   Entä mitä löytyy sieltä toisesta vaakakupista?
   Löytyykö mitään näistä?
   – Suomen toiseksi vilkkaimmin liikennöidyn kentän merkitys koko maan yleisilmailun tulevaisuudelle
   – EU-tasolla tavoitteeksi määritelty liikkuvuuden parantaminen
   – EU-tasolla ennustettu yleisilmailun määrän kasvu
   – pk-seudun kansalaisten enemmistön mielipide, joka on kentän säilyttämisen kannalla
   – kenttäkokonaisuuden historiallinen arvo
   – kenttäkokonaisuuden tuhoamisen aiheuttamat imagehaitat
   – kenttäkokonaisuuden luontoarvot
   – Helsinki-Vantaan kyvyttömyys vastata yleisilmailun tarpeisiin
   – joustavien liikelentojen edut talouselämälle
   – korvaavan kentän rakentamisen kustannukset
   – kentän sulkemisen aiheuttamat vaikeudet koko Suomen yleisilmailulle, veromenetyksineen
   – kentän aktiivisuus, rakennuskiellon liiketoimintaa näivettävästä vaikutuksesta huolimatta
   – korvaavaksi soveltuvan kentän paikan puuttuminen lähellä pk-seutua
   – Vantaalle siirrettyjen hälytyslentojen pidentynyt vasteaika merialueelle
   – pääkaupungin maanpuolustuksen/huoltovarmuuden heikkeneminen
   – kalliisti rakennettavan savi-/suopohjan ja tavoitellun “kohtuuhintaisen asuntorakentamisen” välinen ristiriita
   – yleisilmailun vähenemisen aiheuttama metsäpalovalvonnan heikentyminen
   – kentällä toimiva vilkas, ilmailuun liittyvä nuorisotoiminta
   – vaihtoehtoisten, ilman olemassa olevien rakenteiden purkamista käytettävissä olevien rakennusalueiden olemassaolo
   – Risikon Malmi-vastaisuuden hämärät ja valheelliset perusteet
   – kentän sulkemista ajavan prosessin käynnistäneeseen ja sitä ajavaan tahoon liittyvä läpinäkyvyyden puute
   – kenttäkauppoihin liittyvä avoimuuden puute (“sattumalta” juuri alle eduskuntakäsittelyyn velvoittavan summan…)
   – Pajusen (jo) kertaalleen todettu jääviys kenttäalueen rakentamisen suhteen
   – kentän sulkemisen tähtäävä, harhaanjohtava retoriikka “harrasteilmailusta”
   – poliitikkojen tosiasioita vääristelevät mielipidevaikutus-yritykset
   – subjektiivis-negatiivinen suhtautuminen Risikon asettaman työryhmä 1:n raporttiin
   – valehtelu siitä, etteikö työryhmä 1:stä olisi asetettu, kun sen lopputulos ei miellyttänytkään
   – Helsingin asukaslukua koskevien kasvuennusteiden kyseenalaistamattomuus
   – Malmin kentän alueen suunnitellun rakennustiheyden kyseenalaistamaton realistisuus ja mielekkyys
   – Päätöksenteon piittaamattomuus kaupungin strategiaohjelman 2013-2016 arvoista
   – Piittaamattomuus yleiskaavan ja maakuntakaavan välisestä ristiriidasta kenttäalueen käytön suhteen
   – Piittaamattomuus kenttää koskevasta Museoviraston RKY (“rakennettu kulttuuriympäristö”) luokituksesta
   – Piittaamattomuus kansalaisten jättämistä vaihtoehtoisista asuntorakentamisen ja lentotoiminnan mahdollistavista suunnitelmista
   – Piittaamattomuus yleisten töiden lautakunnan ja liikuntalautakunnan antamista, kentän säilyttämistä puoltavista lausunnoista
   – Piittaamattomuus ympäristöministeriön 2009 teettämästä tutkimuksesta lentokentän merkityksestä aluetalouden ja yritystoiminnan kannalta
   – jne.

   Tästä listalta puuttuu vielä paljon, mutta tähän mennessä vaikuttaa siltä, että Malmin asiaa käsiteltäessä on päätäjiltä puuttunut näistä edellä mainituista aspekteista lähestulkoon kaikki sieltä toisesta vaakakupista.
   Mutta eihän mitään näistä tarvi laadukkaassa pitkän tähtäimen poliittisessa päätöksenteossa huomioida, “koska asuntopula”.

   Vai tarvisiko ehkä sittenkin? Ainakin, jos haluaa tulla valituksi seuraavissakin vaaleissa.

   • JuKra näyttää olevan samalla tavalla sokea, kuin muutkin Malmin Lentokentän puolustajat: Liikenteen lopettamispäätöksen teki AVIA eli Valtion Ilmailulaitos ja perusteena heillä oli kannattamattomuus.
    Helsingin kaupunki oli antanut alueen korvauksetta valtion ilmailuhallinnon käyttöön, mutta nyt toisen sopijaosapuolen vetäytyessä, alue vapautuu kaupungin omaan käyttöön.
    Lentotoiminnan jatkamisen kannattajat: muodostakaa juridinen yhteisö, joka lähtee neuvottelemaan (ison rahatukun kanssa) Helsingin kaupungin kanssa alueen saamisesta edelleen lentotoiminnan käyttöön. Helsingin veronmaksajien kannalta ei yksityisen bisneksen ole oikein saada noinkin laajaa maa-alaa ilmaiseksi liiketoimintaansa hyödyttämään.
    Lopettajkaa marina ja märmätys ja tehkää sopimusehdotus alueen vuokraamisesta.

   • Olikos se puolella miljoonalla, kun kaupunki tukee Talin golffaajia vuosittain? Mikähän olisi sen alueen käypä vuokra ja miksi sitä ei peritä? Siellähän todellakin on pelkkää harrastustoimintaa mutta Malmin kentän pääkäyttäjät eivät ole niitä useasti mainittuja ”harrastelentäjiä” vaan kentän pääkäyttö on liiketoimintaa, jonka ansiosta kaupungille aiheutuu myös verotuloja.

    5-7-kerroksisesti rakentamalla saataisiin Malmin kentän lähi- ja laita-alueille kaupungin kaavailema määrä asuntoja myös lentotoiminnan jatkuessa, joten rakennusmaan tarve ei voi olla todellinen syy, kun vaaditaan kentän lentotoiminnan lopettamista. Ettei kyse vain olisi ”nimbyilystä” ja siitä, että kenttää ei yksinkertaisesti haluta. Ilman sen pitävämpiä perusteluja. Vaikka asukkaiden – ja muun kansan – enemmistö olisikin kaikkien tähänastisten mielipidemittausten perusteella kentän säilyttämisen kannalla. Kentän tuhoamista ajava ennakkoasenne on niin vahva että harhaanjohtavien ja paikkansapitämättömien ”harrastelentäjä”- y.m. vastaavien argumenttienkaan esittämistä alasajon tueksi ei pidetä liian kiusallisena.

    Kumpi on Helsingin kaupungin kannalta järkevämpi, 25.000 asukkaan asuntoalue vai 25.000 asukkaan asuntoalue ja yleisilmailukenttä? Miksi tuhota olemassaolevaa, arvokasta infrastruktuuria? Se ei ole vihreää, kestävää eikä taloudellisesti järkevää. Mainittakoon tässä vielä pk-seudun huoltovarmuus, luontoarvot ja historiallisesti arvokas ympäristö. Eikö niille lasketa mitään arvoa?

    Ja mitä valtion tekemään ”Liikenteen lopettamispäätökseen” tulee, lentotoiminnan jatkaminenhan on täysin Helsingin päätettävissä, vaikka KSV kansalaisaloitetta koskevassa vastineessaan vetoaakin aluetta koskeviin kiinteistökauppasopimuksiin ja MAL-sopimukseen, jotka muka rajoittaisivat maan käyttöä. OKA näkee asian toisin: ”Maa-alueen omistaa Helsingin kaupunki ja se päättää alueen jatkokäytöstä täysin 1.1.2017 eteenpäin.”
    http://www.lvm.fi/tiedote/4446806/valtion-paatokset-vetaytya-malmin-lentokentalta-laillisia-ja-lopullisia

   • 3.12. kommenttiisi.

    Kuinkahan moni Malminkentän 25 000 asukkasta on halukas asumaan kiitoradan vieressä, saatika ostamaan asunnon kiitoradan vierestä?

   • ”Stadin työtekijä” esitti kysymyksen, kuinkahan moni olisi halukas asumaan kiitoradan vieressä.

    Tapanani ei ole esittää mutuja, joten turvaudun Helsingin kaupungin asiasta julkaisemaan informaatioon.

    Helsingin kaupungin julkaisemalla kartalla erottuu Malmin lentokenttä hiljaisena alueena
    http://www.hel.fi/www/helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/ymparistonsuojelu/ilmanlaatu-ja-melu/hiljaiset/alueet
    ja myös Ympäristökeskuksen “Helsingin hiljaiset alueet – asukaskyselyn tuloksia“-julkaisun perusteella lentokenttää arvostetaan juuri sen rauhallisuuden takia.
    http://www.hel.fi/static/ymk/julkaisut/julkaisu-05-10.pdf

    Sitaatti sivulta 26:
    ——
    Kiinnostava erityisalue suhteellisen hiljaisena paikkana oli kiistelty Malmin lentoaseman alue. Monet mainitsivat paikan historialliset ja kulttuuriset arvot. Malmin lentoaseman äänimaisemaa eriteltiin tarkoin vuorokauden- ja vuodenajan mukaan. Kenttää käyttävien pienkoneiden ääntä pidettiin melko vähäisenä, illan ja yön hiljaisuutta taas arvokkaana ja erityisenä.
    — “Suomen itsenäisyyden saavuttamisen kulmakiviä. Luonto, hiljaisuus yöllä. Päivisin pienkoneiden ininää taivaalla. Ainoa paikka Helsingissä, jossa on iltaisin ja öisin hiljaista.”
    — “Päivällä yleisilmailu aiheuttaa jonkin verran melua, mutta se ei ole jatkuvaa eikä siksi häiritse. Illalla, kun lentokenttä on pääosin poissa käytöstä, alue on todella hiljainen ja rauhallinen ja upea.”
    — “Malmin lentokentän alueella vallitsee suuri rauha ja hiljaisuus suurimman osan vuotta ja öiseen aikaan. Kesäkaudella pienkoneiden lentäminen on vilkkaampaa, mutta sen meluvaikutus on mitätön verrattuna tie- ja raideliikenteeseen. “
    Vain neljä Malmin lentoaseman valinneista oli maininnut alueella esiintyvän varsinaisia häiritseviä ääniä, joista yksi koski lentokoneita ja kaksi Lahdenväylää. 

    ——
    Ainakaan lentomelun vuoksi ei siis tarvitse pelätä, etteivät asunnot Malmilla olisi haluttuja.

   • Vastauksena nimimerkille JuKra.

    23 vuoden alueen asuinkokemuksella, asuessani alle 2 km Malminkentästä voi sanoa, että lentomelu koneen ollessa ilmassa on avain eri asia kuin asua kiitoradan vieressä ja kuunnella lähtevän koneen lentomelua. Ero on järkyttävän iso.

   • Talin kenttä on ollut Malmin 70 lentäjän ja 15 opetuskoneen esikuva siitä, että harrastuksiin pääsee vaivatta ja lähelle. Kaupunki on kieltämättä jakanut etuuksia kuppikunnille avokätisesti. On väljä Kumpula, golfia ja ratsastusta keskellä kaupunkia. On siirtolamökkejä ja kesämajoja. On vuokrattu huviloita ja annettu ripustaa laiton kyltti rannalla liikkumisen kieltämiseksi jne.

    Talin kentän jatkosopimuskin tehtiin vaivihkaa isojen poikien kesken. On aika lopettaa etuuksien jakaminen keittiön kautta ja sulkea korvat kuppikuntien kähminnältä. On aluksi poistettava aidat siirtoloiden ympäriltä ja ”pihaviritykset” kesämajoilta. Esim. Lammassaaren kesämaja-alue on kuin kaatopaikka tuoden iloa tuhansille esim. jäitse liikkuville ulkoilijoille. Kaupunki ei tietenkään luovu Malmin kentän asuttamisesta, mutta se symboloi toivoakseni uutta asennetta etuuksien käsittelyssä.

  • No sulkemisen jälkeen enemmänkin halukkaita..kun tuo halavutunmoinen metelöinti loppuu. Nyt hyvittävät liput näytökseen puoleen hintaan lähes 50,000:lle lentomelu- alueella asuville talouksille! Sotilaskentät on jo valmiina.

   • Tähän hiljaisen alueen kyselyyn on vastannut 7:n virkistyspörrääjää;) Joten todella ”luotettavaa” kusetusta!!

   • Vastauksena nim.JuKra
    Siihen kyselyyn vastasi yhteensä SEISEMÄN ihmistä ja niistä ilmeisesti Kuusi oli virkistyslentämistä harrastavaa!
    Melko ”luotettavaa” tietoa kuten monet muutkin kentän säilyttämistä puolustavilta.

 2. Pikaraitiotieyhteydet Malmille on tehtävä etukäteen, ennen rakentamisen aloitusta. Ei sitten käy ’Viiikkejä’ ja alueen valmistuttua unohdetaan luvatut ratikat! Enemmänkin mahtuisi asukkaita noin keskeiselle paikallle.

 3. Kaupunki on tekemässä kaavarungoksi kutsumaansa suunnitelmaa Malmin kentän asuntorakentamisesta, vaikka maakuntakaava tulee vasta 2017 ja yleiskaavaakin vasta valmistellaan. Kaupunkisuunnitteluvirasto lohduttaa, että kaavarunko ei ole velvoittava, eikä tule missään vaiheessa lainvoimaiseksi. Miksi tällaisia kaavarunkoja sitten ylipäänsä laaditaan?

  Kysymys on vähän samasta asiasta kuin Guggenheimin puoliväkisin pidetyn arkkitehtuurikilpailun kanssa. Päätavoite on, että rakennushanke pysyy jatkuvasti julkisuudessa, ja että ihmiset saadaan uskomaan, että kentän lakkauttamisesta ja asuntojen rakentamisesta on jo päätetty.

  • Malmilla on voimassa rakentamisen mahdollistava yleiskaava vuodelta 1992 (”muutetaan asuinalueeksi jos muu toiminta siirtyy pois”), joten nyt kun lentotoiminta siirtyy pois, ainakin osa alueesta voidaan kaavoittaa suoraan asemakaavatasoisesti. Sama teksti luonnolllisesti voimassa olevassa maakuntakaavassa.
   Kaavarunkoja tehdään, että asukkaat pääsevät heti alusta vaikuttamaan uuden alueen kehitykseen.

   • Mihin yleisilmailutoiminta ”siirtyy” Malmilta? Ministerin suusta on kuultu korvaavan kentän olevan edellytys ja se on myös kirjattu asuntokäyttöön ottamisen edellytykseksi Helsingin kaupungin ja valtion väliseen sopimukseen, jota ei ole kumottu. Ja noista sopimusteknisistä yksityiskohdista täysin riippumatta ei Suomen ja pk-seudun yleisilmailun ja siihen liittyvien elinkeinojen kuihduttaminen ole millään lailla järkevää ja vastuullista politiikkaa. Yirtykset vaikuttaa mielipiteisiin puhumalla ”harrasteilmailusta” osoittavat joko, ettei päättäjillä ole totuudenmukaista kuvaa kentän merkityksestä tai että he yrittävät tietoisesti johtaa muita harhaan. Tai sekä että. Tajuaisivat edes hävetä.

   • Yleiskaavassa 1992 sanotaan noin, mutta eihän lentotoiminta Malmilla pääty sillä, että valtio sanoo, ettei se aluetta enää tarvitse lentokenttänä. Pääkaupunkiseudulla on vaikka kuinka paljon ihmisiä ja yhtiöitä, jotka tarvitsevat. Kaupunki ei ole vielä päättänyt, että lentotoiminta loppuu, vaikka valtio olisi jo niin tehnytkin. Valtion puoleltakin päätös on tehty kovin heppoisin perustein. Eli asiasta on kysytty kaiketi vain Finavia-nimisen osakeyhtiön nykyisen toimitusjohtajan ja hallituksen mielipidettä. Eli lentotoimintaa ollaan lopettamassa sen takia ettei se tuota riittävästi rahaa yhtiön tuloslaskelmaan. Eikä välitetä mitään siitä, mikä merkitys koko maalle ja kansakunnalle on sillä, että maan pääkaupungissa on vapaasti käytettävä lentokenttä pienille lentokoneille.

  • Kyseessä on nykyään kaupunkisuunnittelussa käytössä oleva vuorovaikutteinen menettely, jossa kaupunki järjestää kaiken maailman työpajoja ja workshoppeja, joissa asukkaat voivat piirrellä karttoihin uusia asuinalueita viraston opastuksella.

   • Milestäni tämä koko work-shop-juttu on huijausta tässä Malmin lentokentän asiassa. Tutustukaapa asiaan…Malmin lentokentän hävittämisestä on jo ”päätetty sisäpiireissä” grynderien, kaavoittajien ja tiettyjen poliittisten henkilöiden kesken. Järjestävät vain tämmöisen esityksen, jotta voivat sanoa ”kuulleensa” kansaa…tekevät sitten niin kuin itse haluavat. Ja veronmaksajat maksavat taas itsensä kipeäksi.

  • Asiat yritetään saada todennäköisesti nuijittua läpi ripeästi, koska pelätään että ensi vaalien jälkeen saattaisivat voimasuhteet muuttua kenttää puolustavien eduksi.

   • Kaupunginvaltuuston kokoonpanoon todellakin tulee muutos seuraavissa vaaleiissa. Arviolta 10-20 000 ihmistä ainakin valitsee ehdokkaansa hänen ”Malmi-kantansa” perusteella. Eduskuntavaaleissa myös varmaan 100 000 ääntä meni Malmin säilyttämistä kannattaville ehdokkaille/puolueille. No ainakaan vielä ei Keskusta ja Persut ole lunastaneet vaalilupaustaan…

   • Eipä näyttänyt kentän puolustajat viime vaaleissakaan päärjäävän!
    Ei äänestäjät niin tyhmiä ole etteivät ymmärrä mikä on ”jutun juoni”.Eli päästä jakossakin ”kotiportilta” virkistyspörräämään!
    Lentokoulutushan siirtyy pääosin muualle esim. Patrian lähdettyä Tampereelle .Kouluttavat Finnairin kanssa LIIKENNELENTÄJIÄ . Hakijoita jo 2300 joista puolet pääsevät koulutukseen. (Tolvanalle joka epäili ettei sinne moni lähde,tiedoksi ,että myös muualla näyttää olevan elämää kuin Malmilla) Myös Malmilta pääsee yksi BF-lennon PPL-A kouluttama 2vuoden perämieskoulutukseen Tampereelle!

   • Ainahan sitä voi kuvitella. Viimevaaleissa ei puolustajat pärjänneet! Eikä pärjää ”takinkääntäjät” vähävaraisten asialla olevat tulevissakaan.

   • Voimasuhteet lisääntyivätkin rakentamista kannattavaksi.Ei auttanut hillitön lobbaus ja uhittelu Korpikentän kannattajilta.

  • Asia on edennyt julkisesti jo vuodesta 1992 ja menee vielä vuosia ennen kuin isketään lapiot maahan; aika kaukana ripeästä, musta.

  • Tässä Malmin lentokentän tuhoamishankkeessa kuitenkin tunnutaan menevän eteenpäin pikavauhtia. Yleisölle usokotellaan jatkuvasti, että asia on jo päätetty ja Malmin kentälle tulee asuntoja. Näinhän ei kuitenkaan vielä ole. Ellei sitten tosiaan ole laki muuttunut yhtä-äkkiä sillä tavalla, että ministeriöillä, eduskunnalla, kaupungin valtuustolla ja valtakunnilla ei ole mitään valtaa enää vaan kaikki valta on kaavoittusjohtajilla, pormestarilla ja gryndereillä?!

 4. Mikä ihmeen vimma sinne Malmin lentokentälle on rakentaa? Eihän sinne saa millään mahtumaan järkevää määrää uusia asuntoja ilman että tiestöön ja muuhun liikenneinfraan tehdään jätti-investointeja. Nyt on jo Kehä I / Lahdentie ja Tuusulanväylää myöden umpitukossa ruuhka-aikaan.
  Enemmistö muutenkin vastustaa lentokentän sulkemista, millä ihmeen mandaatilla tässä nyt toimitaan demokratiaa vastaan?
  Mihin Malmilla nyt toimiva lentotoiminta siirretään?

 5. Se on lentokenttä eikä asuinalue.

  Halpoja asuntoja haluttaisiin varmasti – mutta voiko halpa asunto olla hyvä?

  Kenelle halvalla suunniteltu ja rakennettu ja homeasunto kelpaa?

  Kaupungin tuotto-odotus maanvuokratuloille on epärealistinen – maa-alue on arvoton, eikä sitä keinotekoisesti verorahoilla (paaluttamalla) ole mahdollista nostaa.

  • Voisit hyvä ystävä tutustua alueen maaperätutkimukseen. Yli tuhat pistettä porattu ja kartoitettu. Rakentamiselle ihan kelvollinen pohja. Esimerkiksi Arabian ranta oli monin kerroin hankalampi. Liikenneyhteydet ovat hyvät: rata menee vieressä, poikittaisväylä on valmiina ja moottoritie ihan kupeilla. Vuokratulon epärealistisuutta olisi hyvä peilata nykyiseen tilanteeseen = 0!.

  • Vai on arvoton;) No nythän se on ilmaiseksi pörrääjien käytössä mutta esim. pelkkä maavuokra on jakomäessäkin 2,30e /neliö!
   Malmilla ”hieman enemmän”!

 6. Useissa lähteissä on todettu kaupunkikenttien merkitys nyt ja tulevaisuudessa toimivien liikenneyhteuksien kannalta. Miten kaupunki voi olla sosialisoimassa Helsingin ainoaa kaupunkikenttää – uutta ei tule ja häviämme kilpailun Tukholman kanssa liike-elämälle tärkeistä ketteristä lentoyhteyksistä. Nyt on viime hetki käynnistää strategiaselvitys, ennen kuin rakennusliikkeiden sponsoroimiseksi hävitetään tulevaisuuden kannalta merkittävää infrastruktuuria. Itse voin muuttaa Tukholmaan, mutta Helsingin säälittävä tulevaisuus surettaa. Nyt lamassa ollaan rakentamassa ”elvyttämiseksi” ennennäkemättömän hyuonolla laadulla ja vääriin paikkoihin. Olisi huomattava, että jos emme kohenna kilpailukykyä ( esim. liikenneyhteydet ) ei kasvua tähän maahan tule enää koskaan.

  • Viittaat Brommaan josta pienkoneet on häädetty aikaa sitten!
   Finnairilla vuorolennot Hki/Vantaalta.
   Tulevalta Malmin korpikentältä ei liikennöitiä Ruotsiin;)

  • Liikenneyhteyttä edelleen Hki/Vantaalla jossa Bislennoille kaikki tarvittava TAX-Freestä alkaen. Hotellit vieressä! Eihän Malmin korpikentälle voi noilla Bisnesjeteillä lentääkään!
   Puuttuu lennonjohto ja lähestymislaitteet.
   ”Jutun juoni” Malmin kentässähän on: Halutaan edelleenkin ”kotiportilta” viikonloppuisin Virkistyspörräämään. Mielellään ilmiseksi,ei yhteiskunnan varoilla!

 7. Aluetta halutaan elinvoimaistaa mutta siellä on jo tällä hetkellä tiet tukossa kentän ympärillä ruuhka-aikoina ja myös muutenkin ja kaupoissa hirveän pitkät jonot..
  Miten palvelut paranee kun joka paikassa joutuu jonottamaan!!???
  Kun on puhuttu kokoajan asuntopulasta niin millä matematiikalla on silloin kannattavaa rakentaa pien- ja omakotitaloalueita!?!???!? Selittäkää joku päättävä elin se ja aika vakuttavasti myöskin! Ai mutta eihä siihen pysty….
  Turha miettiä mitään asuntoja, kenttä on pysyy.
  Suojeltu kokonaisuus kiitoteineen ja eläimineen.
  Parempaa rakennusmaata löytyy Helsingistä kyllä kuinka paljon!
  Helsinki menettää kasvonsa maapallolla jos paikka tuhotaan!
  Ja myös saavutettavuutensa ulkomaalaisten silmissä!

  • Sinnehän tulee kauppakeskus ,ei tarvitse ruuhkissa ajella kun kävellen pääsee. Työpaikkoja n.2000 päiväkodit ym. ym. kaikki lähellä .Hienoa Helsin päättäjät!!

  • Mitäs eläimiä siellä suljetulla kokonaisuudella on? Ne pitää välittömästi vapauttaa. Johan se on eläirääkkäystä!
   Jos tarkoitat niitä harvinaisia Lintuja ja Perhosia siellä niityllä,niin ne tapettiin ruohonleikkurilla jo viime kesänä,kun lentotoimintaa varten niitty pitää leikata! Siinä meni munat ja poikasetkin.
   Tulevaisuudessa (kun rakentaminen alkaa) ne siirtyvät viereisen Viikin pelloille jotka leikataan Lintujen ja Perhosten vuoksi vasta myöhään syksyllä kun ovat jo lähteneet etelään!

 8. Helsingin Kaupungin johto ja kaupunkisuunnitteluvirasto osoittaa totaalista innovaation puutetta, taantumusta ja korruptoitunutta hallintoa.
  Malmin lentokenttää EI missään tapauksessa saa tuhota epäonnistumaan tuomitun asuinalueen sijaan. Tämän järjettömämpää hanketta ei synkistelevässä nykysuomessa toista ole.

 9. Malmin lentokentän lakkauttamishanke on alusta loppuun yhtä kamalaa suhmurointia kuin metroprojektin ensimmäiset vuosikymmenet. Asuntorakentamiseen huonosti soveltuvalle maaperälle ei millään saada myynti- ja mainospuheissa luvattuja halpoja asuntoja. Kaavantekovaiheessa tulee myös käymään ilmi, että hatusta revitty lukema 25,000 asukasta on juuri sitä. Jos hanketta ei keskeytetä, on lopputulemana kallis, vesitetty kompromissi joka ei palvele ketään, mutta on tuhonnut ainutlaatuisen kulttuuriympäristön joka on ollut kovassa käytössä ja jollekka lupauksista huolimatta ei ole saatu korvaavaa paikkaa.

 10. Kaupungin päättäjät haluavat keskustella asukkaidensa kanssa, kuinka kaupunkia tulisi johtaa. Kaupungin suunnittelijat haluavat keskustella asukkaiden kanssa, kuinka kaupunkia tulisi kehittää. Kuitenkaan kuntalaisten mielipiteillä ei tunnu olevan merkitystä, kun puhutaan siitä, mikä on kaupunkilaisille tärkeää. Kansalaistenkaan mielipide ei tunnu hetkeuttavan päättäjiä, vaikka se tullaan kertomaan päättäjien toimiston eteen. Kaupungissa pitää voida hengittää muutakin kuin betonia. Muualla maailmassa kulttuuria ja historiaa arvostetaan, muistomerkkejä hoidetaan, historiallisia paikkoja kunnostetaan ja matkailua niihin kehitetään. Helsingin kaupungissa tunnutaan sivuuttavan niin kansalaisten kuin kaupungin asukkaiden mielipiteet. Kaikki se, mikä tekee Helsingistä ainutlaatuisen, halutaan tuhota. Miljoona tyhjää toimistoneliötä pölyttyy kantakaupungissa, silti annetaan jyrätä kaupunkimetsiä ja peltoja ja rakentaa tarpeettomasti uutta, koska joku haluaa kääriä tuohta taskuunsa jonkun toisen kustannuksella. Riittää jo! Sitä, mikä on kerran pilattu, ei saa koskaan takaisin.

  • Entäs jos jotkut harvat haluaa lennellä kansan kustannuksella..verorahoilla! Sehän on hyväksyttävää?

   • Niin varmaan haluaisi. Kukapa ei. Lentäminen tosin on yksi niitä harvoja harrastuksia jota EI TUETA VEROVAROIN.
    Ymmärsikö hän, vai laitetaanko tavuviivat väliin?

   • Lajeja jossa on muutama kymmenen harrastajaa ei tueta verovaroin.

 11. Parhaiten Malmin lentokentän aluetta kehitetään, kun annetaan Malmin lentokentän toimia lentokenttänä ja kehitetään ympäristöön matkailuun, koulutukseen sekä alueen kulttuurihistoriaan liittyvää toimintaa. Alueella on useita yrityksiä, jotka tarvitsevat kenttää toimiakseen. Niitä mahtuisi vielä suuri joukko lisää, kun saataisi lähelle laadukas hotelli, kokous- ja seminaaritiloja, kunnostettaisi ja elävöitettäisi sodan aikaisia linnoituksia ja bunkkereita, panostettaisi alueen luontoon ja tuotettaisi enemmän luontoretkiä ja historiallisia retkiä. Mahtuisi varmasti myös museo, lintutorni, ilmailuaiheinen puisto lapsille ja lapsenmielisille sekä erilaisia liikuntatapahtumia kentän ympäristöön. Malmin kentän alue on mittaamattoman arvokas pala Helsingin historiaa. Olisi kiva tietää, millaisin hyvävelikaupoin alueen pilaamisesta ja tuohoamisesta irti suunnitelluksi saatavat eurot on sovittu jaettaviksi ja ketkä siitä nettoavat suurimman rahapussin. Veronmaksajathan tuon kaiken tulevat lopulta kaupungissa maksamaan, mutta kenen taskuun vierii Malmin lentokentän tapporahat?

  • Niin aivan;) Eihän lentoiminta maksanut ”kuin” 2 Miljoonaa Euroa/Vuosi Finavialle!
   Nämä mainitsemasi matkailijat käyttää Hki/Vantaan valmiita palveluja ja pohjoisen lentoasemilla matkustajamäärä Ylittää jo Miljoonan! Satoja-jopa Miljoonia Euroja veronmaksajien rahoja Malmin Korpikentälle-Älytön ajatus!!
   Alkaa ne kentät jo kannattamaan!

 12. Olisiko parempi rakentaa viereisille pelloille, kuin lopettaa TOIMIVA KANSAINVÄLINEN LENTOKENTTÄ.

  • Vai oikein kansaivälinenkin;)
   Viikolla 95% käyttäjistä on lennon opetusta (Patria) joka lähtee 2017 keväällä!
   Oli siellä joskus joka lensi Moskovaan lainakoneella ja sai 2 vuotta vankeutta. Aiheutti Suomalaisillekin ison laskun ,kun etsittin merestä.
   Nyt ei edes uusi Suomalainen lentoyhtiö operoi sieltä. Toim.Johtaja totesi: Malmi ei ole VÄLTTÄMÄTÖN Mitenkään. Operoimme Hki/Vantaalta!

  • Niitä peltojakaan ei kyllä pitäisi rakentaa, koska siellä on lintuja. Rakentaisivat jo olemassaolevien talojen päälle lisää kerroksia ja jättäisivät luonnon rauhaan. Jos malmin lenttokenttäalue rakennetaan, niin ympäröivä luontokin tuhoutuu (varsinkin linnut häviävät), koska siinä alkaa tallustaa tuhannen koiran ulkoiluttajaa jne. tajuais nyt Helsinki edes jotain luontoa säästää, kun melkein kaikki on jo tuhottu.

 13. Kaupunki on osoittanut 2000-luvun alusta asti käsittämättömän huonoa hallintokulttuuria Malmin lentokenttähankkeen ympärillä. Asioita on valmisteltu salassa, annettu jopa oikeusasteille virheellistä tietoa ja yritetty kaikin tavoin vähätellä Malmin toiminnallista ja kulttuurista arvoa.

  Tätä linjaa jatkaa tämä kaavarunkohanke, johon kaupungin virkamiehet tuskin itsekään uskovat. Suunnittelualue on 310 ha, josta kaupungin mukaan on rauhoitettu Falkulla, Sunnuntaipalstat, Nallenmäki ja historiallisesti arvokkaat alueet (esim. lentokenttärakennus). Tosiasiallinen rakennettava alue kutistuu heti noin 250 hehtaariin. Tälle alueelle on lisäksi luvattu puistoja, viheralueita, kuntoratoja ja omakotitaloja.

  Haluaisinkin nähdä havainnekuvan, miten samaan aikaan pystytään asuttamaan 25.000 ihmistä, kun väliin pitää mahtua pihat, raitiotiet, kadut ym. Kun maaperä ei mahdollista maapinnanalaista rakentamista, mihin sijoitetaan asukkaiden autot? Jokunen määrä niitäkin tulee väistämättä, vaikka kuinka kehitetään joukkoliikennettä.

  Kyseessä lienee vain mielikuvatemppu, jolla yritetään keinotekoisesti korostaa alueen kokoa. Noissa työpajoissa kannattaa näitäkin asioita kysellä..

 14. Malmin lentokenttää ei saa tuhota! Kaikki liikenneyhteydet ovat tärkeitä ja pienkoneilla tapahtuva liikennöinti kasvaa maailmalla jatkuvasti ja keskustaa lähellä sijaitsevat kaupunkikentät ovat välttämättömiä tulevaisuudessa. Myös tavarankuljetus automaattisilla helikoptereilla yleistyy väistämättä. Sähkömoottorit korvaavat polttomoottorit tulevina vuosikymmeninä ja meluhaitat entisestään vähentyvät. Tarvittavat asunnot saadaan rakennettua kyllä muuallekin tuhoamatta kallisarvoista kulttuurihistoriaa ja toimivaa infrastruktuuria. Lisäksi maaperä on perin kehnoa talojen rakentamiselle.

  • Vohan vitsin murjaisit!;) Tavarankuljetus Hki/Vantaalle Isoilla kuljetuskoneilla.Ei jollain snadilla koperilla! Kuhan nyt saataisiin ensin vaikka nuo sähköautot toimimaan;)
   Voisivat olla hieman hintavia laitteita pikkutavaran kuljetukseen;)
   Nehän eivät mitää lentokentää tarvitsekaan vaan varastojen viereen tai katolle suoraan ohjattaisi!

  • Kauanko luulet helikopterin matkan kestävän Malmille esim. Japanista .Joutuu varmaan muutaman kerran ”tankkaamaankin”!
   Vantaalle tulee isoja kuljetuskoneita päivittäin ympäri maailman.
   Eikä tuo helikopteri mitään lentokenttää tarvitse. Varaston parkkis riittää!
   Maaperä on Malmilla todettu normaaliksi rakennusmaaksi.
   Mikähän on Malmin Korpikentän ”toimiva infrastukri” Eihän sinne tänä vuonna ole montaa kertaa voinut edes laskeutua. Sumu, tuulet ,lumi estää käytön!

 15. The City of Helsinki is hurrying to use the Finland’s Helsinki-Malmi Airport area for residential purposes as soon as possible, based on an agreement between the state government and the municipality. Housing plans are to build a suburb of 25 000 inhabitants which means that historical and cultural value of the area will be demolished.

  Finland’s Helsinki-Malmi Airport is a rare surviving example of an architecturally significant airport in the 1930s Modernist style that has been in use since its construction. Today by flight operations, the second busiest airport in Finland, It is also the center of Finland’s general aviation and the only free schedule international airport on the radius of 150 kilometers from the capital of Finland. The architectural complex retains not only its original purpose, but many of its original details. In addition to its architectural significance, the Malmi Airport is a cherished part of the locality’s identity and is valued as the last remaining large open space in the city. A nature path around the aerodrome is widely popular, and the airport offers aviation enthusiasts a chance to experience a uniquely well-preserved 1930s international airport.
  Airfield area is also a nationally important built cultural environment and it has taken under its protection the Docomomo, an international modern architecture research and conservation organization. It has a change to be one day a UNESCO World Heritage Site, which would have a significant impact on the whole of the Helsinki metropolitan area on the tourism industry.

  Europa Nostra Finland has also chosen the Helsinki-Malmi Airport Finland to be candidate for inclusion on “The 7 Most Endangered List” as the most endangered cultural heritage site of Finland. And it’s also nominated World Monuments Fund list 2016.

  The development of the Helsinki metropolitan area urban structure does not depend on changing the field into a residential area. What is needed is a common urban master planning and overall vision to secure the preservation of international cultural heritage such as the Malmi Airport for our future generations.

 16. Ainoa rakennustoiminta, mitä Malmin lentokentällä tarvitaan, on sen kehittäminen ilmailukäytössä.

  Helsingissä on tyhjiä asuntoja jo aivan tarpeeksi.

  Kun kaupungilla on kerran noin paljon rahaa, että on varaa tuhota hyvin toimiva lentokenttä, niin miksi tuota ylimääräistä rahanpaljoutta ei käytettäisi niitten tyhjien, valmiiden asuntojen ostamiseen? Miksi pitäisi rakentaa uutta, kun entisiinkään ei näytä riittävän asukkaita.

  Annetaan Malmin lentokentän olla siinä käytössä, jossa se on jo vuosikymmenet ollut. Kehitetään Malmin lentokenttää palvelemaan entistä paremmin Helsinkiä ja siinä samalla koko maata.

  Helsinki tarvitsee varalentokentän, ja lentäjien koulutuspaikan.

  Kentän ottamista asuntotuotantoon haluaa vain kourallinen päättäjiä, ei me tavalliset helsinkiläiset.

  Näpit irti Malmin lentokentästä!

  • Päinvastoin kaupungilla ei ole varaa ylläpitää tappiota tuottavaa lentokenttää, kun valtio päätti ettei sekään halua enää tappiolla sitä ylläpitää. Kentän säilyttämistä kannattavilta ei ole kysyttäessäkään löytynyt niitä tappioiden kattamiseen tarvittavia miljoonia joka vuosi hamaan tulevaisuuteen. Tulisi yleisnousulle ja laskulle hintaa kun käyttäjien kesken jaettaisiin kulut?

   Asuntojen ja kunnallistekniikan rakentaminen on investointi, jonka lopulta maksavat uudet asukkaat – riittävällä aikavälillä että kaupunki tekee viimeistään ulkoisvaikutusten kautta voittoa korotkin huomioiden.

   • Höpö-höpö.
    Malmin kenttä tuottaa rahaa kaikille muille paitsi ylläpitäjälle(finavia). Kaupunkikin ehtisi saada enemmän rahaa antamalla lentoaseman olla ennenkuin ensimmäinenkään asukas ehtii alkaa maksamaan rakentamiskustannuksia.

  • Meitä on n.650.000 ja suurin osa asuntorakentamisen kannalla.
   Ymmärrämme että haluaisit ”kotiportiltasi” lennellä,mutta se ei ole jatkossa mahdollista.

  • Varalentokentän Virkistyspörrääjille varmaan tarkoitit!
   Kehitetetään ja kenen rahoilla?

 17. Jassoo. Joku Malmin kentän vuosikymmeniä umpipaapottu nollamaavuokra ”yrittäjä” on juuri kuullut lentän lakkauttamisesta?
  Alue saadaan vihdoin HYÖTYKÄYTTÖÖN! Jee.

  • Sorry, et tule saamaan halpaa asuntoa Malmilta. Ensinnäkin, kun asuntorakentaminen ei vielä ole varmaa, vaikka ”rakentajamafia” näin antáa ymmärtää. Toiseksi kentän purkaminen ja muttaminen asuntiokäyttöön maksaa veronmaksajille arviolta n. miljardin (ko. rahat menevät rakentajien taskuihin) jo ilmankin talojen rakennuskustannuksia. Tämä seikka on tietoisesti pimitetty yleisöltä. Samoin kuin se, että kentän alla on kaatopaikkajätteitä, raskametalleja, muutama hautapaikka ja helvetillinen letto, jonka päälle ei kenenkään pitäisi rakentaa mitään. Käy katsomassa, mikä on tilanne kentän vieressä Falkullassa!

   • Alueen rakentamista suunnittelevat puhuvat ”5–15 metriä” syvästä savikerroksesta mutta kaupungin omilta sivuilta löytyy maaperätutkimus, jonka perusteella savikerroksen syvyys on enimmillään lähes 30metriä. Kumpikohan noista tutkimuksista on ollut verovarojen tuhlausta? Kummankohan tutkimuksen perusteella arvioidaan koko vuosikymmenien pituiseksi kaavaillun hankkeen kannattavuutta, maaperän soveltuvuutta ja rakennusten odotettavissa olevaa kestoikää?
    Vastuullista olisi toki varautua siihen, että sitä savea todellakin on yli 20 metriä, mutta jotenkin ei vaikuta siltä, että tämä (e.m. mittauksissa todettu) riski huomioitaisiin.
    Ei asuntorakennusten kestävästä laadusta väliä (vrt. Fallkulla), kunhan saadaan päätös kentän sulkemisesta läpi ennen vaaleja. Haluammeko Helsingissä todellakin tällaista kunnallispolitiikkaa?

   • Ihan vastaavaan maahöttöön valmistui juuri Arabianranta. Ihan hyvä tuli.

    Kalasatama ja Jätkäsaari entistä merta…Pikku-Huopalahti, Kluuvi!…

    Helppoja rakennuspaikkoja ei Helsingissä ole enää jäljellä. Paitsi ehkä keskuspuisto, Sipoonkorpi ja Kivinokka. Mielummin suojelen luontoalueet kuin lentsikkamelualueen.

   • jjep, ja porukka varmaan muistaa kauanko sitä Falkullan aluettakin paalutettiin ja silti painuu

   • Mistä tuon kaatopaikan keksit? Lähde?
    Raskasmetalleja on löytynyt nyt malmin ojasta joka lakee siihen taimenpuroon. Ilmeisesti lentotoiminnan aiheuttamaa.
    Uudet (puolueettomat) tutkimustulokset todistavat :
    saastunutta maata löytyy todella vähän.

   • Hinta ei riipu maaperästä vaan markkinoista. Helsinkiin ei tule mihinkään halpoja asuntoja.

    Metropoliin voisi tulla, koska tonttitarjonta lisääntyy säteen kasvaesaa neliössä.

 18. Malmin kenttä pitää säilyttää lentoasemana. On ihan turha tuhota toimivaa ja tulevaisuudessa nykyistäkin tärkeämpää lentoasemaa asuntorakentamisen tieltä.

  Asuntoja mahtuu pääkaupunkiseudulle muuallekin todella paljon. Rakentakaa myös korkeita asuintaloja ja pieniä pilvenpiirtäjiä, niin samalla tontilla voi asua satoja ihmisiä – päällekkäin.

 19. Hyvin näkee että hyväveli kauppaa käydään, on olemassa jo kentän laidelle noin 10vuotta sitten rakennuttaja taloja jotka vajoavat, tiet eivät pysy kunnossa, ovet eivät toimi vajoamisten takia oikein yms… Herätys päättäjät maa-alue kentän puolella on ymmärtääkseni vieläkin huonompaa.

  Tiet, puistot talot kaikki pitää paaluttaa jotta maa ei vajoaisi, en vain käsitä miten tässä voidaan puhua halvasta asunto tuotannosta.

  Helsingissä kyllä riittää maata mutta syystä tai toisesta sitä ei voida kaavoittaa.

  Helsingissä korruption määrä päättäjä koneistossa on suurempaa kuin moni ymmärtää 🙁

  • NSe on varmaan Lentokentän kiitotiekin paalutettu! Hangaarista ja tornista puhumattakaan!
   Falkullan yhdessä talossa katto vuotaa joskus, johtuu kuulemma maaperästä;)
   Ihan huuhaato koko Falkulla kusetetus!
   On tosin huonompaa rakennusmaata kuin kenttä alue.

   • Hyvä pointti. Ainakin päärakennus on paalujen päällä. Kun katsoo, miten maa on ympärillä painunut ja ottaa huomioon, kuinka kevyt rakennus on asuintaloon verrattuna, näkee sokea reettakin asuinrakentamisen mielettömyyden.

   • Ehkäpä paalutekniikka on ”hieman ” niistä puhelintolppa ajoista kehittynyt. Nykyiset teräsbetonipaalut hieman eri asia.
    Pitäiköhän se rakennus nyt purkaa ,varmaan kattoloim vuotaa ja ovet eivät mene kiinni. Eipähän siellä mitään varastettavaa ole.Tosi asunnottomat voisit yöpyä siellä.
    Ennenkuin uudet asunnot sinne vamistuvat
    Taitaa nyt Sokea Reetta elää vielä 30 lukua!

   • Materiaalit ehkä.. perusidea on kuitenkin sama. Lyödään paalua ja tehdään päälle talo. Ihan hyvin ne puhelintolpat on tuollaisen kevyt-rakennuksen kantaneet. Tiedä sitten mikä fallkullassa on pielessä.
    Pointti kuitenkin oli se ei-paalutettu maa. Päärakennuksesta on alunperin menty suoraan kentälle. Nyt maa on vajonnut toista metriä ja nyt mennään portaita pitkin.
    Mikäli sinne joskus jotain asuiñaluetta aletaan rakentamaan, pitää kaikki paaluttaa. Ihan kaikki. Talot, tiet, viemärit.. jo rakennusvaiheessa työmaatiet ja ehkä työmaata muutenkin. Sittenhän on paalut sielläkin valmiina.
    Tämä on tietysti vain teoreettista pohdintaa, koska ei sinne ikinä asuntoja tulla rakentamaan.
    Lentoaseman uudelleen-avaamista odotellessa… 😉

   • Maan pilaristabilointi riittää kaikkialla muualla kentän alueella, vain raskaat rakennukset paalutetaan. Pilaristabilointi on ihan arkipäivää ja paljon kevyempi maanmuokkausoperaatio kuin paalutus, se on ihan Fallkullan asuntojen omistajien oma vika jos eivät ole ostaneet kuranteilla menetelmillä tehtyjä pohjatöitä.

   • Vuoden 1942 kuvassa näkyy myös ne portaat. Oli jo silloin maa painunut;) Onneksi painuminen on senjälkeen loppunut!
    Vai painuuko sittenkään.

   • Kiitotie kestää DC-3 :n painon ilman paalutusta. Uusi asfaltti ei edes henkilöautoa ilman paalutusta? Kyllä ennen osattiin rakentaa !

 20. Helsingfors har ännu inte vaknat till vikten av Malms flygplats området kulturellt, arkitektoniska och historiska mångfald.

  Huvudstadens första byggt civila flygplats, landsplaceringsalternativ gick utforska själv, en av historiens mest berömda flygare Charles Lindbergh.

  Kulturarvet är en av de infrastrukturer i samhället, innehåller det en enorm mängd naturresurser som används, gemensam historia, materiella och immateriella värden som du vill ska förmedlas av kommande generationer.

  Betydelsen av teknologi, transport, energi och kommunikation kulturarvs blir allt mer populära i europa och på andra håll i världen. Vårda teknisk infrastruktur är mer komplicerad än för att skydda eller landskap med traditionella byggnader.

  Skydd värdena på Malms flygplats är enkel: hålla Malmi i luft bruk. Det är levande kulturarv, bokstavligen. Det är behovet av – är det annars så vill hitta en ersättare för alla. Varför överge en befintlig resurs, har Malmi blivit mindre frekventa internationellt värdefulla monument tidiga luftfarten, som inte längre innehåller många återstående ursprungliga avsedda användningen, såsom World Monument Fund senaste hotade status berättar.

  Malmi är också en nationellt viktig byggd kulturmiljö och det har tagit under sitt beskydd av Docomomo, den internationella moderna arkitekturforskning och bevarande organisation. Den har en stark meritlista i Unescos världsarvslista, vilket skulle ha en betydande inverkan på hela metropolen på turistnäringen.

  Utvecklingen av huvudstadsregionen stadsstrukturen är inte kopplad till ändra området bostadsområde. Vad som behövs är en vanlig stadshuvudplanering och övergripande vision för att säkra bevarandet av internationell kulturarv såsom Malmi’s flygplats för kommande generationer.

 21. Oikeasti, mikä Helsingin kaupunkia vaivaa?! Suomen toisiksi vilkkain lentoasema, jossa lentoja nousee ja laskeutuu muutaman minuutin välein – eikö tämä jo kerro siitä että kenttä on oikeasti tarpeellinen ja aktiivisessa käytössä? Jopa Malmin alueen asukkaat ovat lentoaseman poistamista vastaan, saatikaan sadat tuhannet Helsinkiläiset.

  Kenttä tuo iloa paitsi sen käyttäjille, myös niin monelle ympäristössä liikkuville ihmisille. Alueella toimii kymmeniä yrityksiä, sekä koulutus- ja harrastetoimintaa. Mistä näin kova motivaatio kentän lakkauttamiselle?

  Esim. Sveitsissä kaupungin infran riittoisuus tarpeisiin nähden pidetään tasapainossa juurikin estämällä uutta rakentamista. Korkeat asuntohinnat isoissa kaupungeissa ovat normaalia ja Helsingissä hinnat ovat kansaivälisesti vielä maltillisella tasolla. Muuttoliike pk-seudulle aiheuttaa jo nyt Suomelle monenlaista harmia.

  • Pygmi-pajunen. Se sitä vaivaa. Herra Alennushallipajunen alias Alepa ei vaan voi suostua siihen ettei saisi uutta kauppakeskustaan rakenteille. Malmin lisäasukkaat nostaisivat alueen populaation siihen tasoon jolla lupa uuteen kauppakeskukseen lohkeaa.

 22. Malmin lentokenttä on pääkaupunkiseudun ainoa vapaalla aikataululla toimiva lentokenttä. Lähimmät ovat Turku, Pirkkala ja Lappeenranta. Helsinki tarvitsee toimivan lentokentän jota vihdoin voidaan alkaa kehittämään. Koko lentokenttä on RKY-merkitty, Rakennetun Kulttuurin Ympäristö joka rajoittaa alueen rakentamista. Nyt tämä ollaan ohittamassa. Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla ei ole pulaa rakennusmaasta eikä tässä ole asuntopulasta kyse vaan halusta tuhota Suomen toiseksi vilkkain lentokenttä jolla koulutetaan 60 % kaikista ammattilentäjistä. Muita lentäjiä on useampi tuhat, kentän yhdistyksissä 8500 jäsentä ja alueen yritykset työllistää noin 300 ihmistä. Yritysten liikevaihto on noin kolme miljoonaa euroa. Malmin historiallinen lentokenttä tulee ja pitää säilyttää ilmailukäytössä. Rakennuskielto pitää purkaa välittömästi että alueen kehittäminen saadaan käyntiin. Lentokenttä kuuluu kaikille ja se onkin vilkas vapaa-ajan kohde lapsiperheille ja monille muille. Tervetuloa tutustumaan.

   • Ei ollut puoliakaan siitä ja tänä vuonna paljon pienempi.
    Toimintaa alkuvuonna juuri ollenkaan (kiitorata lumen peitossa,kovat tuulet estäneet käytön) eikä enää vapaalla aikataulullakaan!
    Patriakin ilmeisesti lopetti, kun ei kierroslaskua enää ollenkaan.
    Eipä ole koulutettu 60% (ja Liikennelentäjiä ei yhtään) ja nyt vielä vähemmän kun suurin operoija Patria lähti! Työllistää nyt alle 10 henkiloä.
    Milläs rahalla sitä pitäisi kehittää? Kaupunkilaisten ilmeisesti!

   • Olipas erikoinen väite. Jos Patria lopettaa koulutuksen malmilla, pitääkö muidenkin lopettaa??
    ”Työllistää nyt alle 10 henkilöä”. Just-joo..

  • Rahasta vielä:
   Saatavilla olevien tietojen mukaan Malmin kentän vuotuiset nettokulut ovat miljoonan euron suuruusluokkaa.
   (lähde: http://www.malmiairport.fi/harhaluuloja/#15)
   Tätä rahaa ei siis kuluteta vain “harrastelentäjien” toiminnan tukemiseen, vaan koko kentän toimintaan.
   Suuruusluokkien vertailun vuoksi eräs toinen luku, kuinka paljon kaupunki tukee puhdasta harrastustoimintaa:
   Osmo Soininvaara muistelee että Liikuntavirasto tukee Talin golf-seuraa niin, että seura maksaa vuokrasta vain murto-osan. Soininvaara muistelee, että tuo vuokratuki liikuntaviraston budjetista on noin puoli miljooonaa euroa eli noin 400 euroa seuran jäsentä kohden vuodessa.
   (Lähde: http://www.soininvaara.fi/2014/12/16/kaupunkisuunnittelulautakunta-16-12-2014/)

  • Koulutettiin. Nyt siirtyvät Tampereelle jossa Finnairin kanssa kouluttavat Liikennelentäjiä!
   Myös Finnavian työntekijät lähtevät.Ei montaa työläistä jää.

  • 60% kaikista ammattilentäjistä? No totuus on että vuoden alusta tuo % on 0 !
   Finnairille tarvitaan lentäjiä ja ne koulutetaan Tampereella.
   Lentäjiä vähän yli 100 työntekijöitä alle 10 !!!
   Liikevaihto muutama 10 tuhatta tuollla korpiliikennepaikalla!!!!
   Matkustajamäärä 0 kuten usein aiempinakin vuosina!!!
   Ei enää ”toiseksi vilkkain”.
   Talvella -syksyllä 2017 0 operaatiota useampana päivänä.

   • Lopettaako 3 neljästä suurimasta lentokoulusta toimintansa (Aeropole, BF-Lento ja Salpauslento)?

   • Kohti auringonlaskua mennään… Yxi kiitotie, ei lennonjohtoa, ei pelastuspalvelua, ei virainomaislentoja, Ei Patriaa, supistetut lento-oikeudet… Ei tosiaankaan mikään kansainvälinen city-kenttä.. Eikä sitä pelasta Lexit eikä Sipilät… Tervemenoa lentokoneet, tervetuloa uusi asuinalue ja viihtyisämpi Helsinki!

   • Kieltämättä yksi kiitotie sekä lennonjohdon ja pelastuspalvelun puute luovat haasteensa tulevaan. Patrian ja rajan lähtö ovat niiden ongelma, ei malmin.
    Mitäköhän supistettuja lento-oikeuksia mahtat tarkoittaa?

    Ei kai tähän lexejä tai sipilöitä tarvita. Kyllä helsinki itsekin jossain vaiheessa alkaa tekemään järkeviä päätöksiä. Tuota yleiskaavaluonnostelmaa ei kannata kovin todesta ottaa. Ei liene sellaiseksi tarkoitettukaan. Poliittista pelailua…

    Sen poliittisen pelailun takia nyt mennään (3v) näin. Toivottavasti asia järjestyy jo aikaisemmin ja päästään kehittämään historisllista ilmailumme kehtoa kohti uutta, uljasta aikaa.

   • Ainahan sitä voi uneksia ja selitellä, mutta tuo parin vuoden viive on vain valitusten käsittelyyn varattu aika. Siinä ajassa luulisi jo jääräpäisimmänkin lentoharrastajan ja tajuavan, että pitäisi se uusi kotipesä löytää omalle rakkaalle harrastukselleen.

    Tuo uusi aluekaavahan on aivan loistava verrattuna nykyiseen tilaan. Siitä hyötyy niin nykyiset kuin tulevat asukkaat. Lisää viher -ja virkistysalueita sekä parempaa infraa. Unohtamatta kipeästi kaivattuja asuntoja.

   • Kuka mistäkin uneksii. Yksi haluaa säilyttää suomen tärkeimmän, historiallisen, yleisilmailun kehdon (vai kohdun). Toinen haluaa samalle paikalle kyhättävän muutaman tönön.
    Aikalisä on toki myös valituksia varten, mutta ennenkaikkea helsingille annetaan aikaa säilyttää kenttä poliittiset kasvonsa säilyttäen.

    Eikös aluekaava ole vähän ennenaikainen, kun yleiskaavakaan ei ole vielä virallinen?

   • No, moni ei uskonut että siitä tehtäisiin korpikenttä… Aika pahalta näyttää lentoharrastajienkin näkökulmasta vaikka ette sitä myönnäkään… Saas nähdä miten onnistuu ilman lennonvalvontaa kesäpöristelyt.. Näin talviaikaanhan siellä kentällä on aika hiljaista, ehkä joku satunnainen kettu siellä jolkuttelee ja keväällä poistuvat
    Patrian koneet pöristelevät lämpimikseen…

   • Eipä uskonut, ei. Näytti pahasti siltä, että toiminta loppuu kokonaan.
    Älä viitsi esittää tyhmää. Tämä korpikenttä-vaihtoehtohan sopii harrastajille oikein hyvin. Yrityksiä se pahiten rajoittaa.
    Talvet ovat aina olleet hiljaisia.
    Miksi te kokoajan vedätte sitä Patriaa tähän? Täysin merkityksetön seikka. Patria tulee todennäķöisesti kitumaan pirkkalassa ja malmilla joku täyttää sen jättämän aukon.
    Tiedättekö edes mitkä ovat patrian koneita? Ne ovat ne kaikkein hiljaisimmat.
    Samaan aikaan itketään muka-melusta ja väitetään vain patrian koneiden lentävän?? Onko ihan pakko esittää tyhmää, vai eikö ole muita vaihtoehtoja?

   • Jaa, kun Patria on ollut teille kannattajille se iso juttu, mutta sitä mukaan kun joku tärkeä kentän säilyttämisen argumentti katoaa, niin se ei sitten olekaan niin oleellista..

    Kesällähän ne pörinät on päällä ja kovin meteli, kun parhaimmillaan kymmenkunta konetta kiertää peräkanaa.. Tuosta Patrian koneiden hiljaisuudesta hehkutitte muutama vuosi sitten..

    Älä pelkää kyllä Patrialle asiakkaita riittää ja eiköhän Malmilta muita ole perässä menossa.. Tässä nyt vaan odotellaan sitä Malmin lopullista kuoliniskua..

   • Eikä ole. Yksi toimija muiden joukossa. Aika iso, mutta vain yksi monista.
    Luuleeko joku, että patria mielellään siirtyy Tampereelle? tai raja vantaalle? toivottavasti asiakkaita riittää, muitakin kuin finnairin oppilaita. Miksi kukaan muu lähtisi pääkaupunkiseudulta Tampereelle, kun saman lupakirjan saa malmillakin?

    Tulee mielenkiintoiset 3 vuotta.

    odottele rauhassa, voi mennä tovi jos toinenkin….

   • Juuh, saa nähdä tulevina kesinä millainen taistelu syntyy laskukierroksista noiden jäljelle jäävien parin pikkulentokoulun, lentokerhojen ja harrastajien kesken… Enää ei saa olla kuin kaksi konetta kierrossa, normaalisti kymmenet tuhannet lähialueen asukkaat ovat saaneet ”nauttia” kauniina kesäpäivinä jopa tusinan pienkoneen pörinärundeista… Odotellaan..

   • Niin on… toisaalta, sopu sijaa antaa. Ei siellä nytkään ole ollut kuin max. 5 kerrallaan. Se 2 kerrallaan sanotaan varmaan jossain, mutta tuskin sekään on ongelma. Aikaa on kuitenkin 10h/päivä.
    Eihän ne lentokoulut suuria ole, mutta eipä sen suurempia taida suomesta löytyä. Tuo vähättely-linja sopii tietysti taholle, joka aikoo kyhätä lentoaseman paikalle suojat 70:lle asunnottomalle alkoholistille.

   • ’joka aikoo kyhätä lentoaseman paikalle suojat 70:lle asunnottomalle alkoholistille’

    Lähde väittämälle?

   • Löytyy samasta paikasta kuin ”70 harrastajaa”, ”hupilentäjät”, ”pöristelijät”, jne…

  • 60% kaikista ammattilentäjistä???
   Tänävuonna aloittaa ENSIMMÄINEN Malmilla koulutuksensa saanut 2 vuotisen Lentoperämies opinnot Tampereella!
   Siellä kulutetaan Pantrian ja Finnairin yhteistyöllä Liikennelentäjiä Suomeen ja myös ulkomaille.
   Alueen??? Malminlaakso?? 300 ihmistä,miten liittyy Malmin Korpikenttään jossa kohta alle 10 henkilöä töissä!
   Kenen varoilla kehitetään Virkistyspörrääjille kenttää??
   Todella ”vilkas” kun olen muutaman kerran paikalla ollut;)

  • Ei ole Enää vapaalla aikataulullakaan toimiva.
   Ei toiseksi eikä kolmanneksikaan ja Ammattilentäjiä kouluttaa Patria jatkossa Tampereella Finnairille Liikennelentäjiksi.
   Alueen yritykset ,mitkähän ne ovat?
   Kentällä Max 10 työntekijää joten tuo 30 miljoonaa/liikevaihto on ”Hieman” yliampuvaa,kuten muutkin ”totuudet” malmin korpikentän toiminnoista!!

 23. Aikatauluttamattoman yleisilmailun vääjäämättä kasvaessa ja muuttuessa yhä keskeisemmäksi tekijäksi Euroopan laidalla olevan kaupungin liikenteelliselle kilpailukyvylle, on vaikea kuvitella isompaa tukevaisuusstrategista virhettä, kuin Malmin toimivan ja aktiivisen lentokentän uhraaminen. Rakennustila tästä kaupungista ei ole loppumassa, mutta uutta lentokenttää näin lähelle keskustaa ei täällä voi saada. Yhtäkään metropolialuetta ei voi palvella vain yksi, raskaan, aikataulutetun liikenteen ehdoilla toimiva kansainvälinen lentokenttä.

  Valinta siis on aika selvä: tehdäänkö Helsingistä perähikiää muutaman tuhannen suolle kyhätyn (ja siksi kalliin) asunnon vuoksi, vai löydetäänkö niille jostain parempi paikka ja jatketaan Helsingin kehitystä kilpailukykyisenä, kansainvälistä toimintaa houkuttelevana aluekeskuksena?

  • TULE lentoasemalle 15 minuuttia ennen koneen lähtöaikaa. Lyhyen turvatarkastuksen jälkeen voit siirtyä suoraan koneeseen, jonottamatta.
   Tässä uuden Suomalaisen lentoyhtiön infoa raskaan, aikataulutetun liikenteen ehdoilla toimivavalta kansainväliseltä lentokentältä! Eli Hki/Vantaalta! Melko ”Raskasta”:)
   Malmin tulevalta ”korpikentältä” ei pystyisi edes operoimaan!
   Malmin toimivuus vaatisi Satojen miljoonien satsausta Verovaroista!!!

   • Malmilta riittäisi varmaan 5min. 15min päästä oltaisiin jo ilmassa. Se ei vantaalla onnistu. Vaikka operointi ”korpikentältäkin” onnistuu, olisi kaikkien kannalta parempi pitää malmi lentoasemana.

    Nyt olet sekoittanut ne kustannukset asuinrakentamisen aiheuttamiin tappioihin. Muùssa tapauksessa, odotan mielenkiinnolla perusteluja tuollaisille summille.

  • Vai että oikein kansainvälistä liikennettä Malmin korpikentälle.;)
   Myöskin Hyvinkäälle ja Räyskälään varmaan!
   Ja veronmaksajien rahoilla vaiko Kansanedustajien ,kuten nyt veijarit jo vaativat.
   Menee jo komedian puolelle.

  • Matkustajia: Malmin kentällä:

   2010: 50
   2011: 0
   2012: 0
   2013: 0
   2014: 0
   2015: 17

   Tällä vuosikymmenellä matkustajien määrä on lentokentällä vähentynyt 66 prosenttia. Lähde Finavia.
   Oma veikkaukseni 2017: 0
   Kun ei enää sitä tulliakaan.
   Onpahan vilkasta ”kansainvälisellä” kentällä!
   Viikolla vain vain Patria läpilaskuharjoittelussa,mutta sekin lähtee pian Tampereelle.

 24. Helsingin kaupungin tarkoituksena on asuttaa kaikki ”köyhät” lentokentän alueelle, Jakomäen ja Tapulikaupungin kainaloon, pois parempien ihmisten silmistä Etelä-Helsingistä.
  Kuinkahan suuri osuus näistä on maahanmuuttajia? Tuskin kukaan omistusasuntoa tälläisestä ”ghetosta” ostaa.
  Lentokentästä ei todellakaan tule mikään halpa asuinalue korkeiden rakennuskustannusten takia ja tämä kaikki kaatuu veronmaksajien maksettavaksi. Samalla ympäröivien alueiden kiinteistöjen hinnat laskevat ja hyvät veronmaksajat muuttavat pois Helsingistä.

  • Johan on taas virkistyspörrääjän kommentti vailla mitään todellisuuspohjaa!
   Minä kun kuvittelin että ”perinteisillä Malmilaisilla” asutettaisiin.
   Näyttäis Jormalla olevan ”parempaa” tietoa,vaikkei aluetta vielä kolmeen vuoteen aleta rakentamaankaan!
   Asukkaat jo valmiiksi valittu;)
   Todellakin on ihan normaalia Helsingin rakennusmaata!
   Kuten viereinen Latokartanokin jossa lähes kaikki talot paalutettu ja ja eipä ole veronmaksajien kukkarosta rakennuskustannuksia otettu vaan päinvastoin maavuokrista satojentuhansien/vuosi tulot Kaupungille!

 25. Malmin lentokenttä on säilytettävä! Ei missään muussa valtiossa edes mietittäisi koko valtion toisiksi vilkkaimman lentokentän, Helsingin ainoan, lakkauttamista. Aikatauluttomassa lentoliikenteessä on tulevaisuus! Helsinki-Vantaalle ei mahdu ja lähimmät kansainväliset kriteerit täyttävä kenttä löytyy Turusta ja Tampereelta.

  • Toiseksi vilkkaus katoaa jo ensivuoden alusta kun Patria ja Raja lähtevät. Laskukierroslentäminen josta ”villkaus” johtuu hiipuu!
   0-80% kentän käytöstähän OLI lentokoulun operaatioita joten vähiin käy tämän korpikentän(2017 alusta) käyttö.
   Kuten GoAviationin toim. johtaja totesi: Malmi ei ole Välttämätön Mitenkään! Operoimme Hki/Vantaalta 15min ennen koneen lähtöä riittää!
   Kuten muutkin Bisnesjetit.
   Siellä on palvelut valmiina Malmilla Ei Mitään!

  • Tarkoittanet aikataulutonta huviporräystä!
   Liikelennot Malmille vähentyneet 66% 2010 luvulla!
   2015 16 kpl sitä ennen hieman hiljaisempaa eli 0 kpl monena vuotena joten eiköhän lopeteta turha höpinä Malmin korpilentopaikan kansainvälisyydestä!

 26. Olisi mielenkiintoista tietää kuinka paljon mielipiteitä ja lausuntoja tuli yleiskaavan luonnokseen Malmin lentokentän säilyttämisen puolesta? Miten näitä mielipiteitä hyödynnettiin tai hyödynnetään vai päätyivätkö ne suoraan roskakoriin?

 27. Miksi rakentaa toimivan infran ja suomen toisiksi vilkkaimman lentoaseman päälle kun vieressä on tyhjää Viikin peltoa hehtaarikaupalla? Vai pitäisikö samalla rakentaa myös Senaatintori täyteen? Viikin lehmät ja golffarit ovat ehkä kaupungille arvokkaampia kuin valtakunnan ilmailukoulutuksen sydän?

  • Sori, tuon vertailun Malmi häviää varmasti. Viikin pelloilla on kansainvälistä huippututkimusta tekevä yliopisto ja maanpinta alle tulvariskirajan ja muutoinkin vaikeampaa perustaa talot. Päälle samat luontoargumentit kuin Malmilla, bonuksena luonnonsuojelualueen suojavyöhyke.

   • Rakentakaa sinne viikin pelloille uusi moskeija & Halal liha kauppa 😀

  • Nyt se ”sydän” lähteekin tampereelle ja infraa on vain Hki/Vantaalla!
   Korpikenttänä jatkaa,kunnes loppuu kokonaan.

  • Toiseksi vilkkaus ja ilmailukoulutuksen sydän loppuu 1,1,2017 kun suurin operoija Patria lähtee!
   Jää 20 koulukonetta ja 70 virkistyslentokonetta.
   Esim. eilen ja tänään 3-4 nousua malmita koko päivänä!
   Lumen tultua ei sitäkään.
   Sillä ei nyt merkitystä kun itse kustantavat harrastuksensa ja soppari 3 vuotta.

 28. malmin lentokenttä halutaan ehdotomasti säilyttää ilmailukäytössä ja tämä on selkeästi myös kaupinkilaisten ja valtakunnallinen mielipide.

  • Puhu vain omasta puolestasi! Mitä on yli 650.00 ja suurin osa kannattaa rakentamista. Muutamat kymmenet ”siipeilijät” joutaa pikkukentille. Viikolla Malmilla 95% käyttäjistä lennon opetusta Patrian koneilla jotka lähtevät keväällä!

  • Jos yksi- SADASTA Suomalaisesta on sitä mieltä että veronmaksajien rahoilla voisi virkistyspörräys jatkua on melko heikko mielipide!

   • Ne ”yksi sadasta suomalaisesta” on aika paljon enemmän, kuin 50 kaupunginvaltuutettua. Kuinka monta ihmistä, virallisesti, haluaa muuttaa lentoaseman asuinalueeksi?? Aika olematon joukko. Sinäkään et taida faktisesti olla kenttää vastaan…

 29. Vaikka tännekin on taas ”lennähtänyt” ilmailun puolustajien armeija, olisi heidänkin syytä pitäytyä ilman suurempia tunteen purskahduksia faktoissa.

  Malmin kenttä-alue on arvokkaampi ja hyödyllisempi asuinalueena, kuin lentotoiminnalle pyhitettynä aidoin suljettuna verovaroin ylläpidettynä rahareikänä. Onhan se tietysti mukavempaa kiertää Itäistä-ja Koillista-Helsinkiä kattoja hipoen omalla, opetus tai ilmailukerhon koneella kuin joutua hakeutumaan jonnekin kauemmas harrastamaan tai opettelemaan lentämisen autuutta.
  Kentän suuret käyttöluvut johtuvatkin suurelti näistä laskukierroslentämisistä, joissa koneet kiertävät laajaa ympyrää välillä kenttää pyörillä koskien. Tämä matalalla lentely taas aiheuttaa tarpeetonta meteliä ympäristöönsä. Onneksi ympäristölupa on määritellyt edes jonkinlaiset aikarajat tälle toiminnalle.

  Kenttä toimii lisäksi maantieteellisenä ”tulppana” kehittyvälle Helsingille. Uusi asuin-alue toimisi oivallisesti siltana Itäisen -ja Koillisen-Helsingin välissä. Lahdenväylän yli kulkevat sillat avaisivat väylän myös Kivikon ulkoilualueen monipuolisille harrastusmahdollisuuksille. Viikin, Kivikon, Jakomäen ja uuden asuinalueen ympäristöön on helppo rakentaa jo valmiiseen ulkoiluympäristöön ainutlaatuinen luonto -ja lenkkipolkujen ketjusto.

  Nykyiset ja tulevat helsinkiläiset eivät tarvitse Malmin lentokenttää vaan asuntoja ja niiden läheisyyteen toimivan ja mukavan ympäristön.

  • Me nykyiset stadilaiset ei tarvita tulevia helsinkiläisiä. Lyödään Kirkkonummi – järvenpää – Porvoo sisäpuolinen alue Suur-Helsingiksi niin riittäisi maata rakennettavaksi ja asuttavaksi.

  • Ymmärrän toki mahdollisen kasvavan asuntotarpeen aiheuttaman paineen. Se on tässä asiassa siellä toisessa vaakakupissa. Sinne toiseen vaakakuppiin kuitenkin kuuluvat nimenomaan ne faktat, joita tuossa peräänkuulutettiin.

   Mielestäni faktojen käyttöä peräänkuuluttavaan kommenttiin ei kuitenkaan oikein kuulu tökerö mielikuva-argumentointi tyyliin:
   “…mukavempaa kiertää Itäistä-
   ja Koillista-Helsinkiä kattoja
   hipoen omalla, opetus tai
   ilmailukerhon koneella kuin
   joutua hakeutumaan jonnekin
   kauemmas harrastamaan tai
   opettelemaan lentämisen autuutta…”

   Tuossa ei ole faktoja vaan yritetään luoda virheelisiä mielikuvia. Ilmeisesti fakta-argumentit alkavat siis kentän sulkemista vaativilta loppua. Faktoista unohdettiin m.m. liikelennot, ammattimainen lentokoulutus, RVL:n lyhyemmät vasteajat Malmilta, huoltovarmuuden heikkeneminen (ks. lisää argumentteja ensimmäiseen kommenttiin postaamastani vastauksesta)

   Mitä yhtä lailla mielikuvavaikuttamisen yrityksenä mainittuun “rahareikään” tulee, miten on huomioitu kentällä toimivien yritysten ja henkilöiden ja sitä kautta maahan tulevan liikelentojen taloudelliset vaikutukset liike-elämälle? Lienee aika paljon suurempi kuin nolla.

   Minne se lentokoulutuksen kannalta välttämätön laskukierroslentäminen sitten siirtyy, jos Malmin kenttä suljetaan?

   Ja onko se “matalalla lentely” (huom. vähättelevä muotoilu) todellakin niin ratkaiseva meluhaitta? Millaiseksi meluhaitaksi luokitellaan alueen vuosikymmeniä kestävä paalutus? Vaikea kuvitella että niitä (harvoja) alueen asukkaita, jotka kokevat lentomelun häiritsevänä, miellyttäisi vuosikymmeniä kestävä paalujen junttaus enemmän.

   Jos Malmin kentän sulkemisen perusteena käytetään tuota ”harrastelentäjä”-korttia, on mielestäni varsin oikeutettua esittää kysymys, miksi muiden alueiden (jotka TODELLAKIN on varattu vain harrastekäyttöön) ottamista rakennuskäyttöön ei tarkastella samalla argumentoinnilla ja samalla rakennushalun intensiteetillä.

   Vaikka jostakin siirtolapuutarhasta tai golfkentästä luovuttaisiinkin, jäisi edelleenkin ”kaikille jotakin”, koska kumpiakin on pääkaupunkiseudulla useampia. Yleisilmailukenttiä on vain yksi. Jos jotakin pitää tuhota asuntorakentamisen alta, miksi valita väen vängällä jotakin ainutkertaista? Peltojakin on Helsingissä aika lailla enkä todellakaan usko, että valmiiden rakenteiden tuhoaminen on ehdoton välttämättömyys. Ei edes siirtolapuutarhojen tai golfkenttien.

   Kaikkein käsittämättömin väite on että kenttä toimisi ”tulppana” kehittyvälle Helsingille. Juuri päin vastoin. Yleisilmailun odotetaan kehittyvän voimakkaasti eikä Helsinki-Vantaa pk-seudulla pysty yleisilmailun kapasiteettivaatimuksiin vastaamaan (fakta). Ei varsinkaan sen laskukierroslentämisen osalta. Juuri Malmin kentälle rakennettavat asunnot muodostaisivat sen tulpan kehittyvälle Helsingille, sen edistymistä vauhdittavalle, kansainväliselle aikatauluttamattomille liikelennoille ja koko ilmailuelinkeinolle yleensä.

   Helsingin kaupunki ja valtio päättivät 27.4.2000 allekirjoitetussa yhteistoiminta-asiakirjassa viisaasti ja vastuullisesti, että EDELLYTYS sille, että valtio luopuu 2034 asti sovitusta maanvuokra-oikeudestaan, on että laaditaan toteuttamiskelpoinen suunnitelma Malmin kentää korvaavista järjestelyistä.

   Tuota sopimusta ei ole kumottu eikä korvaavia järjestelyjä ole osoitettu. Koko hanke tulee siis pysäyttää, koska sen edellytykset eivät täyty (fakta).

   Eihän tunnu kovin viisaan kuuloista edetä suunnitelmissa, jos järkeviksi havaitut edellytykset puuttuvat. “Ostan auton, jos voitan lotossa. Ai, en voittanutkaan – no, ostanpa silti”. Tällä tasollako on Helsingin kaupungin päättäjien logiikka ja vastuuntunto?

   • Tässä taitaa olla Malmin kentän ja ilmailun ystävien suurin ongelma. Omia mantroja ja olettamuksia toistetaan riittävän kauan samanmielisten kanssa, jolloin kaikki vastakkaiset ja muut mielipiteet ja faktat tuntuvat varmasti vääriltä. Kuitenkin suurin osa kentän ja sen ilmailutoiminnan autuullisuuden ylistyksessä on vain spekulointia ja toiveajattelua ilman päteviä todisteita.

   • Haluaisin vielä lisätä tähän sen ”mantran”, jonka hallitus esitti keväällä 25.3.2015 antamassaan päätöksessä ”rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanosta osana julkisen talouden suunnitelmaa”
    Siellä sanotaan että:
    ”Muutos edellyttää Rajavartiolaitoksen sekä siviili-ilmailun siirtämistä korvaavalle kentälle”.
    Tälle faktalle löytyy pätevä todiste täältä:
    http://valtioneuvosto.fi/documents/10184/1044815/Hallituksen+päätös+rakennepoliittisen.pdf/2693ae4e-f145-46eb-a5e6-8350bc4f3e46

   • Siirtyy Tampereelle Finnairin kanssa kouluttamaan Liikennelentäjiä. Ei virkistyspörrääjiä.
    Korvaavia kenttiä vajaakäytöllä löytyy useampia virkistyskäyttöön .
    Miten onnistuisivat liikennelennot Malmin korpikentälle!
    Esin Kaupunki satsaisi Malmiin muutama100 miljoonaa euroa ja vuosittain 10 miljoonaa.

   • Siinähän siirtyy. Harmittaa, luultavasti, kovastikin moinen pakkomuutto.
    Finnair ei tietääkseni liity tampereelle muuttoon mitenkään. Eiväthän ne edes kouluta itse, vaan ostavat muilta. Esim. Patrialta…
    Kyllä ne liikelennot onnistuu korpikentälle ihan hyvin ja laillisesti. Niinhän on jo tehty, kun malmilla lennonjohto on mennyt kotiin. Ei lennonjohdon puute kansainvälistä(kään) ilmailua estä.

    Avaisitko vähän noita lukuja?
    ”Ensin muutama 100 miljoonaa, sitten 10 miljoona/vuosi”.
    Taisi tulla molempiin nollat liikaa…ainakin…
    Miksei kaupunki laittaisi miljoonaa/vuosi, jos se saa 5 miljoonaa? Kuulostaa ihan hyvältä tuotolta.

    Ennenkuin alat inttämään vastaan, todettakoon että kaupunki saa jo nyt kentältä miljoonia vuodessa. Jos joku jää tappiolle, on se finavia, joka ei saa euroakaan veroista. Miten paljon tappioita finavialle malmista koituu, ei tiedetä, kun ei ole julkista tietoa. Ehkei yhtään. Kamalaa!! Mitä jos kenttä on ylläpitäjälleenkin tuottava?
    Silloinhan teiltä nimbyiltä putoaa viimeinenkin pohja tekosyiltä pois.

   • Ei tarvitakaan. Ei myöskään pasilan ratapihaa(2km2), eikä vuosaaren satamaa (2,8km2). Samalla logiikalla voidaan listaan lisätä urheilukentät, venesatamat, jäähallit, siirtolapuutarhat, jne…

    Sehän on hyvä, että finnair on taas mukana kouluttamassa. Vaikka onkin ulkoistanut asian.. ja hintakin on markkinahintainen, eikä valtion tukema. Harmi vain, kaikkien kannalta, että joutuvat menemään pirkkalaan asti.

   • Hieman outoa logiikkaa… Niin, nuo muut ovat välttämättömiä, Malmin kenttä ei! Sille tärkeälle ja tarpeelliselle lentoliikenteelle löytyy paikka, Helsinki-Vantaalta. Olet varmaan huomannut että opiskelun perässä mennään vähän pidemmällekin ja toisaalta asuu sitä muutama ihminen muuallakin kuin Malmin kentän lähellä. Luulisi jo tolvanoittenkin tajuavan että rutinat pois, harrastuspaikkaa vaan muualta etsimään!

   • Matkustajia: Malmin (Tulevalla) korpikentällä

    2010: 50
    2011: 0
    2012: 0
    2013: 0
    2014: 0
    2015: 17

    Tällä vuosikymmenellä matkustajien määrä on lentokentällä vähentynyt 66 prosenttia.
    Lähde FINAVIA

    Siinäpä niitä ”liikennelentoja”!!!
    ”Minne se lentokoulutuksen kannalta välttämätön laskukierroslentäminen sitten siirtyy, jos Malmin kenttä suljetaan?”
    Tampereelle ensi vuoden alussa,jossa koulutetaan Liikennelentäjiä Finnairille!

  • Tilastofakta liikennemääriin.
   On totta, että laskeutumislukumäärissä on mukana nämä ” läpilaskut”. Näinollen laskeutumisia tulee n. 2/lento. Edelleen suomen toiseksi vilkkain lentoasema..

   • Finavian tilastoista kyllä valkenee vähän toisensuuntainen faktatieto. Suuren osan kentän ”hurjista” laskeutumismääristä tekee kylläkin samat koneet vuodesta toiseen nimenomaan noilla läpilaskuharjoituslennoilla.

   • Se finavian fakta on se ihan sama. Keskimäärin 2 laskua/lento. Kyllä se yksi ja sama finnairin kone vantaallekin se laskunsa tekee.

  • Kenttää ei muuten ylläpidetä verovaroin, vaan finavian, helsinki-vantaalta saamilla voitoilla.

   • Saadaanpahan nekin rahat jatkossa järkevään käyttöön, Helsinki-Vantaan kehittämiseen.

   • Olisko kuitenkin 6-7 laskua/ lento lähempänä Totuutta!
    Nekin Patrian koneilla , jotka lähtevät Tampereelle Finnairin kanssa Liikennelentäjiä Suomeen kouluttamaan!
    Siihen loppuu ”vilkkaus” Malmilla.

  • Meitä on yli 650.00 ja suurin osa kannattaa rakentamista. Muutamat kymmenet ”siipeilijät” joutaa pikkukentille. Viikolla Malmilla 95% käyttäjistä lennon opetusta eli lisää ”hupipörrääjiä ja kaupunkilaisten ”siivellä”!
   Loppuu keväällä 2017!

  • Patria lähtee ensivuoden alusta Tampereelle ,Finnairin kanssa kouluttamaan Liikennelentäjiä Finnairille! Ei virkistyspörrääjiä.
   Johan loppuu ”vilkkaus” kun 70-80% operaatioista lähtee!!

 30. Rakentaminen kannattaisi aloittaa järkevämmistä kohteista; täydennysrakentamisesta, olemassa olevan yhdyskuntarakenteen tiivistämisestä tai asemanseutujen kehittämisestä. Malmin kehittäminen tulisi aloittaa Malmin aseman seudusta, joka on jäänyt täysin ajastaan jälkeen, on epäsiisti ja ahdas. Se sijaitsee välittömästi radan varrella, mikä on tehokasta ja ekologista. Sinne saadaan hyvällä suunnittelulla asuntoja tuhansille asukkaille. Lentokenttäaluetta ei ole mitenkään mahdollista rakentaa, ellei Malmin asemanseutua muuteta ensin radikaalisti. Onko siihen varaa? Metelistä; kyllä 25 000 asukasta tuottaa enemmän meteliä kuin muutama pienkone vuosikymmeniä kestävästä rakennusaikaisesta jumputuksesta puhumattakaan.

 31. Olen syntynyt Helsingissä vuonna 1975, ja asunut täällä kohta 40 vuotta.

  Ikinä en tule muuttamaan Malmin lentokentän alueelle, jos se idioottimaisella päätöksellä päätetään rakentaa.

  • Ei siun tartteskaa, 25 000 muuta ihmistä kyllä muuttaa. Ehkä yksi niistä on lapsesi, jolle ei vapautunut asuntoa naapurustostasi.

 32. Täälläkin innokkaasti puolustetaan kenttää ja sen ilmailua. Mutta kuka sen lystin sitten maksaisi. Helsingin kaupunki omistaa tuon satojen miljoonien euron arvoisen tontin.
  Paljonko siitä tulee tuottoa?
  Pitäisikö kaupungin alkaa hoitamaan kentän ylläpitoa, kun valtiokin on ilmoittanut vetävänsä omat toimintonsa pois?

  Kentästä ei saa millään matkailu -tai bisneskeidasta vaikka kentän ystävät kovin äänin ja omistajan elkein vättävätkin. Eikä tuon alueen rakentaminen tuhoa Helsinkiä vaan parantaa sitä. Malmin kentän ja sen ilmailun puolustamisen propagandaryöpytyksen on saanut tuta näköjään tämäkin foorumi…

  • Mistä tulee tämä satojen miljoonien euron arvo? Savi- ja suoleijua suurin osa koko alueesta.

   MLY ja muut kenttää puolustavat tahot ovat esittäneet erittäin seikkaperäiset ja faktaan pohjautuvat argumentit kentän säilyttämisen puolesta.

   Väität, että puolustajat ryöpyttävät propagandalla, tätäkin foorumia. En ole nähnyt yhtään perusteltua (muuta kuin mielikuvilla) kentän tuhoavaa kannattavaa kannanottoa. Mutta se kun on niin paljon helpompaa peesata entisten ministerien valheellisia mielikuvia ”70:stä rikkaasta lentäjästä” tai apulaiskapunginjohtajan ”aikansa kutakin”-möläytyksiä kun perehtyä asioihin ja pohjustaa väitteensä fakta-argumenteilla.

   • Argumentit alkaa vain jo vanhentunutta ”tietoa”!
    Vielä näyttää olevan tieto Go Aviationin liikeennöinnistä Malmilta;)
    Vaikka toim.johtaja totesi: Malmi ei ole Välttämätön Mitenkään!
    Aloitamme lennot Hki/Vantaalta 15 varoajalla.
    Myös paljon muita ”totuuksia” löytyy noilta sivuilta.

   • Tuo toistuva viittaus go:n toimarin lausahdukseen alkaa jo olla surkuhupaisa. Kai te nyt sen verran ymmärrätte, että sehän on nimenomaan malmia puoltava lausunto. Voivat toki toimia vantaaltakin käsin, mutta malmi olisi parempi.
    Jos vaikka siljalta tai viking-lineltä kysytään, voisivatko ajaa tukholman risteilynsä helsingin sijasta hangosta, olisi vastaus varmaankin kyllä. Ei se varmaan parempi olisi, mutta mahdollinen.

  • Malmin kenttä on kansainvälisesti tunnetuin osa Helsingin olympialaisiin liittyvää funkkisrakentamiskokonaisuutta, jolla olisi Museoviraston jo 10 vuotta sitten esittämän ajatuksen mukaan hyvät edellytykset Unescon maailmanperintökohteeksi.

   Erityisesti Malmin kentällä on vahvat kansainväliset näytöt arvostaan kulttuuriperintönä, uusimpana tunnustuksena Europa Nostra Finlandin valinta Suomen uhanalaisimmaksi kulttuuriperintökohteeksi 2015 ja ehdokkuus koko Euroopan 7 uhanalaisimman kohteen listalle.

   Unesco-status on matkailuvaltti, jota vahvempaa maailmasta ei löydy. Suomenlinna on sellainen jo, mutta kahden Unesco-kohteen kaupunkeja on koko maailmassa vähän – sellaisella matkailuvaltilla Helsinki pyyhkisi pöytää useimmilla muilla kaupungeilla koko Euroopan mittakaavassa, ja täysin suvereenisti Pohjois-Euroopassa.

   Mitä tulee bisneslentotoimintaan, kannattaa tutustua EU:n pitkän aikavälin lentoliikenne-ennusteisiin ja aikatauluttoman bisnesliikenteen markkinanäkymiin. Yksikään metropoli, jolla on järjen hiventäkään, ei enää luovu vapaan aikataulun city-kentästään.

   • Tuota Suomessakin monessa paikkaa olevaa funkkis- tyyliä edustavat kentän rakentamisen jälkeenkin säilyvät rakennukset, eivät kiitotiet tai nykyaikaiset pienkoneet.

    Vuosittain parikymmentä Malmin kentälle laskeutuvaa bisneslentoa ei tee millään mittareilla siitä ”bisneskenttää”. Alle kymmenen kilometrin päässä oleva Helsinki -Vantaa riittää todellisille bisnesmiehille ja- naisille.

   • Helsinki-Vantaa ei riitä, koska sinne ei pääse vapaalla aikataululla kuten Malmille, vaan lupaa kiitoteiden käyttöön on anottava vähintään 3 tuntia etukäteen, ks. http://bit.ly/vantaa_slot.

    Helsinki-Vantaa on Suomen ainoa kenttä, jolla tällainen slot-koordinaatio on käytössä liikenteen suuren määrän vuoksi. Kaikissa muissa kaupungeissa pärjätään yhdellä kentällä, joka palvelee sekä reittiliikennettä että aikataulutonta liikennettä, koska liikennettä on kaikkiaan niin mitättömän vähän.

    Kannattaa lukea EU-parlamentin julkilausuma P6_TA(2009)0036, jossa jäsenmaita erityisesti kehotetaan säilyttämään ja perustamaan lisää aikataulutonta liikennettä palvelevaa kiitotiekapasiteettia. Ihan nimenomaan riittävän ja sujuvan palvelun takaamiseksi jo lähitulevaisuudessa. Ks. http://bit.ly/eu-ilmailun-tulevaisuus .

    Lento esim. Tukholmaan/Tukholmasta kestää vain tunnin. Bisneksessä aika on rahaa, ja tärkeät suuret sopimukset neuvotellaan nyt ja tulevaisuudessa kasvotusten, ei Skypessä.

    Kuten huomaat, tämä vastaus ei ole mantrahokema vaan sisältää viitteitä virallisiin dokumentteihin. Pystytkö esittämään oman Helsinki-Vantaan riittävyyttä tukevan kantasi tueksi jotain kirjallista?

   • Helsinki-Vantaa ei riitä bisneselämälle varsinkaan tulevaisuudessa, koska sinne ei pääse vapaalla aikataululla kuten Malmille. Vantaalla on ainoana Suomen kenttänä käytössä kiitotieaikojen slot-koordinaatio, jossa lupaa kiitotien käyttöön on anottava vähintään 3 tuntia etukäteen (https://www.finavia.fi/fi/lentoyhtioille/yhteystiedot-ja-palvelut/slotit/).

    Malmin kenttä on inventoitu valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi aluekokonaisuutena kiitoteineen, jotka nekin ovat massiivisine salaoja- ja viemäröintijärjestelmineen merkittävä aikansa rakennustaidonnäyte (rky.fi/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=1560).
    Voimassa olevan valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita koskevan valtioneuvoston päätöksen mukaan tämä inventointi tulee ottaa maankäytön suunnittelussa huomioon jo lähtökohtana.

    Koska tunnut pitävän Malmin kenttää puolustavia kantoja ”mantrojen ja olettamusten hokemisena” ja ”ryöpytyksenä”, voinet näyttää hyvää esimerkkiä antamalla viitteet virallisiin dokumentteihin omien väitteidesi tueksi.

 33. Mitäköhän se maaperä sitten on a.savea b.muita myrkkyjä c.suoalue kaupungin visio 6 – 7 kerroksisia kerrostaloja todelissuudessa kentän tilalle 2-3 kerroksia niinkuin Siltamäessä jotka ajan myötä vajoaa tai nousee maaperästä. Siirretään malmin kenttä lauttasaaren selkään tai hernesaaren itä puolelle täyttömaata kun saadan malmista. ja Eiran rikkaat riemastuu. Joten Malmin kenttä on ja pysyy paikoillaan ja mistä rahat rakentamiseen ei ainakaan helsinginkaupungin kassasta, vaan valtiolta jolla on lainaa likkaa ja nyt jo yli velkaantunnut.

 34. ”Rahat pöytään lentäjät” -> otapa selvää kulttuurihistoriallisista arvoista ja historiasta ennenkuin lauot turhuuksia täällä!!

  • Arkkitehtoonisesti hienot rakennuksethan jäävät. Ei siihen mitään kiitoratoja tai pöriseviä lentokoneita tarvita. Historiahan säilyy aina jossain muodossa. Ei Colosseumillakaan enään taistella. Tuo kiitoratojen ja lentotoimintojen säilyttämisen into ja hehkutus johtuu melkein yksinomaan lentoharrastajien halusta jatkaa lentämistä oman kotinsa lähellä.

   • ”Europa Nostra Finland on valinnut Helsinki–Malmin lentoaseman Suomen uhanalaisimmaksi kulttuuriperintökohteeksi. Lentoasema lähetetään ehdolle kulttuuriperintöjärjestö Europa Nostran ja Euroopan investointipankin instituutin Seitsemän uhanalaisinta kulttuuriperintökohdetta -ohjelmaan. Ohjelma kokoaa julkiset ja yksityiset yhteistyökumppanit etsimään kestäviä ratkaisuja seitsemän hankkeeseen valittavan eurooppalaisen kohteen pelastamiseksi.    “Lentoasema on miljöökokonaisuutena yksi maailman parhaiten säilyneistä sotia edeltävän ajan kansainvälisistä lentoasemista. Se on myös Suomen yleisilmailun keskus ja ainoa vapaalla aikataululla palveleva kansainvälinen lentoasema 150 kilometrin säteellä pääkaupungista. Kulttuurimiljöötä uhkaa Helsingin kaupungin suunnitelma rakentaa sen paikalle 25 000 asukkaan lähiö ensi vuosikymmenellä”, kohdetta ehdottanut Malmin lentoaseman ystävät kertoo.

    Europa Nostra Finlandin hallitus toteaa, että Malmin lentoasema on kansainvälisesti merkittävä kulttuuriperintökohde sekä maailman mittakaavassa ainutlaatuinen modernistisen arkkitehtuurin kokonaisuus. Kohde on elävää kulttuuriperintöä, kuten esimerkiksi Vanha Rauma, ja se tulee säilyttää lentoasemakäytössä.”

   • Juu Colosseumilla ei enää taistella, koska koko tuo kulttuuri on kuollut jo ammoin. Sen sijaan ilmailuala on nopeimmin kasvava liikennemuoto, ja aikatauluton liikelentotoiminta sen kaikkein nopeimmin kasvava segmentti koko maailmassa.

    Varsin asiattomana ja häpeällisenä vetona pidän kentän puolustajien (ammattimaisten mielipideselvitysten mukaan 2/3 pääkaupunkiseudun asukkaista, yli miljoona kansalaista) niputtamista ja leimaamista ilmailuharrastelijoiksi, jotka vain itsekkäistä syistä yrittävät varjella ”hiekkalaatikkoaan”.

   • Uuden Suomalaisen lentoyhtiön Toim.Johtaja: Malmi ei ole VÄLTTÄMÄTÖN MITENKÄÄN!
    Operoimme Hki/Vantaalta 15 min ennen koneen lähtöä kentälle riittää!

   • Alkaa näyttää siltä, etteivät tarvitse mitään muutakaan lentokenttää….

 35. Totta kai Malmin Lentokentällä on ollut historillinen toimi.
  Erikoisesti tärkeä on, että sellaisia paikoja jäädä tuulevaisuuteen.
  Malms flygplats har haften historisk funktion. Det är viktigt att sådana sparas till framtiden.

 36. Malms flygplats behövs, inte bara för de som bor i Helsingfors med omnejd, utan även de som använder General Aviation för affärsresor såväl som rekreation. Flygplatsen har dessutom ett internationellt erkänt stor kulturhistoriskt värde och det vore vansinnigt att inte inse att dessa två saker ger en enorm tyngd i favör för ett fortsatt drivande samt vårdande av flygplatsen, i samma stil som man gör nu.

 37. Voiko taas pöhelömpää ideaa olla, kuin tuhota maailman hienoin miljöö? Kaikki on valmiina ja kaikki on mahdollista, kunhan Finavia lopettaisi kaiken torppaamisen. Kenttäalueella olisi mahdollissuksia vaikka mihin, kunhan saisi mahdollisuuden – oikeiden ihmisten käsissä.
  Malmin kenttä on se AINUT ja OIKEA lentokenttä! Sitä pitää kehittää 🙂
  Suohon ei kannata alkaa rakentamaan, se nyt pitäisi tajuta ihan ensin…

 38. Mihin tämä suunnittelun aloitus perustuu? Milloin on tehty päätökset esim. valtion puolelta kentttäalueesta luopumisesta ennen vuotta 2034? Siis oikeita päätöksiä, ei mitään ilman valmistelua tehtyjä heittoja.

  Malmin lentokenttä tulee säilyttää ilmailukäytössä, rakennusmaata löytyy kyllä muualtakin.

  Kaikille Mlamin alueen asuntorakentamisesta unelmoiville suosittelen päiväkävelyä viereisellä Falkullan alueella. kannattaa varata maastossa liikkumiseen sopivat kengät mukaan, sen verran kumpuilevaa on meno tällä 2000-luvulla rakennetulla alueella.

 39. Luulin, että Vihreät haluavat säilyttää historiaa ja luontoa. Väärin luulin, puolue nimenomaan haluaa tuhota näitä suurella vimmalla. On ihmisten harhaanjohtamista ja väärää mielikuvaa luottaa näissä arvoissa Vihreisiin. He haluavat vain betoniviidakkoa ja sitä ei valitettavasti moni ihminen tiedä. Olkaa viisaita seuraavissa vaaleissa!

 40. ”Malmin lentokentälle ja sitä ympäröiville alueille suunnitellaan uutta kaupunginosaa noin 25 000 asukkaalle. Alueelle laaditaan kaavarunko, jota valmistellaan syksyllä yhdessä kaupunkilaisten kanssa.”

  Miksi kaupunkilaiset päästetään mukaan suunnitteluun vasta sitten, kun oleellisin päätös on jo tehty? 67% pääkaupunkiseudun asukkaista haluaa säilyttää Malmin lentokentän ilmailukäytössä.

  ”Malmin lentokenttä on uuden yleiskaavaluonnoksen merkittävin uusi rakentamisalue. Sillä on iso merkitys kasvavan Helsingin asuntotuotannolle, sanoo kaupunkisuunnitteluviraston päällikkö Mikko Aho.”

  Kentän 138 hehtaarilla ei voi olla merkittävää vaikutusta Helsingin asuntotuotannolle. Onhan kaupungissa 6000 ha rakentamattomia viheralueita. Ja rakennetut alueetkin mahdollistavat täydennysrakentamista vaikka kuinka paljon.

  ”Lentokentän alueen rakentaminen mahdollistaa uudet raideyhteydet ja yhdistää koillisen kaupunkirakennetta. Tavoitteena on lisätä koko alueen elinvoimaa, Aho kuvaa.”

  Joukkoliikenneyhteydet voidaan vallan hyvin rakentaa, vaikka lentokenttä säilytetäänkin. Itse asiassa uudet joukkoliikennneyhteydet edistävät lentokentän käyttöä kotimaan ja Tallinnan lentoliikenteeseen. Ja kentän käyttöä suuriin yleisötilaisuuksiin.

  ”Kaupunginosaan suunnitellaan lähikeskustaa palveluineen ja työpaikkoineen. Kerrostalojen lisäksi suunnitellaan pientalo- ja rivitalokoteja.”

  Tuo kaikki voidaan tehdä vaikka lentotoiminta jatkuukin ja kiitotiet (tai ainakin toinen niistä) säilyy.

  ”Suunnittelussa lähdetään liikkeelle viheralueista. Tavoitteena on, että alueen virkistys- ja ulkoilumahdollisuudet lisääntyvät ja monipuolistuvat, kertoo projektipäällikkö Tuomas Hakala.”

  Oikea lähtökohta myös RKY-merkinnän kannalta on, että kiitotiet säilyvät. Toki virkistys- ja ulkoilumahdollisuudet lisääntyvät, jos kenttää ympäröivä aita poistetaan tai avataan. Mutta siitä saattaa olla haittaa kentällä pesiville linnuille ja lentoturvallisuudelle.

  ”Rakennettavuudeltaan alue on helsinkiläisittäin keskivertoa rakentamismaata. Maaperä on tutkimusten mukaan pääosin savea, jonka syvyys on 5–15 metriä.”

  En usko tuota väitettä. Sen verran paljon olen lukenut kentän maaperästä. Eikös siellä ole kairaukset vielä kesken? Onko kairaajat huomioineet, että savikerroksia on kaksi ja niiden välissä kovempaa vedenpitävää maata. Ja onko huomioitu, että kiitotiet käsiteltiin aikanaan 30-luvulla GOKEF-kivihiilitervalla, joka sisältää runsaasti PAH-yhdisteitä. http://runeberg.org/tektid/1935v/0038.html

  • Ne myrkyt pitää välittömästi poistaa sieltä pohjavesialueelta. Sehän on ympäristörikos minkä pörrääjät ovat aiheuttaneet!! Nyt on selvinnytkin että Finavia maksaa kaupungille 2 miljoonaa euroa että saastunut maa-aines saadaan pois sieltä. Ei jää niin paljon paalutettavaakaan rakennusyhtiöille. Tämä puhdistus olisi tehtävä välittömästi!

 41. ”Tavoitteena on lisätä koko alueen elinvoimaa, Aho kuvaa”

  Jäi tuo lause vielä kommentoimatta.
  Lentokentän hävittäminen heikentää Helsingin elinvoimaa. Se heikentää koko pääkaupunkiseudun elinvoimaa ja koko Suomen elinvoimaa. Helsinki-Vantaan lentokentän olemassaolo ei millään lailla pysty korvaamaan sitä, mitä Malmin lentokentän mukana menetetään. Siksi on käsittämätöntä, miksi Jyrki Kataisen hallitus teki sellaisen päätöksen kuin teki.
  Onko kaupunkisuunnitteluviraston ja lautakunnan tehtävänä edistää yksittäisten aluekeskusten elinvoimaa vai koko kaupungin elinvoimaa?

 42. ”Alueen virkistys- ja ulkoilumahdollisuudet lisääntyvät ja monipuolistuvat”. Jaa, tällä hetkellä ne ovat mitä mainioimmat, paremmaksi ei voi mennä, eikä tarvitse. Jos ajatellaan tuolla asukasmäärällä, tuolle määräalalle, sinne ei jää kyllä pienintäkään viheraluetta jäljelle.
  Malmin kentän alue ympäristöineen on paikallisille erittäin tärkeä virkistysalue nyt, eikä sitä saa tuhota!

  • Siltä virkistysalueelta on kaadettu n, 100 puuta liito-oravilta ja pesiviltä linnuilta , lentotoiminnan vuoksi. Maat saastutettu myrkyllä! Outoa luonnonsuojelua ilmailuharrastajilta.

 43. Tuo kenttäalue (1,39km2) on lähes kokonaan aidattu ja suljettu ilmailulle pyhitetty alue eikä mikään yleisessä käytössä oleva piknik- tai virkistysalue. Kentän ympärillä suoja-/melualueella oleva lenkkipolku säilyy ja paranee, joten kyllä se on täysin mahdollista että yhteistä ulkoilualuetta vapautuu lisää helsinkiläisille.

  • Olen siellä kenttäalueella tarponut ihan viime aikoina ammattilaisten tekemiä luontoarvoselvityksiä avittamassa. Ulkoilupolulta katsottuna kentän niittymaa on hienon näköinen avara ja vehreä maisema, mutta raskasta siellä töppäräisessä ja kuoppaisessa heinikossa on ihmisen liikkua, ja nilkkojaan saa varoa nyrjäyttämästä kaiken aikaa. Ei ole mikään piknikki, eikä millään pyörillä kulkevalla ole sinne niitylle mitään asiaa. Laajaa eläin- ja kasvilajikirjoa ei toki maapohjan laatu häiritse. Suurinta antia kansalaisten virkistykselle on päivisin lenkkipolulta avautuva maisema, ja iltaisin ja öisin kenttäalueen uskomaton hiljaisuus, jonka rikkoo vain Lahdenväylän kohina.

   Suunnitelmien mukaiset 25000 asukasta toisivat mukanaan betonikerrostalot, autonsa, moponsa, mopoautonsa, autostereonsa, ruohonleikkurinsa, lehtipuhaltimensa, bussinsa ja kaiken muunkin sivistyksen. Alueen kiertävän ulkoilutien virkistysarvo tästä varmastikin säilyisi ja paranisi, alueen viimeisen avaran näkymän ja ainoan ei-monokulttuurisen niityn maisema-arvosta puhumattakaan?

  • Pistää silmään tuo käyttämäsi nimimerkki.
   Miten suuri rahasumma sinne pöytään pitäisi pistää? Tietääkseni lentäjille ei ole ainakaan julkisesti eli julkisuudessa kerrottu paljonko Helsingin kaupungin pitäisi päästä rahaa pöydästä vuosittain keräämään. Vai pitäisikö lentäjien kertalaakista ostaa koko alue omakseen? Ja ostaa kaupungilta lupaus, että se ei koskaan kaavoita sinne muuta toimintaa ja että se ei koskaan kiellä siellä ilmailua?
   Kuka muuten lyö rahat pöytään siitä hyvästä, että Keskuspuistoon ei ehkä koskaan rakenneta yhtään mitään? Itse tunnustaudun Keskuspuiston käyttäjäksi, mutta ei minulta ole peritty rahaa sen takia.

   • Keskuspuisto ei tee tappiota,Malmin kenttä miljoonatappiot /vuosi ja veronmaksajien lompakosta!

   • Laittaisitko lähdeviitteen tähän?

    Malmin kenttä ei tee euroakaan tappiota veronmaksajille, Finavia Oyj:n liikevoitto viime vuonna oli 55,7 miljoonaa euroa. Voitto toki syntyy Helsinki-Vantaalta, mutta Suomen lentoasemaverkko on kokonaisuus. Malmin kenttä toiseksi vilkkain kenttä ja jos Helsingin kaupunki ei olisi jatkanut jo 17 vuotta rakennuskieltoa, niin Malminkin kenttä olisi voitollinen.

    Keskuspuistostakin syntyy vielä helsinkiläisille isot tappiot, kun yleiskaavaehdotus ehdottaa rakentamista sinne sun tänne, huonolle rakennusmaalle keskuspuiston reunoille.

    Onneksi mitään peruuttamattomia päätöksiä ei ole vielä tehty. Yleiskaavaehdotus on vielä korjattavissa niin Malmin, Tuomarinkylän kuin Lauttasaaren ja keskuspuistonkin osalta

 44. Malmihan on lähes pelkästään harrastekenttä. Syynä siihen taas on systemaattinen alasajo jo vuosikymmenten ajan. Kuitenkin siellä pyörii 3M€ liikevaihto. Kaipa siitä jokunen euro helsingillekin tulee. Jos liikelentokenttää kehitettäisiin, tulisi rahaa vielä lisää. Nyt se raha menee naapuriin, eli vantaalle.
  Vihreiden yliäly Osmo suri saamatta jääviä vuokratuloja25M€/vuosi. Jos ne isorikkaat sijoitussalkkuineen menevätkin mieluummin tallinnaan tai tukholmaan. Veikkaan saamatta jäävän rahan olevan enemmänkin..
  Miten kauan muuten kestää ennenkuin malmin kentän asuinalue alkaa tuottamaan jotain? Rakentaminen tulee olemaan kallista.
  Vertaukset arabianrantaan ja pikku-huopalahteen pitävät varmaan paikkansa. Ne sijaitsevat kuitenkin merenrannalla. Paskaisen veden, mutta kuitenkin. Mitä luxusta malmin läheltä löytyy?? Jakomäki..? Voi olla vaikeaa saada samaa hintaa malmilaisesta asunnosta kuin arabiasta.
  Summa summarum. Helsingin kannalta. Taloudellisessa mielessä. Ei kannata rakentaa. Lentokenttänä on mahdollisuudet paljon suurempiin rahoihin kuin sosiaalitoimiston asiakkaiden vuokra-asuntoina.

  • Malmi nimenomaan ei ole ”pelkästään harrastekenttä”, vaikka sellaista sumuverhoa ahkerasti levitetäänkin. Malmin toiminnoista vain pieni osa (10-20%) on harrasteilmailua.

   Malmi on maan ylivoimaisesti suurin ja tehokkain ammattilentäjien koulutuskeskus, ja ainoa vapaalla aikataululla palveleva kansainvälinen lentoasema 150 km säteellä. Finavian ja Trafin tilastotietoa kentän käytöstä löytyy osoitteesta https://sites.google.fi/site/malminumeroina

   • Lötyy sieltä se satukirja. Uskokon kentahtoo noita suranaisia valheita! Kova on yritys päästä ”kotiovelta” edelleen lentämään;) On itketty oikein eurooppaa myöten kun kaupunki ottaa omistamansa kentän hyötykäyttöön! Voisi luulla ,että pörrääjät omistavat kentän,kun noita ”muunneltuja totuuksia” lukee. Ihme ruikutusta. Saastuttaneet maat ja Finavia maksaa puhdistuksesta 2 miljoonaa euroa kaupungille maanpuhdistuksesta,että päästään rakentamaan!!

   • Johan tuli valheita jälleen!
    Malmin Korpikentän suurin operoija Patria lähtee Tampereelle kouluttamaan Finnairille LIIKENNELENTÄJIÄ.

    Ensimmäinen ja ilmeisesti viimeinen malmilta koulutuksen saanut lentäjä on nyt valittu Tampereelle 2 vuotiselle perämieskursseille eli siinä ne ”Liikennelentäjät ”tehokkaalta ja suurimmalta koulutuskeskukselta!!!
    Vapaa aikataulukin Historiaa!

   • Mitäs jos lopettaisit itse.
    Ensinnäkin: Patria ei ole ”malmin korpikentän” suurin operoija.
    Toiseksi: väitätkö nyt ihan tosissaan malmilta valmmstuneen vain yhden liikennelentäjän? Taidat olla vielä yksinkertaisempi trolli, kuin kuvittelin.
    Kolmanneksi: Nythän se varsinkin toimii vapaalla aikataululla.

    2020 jälkeen, luultavasti, loisteliaana city-kenttänä, palvellen pääkaupunkiseudun liike-elämää.

   • Samaa tilastoa kun katsoo, saa harrastusmääräksi ainakin 50%. Raja+patria on n.30%. Yhdistykset n.25. Loppu muut yritykset jakaantuu salpauslennon ammattioppilaiden ja yrityksissä harrastavien kesken.
    Älä käsitä väärin. Olen kyllä pro-malmi, mutta käytetään mieluummin faktoja, kuin mutua. Jooko?

   • Faktoja nimenomaan on tarkoitus tuoda esiin ja mutua hälventää.

    Harrastepohjaisen ilmailun toimintaedellytyksiä muualla kartoittaneen selvityksen Malmin toimintaa koskevassa yhteenvedossa (https://www.lvm.fi/docs/fi/3082174_DLFE-25318.pdf s. 8) päädytään tulokseen, että Malmin toiminnasta 10-20% on harrastepohjaista.

    Pyydänkin että selvennät, mistä malminumeroina-sivuston kaaviosta tai taulukosta ilmoittamasi luvut 30% ja 25% ovat, ja mistä muodostuu se käsityksesi, että ”ainakin puolet Malmin toiminnasta on harrastamista”.

    Harrasteilmailusta puheen ollen, mainitun vasta Malmin kentän poliittisen hävittämispäätöksen jälkeen tilatun konsulttiselvityksen lopputulema on aika huvittavasti sorvattu poliittista tahtotilaa myötäileväksi: harrasteilmailun ”kohtuullisten toimintaedellytysten” ”voitaisiin todeta” säilyvän Nummelassa ja Hyvinkäällä, ”jos osa toiminnasta loppuisi ja harrastajien lentotuntimäärät pienenisivät”, ”kunhan Hyvinkäällä ei aseteta lisärajoituksia lentotoiminnalle”. Paljon selkeämpää olisi ollut sanoa ihan selväkielisesti, että toimintaedellytykset eivät säily.

   • Niistä linkittämistäsi diagrammeista asia on aika helposti pääteltävissä..
    Voidaan tietysti pohtia harrasteilmailun määritelmää. Jos kaupallinen yritys kouluttaa/vuokraa kalustoa harrastajalle, lasketaanko se harrastus, vai ansiotoiminnaksi?
    Yhdyn täysin tulkintaasi siitä ns. Selvityksestä.

   • Sinähän se nimenomaan peräänkuulutit, että ”käytetään faktoja eikä mutua, jooko”. Olisi kerrassaan kohtuullista, että kertoisit laskentakaavasi ja tarkan viittauksen niihin diagrammeihin tai dataan (linkki sivun alaosassa) joilla päädyt esittämääsi väitteeseen ”Malmin toiminnoista on harrastelua ainakin 50%”. Asia täytyy voida tarkistaa, muuten väite ei ole uskottava.

  • Niin Malmihan jo tuottaa vain pari miljoonaa/vuositappiot. Mistä kuulit että sosiaaliyoimiston asukkaita? Noita samanlaisia valheita tappiollisen kentän käyttäjät viljelevät laajasti.

   • Taidat olla sama kuin nimimerkki ” Kalliiksi tulee harrastuksen tukeminen, 8.8.2016 klo 6.27″. Vastauksenikin siis on sama:

    Laittaisitko lähdeviitteen tähän?

    Malmin kenttä ei tee euroakaan tappiota veronmaksajille, Finavia Oyj:n liikevoitto viime vuonna oli 55,7 miljoonaa euroa. Voitto toki syntyy Helsinki-Vantaalta, mutta Suomen lentoasemaverkko on kokonaisuus. Malmin kenttä toiseksi vilkkain kenttä ja jos Helsingin kaupunki ei olisi jatkanut jo 17 vuotta rakennuskieltoa, niin Malminkin kenttä olisi voitollinen.

 45. Pääkaupunkiseutua tulee tarkastella kokonaisuutena. Uudisrakentamiselle ja tiivistämiselle löytyy paikkoja ilman että täytetään merta tai tuhotaan virkistysalueita tai vanhoja hienoja miljöitä. Helsinkiä on aina tiivistetty purkaamalla vanhaa. Kaikkea vanhaa ei voi eikä kannata säilyttää mutta kaikkea ei pidä purkaakaan. Tiivistäminen on haasteellista tasapainoilua. Korkeat rakennukset ovat perusteltuja sopivissa paikoissa. Uhrataan mieluummin Helsingin silhuetti kuin Malmin lentoasema, Tuomarinkylä, Vartiosaari tai meri tai puisto – jos on pakko ihan sikana tiivistää. Metropolipyrkimyksillä on hintansa.

  • Entiset Sipoon alueet ovat paljon helpompia rakentaa kuin Malmin kenttä, joka vaatisi talojen kaukaloinnin.

   Malmin kenttä on kuitenkin hyvällä paikalla joka suhteessa. Rakennusmaata saa niinkin, että jätetään vain yksi lyhyt kiitorata ja tiukennetaan lentokaluston melun ja lentoaikojen vaatimuksia. Pienentyneelle melualueelle voisi rakentaa.

   Malmin aiheuttama melu on pahin Kivikon ulkoilualueella. Sen pitää loppua.

 46. Kyllä nyt ihmetyttää sekin, että miten nyt voidaan jo suunnitella asemakaavoitusta ohjaavaa kaavarunkoa, vaikka maaperä- ja rakennettavuustutkimukset ovat osin tekemättä, luontoarvojen selvittämisestä puhumattakaan. Eikö nämä asiat pitäisi selvittää ensin, ja vasta tulosten pohjalta suunnitella aluetta? Ensin suunnitellaan alue, ja sitten selvitetään, mitä ja minne voi rakentaa? Onko tämä yleinen toimintalinja?

  • Totta! Olen jo pitkään ihmetellyt, missä viipyy jättiläishankkeen pakollinen ympäristövaikutusten arviointimenettely, jota on lupailtu jo 2000-luvun alkupuolelta asti. Sen asianmukaisuutta tullaan seuraamaan tiukasti. Siinä pitäisi mm. ihan oikeasti huomioida koko kenttäaluetta koskeva RKY-inventointi ”valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö”, joka valtioneuvoston päätöksellä tulee huomioida maankäytön suunnittelussa jo lähtökohtana, 1. arvoluokan lintualue (mm. vuosikymmenten seurannan perusteella erityisesti suojeltavan heinäkurpan paras syyslevähdysalue Suomessa), viimeinen avoin maisema koillis-Helsingissä, ilmeinen osa kaupungin koillista vihersormea, jne.

 47. Ymmärrän kyllä, että lentokentän puolustajilla on hätä kädessä. Käynnissä on ennen näkemätön sumutuskampanja, jossa ihan tietoisesti sekoitetaan tosiasiaa ja mielipiteitä sekavaksi sopaksi, jonka tarkoituksena on vain hämmentää keskustelua. Tämä YVA-juttu on kyllä aika paksua. Sen sijaan se on tosiasia, että Malmin kentän toiminnan jatkamiseksi tarvitaan ympäristölupa. Nykyinen lupa on vuodelta 2008 ja sen tarkastaminen edellytetään tehtäväksi 2015. Edellisen luvan hakeminen kesti kolmisen vuotta. On oletettavaa, että lentokenttätoiminnan edellyttämän ympäristöluvan saaminen olisi erittäin ison työn takana. Se ei todellakaan olisi mikään läpihuutojuttu. On siis ihan turha tässä yhteydessä vedota johonkin YVA-prosessiin.

  • No mikä siitä ympäristöluvan saamisesta tekisi vaikeaa? En ymmärrä. Lentokentän toiminnasta ts. lentokenttää käyttävien lentokoneiden toiminnasta ei ole ympäristölle mitään haittaa. Tai jos on jotain haittaa, niin se haitta ei ole ainakaan lisääntynyt. Ja ennenkin on saatu se lupa. Uuden luvan myöntämisen pitäisi olla läpihuutojuttu.

   • ”Läpihuutojuttu” se ei ole, eikä varmasti sisällä helpotuksia lentotoimintojen määräyksiin Malmilla. Sen verran paljon tuo ylimielinen asenne ja vähättely kymmenien tuhansien kaupunkilaisten asuinympäristön pilaamisesta melusaasteella on aiheuttanut. Viranomaismääräykset ja ympäristölupa voivat tehdä lopun kentän ilmailun kannattajien unelmoimasta, lisääntyvästä lentoliikenteestä ja rajoittaa tuntuvasti nykyistä. Parhaimmassa tapauksessa, ennen rakentamisen aloittamista, Malmin kentästä tehdään Tempelhofin kaltainen yleinen puisto, ilman lentoliikennettä, koko kansalle…

   • Lentonäytöksen luvat kunnossa ja järjestelyt etenevät – Malmin lähiseuduille lähes 50 000 melutiedotetta!
    Tiedote jaettiin edellisvuoden jakelun lisäksi vielä yhdelle uudelle postinumeroalueelle ja kaikkiaan jakelun piirissä oli 49 470 taloutta. Tiedotteessa oli myös lähialueiden asukkaille suunnattu tarjous lentonäytökseen saapumiseksi. Se koskee ainoastaan tiedotteessa mainittuja kymmentä postinumeroaluetta.
    Melua on melko monelle taloudelle.

 48. Hiljattaisen lakimuutoksen seurauksena ympäristölupaa ei tarvitse tarkistaa.

  Mitä tulee ”tuhansien kaupunkilaisten asuinympäristön pilaamiseen melusaasteella”, katso Helsingin kaupungin oma asukaskyselytutkimus ”Helsingin hiljaiset alueet” (2010, http://www.hel.fi/static/ymk/julkaisut/julkaisu-05-10.pdf).

  Mitä tulee ”unelmoituun” lentoliikenteen kasvuun, katso Eurocontrolin pitkän aikavälin ennusteet http://bit.ly/eurocontrol-2013-2035 sekä http://bit.ly/eu-aviation-2050 .

  Ja mitä tulee ylimielisyyteen ja vähättelyyn, täytyy todeta että siinä nimenomaan sinä olet kunnostautunut oivallisesti tällä palstalla. Ilman ainuttakaan viitettä väitteidesi tueksi.

  • Viikki (74 mainintaa) + Vanhankaupunginlahti (35) Malmi (17)
   Ja nämä maininnat Malmilta eivät varmaankaan ole pienkoneharrastajia;)
   Hieman ”haiskahtaa”.

 49. Onko täällä vieläkään tajuttu mikä merkitys pääkaupungille on varakentällä. Ei taida olla toista Helsingin kokoista kaupunkia, johon ei pääse airbussia pienemmällä lentokoneella, joita käyttävät useiden yritysten ( Google, Nokia, Fortum ) lisäksi sijoittajat ( Warren Buffett…), jotka voivat tuoda köyhään Suomeen pääomaa, jolla työllistetään. Kaupungin byrokraatit suunnittelevat lokoisia päiviä etelässä kun Suomi ensin näivetetään ilmailualan työpaikoista ja tämän seurauksena muista työpaikoista. Varmaan tonttimaasta saadaan riittävät rahat näihin lokoisiin päiviin jaettavaksi ”verkoston” kesken?

  • Ei ole tajuttu. Luuleeko helsinki todella olevansa niin varakas, että kannattaa jättää oman lentokentän tuovat rahat ottamatta. Helsinkiin kun ei muuten lentokoneella pääse. Ja tarkoitan juuri niitä mega-rikkaita, jotka tulevat omalla koneella. Niitä itänaapurissa riittää… Ei ne ole sellaisia ihmisiä,jotka jonottavat lähtöselvityksessä teneriffanturistien kanssa. Ne tuo (ja jättää) helsinkiin niin paljon rahaa, että siinä ei pienet vuokratulot paljoa vaakakupissa paina. Varsinkaan kun kaupunki itse ne vuokrarahat asukkaiden kautta kierrättävät.

   • Lähtöselvitys teneriffanturisteilla ihan toisaalla kuin Pisnejettien dirikoilla.Ne eivät malmin korpikentälle tulisi ,missä ei niin mitään palveluja!
    Eihän sinne edes voisikaan pimeällä eikä huonolla ilmalla.
    Siellä ne Jetit Hki/Vantaalla ja pysyy ,kuten varsin hyvin tiedät!

 50. Eilisessä työpajassa tuli esiin mahdollisuus, että itä-länsi suuntainen poikittainen maaliikenne olisi järjestettävissä myös Gibraltarin malliin ellei sitten tehdä betonitunnelia kiitotien alitse. Jos asia ei ole tuttu niin tässä vinkki. Sinne voisi Ksltk jopa matkustaa katsomaan. Vilkas kenttä on muutenkin lähellä kaupungin keskustaa. https://fi.wikipedia.org/wiki/Gibraltarin_lentoasema

 51. Eilisessä työpajassa kuulin myös väitteen, että jalankulkusillan rakentaminen Lahden väylän yli tulee halvemmaksi kuin jalankulkutien rakentaminen paikalla jo olevan maantiesillan ali. En usko. Rahaa tuntuu löytyvän tässä yhteiskunnassa rajattomasti niihin hankkeisiin, joita betoniteollisuus ja rakennusfirmat lobbaavat.

 52. Helsingissä jyrätään yleiskaavaa eteenpäin palasina ja voimalla. Kaupunkibulevardeille on vastustettu, mutta niitä,vain suunnitellaan. Esim Ruotsissa ja Saksassa on todettu,ettei toimi. Mitä ELY- keskus sanoo Malmin lentokentästä. Miten Vantaa suhtautuu tähän, entä Espoo. Kyse ei ole vain Helsingin asioista. Elinkeinot kärsivät, liikenne takkuaa, ihmiset kaipaavat tilavaa asumista. Kaupunki pimittää kokonaisuuden.

  • Pääkaupunkiseutua pitäisi tarkastella yhtenä kokonaisuutena. Näin asumista ja työssäkäyntiä voitaisiin ohjata järkevästi laajemmalle alueelle, eikä rakentaa Helsingin viheralueita ja merenrantoja täyteen asuntoja. Myös Malmin lentokenttä voitaisiin näin säilyttää. Se palvelee koko pääkaupungin talousaluetta.

 53. menkää kaikki lennolle malmilta? niin näette ilmasta kuinka paljon on tilaa rakentaa muuallekin ei maasta huomaa että maata ja metsää löytyy vaikka muille jakaa !

 54. Tulen tähän keskusteluun myöhään mukaan, mutta ensiajatukseni nimimerkin hk kommentista oli, että tuskin minulla on varaa mennä lentämään katsellakseni maisemia.

  Mutta ehkä täällä joku tietää, kuinka paljon oikeasti maksaa kyyti pienkoneella…? Onko tuntihinta vai lähtötaksa kuten takseissa ja siihen päälle ilmamailit?

  Katsoinkin netistä ja juu, satasella pääsee 15 minuutiksi kyytiin. On tuo melko kallista, ja jos innostus herää tulee todella kalliiksi 🙂

 55. Matalarakentamiselle loppu.

  Nämäkin suunnitelmat näyttävät taas sille että tungetaan matalaa lättänää vähän sinne ja tänne. Tämän seurauksena on vain laajat alhaisella asumistiheydellä rakennetut kaupunginosat.

  Tiiviillä asumisen keskittämisellä säästetään joukkoliikenteessä ja palvelut saadaan asujien lähelle ilman, että tarvitsee joka talouteen kahta autoa.

  Tiiviillä rakentamisella muutama jo paremmassa käytössä oleva viheralue voisi säästyä tältä karmealta virheeltä.

 56. Kaikki uudet alueet tulee rakentaa kaupunkimaisiksi, vähintään 10 kerrosta ja pelkkää tiivistä umpikortttelia. Vanhat alueet voidaan jättää rauhaan. Malminlentokentälle vain umpikorttelia.

 57. Tiivistäkää Pasilaa ensin, sen jälkeen voi miettiä Malmia. Jos tavoite on tehdä Pasilasta uusi keskusta niin sinne pitää suunnitella paljon enemmän asutusta.

 58. jos 70 000 helsikiläistä haluaa säilyttää malmin kentän niin luulisi jo tajuttavan .. Malmi tulee säilymään ! malmin lentokenttä ei ole alueen palveluille minkäänlainen suuri uhka ! malmin liikekeskuksella palveluineen on vakaa -laaja ja uskollinen asiakaspohja jolla ei ole intressejä lähteä tekemään vakituisiaan ostoksiaan kauempana sijaitseviin samanlaisiin keskittymiin. malmin alueen tulevaisuuden kannalta paljon merkittävämpiä mahdollisuuksia tarjoaa koko metropolialueen ainoa yleis-ilmailukenttä ! kansainvälinen lentoliikenteen väylä, joka on samalla tunnustettu maailmanluokan harvinaisuus .
  ilmailun kehitys -näkymät huomioiden tälläisesta alueellisesta edusta-ja potentiaallisesta yritys-toiminta.magneetista luopuminen vielä yhden asuinalueen ahtaamiseksi ennestäänkin väkirikkaalle alueelle olisi todella järjetöntä ! malmin lentoasemalla on saamiensa kansainvälisten- tunnusten perusteella kaikki edellytykset päästä UNESCO:N maailmanperintöluetteloon. laadukkaalla ilmailu-museolla täydennettynä malmin kentästä voidaan kehittää maailmanluokan kulttuuri-matkailukohde , joka tuo malmin alueelle merkittäviä matkailu-tuloja, ja kansainvälistä arvostusta !! Suomen lentoasema verkoston ylläpidon maksavat lentoasemien käyttäjät, eivät veronmaksajat !

  • Jos vain 70 000 haluaa säilyttää, jopa 530 000 haluaa rakentaa, jo vain helsinkiläisistä, muut kansalaiset siihenpäälle. Eikä luvussa ole mukana ne jotka haluaisivat muuttaa Helsinkiin mutta eivät ole vielä voineet koska asuntoja ei riitä.

   • Joo kaupunki täyteet betonia, puut ja metsä pois. Asuntoja kaikille halukkaille, Afrikasta on tulossa halukkaita kymmeniä miljoonia.

   • Eli; jos minä allekirjoitan vetoomuksen suomen säilyttämiseksi itsenäisenä, 5,5 miljoonaa suomalaista vastustaa ajatusta. Sekö on logiikkasi?

   • lisää betonikuutioita, kirjoitit: ”vain 70.000”. Ja niillä mielipiteilläkö ei ole merkitystä? Tai 13.000 helsinkiläisen allekirjoittamalla kuntalaisaloitteella? Näytäpä yksikin mielipidemittaus, jossa Malmin kentän asuntorakentaminen olisi saanut enemmän kannatusta kuin sen säilyttäminen. Yksikin.

    Kaikki tähänastiset mielipidemittaukset, joissa vaihtoehtoina on ollut kentän säilyttäminen tai asuntorakentaminen ovat osoittaneet voimakkaan enemmistön tuen kentän säilyttämiselle. Kaikki.

 59. se että malmin kentällä olisi valmis infrastruktuuri on taas harhaluulo !
  se että malmin kentän ympärillä on jo vettä , sähköä-ja viemäröintiä ei tarkoita sitä että kentällä olisi valmis infrastruktuuri! edes kentän valmiiksi asfaltoidut kiitotiet eivät kantavuutensa puolesta ole käyttökelpoisia tieliikenteelle. verkkoja ei voida noin vain jatkaa kentän reunoilta tuhansien asuntojen tarpeiksi,vaan alueelle pitää rakentaa kokonaan uudet syöttölinjat, runkolinjat, muuntoasemat,pumppaamot ym …. todennäköisesti on tarpeen rakentaa ja muuttaa myös runkoverkkoja kenttä.alueelle aiotun kymmennientuhansien asukkaiden asuinalueen massiivisuuden takia. malmin kentän vetelän maaperän takia kaikki verkot täytyy perustaa paalutusten päälle . jokaisen vesi-ja viemäriverkoston alla on oltava paaluperustus-koska muuten maaperän jatkuva liikkuminen rikkoo rakenteet siis jatkuvaa korjausta ! sama koskee myös malmin nykyisiä kiitoteitä , niiden kantavuus ei riitä jatkuvalle tuhansien autojen käytölle. ne on kaikki purettava ja rakennettava uudelleen kunnollisille perustuksille ! täsmälleen samoilla kustannuksilla tarvittava infrastruktuuri voidaan rakentaa paljon edullisimmin muualle ,kuin malmin kentälle !!!!

  • Muualla on samat perustuskustannukset taloille ja infralle, viimeiset helpot maaperäpaikat rakennettiin jo 70-80 -lukujen aikana. Paalutusten päälle rakentaminen on ihan arkipäiväistä ja vain pieni murto-osa kuluista.

   • Milloin arvelisit tämän arkipäiväisen rakennustekniikan olevan rakentajien hallussa? Fallkulla rakennettiin 10v sitten, eikä silloin ainakaan osattu. Eikä käsittääkseni arabianrannassa tai pikkuhuopalahdessa. Miksi malmi yhtäkkiä rakennettaisiin kunnolla?
    Vai eikö fallkullaa tehty kunnolla koska se olisi maksanut liikaa? Nytkö saadaan halvalla hyvä…? Eppäilen..

   • Rakentaja tekee sitä mitä tuleva asukas/maksava asiakas tilaa, ei kaavassa määrätä rakentamaan huonosti ja halvalla.

   • Ei kaava määrittele rakennustapaa, mutta ei sitä tuleva asukaskaan tee. Rakennustapa on päätetty ja työ vähintään aloitettu, ennenkuin tuleva asunnon ostaja ostopäätöstä edes tekee. Vaikka tekotapa olisi tiedossa, kuinka moni tavis siitä tajuaa mitään? Ostaja kysyy, onko se hyvä ja myyjän mukaan tää on paras.
    Eli; rakentaja/myyjä päättää miten tehdään mahdollisimman halvalla, välttävällä laadulla.

   • Kuluttaja ostaa sitä mikä on heille riittävän hyvää, ei kai heitä voi siitä moittia? Tai ainakaan kaavaa ostopäätöksistä?

   • Kuluttaja ostaa sitä, mitä on tarjolla. Valitettavasti nykyinen teollinen rakennustapa tuottaa tarjolle paitsi huonoa laatua myös ankeaa ympäristöä.

  • Lisäksi grynderit haluavat ”myydään valmiina asuntoja”, jottei asukas pääse tekemään haluamiaan muutoksia. Onneksi voi vedota rakennusselosteisiin, jossa talosta on arkkitehti tehnyt upean talosuunnitelman. Grynderi myy suunnitelman mukaista ja ehkä mallitalolla upeaa taloa. Grynderi ja urakoitsijat ovat muuttaneet kaiken halvempaan materiaaliin ja jättäneet osan tekemättä. Tekemättömyydet ja muutokset ilmenevät vasta muuton jälkeen. Grynderit vetoavat myydään valmiina tekstiin. Valvojat on täysin tarpeettomia grynderin palkkaamia marionetteja, jotka eivat edusta ainakaan asukkaan etua.

 60. tämä keskustelu mikä malmin kentästä on käyty on aika paljon dissattu ja todettu että täällä on vaan 70 harrastelentäjää jotka pörrää ihan turhanpäiväisesti ,,, se on aika kaukana siitä mikä todellinen toiminta malmin kentällä on . malmin kentän operaatioita on noin 50 000 vuodessa .. harrastelentäjien osuus 20% se me tiedetään että ilmailuliikenne on suurin ja nopein kasvava teollisuudenala koko maailmassa ..olemassaolevan lentokenttä infrastruktuurin merkitys tulee kasvamaan lähitulevaisuudessa valtavasti !

  • Kyllä,matkustajaliikenne on nopeimmin kasvava teollisuudenala. Malmilla sitä nyt ei satu olemaan ollenkaan.
   Paljonko on harrasteilmailun osuus sen jälkeen kun rajavartiolaitos lähtee ensi syksynä pois malmilta?
   Malmin kentän puolustajien kannattaisi vedota tosiasioihin.Esimerkiksi siihen,että korvaavaa kenttää ei ole ja vähentää satavarmasti melua aiheuttavaa lentotoimintaa iltaisin ja viikonloppuisin varsinkin kesäisin.
   Nyt keksitään juttuja jostain ovesta joka ei aukea Fallkullassa ym. muuta lapsellista.

   • Malmilla on n. 40000 laskeutumista vuodessa. Raja lentää kerran päivässä. Kaksi parhaassa. Laske siitä…

   • Pitkän matkan matkustajaliikenteen lisäksi nimenomeen pienemmällä (Malmille sopivalla) kalustolla tehtävän lentotoiminnan merkityksen odotetaan tulevaisuudessa kasvavan voimakkaasti. Mitä meluun tulee, on Helsingin kaupunki todennut, että Malmin lentokentän aluetta arvostetaan nimenomaan sen rauhallisuuden ja luontoarvojen takia. Pääkaupunkiseudulla on jo nyt 1/3 koko Suomen lentolupakirjojen haltijoista. Jos kaupungin väkimäärä kasvaa, millä logiikalla silloin vähenisi jo tälläkin hetkellä maan ylivoimaisesti vilkkaimmin käytetyn yleisilmailukentän tarve?

   • No muttakun kun siellä yhden rakennuksen katto vuotaa aina joskus. Ihan tosissaan eräs julkaisu väitti olevan rakennuksen maaperän olevan syynä;)
    Ihan huuhaata koko Falkullan jorinat!
    Jonkun varastorakennuksen salaojitus jäänyt tekemättä!
    Kaiken lisäksi se alue on paljon huonompaa rakennusmaata,kuin kenttäalue.

  • Eli ensi vuonnahan siellä on vain 20% jäljellä,kun ei jää kuin virkistyspörrääjät!
   Toi 50 000 oli sitä kierroslaskua! sekin vähintään tuplasti liioiteltua!!!

   • Se 80% siirtyy muualle ne 20% harraste lentäjää jää!
    ”Korpikentällä” ei koulutusta.

   • Patria ei ole 80%.
    Mikä nyt yhtäkkiä estäisi ”korpikentällä” koulutuksen? Ei ainakaan mikään ilmailumääräys.

 61. Malmilla on 80 000 operaatioita / 40 000 nousua ja laskua /
  20 000 lentoa vuodessa !! niin kai nyt näkee että malmi on suomen toiseksi vilkkain lentoasema ! vai miten hölmöläisten päähän saa asian !

  • Ja niistä 80% on niitä Patrian kierroslaskulentoja.
   Ei siellä syksyllä viikolla ole muita koneita ilmassa näkynytkään!
   Ensi vuonna ei niitäkään.
   Kohta ainoa kone Malmilla on Paalutuskone!

  • No ihan varmaan…eli n.190 nousua /päivä!
   Eli kenttätasolla olevat 40 konetta lähtevät lennolle n. Viisi kertaa päivässä;)
   Olisko lisää valheita! Ja onhan niitä!!!

  • Jos uskoo noihin satuihin!
   Se olisi 110 nousua vuoden jokaisena päivänä!
   Laidalla liikkuneena ei esim.lokakuisena päivänä muita kuin Patrian 2 -3 konetta laskukierroslentämässä! Nekin muulle lähtevät.
   Ei edes siitä saada yli sataa nousua /päivä.
   Kesällä 40 konetta ”platalla” tarkoittaaisi että jokainen kone tekisi 2 ”reissua joka päivä/Ympäri vuoden!!

 62. Kuin moni teistä astuu Helsinki vantaalla lentokoneen kyytiin jos siellä ei olisi lennonjohtoa? !!

  • Turha väittää,ettei lentotoiminta aiheuta melua. Yksittäinen Cessna ei paljon melua aiheuta,mutta jatkuva laskuharjoittelu aiheuttaa.
   Ja tämän olen todennut itse asumalla 20 vuotta Puistolassa.

   • naurettavaa selitystä..menehän kuntelemaan Helsinki vantaan melua ..verratuna malmiin .. ei helsinkiläisillä ole aina muuta tekemistä kuin valittaa melusta ..pääkaupunkiin kuuluu melu ! maailmaan kuuluu äänet ja malmin kenttä !

   • Tottakai moottoroidusta vehkeestä lähtee ääntä. Lähtee autosta ja mopostakin. Miksi ihmeessä olet kuunnellut melua 20 vuotta, kun kenttä lentomeluineen on ollut siinä 80v????

   • Hyvä että myönnätte Malmin kentän lentotoiminnan aiheuttavan melua.
    Itse en enää sitä kuuntele,asun muualla Helsingissä.
    Moottoriajoneuvojen melua on saatu alemmaksi ja sitä myös valvotaan viranomaisten toimesta. Jostain syystä pienlentokoneissa ei ole melua rajoitettu ja niillä saa pyöriä ympyrää samassa paikassa tuntitolkulla.

   • Malmin kentän meluisuudesta on Helsngin kaupunki tehnyt tutkimuksen, jonka perusteella asukkaat kokevat sen yhdeksi Helsingin rauhallisimmista alueista. Lahdentien melu koetaan häiritsevämmäksi kuin lentotoiminta.
    http://www.hel.fi/www/helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/ymparistonsuojelu/ilmanlaatu-ja-melu/hiljaiset/alueet
    Ja pienlentokoneita ja lentotoimintaa koskevat kyllä hyvinkin melurajoitukset. Kaupungin liikenneväylät aiheuttavat muuallakin kuin vain Malmilla lentotoimintaa suurempia melutasoja.

    Miksi Malmin kentän asuntorakentamista tavoittelevat esittävät niin paljon perustelemattomia ja paikkaansa pitämättömiä väitteitä? Loppuivatko paikkansa pitävät argumentit ehkä kesken?

 63. se mikä malmin kentän lopettamiselle tulee ,,se tulee kaikkien veronmaksajien maksettavaksi..huono rakennuspohja luullaan aina että on vain vähän paskaa tiellä.. infra maksaa 400 – miljoonaa mahdollisesti enemmänkin ..joka ainoa korjaus tulee helsingin kaupungin veronmaksajien maksettavaksi ! oma henkilökohtainen arvio mitä tulee maksamaan veronmaksajille, suomenvaltiolle -ja helsingin kaupungille lähimmän 20 v. aikana malmin kentän siirto pois nykyisestä paikaltaan on lähimmäs miljardia euroa. jos enemmänkin ! on miljoona syytä minkä takia malmi voisi ilmailun kannaltakin säilyä nykyisellä paikallaan .. malmille ei missään nimessä kannata rakentaa asuntoja,, vaan säilyttää se tässä käytössä ,, maaperä asioita ei ole tuotu esille kovin hyvin vieressä on tattarisuon teollisuusalue todennäköisesti se on hyvinkin saastunutta se maaperä ,tattarisuolla on pohjavesi ihan lähellä mihinkä ne myrkyt ovat siirtynyt ,toinen juttu 30/ 40-ja 50 luvulla niin siellä on ollut tattarisuolla korkea jätekasa joka on painunut alas ja työntynyt jopa tonne kiitoratojen alle , semmosena savi-lavineena ja sitä nyt ei varmasti oo poistettu ! ja jos tätä nyt lähetään paaluttamaan niin se sanoo kyllä sitä että pohjavesi taso saattaa muuttua ja se tietää todella suuria painumia , ja ne tulevat ne painumat jatkumaan jos tämä alue tulee asuntorakentamiseen ne tulee jatkumaan 30-40 vuotta jatkuvaa vuosittaista korjaamista ! saatikka se että miten käy tattarisuon teollisuus-alueelle se putoaa suohon.. eli hyvin syvää savikkoa ,jossa on turvekerroksia välissä siellä on lähteitä, ja se on myöskin kerroksinen kuivakuori , sitten on myös semmosta niin sanottua lilliä valissä ,,taas on kuivakuorta tai kiinteämpää maa ainesta ,, suurin osa kairauksista mitä on tehtynä on päättynyt kiveen tai johonkin kovaan maaperään , mutta ei kallioon ! mikä on aika mielenkiintoinen aspekti .. ja täss malmin kohdalla kairaustulokset on esittetty yllättävänkin positiivisesti ja sanottu että on vaan 20m savee ja näin mutta mä tiedän tossa vieressä tattarisuolla porattiin 68m eikä pohjaa vielä kuulunutkaan. huomioon ottaen muut malmin kentän seikat ,niin sitä älyttömämpää tää ois ottaa johku muuhun käyttöön kuin missä se on nyt !

  • Malmin lentokentän rakentaminen tuo tuloja helsinkiläisille. Kentän säilyttäminen kaatuu helsinkiläisten veronmaksajien maksettavaksi ja kovaääniset lentäjät saavat jatkaa meluamistaan.

   • Milläköhän matematiikalla tuo on laskettu. Helsinkiläiset sen rakentamisen maksavat. Toimiva lentokenttä tuottaa kaupungille koko ajan, nytkin, veroeuroja.

   • malmin kentän rakentaminen tuo tuloja veroparatiiseille, virolaisille rakentajille ja asuntokeinottelioille.. tuu pois sieltä junatunnelista… Jos joku Helsinkiläinen sattuu urakan kasasta saamaan on hinta minimaalinen, koska tuoton on oltava maksimaalinen

   • Helsingin kaupunki omistaa kentän ja saa hyvät tulot myydessään tai vuokratessaan maan, joka on nyt pienen porukan hallussa käytännössä ilmaiseksi. Kun kenttä rakennetaan jää helsinkiläiset voiton puolelle, vuokratulojen myytitulojen suhteen ja saa 25000 uutta veronmaksajaa helsinkiin. Revi siitä vertailuja.

   • Puhetta on ollut 25000 asukkaasta. Se on ihan eri asia, kuin 25000 veronmaksajaa. Missä oletetaan niiden veronmaksajien olevan uusia? Lentoaseman alueelle tuskin on tulossa sitä suurituloisinta maksajakuntaa. Varmaankin, parhaimmassa tapauksessa, keskituloisia. Optimistisesti maksajia tulisi 10000. Kukin niistä maksaa 5000€/vuosi. Tai sitten muut helsinkiläiset maksavat uusien malmilaisten asumisen…
    Jos (ja kun) mukana on lapsiperheitä, aiheutuu heistä kunnalle enemmän menoja, kuin tuloja. Ja luoja varjele malmia eläkeläisiltä. Ne vasta kalliiksi tulevatkin.
    Rahantuloa voidaan odotella alkavaksi joskus 2030 tienoilla. Siihen saakka alue ei tuota mitään, kun ilmailukin on lakannut.
    Joku talousnero osaa varmaan laskea, paljonko ilmailuyritykset nyt maksavat kaupungille veroja n.35M€:n liikevaihdosta. Vuokraa ei nyt maa-alueesta peritä, mutta jos se 1,4M€/vuosi perittäisiin, saattaisi se verotulokin loppua. Eli ei kannata siitä itkeä.

  • Ihme juttu kun joku jätekasa on vajonnut suohon,mutta teollisuusalue raskaine romuineen ja koneineen pysyy pinnalla:-)
   Humoristinen kirjoitus kaikenkaikkiaan…

 64. Suomen väestörakenne vanhenee ja pienenee.
  Työpaikat vähenee ja pienenee automatisoituu ja katoaa ulkomaille.
  Jatkuva supistaminen ja leikkaaminen nopeuttaa tuhon tietä. Laput silmillä tuijotetaan omaa takapihaa.
  Hallitus jonka kotiseutuenemmistö oli susirajantakaa ja pääministerin oma posti saatu asiakirjaväärennösten perusteella päätti Malmin lopetuksesta.
  Kytköksiä, asiakirjaväärennöksiä ja väärinkäytöksiä on paljastunut jälkeenpäin runsain mitoin.
  Helsingissä on parhaillaan käynnissä mittamattoman suuria uudisrakennusalueita, pääosin merenrannassa. Kalasatama,jätkä,herne,verkkosaari,laajasalo, himotaan Vartiosaarta ja Kivinokkaa. Sekä vielä keski-pasila.
  Katsokaas huviksenne paljonko on myymättömiä uudisasuntoja pelkästään Aleksiskiventien varrella.

  Mihin perustuu tämä kasvun tarve?

  Onko joku syönyt sieniä ja houruissaan nähnyt että koko muu Suomi tyhjennetään ja siirretään Helsinkiin, ja vielä mieluiten kantakaupunkiin?
  Entäs sitten ne neliöhinnat? Viimeksi kun katsoin, taisi perus pentti tai pirkko tienata about 1900-2800€/kk. Brutto. Niistä jäävistä netoistako revitään minimi 400000€ asuntoon? Perheasuntoon 700000€?
  Kun lakkautetaan vaikkapa koko Kainuu, ja saadaan sieltä se Pirkko ja Pentti Hussiin duuniin ( omakotitalo jota he siellä maksoi 30v on arvoton, koska kukaan ei sieltä mitään osta), ja verovaroin heille palkka maksetaan, säästöjä ei edellisestä syystä ole, maksaisi he asuntolainaa n.70v. Siitä pikku kaksiosta. Kuulostaako todennäköiseltä. Ei minustakaan.
  No ketä ne sitten on, ne miljonäärit, visionäärit, sisällöntuottajat, it-ihmiset, joilla on mitä mällätä..mistä ne tulee? Ne joilla on sitä ostovoimaa?
  No, Pertti ja Pirkko voisivatkin ostaa jostain Malmilta paskasti rakennetulta nukkumalähiöltä sen kaksionsa..
  Ostaisko ne sisällöntuottajat hipsterit, ai ei, no kui..?

  Katos kun se sisältö. Elämän sisältö ja laatu.
  Se on joko kantakaupungissa, luomukahvilan yläkerrassa merinäköalalla tai siellä ihan pöndellä, jossa saa ryystää aamukahvinsa siinä oman luomuporkkana penkkinsä vieressä..tehden niitä etätöitä..siinä sisällöntuottoduunissa..

  Maailma muuttuu eskoseni, nukkumalähiöiden aika on ohi.
  Sen sijaan valveutunut varallisempi väestö valitsee mestan sen mukaan mitä se tarjoaa kulttuurisesti ja sisällöllisesti.
  Se voi olla Suomessa ja stadissa, jos ymmärretään säilyttää se kulttuuri. Jos taas stadi rakennetaan tasapaksuksi lähiömassaksi, se tuskin nappaa. Tallinnakin on jo turhan lähellä. Ja hyvinkin houkutteleva etätyöläiselle kulttuurinsa, yritysmyönteisyytensä ja verotuksensa puolesta..
  Mainitsinko jo että Malmiltakin pääsee mukavasti Tallinnaan.

  Se mitä tässä yritän sanoa, stadi (eikä Suomi)ei tarvitse yhtä nukkumalähiötä lisää, jos halutaan pitää euroopan periferia kiinnostavana koulutetulle innovatiiviselle väelle, täytyy olla mitä tarjota.
  Se on kulttuuri, historia, maailmanperintökohteet, sujuva toimiva bisnes, johon kuuluu myös sujuva liikelentokenttä.
  Tosiasia on että uutta Nokiaa ei ole eikä tule, jossa koko maa voi nukahtaa autuaan nousun tuntoon, luottaen että yksi firma maksaa tämän kälysen kansan infran kulut veroillaan.
  Tarvitaan lukematon määrä pieniä yrityksiä jotka uskaltavat sijoittaa Suomeen. Piilaakso Tattiksen paikalle ja yritysverotus siihen malliin että jotain kiinnostaisi Suomi. Muutenkin kuin lentoporttina itään.
  Malmista hyvä aloittaa.

 65. Jos olisin jotenkin sekaantunut liikerakentamisbisnekseen niin Malmin aseman seutu ja ikäloppu Prisma sekä tekohengitetty Malmin Nova olisi aivan täydellinen mahdollisuus ison rahan tekemiselle. Siihen vielä lisäksi 25000 uutta asukasta, vaikka ei ihan Töölön tulotason omaavia, jotka käyttäisivät uuden kauppakeskusta liitäntäliikennepalveluineen.

  Kannelmäen kaari floppasi ja myytiin ulkomaille. Malmin supernova ei floppaa koska stoge.

 66. Hyvää Naistenpäivää ! Huomenna 8.3.2016 kaikki naiset pääsevät ilmaiseksi Suomen ilmailumuseoon sisään
  TERVETULOA tutustumaan ilmailun kiehtovaan Maailmaan !
  jossa myös esillä Sampo Kiviniemen upea näyttely Malmin lentoasemasta !

 67. En vastusta golfin peluuta helsingissä. Eriarvoista ja epäteilua kohtelua kylläkin.
  Täälläkin on malmin lentoaseman lakkautusperusteena käytetty rahaa. Kaupunki ei saa vuokraa alueesta. Se mahdollistaa kuitenkin yritystoiminnan, joka tuottaa verorahaa. Eikä aiheuta kaupungille kuluja.
  Vertailuna talin golf-kenttä ei tuota mitään. Tuskin menotkaan päätä huimaavat, mutta silti.
  Toisen kanssa tehtiin jatkosopimus 2034 asti ja toisen, 2034 asti oleva sopimus puretaan…????

  • Golfkentät ovat näin kauden ulkopuolella alueen asukkaiden vapaassa ulkoilukäytössä toisin kuin lentokenttä joka on ympärivuoden pienen porukan käytössä. Myös kesällä golfkentät ovat loistavia alueen asukkaiden ulkoilumaastoja, kunhan ottaa pelaajat huomioon. Ärsyttävää lentokentän asiapuolustelua argumenteilla, -ei tänne mutta tuonne voi rakentaa. Golfseurat sentään maksavat helsingille vuokraa toisinkuin lentäjät lentokentästä.

   • En tarkoittanutkaan rakentamista golfkentälle. Jos luit ajatuksella…?
    Lentokentälläkin voi varmaan kauden ulkopuolella kuljeksia. Kausi vaan on jatkuva…
    Lentokenttäkin maksaisi vuokraa, jos kaupunki antaisi siihen rahat ja vähän päälle, kuten golfkentille…

 68. En vastusta golfin peluuta Helsingissä, enkä lentokentän toimintaa. En tosin käytä kumpaakaan, mutta joku muu voi käyttää. Kyllähän tämän kokoiseen kaupunkiin nyt yksi golfkenttä ja pienlentokenttäkin mahtuu.

 69. Hienoa, että vihdoin kuunnellaan myös niiden kaupunkilaisten mielipiteitä, jotka haluavat kehittää Malmia asuinalueena. Jos kenttä lakkautetaan, niin tehdään siitä tilalle tulevasta alueesta mahdollisimman hieno. Ainakin virkistysmahdollisuuden paranevat huomattavasti, kun aita poistuu ja vihersilta Kivikkoon rakennetaan.

  • Niin on. Ja hyvissä ajoin vielä.
   Lentoaseman alue luovutettiin ilmailukäyttöön alunperin 99 vuodeksi. Kenttä täyttää tänä vuonna 80v. Sopimus umpeutuu, muistaakseni, 2034. Voimassaolevien sopimusten mukaan kenttä voidaan ottaa muuhun käyttöön, jos korvaava paikka löytyy. Eipä ole löytynyt ja uutisten mukaan ei enää edes etsitä.
   Näinollen lentotoiminta voi jatkua ainakin 2034 asti, ilman kenenkään voivan sitä kieltää. Toimintaa voidaan toki vaikeuttaa. Kuten nyt valtion vetäytyminen lennonvarmistuspalveluineen. Se ei kuitenkaan estä lentotoimintaa kentällä.
   Jos rakentamista päästään suunnittelemaan 2035, voidaan olettaa ensimmäisten asukkaiden pääsevän muuttamaan sisään n.2040. Mikäli siihen mennessä on opittu rakentamaan löllön päälle.
   Have a nice day

   • Eipä taida valtion kanssa tehty sopimus koskea maan omistajaa joka on Helsingin kaupunki. Valtio vetäytyi jo.

   • Se sanotaan maakuntakaavassa, eikä siinä puhuta mitään valtion osallisuudesta. Eikä valtio ole kentän maita koskaan omistanutkaan. Kaupunki oli ja on omistaja.

   • Ei maakuntakaava pakota pitämään lentokenttää. ”Liikennealue, jonka toissijainen käyttötarkoitus on taajamatoimintojen alue” ja suunnittelumääräyksenä ”Kun alueen käyttö lentokenttätoimintaan päättyy, se varataan taajamatoimintojen alueeksi.” Valtio päätti jo lopettaa lentokenttätoiminnan, joten toiminnan päättyessä mistään muusta enää riippumatta alue varataan taajamatoimintojen alueeksi, joka on jo sen toissijainen käyttötarkoitus. Kun alue on luovutetttu valtiolle lentokenttänä käytettäväksi, valtio voi luopua alueen hallinnasta kuten sitä huvittaa, ja sitä huvitti jo. Heti kun alue palautuu kaavoitusvaltaiselle omistajalleen, omistaja voi tehdä juuri niin kuin sitä huvittaa, eikä kaupungilla ole velvollisuutta ylläpitää lentokenttää.

   • Ei pakotakaan, mutta… ”kun alueen käyttö lentokenttätoimintaan päättyy”. Ei valtio lopeta lentokenttätoimintaa, vaan oman toimintansa siellä. Se on eri asia.
    En ole lakimies, enkä ole perehtynyt kaikkiin sopimuksiin, mutta jos kenttää käytetään lentotoimintaan, ei kaupunki voi sille mitään ennen 2034. Ja se valtion luopumisen laillisuuskin on vähän niin ja näin…
    Eikä kaupungin tarvitse edelleenkään ylläpitää kenttää, kunhan ei estä sitä.
    Tällainen tulkinta täältä.

  • Rakennukset restauroidaan viimeisen päälle.
   On nyt valtion laina -aikana väärin korjattu!

  • Malmi kiinni ja äkkiä sittenkin. Tekee kovaa tappiota yhteiskunnan varoilla! Ilmaiseksi saastuttavat.

   • Sulla ei näytä olevan pienintäkään tajua asioista. Oletko edes koskaan käynyt katsomassa paikan päällä? Epäilen, tekisi hyvää sullekin.

   • Jo vuonna 1998 teki tappiota 6 Miljoonaa markkaa. Netistä löytyy Faktaa.

    2015 pari miljoonaa euroa.

   • ’On sitten hyvä ja laittaa linkin meidän hölmöläistenkin tiedoksi.’

    Ei toi tiedonhaku netistä oikein suju näemmä?

    http://www.pelastamalmi.org/fi/luettavaa/ill-lausunto.html

    Suora lainaus tekstistä: ”Lentoasema ei ole Ilmailulaitokselle taloudellisesti kannattava, ja liikelaitos rahoittaa pääosan kentän aiheuttamista kustannuksista raskaasta lentoliikenteestä Ilmailulaitoksen muilla lentoasemilla syntyvällä ylijäämällä. Malmin lentoaseman liiketaloudellinen alijäämä vuonna 2000 oli 6 Mmk.”

    Ja sitten jonkun mielestä tommosta n. kilsan mittaisilla kiitiksillä varustettua kenttää olis pitäny vielä kehittääkin. Hei pahvit, maailmalla on pantu isompia ja infraltaan paljon parempia kenttiäkin pieninä ja vanhentuneinta kiinni – ja varsinkin silloin, kun kentän alla on ollut sopivaa rakennusmaata kuten Malmilla. Ja ei, se paalutus EI maksa älyttömiä, mutta opettele googlaamaan, niin ei tarvi sulle tätäkin ettiä…

   • Ai tuo.vuodelta 2000. Siitä on 16v aikaa. Toivoin saavani vähän tuoreempaa tietoa. Tuolla 6Mmk 16v sitten ei tee yhtään mitään. Tai tekee sittenkin.
    Tietäen, miten kenttää silloin pyöritettiin ja verraten siihen, miten nyt… voidaan päätellä kentän olevan nykyään tuottava. Jopa ylläpitäjälleen. Kaupunkihan on sillä aina tienannutkin.
    Jo pelkästään laskeutumiset ja pysäköinti tuottavat 1,5-2 miljoonaa/vuosi. Henkilöstökulut n. Miljoona. Rakennukset maksattavat itse itsensä, joten mihin se 0,5-1 miljoonaa sitten menee? Polttoöljy maksanee euron litra.. ja jos tappiota tehdään 2 miljoonaa…??
    Matemaattinen yhtälö ei vaan toteudu. 0-tulos on vielä mahdollinen, mutta tappio ei.

   • Varsinainen talousnero. Alkaa olemaan aika epätoivoista tuon Malmin kentän kannattavuuden todistaminen. Talvisaikaankin siellä on runsaasti päiviä jolloin siellä ei liiku yhtään mitään, korkeintaan joku rusakko käy nakertamassa näivettyneitä pajunoksia. Kesällä taas samat koneet, jotka ovat siellä hallissa nyt pressun alla, vetävät sitten ympyrää ”koulutuslennoilla” ja huvipörinöillään. Kun tärkeät toiminnot lähtevät muualle, sinne ei jää edes kymmentä suoraan lentotoiminnoista palkkaansa saavaa työntekijää. Mahtava rahasampo tosiaan!

   • Kiitos vaan. Vaikka vähän liiottelet..
    Jonkunhan nämä pitää teille selittää.

   • ”Jonkunhan nämä pitää teille selittää.”

    Joo, onhan noita selityksiä kuultu. Ja toinen toistaan onnettomampia ovat tupanneet olemaan.

    Jos Malmi olisi ollut kaupungille ja/tai Finavialle minkäänmoinen rahasampo, se olisi pysynyt käytössä. Ja ei, älä nyt TAAS viitsi aloittaa sitä väsähtänyttä lässytystä, kuinka kilsan kiitoradoilla varustetun ja selvästi vanhentuneen kentän kehittäminen muka olisi tehnyt siitä suoranaisen kultakaivoksen. No ei helvetissä olisi.

    Eli suojeltakoon historiallisesti tärkeät vanhat rakennukset, mutta muutoin pakettiin vaan. Tosin niinhän siinä tulee käymään joka tapauksessa, koska kenttä on kaupungin maata, ja Lex Malmi kävelisi toteutuessaan perustuslain vastaisesti kunnallisen itsemääräämisoikeuden ylitse (re: oikeusoppineiden lausunnot asiasta).

    Joten eiköhän se kannattaisi sinunkin jo pikkuhiljaa alkaa totutella kentän sulkemiseen ja jättää tuo netissä vollottaminen pikkuisen vähemmälle?

    PS. Jos olisit oikeasti kiinnostunut kentän pyörittämisen kannattavuudesta, niin täällä mussuttamisen sijaan tietenkin tiedustelisit asiaa kaupungilta ja Finavialta. Vaan kysymäti varmaankin jää…

   • Nyt syksyllä useastikin. Viikolla todella vilkasta kun 2 Patrian ja 1 BF- lennon kone laskukierrosharjoittelussa!
    Kierretään kenttää 6-7 kierrota niin tuleehan siinä sitä vilkkausta!

  • Malmi ensi talvena lumenkaatopaikaksi tai veneiden talvisäilytyspaikaksi. Ei enää miljoonappiota/veronmaksajille please!

   • Jaa, ja lumenkaatopaikkana ja veneiden säilytyspaikkanako Malmi sitten tuottaa enemmän?

    Lumenkaatopaikka ja veneiden säilytyspaikka ei kovin montaa korkean tuottavuuden uutta työpaikkaa Suomeen tee. Kyllä ne ovat enemmän matalan tuottavuuden ja matalan palkkatason työpaikkoja ne, jos nyt edes tuosta muutamaa enempää uutta työpaikkaa syntyisi.

    Miljoonatappioista vielä kerran: Miljoonatappiot ovat muunneltua totuutta ja jos jotain tappiota Malmilla syntyy, niin ne tappiot ovat kaikki 17 vuotta jatkuneen rakennuskiellon aiheuttamaa, kun kentälle ei ole voitu tehdä tarvittavia investointeja liiketoiminnan tukemiseksi. Muun muassa Finavia Oyj on laiminlyönyt GPS-lähestymismenetelmän kehittämisen Malmille. Finavia Oyj:n Malmille luoma GPS-lähestymismenetelmä on suorastaan vitsi siihen verrattuna, mitä GPS:llä ja perinteisilläkin lähestymismenetelmillä muualla maailmassa tehdään. GPS on tulevaisuutta, myös ilmailussa.

   • Nyt LIV suunnittelee veneien säilytyspaikaksi kenttää. 300 e /vene max 8m. Ja ei siis mikään hallipaikka,vaan ihan kiitoradalle. Muutama tuhat venettä tuottaa jo ihan sievoisen summan nykyisen n,2 Milj. tappion sijaan!

   • Tattarisuon Karting-rata saa näköjään jatkaa vuoteen 2023 saakka, 1655€ vuosivuokralla.
    https://dev.hel.fi/paatokset/asia/hel-2013-005104/nlk-2013-4/

    Hintana on siis 259€/ha/vuosi. Tuolla taksalla olisi Malmin 310ha alueen vuosivuokra 80 290€.

    Parkkipaikkoineen tuo alue on kooltaan 7,57ha eli silloin tulee hinnaksi 218€/ha/vuosi.
    Malmin 310ha alalle laskettuna: 67774€/vuosi.

    Koska lentotoiminta ei kuitenkaan tarvitse koko 310ha kokoista Malmin lentokentän suunnittelualuetta (johon sisältyy myös esim. Fallkulla) vaan alle puolet siitä, olisi lentotoiminnan edellyttämän alueen käypä vuosivuokra Helsingin kaupungin oman hinnoittelun mukaan 30000€ suuruusluokkaa.

    Karting-radan toiminnasta ei kaupunki aivan varmasti saa hehtaaria kohti yhtä paljon verotuloja ja muita taloudellisia hyötyjä kuin lentokentästä.

   • Karting -rata sopii teollisuusalueen viereen ja nuorten harrastuksia kuuluukin tukea.

   • Kartingrata voisi tuskin paremmalla paikalla ollakaan. Lentokenttä ja tattarisuon teollisuusalue vaimentavat äänet tehokkaasti.
    JuKran on turha vaivata päätään vuokran suuruudella. Se on jo 80v sitten sovittu. Ei ole tapahtunut mitään sellaista, mikä mitätöisi tuon sopimuksen. Odotellaan 20 vuotta sopimuksen umpeutumista tai sitä korvaavaa kenttää…

   • ”Odotellaan 20 vuotta sopimuksen umpeutumista tai sitä korvaavaa kenttää…”

    Sopimus umpeutuu vuodenvaihteessa, koska vuokralainen (eli valtio) poistuu. Malmi jatkaa sitten vielä hetken korpikenttänä, jonka jälkeen lentotoiminta loppuu. Lex Malmi ei tule menemään läpi, koska se sivuuttaa kunnallisen itsemääräämisoikeuden kokonaan: http://yle.fi/uutiset/3-9255353

 70. Onko Helsingin Tärkein Tehtävä Nyt saada keinolla millä hyvänsä, Malmin 80v lentoasema tuhottua ? Järki käteen SAATANA !!!!!

 71. Onko järkeä pitää kentää joka tuottaa miljoonatappiot veronmaksajille? Siksihän Finavia lopettaa ylläpidon. Ehkäpä Hanna ei veroja juuri maksakaan kun niin pontevasti puolustaa;)

  • Taidat olla sama kuin nimimerkki ” Kalliiksi tulee harrastuksen tukeminen, 8.8.2016 klo 6.27″.

   Malmin kenttä ei tee euroakaan tappiota veronmaksajille, Finavia Oyj:n liikevoitto viime vuonna oli 55,7 miljoonaa euroa. Voitto toki syntyy Helsinki-Vantaalta, mutta Suomen lentoasemaverkko on kokonaisuus. Malmin kenttä toiseksi vilkkain kenttä ja jos Helsingin kaupunki ei olisi jatkanut jo 17 vuotta rakennuskieltoa, niin Malminkin kenttä olisi voitollinen.

   Finavia Oyj on lähdössä Malmin kentältä vain siksi, että Helsingin kaupunki niin on valtiolta vaatinut. Uusia, yksityisiä operaattoreita kentälle on kuitenkin mm. Aviastar Oy. Ilmailualan liiketoiminnan jatkaminen Malmilla nähdään siis kannattavana liiketoimintana ja olen siitä itsekin samaa mieltä. Esim. Lontoossa on investoidaan kaupunkikenttään yksityistä rahaa miljoonia puntia ja myös Tallinnassa investoidaan yli sadalla miljoonalla eurolla Tallinnan kaupunkikenttään.

   • Helsingin kaupungilta voisi joku selventää,että paljonko kaavaehdotuksen mukaisessa asuntorakentamisessa olisi tontinvuokratulot kaupungille. Sekä ilmoittaa,paljonko nyt on maanvuokra kentän alueella.

   • Ei sitä enää tarvitse selventää. Tehty ja julkaistu. Ja todettu rakentaminen kannattamattomaksi.
    Eli takkiin tulee ja paljon, mutta tehdään silti. Onhan kaupungilla maksajia…

   • Missään ei sanota että rakentaminen ei kannata ollenkaan.. Tulkinnat tosin tehdään noista julkisista asiakirjoista jokainen omalla tavallaan…mKun rakennetaan noinkin iso alue silloin tehdään selvityksiä, useampiakin… Sehän on meidän kaikkien etu! Nyt tehdään vain tarkennuksia kaavaan ja rakennuskantaan, niin saadaan alue lopullisesti kaavoituskuntoon.

    Tuo Malmi-propaganda ei taida ihan kaikkiin upota, mutta voihan sitä omia mielikuvia vahvistaa… Asunnot menevät varmasti kaupaksi ja maa-alueesta aletaan saamaan (lopultakin) tuottoa… Ihmisille saadaan kaivattuja asuntoja (+työpaikkoja) ja Malmi sekä ympyröivät kaupunginosat kehittyvät hyvään suuntaan…

    Kenttä nykyisessä käytössään tuottaa vain tappiota (jonka Finavian lentomatkustajat maksavat) ja melusaastetta! Edes nollavuokra ei auta ja kukapa haluaisi kustantaa infran ja terminaalitilojen isot investoinnit! Valtio vetäytyy toimintoineen muualle, lentokoulutus keskittyy Tampereelle ja talvikin kohta tulee, jolloin siellä on muutenkin hiljaista eli eiköhän etsitä niille lentokerhojen ja harrastajien koneille uusi paikka ensi kesäksi Helsinki-Vantaalta tai Uudenmaan pikkukentiltä!

   • Toiseksi vilkkaus loppuu Patrian lähtöön.
    Nyt tätä huippukanattavaa toimintaa jatkamaan tulossa Malmin lentokenttäyhdistys.
    On niin kannattavaa että Korpikenttänä jatketaan ja harrastajat maksavat käytöstä.
    Varmaan keskenään jakavat sitten nämä huipputuotot;)
    Varmaan verotuototkin Ruhtinaalliset.
    Kukahan nämä 17 vuoden investoinnit olisi maksanut?

   • No, konkreettisesti esimerkiksi Scanwings olisi ollut tulossa investoimaan kentälle jo lähes 10 vuotta sitten. Eikä suinkaan ole ollut ainoa. Mutta ”Suomen yritysystävällisin kaupunki” on jo toistakymmentä vuotta ajanut kentän yrittäjiä ahtaalle
    http://www.hel.fi/static/helsinki/paatosasiakirjat/Kh2007/Esityslista40/kh_el40_20071112.html
    Minkä maankäyttö- ja rakennuslain kohdan perusteella muuten mielestäsi 17 vuoden pituinen rakennuskielto on lainmukainen? Itse en selaista löytänyt.
    http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132

   • Varmaan tiedätkin miksi se oli kannattavaa..;)
    Löytyy tietoa Flighforumiltakin,

   • Patria lähtee Tampereelle uusiin tiloihin ,koska Suomeen tarvitaan Liikennelentäjiä jotka siellä yhdessä Finnairin kanssa koulutetaan!
    Malmillehan ei Finnairin koneilla laskeuduta vaikka monet kentän puolustajat niin uhoavatkin!
    Toiseksi vilkkaus katoaa jo alkuvuodesta kun Patria lähtee!
    Ja Malmi muuttuu ”kansainväliseksi” korpilentopaikaksi!
    Ilmeisesti melkoisen kannattavaa toimintaa,kun jatkajista ihan kilpailtiin;)

 72. Niin no.. Ei kannata 25000:lle ihmiselle. Määrää pitää kai sitten lisätä.
  Vai tehdäänkö selvityksiä, kunnes saadaan oikea vastaus??

  Varmaan ne asunnot kaupaksi menevät, mutta miten maa-alueesta saadaan tuottoa, kun se on tappiolla jo myyty?

  Kun väität kentän tuottavan tappiota, väitän minä jokaisen helsinkiläisen veronmaksajan joutuvan maksamaan rakentamisesta 7364€.
  Meidän molempien väittämät ovat yhtä hyvin perusteltuja (eli bull-shit-bingosta otettuja).

  • Varmaankaan Finavia ei olisi luopunut kentästä jos se jotain tuottaisi tai tulisi tuottamaan… Harrasteilmailu Helsingissä ei taida olla niin hurja bisnes kuin jotkut luulevat… Reittiliikenne ja bisneslennot kun onnistuvat paremmin Helsinki-Vantaalla ja Finnair saa lentäjät sitten Tampereelta ja Porista..

   Eiköhän tosta rakentamisesta tule omat takaisin ja jos sitä vähän takkiin tulee niin mieluummin tehdään uuden alueen infra ja perustat kunnolla sillä eihän sitä mitään slummia sentään tehdä vaikkakaan semmoista ei ole vielä edes Helsingissä nähty… Tosin rahaa tuleekin sitten kiinteistöveroista ja muista verotuloista. Rakennusvaiheen työllistävä vaikutus on mukava lisä kuten myös alueen uudet työpaikat… Unohtaa ei toki saa rahalla vaikeasti mitattavaa mukavampaa asumisviihtyvyyttä kun ylimääräinen melulähde poistuu…

 73. Hei!

  Osaako joku kertoa, että mikä firma suunnitteli Fallkullan alueen talot? Erityisesti geosuunnittelusta vastaava yritys kiinnostaa.

  Entä mikä rakennusyritys rakensi?

 74. Jos joku vielä luulee, että Malmin kenttä rakennetaan asuntopulan takia, niin kehottaisin tutustumaan viime aikoinakin paljon uutisoituihin asuntouutisiin, kuka tienaa paljon ja millä.
  Väliaikaiskäyttöön veneiden säilytytykseen varmasti on tarvetta esim. veneilevällä Hgin kaupunginvaltuustolla pomoineen.

  • Viime aikoina on myös uutisoitu miten VVO ja Sato pitävät asuntojaan tyhjillään, kun niihin ei ole vuokralaisia.
   Kuten ennustettu ne vuokralaiset, jotka pystyvät sitä hintaa maksamaan ovat loppuneet ja nyt mietitään mitä tehtäisiin.
   Tällä hetkellä voitte jopa saada alennusta vuokrista ja tilanne tulee ”pahentumaan” jos katsotaan vuokranantajien näkökulmasta. Hinnat tulevat laskemaan, jos asuntojen nykyisiä vuokria ei nostettaisi kattamaan tyhjien asuntojen tulon menetystä.
   Malmin lentoaseman törkeä raiskaus tekosyyllä ”noku asuntoja ja melu” ovat olleet kyseenalaisia jo alusta alkaen. Ratkaisut joilla asuntojen hinnat laskisivat ei ole rakennetaan lisää asuntoja, vaan muuttamalla ”yleishyödyllisten” rakennuttajien sääntöjä.

   • Rakentajat vapauttavat asuntoja hissukseen eri kohteissa, jotta markkinat pysyvät kuplana.

    VVO ja SATO ovat oma lukunsa ja laskuttavat tyhjät kaksiot yksiöistä.

    Nyt on toivoa, että kupla puhkeaa, koska ahneiden koordinaatio saattaa pettää, kun Espoo ja Vantaa ym. panostavat asumistuotantoon voimalla.

   • Kirjoituksesi osa ”lentoaseman törkeä raiskaus” on törkeää raiskauksien ja muiden seksuaalirikosten ja niiden uhrien kokemusten vähättelyä sekä täysin asiaton vertaus muutoinkin.

   • Jaa, mikäs idea on käyttää minun nimimerkkiä… Ilmeisesti mielikuvitus ei riitä.. No, onhan tuokin tapa vääristellä asioita Malmin ilmailun kannattajien tyyliin..

 75. ”Malmin lentoaseman törkeä raiskaus” on mitä osuvin vertaus tulevista suunnitelmista.

 76. En millään tavalla vähätellyt asiaa, koska niin vakavasta asiasta on kyse. Tällä hetkellä Malmin Lentoasema ja sen ympäristöä tullaan käyttämään väkisin hyväksi, vaikka suurin osa Suomen kansasta ei sitä haluaisi. Eli toisin sanoen raiskaus.

  • ”vaikka suurin osa Suomen kansasta ei sitä haluaisi”

   Noin 50000 allekirjoittanutta on siis nykyään ’suurin osa’?

   • Prosentti Suomen kansalaisista on suuri otos ja 59% Uusimaalaisista haluaisi ehdottomasti säilyttää Lentoaseman lentoasemana

    Eli suurin osa

   • Jaksatte sitten vedota noihin vanhoihin kyselyihin. Asia on paljon sen jälkeen muuttunut. Sopii vaan tutustua uuteen yleiskaavaan. Päärakennus ja hangaari jäävät. Yleistä puistoa tulee enemmän. Liikenneyhteydet paranevat. Ei mene Malmin ilmailun kannattajien propaganda enään kaikilta läpi vaan suurin osa paikallisistakin ottaa uuden asuinalueen riemuiten vastaan. Lentokoneita jää erittäin harva tosiasiassa kaipaamaan.

  • Aivan..siellähän on vuosikymmeniä ”raiskattu” maa alueet ja noin 100 lintujen ja Liito -oravien pesäpuuta myöskin- virkistyspöristelijöiden tieltä!!

 77. Onnittelut Helsingin kaupungille ja tietysti lentokenttäyhdistykselle. Vähän tietysti harmittaa tuo täysin markkinahintainen vuokra, mutta siihen lienee tyytyminen.
  Tästä on hyvä jatkaa. Vai aloittaa uudestaan alusta?

  • ”Tästä on hyvä jatkaa. Vai aloittaa uudestaan alusta?”

   Olet ymmärtänyt väärin. Tähän on hyvä lopettaa.

  • Loppupäristelyt enään jäljellä.. Nyt on pari vuotta ainakin aikaa katsoa sitä uutta paikkaa sille koneelle tai sitten myydä se.. Korpikentällähän ei saa harjoitella laskukierroslentämistä ja jos joku sitä tekee, niin äkkiä loppuu kaikki lentotoiminta..

   • Älkää nyt olko noin pessimistisiä. Kyllähän tämä hyväksi uutiseksi on laskettava.
    Uutta paikkaa odotellaan. Sehän on luvattukin.. Tai eihän sitä tarvita, jos nykyiselle saadaan jäädä.
    Missä kohtaa lentosäännöissä kielletään laskukierroslentäminen ”korpikentällä”?

   • Niille tärkeille toiminnoille on jo paikat…. Sinä ja muut harrastajat joutunevat etsimään ihan itse ”korvaavan” paikan… Ilman lennonjohtoa tuo laskukierrosharjoittelu ei Malmilla onnistu, ainakaan virallisesti..

   • Kahdelle toimijalle on välttävät paikat järjestetty. Mitenkäs ne muut? Enkä nyt tarkoita ”harrastepöristelykerhoja”, vaan yrityksiä.

    Ei tarvitse etsiä korvaavaa paikkaa, kun sellainen on luvattu järjestää ennenkuin malmi tuhotaan. Ihan valtiovallan suulla.

    Miten niin ei onnistu?? Onko sisäpiirin tietoa?

 78. ’Tai eihän sitä tarvita, jos nykyiselle saadaan jäädä.’

  No et sitten ole asiaa juuri viime vuosina seurannut? Kattos kun ne meinaa rakentaa sinne KÄMPPIÄ.

  ’Missä kohtaa lentosäännöissä kielletään laskukierroslentäminen ”korpikentällä”?’

  https://ais.fi/ais/eaip/pdf/aerodromes/EF_AD_2_EFHF_EN.pdf

  Laskukierroslentäminen on Malmilla kielletty ATS-elimen ollessa suljettu. Ja koska Malmin ATS suljetaan Finavian poistuessa vuodenvaihteessa ja kenttä jatkaa korpikenttänä vielä pari vuotta, on laskukierrosharjoittelu ainakin tämänhetkisen säännöstön mukaan siellä kielletty vuodenvaihteesta eteenpäin.

  PS. Sä muuten olet Malmi-trolliksi aika helvetin huono hankkimaan tietoa edes perusasioista. Mutta toisaalta, eivätkös ne trollit tuppaa juuri sellaisia olemaan yleensäkin?

  PPS. Jollet tiedä mikä on ATS, niin googlaa. Ei voi olla liian vaikeata edes sulle.

  • Parahin diipadaapa.
   Jos aloitetaan tuolta vähän vanhemmasta, jossa väitit valtion luopuvan vuokrasopimuksesta.
   Kyllä, kunhan korvaava kenttä on tai saadaan koneet sijoitettua muualle. No, ei ole eikä näköjään saada(kun eivät mahdu vantaalle). Nyt vuodenvaihteesta alkaen loppuu vain valtion toiminnot kentällä.
   Linkittämäsi lausunto oli annettu tutustumatta koko LEX-malmiin. Varmaan jossain määrin totta, mutta lentoasema-tapaus ylittää merkityksellään kuntarajat ja on näinollen valtakunnan asia.

   Sitten näihin tuoreempiin…
   Jotkut meinaa rakentaa jotkut ei. Kauan menee kuitenkin ennenkuin ensimmäinen laillinen paalu on maahan lyöty (itse veikkaan sitä 20 vuotta).

   Laskukierroslentämistä korpikentällä ei ole kielletty lentosäännöissä. Tuo linkki on eAIP:n sivulle ja koskee lentämistä malmilla nyt. Vuodenvaihteen jälkeen ehkä saa tai sitten ei. Jos et tiedä mikä ero on AIP:lla ja ilmailulakiin perustuvilla lentosäännöillä, kokeile googlea..

   • Löytäänkö vetoa? Päristely loppuu 2019, se alkaa olla täysin selvää. Ehkä ei sinulle, mutta kaikille muille pikkuhiljaa.

 79. ”jossa väitit valtion luopuvan vuokrasopimuksesta. Kyllä, kunhan korvaava kenttä on tai”

  Väärin. Vuokrasopimus valtion ja kaupungin välillä raukeaa vuodenvaihteessa, koska valtio ei enää sen jälkeen käytä Malmin kenttää ilmaliikenteeseen.

  http://www.hel.fi/www/Helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus/ajankohtaiset-suunnitelmat/malmi/usein-kysyttya/

  ”mutta lentoasema-tapaus ylittää merkityksellään kuntarajat ja on näinollen valtakunnan asia.”

  Kenttä, jota viime vuonna käytti muistaakseni 17 matkustajaa, on lähinnä surkuhupaisa. Ja näin tiettyjen punaniskojen nostalgianillityksestä huolimatta.

  ”(itse veikkaan sitä 20 vuotta)”

  Veikkaa mitä veikkaat, esityöt kuitenkin alkavat näillä näkymin v. 2020.

  ”on AIP:lla ja ilmailulakiin perustuvilla”

  Malmin omat säännöt kieltävät sen nyt joka tapauksessa. Ja kaupunki tuskin tuolle sen suuren häritsevyyden takia lupaa enää lentokoulutustoiminnan lakattua antaa.

  • ”Muutos edellyttää
   Rajavartiolaitoksen sekä siviili-ilmailun siirtämistä korvaavalle kentälle.”
   Kaupunki näyttää aktiivisesti ”unohtavan” tuon lauseen…

   Vetoat(te) tuohon 17 matkustajaa tilastokummajaiseen. Malmihan ei edes ole matkustajakenttä. 0(nolla) olisi varmaan yhtä oikein. Tai 170. Sillä ei ole merkitystä, eikä liity mitenkään kuntarajat ylittävään asiaan.

   Laskukierroslentämistä ei ole ”korpikentällä” kielletty. Malmin lentoasemalla on, lennonjohdon ollessa suljettu ja yleisinä juhlapyhinä (en muista tarkkaa sanamuotoa).
   Vielä ei ole julkistettu, miten malmin lentopaikalla tullaan toimimaan, kun malmin lentoasema lakkaa olemasta. Lähtökohtaisesti lentoaseman määräykset lakkaavat myöskin olemasta siinä samalla.

 80. Lähin korvaava kenttä löytynee Hyvinkäältä, eli sinne sitten vaan Malmin lentopaikan lopettaessa 2019. Ja on muuten kummallista, että tästä sulkemisesta nillitetään vieläkin, vaikka asia on ollut keskustelussa 80-luvulta lähtien ja jo silloin pidettiin todennäköisenä maapohjan luovuttamista asuntotuotantoon ennemmin tai myöhemmin. Mutta jotkut ne vaan ovat huonoja häviäjiä…

  • Löytynee, eli saattaa löytyä. Eipä taida. Olet varmaan itsekin lukenut LVM:n selvityksen, jossa todetaan ettei onnistu.

   Ensinnäkin: Hyvinkää ei sijaitse pääkaupunkiseudulla.
   Toiseksi: Hyvinkäällä ei ole lentoasemaa
   Kolmanneksi: Malmin kalusto ei sinne mahdu.

   Jos tarkkoja ollaan, ei malmin lentopaikkakaan ole se korvaava lentoasema…

   LVM:n selvityksessä todettiin jotenkin näin… jos koneet hajautuvat lentopaikoille (hyvinkää,nummela,lahti, jne.) ja osa lopettaa, saattaa ilmailuharrastukselle vielä olla toimintaedellytykset.
   Yrityksistä todettiin vain, että voivat mennä johonkin, mistä luulevat asiakkaita löytyvän. Melko reilua.

   80-luvulta lähtien on nillitetty rikkaiden öky-harrastuksesta, eikä vieläkään ymmärretä kentän todellista käyttöä ja potentiaalia. Jollekin häviäminen on niin kamalaa, että pakkovoittoa haetaan vaikkei siinä mitään järkeä olisikaan.

   • Aivan sama mitä nimimerkki Tolvana sössöttää, mutta jos pannaan vastakkain 25000 asukasta & talojen rakentamisesta + ko. porukan tarvitsemista palveluista muostostuva tuleva työpaikkatarjonta vs. Malmin jokunen nykyinen työpaikka, on aika selvää, että kämppiähän tuonne tarvitaan. Eli ko. maapläntti on tätä nykyä väärässä käytössä, eikä kilsan mittaisilla kiitoradoilla varustetun ja auttamattomasti vanhentuneen kentän ”kehittäminen” tulisi missään tapauksessa kompensoimaan rakentamatta jättämisen pitempiaikaisia taloudellisia tappioita. Joten nillitä sinä mitä nillität Tolvana, mutta selvästi oikea päätöshän tuo sulkeminen kuitenkin oli.

   • Täällähän ei taida enää muita ollakaan kuin me kaksi..?

    Ihan vaan pikku faktanpoikasena, tiedoksi… ei malmin kentälle ole edes suunniteltu 25000 asukasta, kuten julkaisuista käy ihan selvällä suomenkielellä ilmi.

    Pakkohan minun on täällä ”nillittää”. Ei sitä muutkaan tee ja mm. sinulta tulee aika paljon perustelematonta höpöä. Ihan siltä varalta, että tänne eksyy joku, joka ei tiedä asiasta mitään, joudun varmistamaan että se joku saa edes oikeaa tietoa, mielipiteensä tueksi.
    Palaillaan taas tuonnempana

   • Esim . tänä syksynä kentän Todellinen käyttö viikolla on ollut Patrian muutaman koneen kierroslasku lentäminen.
    Nekin lähtevät Tampereelle.
    Melko ”vilkasta”!

   • Sinne Hyvinkään lentopaikalle joutuu osa lähtemään ja muille ”lähilentopaikoille” loput.
    Mutta vasta 2010 alusta.
    Jos ei sitten lopeta tätä virkistyspörräystä kokonaan!

 81. Tämäkö on nyt sitä Suomi Nousuun?!!!!

  onko järkeä pilata Helsingin hienoimmat paikat kuin Malmin Lentoasema tai Tuomarinkylä ….

  koko Helsinki on muutenkin pilattu!!

  • Maat on Malmin kentällä PILATTU ja lintujen/Liito-oravien pesäpuut (n.100kpl.) kaadettu lentotoiminnan tieltä!

 82. ”ei malmin kentälle ole edes suunniteltu 25000 asukasta, kuten julkaisuista käy ihan selvällä suomenkielellä ilmi.”

  Mitä sä höpiset?

  ’Malmin lentokentän alueelle ja sen ympäristöön tavoitellaan 25000 uutta asukasta.’

  http://www.hel.fi/www/Helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus/ajankohtaiset-suunnitelmat/malmi/usein-kysyttya/

  ’Asukkaita alueelle voi tulla noin 25000 – pienen suomalaisen kaupungin verran – ja työpaikkoja parituhatta.’

  http://www.uuttahelsinkia.fi/fi/malmin-kentta

  Tolvana ei tiedä edes tätä ja väittää silti tuovansa keskusteluun ’oikeaa tietoa’. No, nimimerkkinsä mukainen persoona taitaa olla 😀

  • Ymmärrän väärinkäsityksesi, kun kaupunkikin hieman epäselvästi asiasta tiedottaa.
   ”Kaavoitettava alue on YLI 300ha.” Kun lentoaseman pinta-ala on 138ha, jää ulkopuolelle yli 162ha.
   Suunnittelualue sisältää mm. lentoaseman suoja-alueen.
   Suurin osa sitä suoja-aluetta on jo aitojen sisäpuolella. Saako KSV kiitoteiden päissä olevista kiiloista yli 160ha???

   Kun ei ole tarkkaa tietoa, joudutaan laskemaan keskiarvoilla. Ala-asteen läpäisseet saavat kentän alueelle n. 10000 asukasta. Työpaikat lasketaan sadoissa.

   Luetko ollenkaan noita linkkejä??

   • Sössön sössön. Kaupungin tavoite on tuo 25000, joka luku on ollut julkisuudessa jo vaikka kuinka pitkään, joten tässähän voi joko uskoa joko sinun sonnanjauhamistasi tai sitten maa-alueen omistajan ja kaavoittajan skenaariota. Ja sitäpaitsi, jo tuo 10000 asukasta + sadat työpaikat olisivat kokonaistaloudellisesti SELVÄSTI järkevämpää alueen käyttöä nykyiseen verrattuna.

    Niin että vetele sinä niitä oletuksiasi sieltä hanuristasi ihan rauhassa, ei nimittäin vaikuta lopputulokseen MILLÄÄN LAILLA.

   • Varmaankin se tavoite on tuo 25000, mutta ei lentoaseman alueelle, vaan sille YLI 300ha:lle. Se sanotaan ihan selvästi noissa linkittämissäsi tiedoissa. Ei tarvitse kuin lukea sieltä. Onnistuuko?

    Tässä vähän lisää vettä myllyyn. ”Hanke ei ole taloudellisesti kannattava”. Osaatko kertoa, miten paljon lentoaseman pitäisi tuottaa tappiota että rakentaminen olisi kannattavampaa? Ettei laskutoimitus olisi liian helppo, otathan mukaan ne heijastusvaikutukset.

    Nämä eivät ole minun sössötyksiäni, vaan kaupungin julkaisemia tietoja.
    Älä unohda verenpainelääkitystäsi 😉

   • Lentely loppuu. Ihan sama mitä yksittäiset tolvanat tänne tai muualle mediaan viestivät ja tuputtavat. Kyllä ne kentän melu – ja varoalueetkin ovat aika oleellisesti Malmin lentokentän aluetta eli nykyisin vajaakäytössä.

    Kannattaa muuten tutustua uuteen päivitettyyn rakennettavan alueen kaavasuunnitelmaan. Siinä on sitä todellista modernia, mutta kuitenkin asukkaiden tarpeita kunnioittavaa uutta asuinympäristöä parhaimmillaan. Suu vaahdossa lentotoimintaa puolustavat eivät tätä faktaa tietenkään näe, koska pienkoneella kaupungin yllä lentely on heidän mielestään ykkösasia Helsingissä.

 83. Täällä kirjoittelevat ja peukkuja innokkaasti jakelevat varmaan KSV:n omat ihmiset Malmin rakentamisen puolesta. Kukaan järkevä ihminen ei noita satuja usko, tonttipulaa ja asuntopulaa…

 84. ”vaan sille YLI 300ha:lle”

  Entä sitten?

  ”Hanke ei ole taloudellisesti kannattava”

  Linkki? Perusteet? Vaiko ihan omalla kansakoulumatikalla olet tuon laskenut? Saamani tiedon mukaan Malmin maapohjatyöt lisäävät hintaan suunnilleen 400€ / k-m², joka ei ole mitenkään kauheasti.

  http://www.hs.fi/kaupunki/art-2000002925092.html

  Sulla ei muuten ole ikinä mitään linkkejä väittämiesi tueksi, vaan pelkkää lässytystä. No lässytä pois, kato kun rakennetaan se Malmi kuitenkin! Eli sä jäbä kuule soitat maailman pienintä viulua siellä 😀

  • Tuon 300ha linkitit ihan itse. Pengo loputkin kun aloitit. En enää viitsi kahlata montaa sataa sivua kaupungin omia päätelmiä.

   • Joo, et niin, vaan sen sijaan esität omia taustatiedottomia pösilöväittämiäsi kiveen hakattuina totuuksina. Mutta nimimerkistäänhän mies tietty tunnetaan…

   • Ne pösilöväitteet on yleensä tulleet todistetuiksi sinun linkeistäsi. Luultavasti perään itkemäsi linkkikin löytyy tuolta viestiketjusta ylempää. Hae ihan itse äläkä lässytä joutavia.säälittävä trolli.
    Jos se kenttä siinä häiritsee, myy talo, kääri rahat ja muuta vaikka nurmijärvelle.

   • ”Jos se kenttä siinä häiritsee, myy talo, kääri rahat ja muuta vaikka nurmijärvelle.”

    Jaahas, nimimerkkinsä mukainen mies ei siis näköjään ole vielä ymmärtänyt sitäkään, etten MÄ tästä mihinkään lähde, vaan se kenttä 😀

   • Ehkä kannattaisi. Etkö vielä ymmärrä hävinneesi. Sinä ja kaikki sivupersoonasi. Kentän tulevaisuudesta ei kukaan vielä tiedä. Ehkä sinne rakennetaan taloja tai pidetään lentokenttänä tai jotain muuta. Aika näyttää.
    Väittelyn kuitenkin hävisit. Kun et pysty kantaasi millään lailla perustelemaan (kuten eivät muutkaan kenttää vastustavat), siirryt lapselliselle ”lentely, pöristely”-vähättelylinjalle. Vastassasi on ollut perusteltuja vasta-argumentteja lähteineen.
    Niele kiukkusi ja tappiosi, nimimerkkisi (tällä kertaa haha) mukainen nainen.

   • Kahos, tollo hermostu… no voi voi 😀

    Jos tässä joku edes _jotain_ linkkejä on mielipiteidensä tueksi esittänyt, niin se olen mä. Mutta sama se, koska tämmöset nettiväittelyt on aika turhanaikaisia joka tapauksessa. Kattos kun kukaan keskustelijoista ei muuta kantojaan senttiäkään kuitenkaan, vaan poteroista sössötys senkun jatkuu. Ja jatkuu. Ja jatkuu…

    Joten moro vaan tollo… tässä kentän sulkemista odotellessa 😀

 85. Eiköhän Maahanmuuttajat & paperittomat ole Helsingin Suurin Ongelma veronmaksajille… ei Malmin kenttä !

 86. Malmin kenttää on turha täällä puolustaa oikeilla faktoilla. Rakentamista kannattavat voidaan jakaa pääsääntöisesti kahteen ryhmään. 1) Ne, jotka tarkkaan tietävät asian laidan, mutta omaksi, joko rahalliseksi tai muuksi, hyödykseen ajavat rakentamista ja 2) Niihin, jotka ovat aivopestyjä tai muuten tyhmiä tajutakseen kentän arvon tai kateellisia oletetuille ”rikkaille harrastajalentäjille”. Näiden ryhmien päätä on mahdotonta kääntää.

 87. Tuolla Flighforumilla eräs ”virkistyspörrääjä” totesi 2 miljonaa/e olevan pikkuraha!
  Ei ihan köyhä poika´.

  • On se köyhä. Jos ”hupi-trollaaja” vaivautuisi lukemaan muutakin kuin otsikon…. Finavian 40Miljoonan vuosituloissa se 2 on pikkuraha..

 88. Huhuu moderaattori, on selvää, että noita satoja peukkuja eivät ole Malmin rakentamista kannattavat ihmiset laittaneet! Älkää olko noin läpinäkyviä!

  • Ihan sama mitä täällä peukutellaan tai itketään. Malmin kenttä lähtee ja tilalle tulee huomattavasti järkevämpi asuinalue. Lisäksi saadaan viher -ja virkistysalueita, jotka ovat kaikkien asukkaiden käytössä. Infrastruktuuri paranee ja nuo melusaastetta levittävät pienkoneet lähtevät muualle. Kiitos siitä ja iso peukku!

 89. Haloo, viher- ja virkistysalueita? Mihin luulet niiden mahtuvan 25000 asukkaan sekaan? Rakennettu viheralue ei ole sama kuin luonnonmukainen.
  Suolle rakennetaan uppoavat talot sosiaaliturvan varassa eläville, slummia pukkaa.
  Melusaastetta saadaan kun paalutuskoneet hakkaavat 25-30 vuotta (rakennusaika) ja maansiirtokoneet jyräävät. Isot koneet myös alkavat lentää lähialueen yli, koska rajoitus poistuu, vaikka mitä Finavia olisi väittänyt. Sitten saadaan todellinen lentomelu.

  • Aika monta valhetta sait ängettyä tuohon tekstiin. Kannattaa tutustua uuteen yleiskaavaluonnokseen ennenkuin huutelee. Kenttä on piikkilangoin suljettu alue, ei yleinen alue. Sinne ei tule slummia, semmoista ei ole Helsingissä koskaan ollutkaan. Alue ei ole suota vaan ihan tyypillistä Helsinkiläistä maaperää eli savikkoa. Turha pelotella rakennusäänillä, totuus on aivan toinen. Helsinki-Vantaan liikenteeseen Malmin kentän lopettaminen ei vaikuta millään tavalla, toki tuo on oiva tapa pelotella paikallisia ihmisiä vaikka valhe onkin!

   • Voi, voi kun yksikään ei ollut valhe. Vaikka ei nyt ihan lentoalueelle mennä, kyllä kenttä tarjoaa mielenkiintoisen tutustumiskohteen kaikille ja on vapaasti käytettävissä. Ottaen huomoiin myös kenttää ympäröivät viheralueet, jotka ovat asukkaille korvaamattomat, huom! luonnolliset ulkoilualueet.
    Slummia ei ehkä ole ollut Helsingissä, mutta tuonne tulee, sinne tungetaan kaikki sosiaalitapaukset ja maahanmuuttajat. Ei kukaan omalla rahallaan tuolta alueelta asuntoa osta. Tyypillistä rakennusmaata ei todellakaan ole. Rakennusäänet ovat ihan todellisia ja rakennusaika, no siinä moni sukupolvi jo saa elää rakennustyömaalla. Ja vaikuttaa erittäin paljon Hki-Vantaan liikenteeseen.
    Älä väitä vastaan, kun et mitään tiedä!

   • Ja pelottelu ja valehtelu jatkuu… Tyypillistä Malmin ilmailun kannattajan harhaa.. No, mitäpä heiltä voi odottaa, ehkä jotkut jopa uskoo..

   • Tällä kertaa on pakko yhtyä nimbyjen mielipiteeseen. Ei voida väittää helsingin lentoasemalle suunniteltua asuinaluetta slummiksi. Sellainen tuskin on suunnitteilla ja vasta vuosisadan lopulla (aikaisintaan) tiedetään, tuleeko siitä sellainen.
    Finavian ”virallinen” kanta on ettei malmin, mahdollinen lakkautus vaikuta vantaan lentokentän liikenteeseen. Voi olla. Onhan seutula nytkin käskenyt malmin liikenteen pois tieltä, jos itse ilmatilaa tarvitsevat. Kukin voi tietysti itsekseen miettiä, madaltuuko kynnys…

 90. Väitäkö että Malmi on rajoittanut Hki/Vantaan lentoja .Kyllähän se on toisinpäin!
  Luonnonmukainen viheralue ,joka on suljetulla kenttäalueella joudutaan leikkaamaan lentotoiminnan vuoksi jolloin siellä pesissä olevat harvinaiset linnunpoikaset silpoituvat leikkureihin ja myös osa perhosista tuhoutuu leikkurin teriin.
  Kun rakentaminen alkaa linnut siirtyvät läheisille Viikin niityille jotka leikataan vasta syksyllä kun linnut ovat jo muuttaneet etelään.
  Joko asunnot on jaettu ,kun tiedät jo asukkaatkin?

 91. Asuntoja Helsingin tarpeisiin saadaan lisää, kun kaupungin byrokratian ongelmat ensiksi selvitetään.
  Nyt esimerkiksi on tiedossa, että Pitäjänmäellä tyhjien toimi- ja toimistorakennusten muuttaminen asuinkäyttöön on pysähtynyt byrokratiaan, sillä kaavamuutos on kestänyt minimissään neljä vuotta…

  Malmin lentokentälle ei tarvitsisi rakentaa ainoatakaan asuntoa, jos Helsingin kaupunki ensin laittaisi kaavoitusosastonsa tuloskuntoon.

  • Noita toimisto- ja tehdasrakennuksia olisi helppo parannella ja laajentaa ylös ja sivuille. Muutostyö ei häiritse ketään ja luvan voisi antaa samalla viikolla.

  • Malmin kentälle nimenomaan pitää rakentaa ja tullaan rakentamaan. Paikka on erinomainen ja uusi alue kehittää koko pohjoista ja itäistä Helsinkiä. Nyt alue on vajaakäytöllä harvojen temmellyskenttänä. Jos keksitään lisää muita rakennuspaikkoja, niin se on vaan hyvä! Malmin kentän ”ystävät” voisivat lopettaa jo tuon rakentakaa muualle veisunsa, sillä kentän aika meni jo!

 92. Malmin kentälle nimenomaan ei pidä rakentaa, eikä tulla rakentamaan. Paikka on erinomainen ja sitä tulee kehittää koko pääkaupunkiseutua ja etelä-suomea. Nyt alue on vajaakäytöllä vaikkakin tuottanut helsingille miljoonia vuodessa ja pelastanut ihmishenkiä. Nyt kun on tuotu julki muita rakennuspaikkoja, voivat kehityksen ”jarrut” lopettaa tuon harvojen hupi veisunsa, sillä bluffi on paljastettu jo.

   • Oletteko kuulleet sellaisesta, jossa rahaa ansaitseva joutuu maksamaan kotipaikallensa kymmenykset? Sitä kutsutaan veroksi.
    Lähde/perusteet: vero.fi…

   • Eli ei taaskaan lähdettä, ei laskelmia, ei lukuja, ei konkreettisia perusteita. Ei mitään muuta kuin länkytystä.

    Selvä.

   • ”Tässä sulle konkreettinen perustelu. Veroja täytyy maksaa.”

    Puhuit miljoonaluokan tuotoista kaupungille, minä kysyin lähdettä ja perusteita väitteelle – eli halusin tietää mihin perustat väitteesi rahallisen suuruusluokan – ja sinä vastaat toistamiseen jauhamalla p*kaa.

    Selvä, tosiaankin. Etten sanoisi taputeltu jopa.

   • Ai sinäkin olet näitä sadan peukutuksen inttäjiä. No, kun lentoaseman toimijoiden vuotuinen liikevaihto on 30milj, tulee siitä kaupungille verotuloja. Vaikka tulisi vain yksi euro, on toiminta ollut kannattavaa kun menot on nolla. Jos taas aletaan rakentamaan, voidaan valmista odottaa vuosisadan loppupuolella. Samaten niitä tuottoja.
    Rakentamisen tappiollisuutta minun tuskin tarvitsee perustella, kun olet kuitenkin ne samat kaupungin teettämät selvitykset lukenut.

  • Ihanko huvipörrääjien varoilla kehitetään?
   Tais Patriakin jo lähteä,kun kun on ”vajaakäyttöä!! Ei viikkoon ole mitään toimintaa kentällä näkynyt!
   Pelastuskopteri Finnhem lähti jo vuosia sitten!
   Raja lähtee uusiin nykyaikaisiin tiloihin pian jossa huolletaan myös Rajavartiolaitoksen kopterit. Säästetään paljon kun samassa paikassa huolletaan!

 93. Mistä toiminnasta saadaan 30milj. liikevaihto!
  Ei ole koskaan ollutkaan.

  • Kaipa se lentotoiminnasta, huoltotoiminnasta, polttoaineen myynnistä jne. Tuollaisen luvun jostain luin ja kun katselin joidenkin yritysten tietoja kauppalehden sivuilta, en näe syytä epäillä summaa.
   Täytyy vielä muistaa, etteivät kerhot ole verotettavia yrityksiä, eivätkä näinollen näy kauppalehden sivuilla. Niissäkin on paljon rahaliikennettä. Esim:opettajille maksettava palkkio, josta menee vero.

   • Eipä nyt ihan siihen päästä (luin jostain)… Ja siinä taitaa olla mukana Finavia, pelastuslaitos, Raja, Patria ja muutkin rakennusten vuokralaiset joilla ei välttämättä ole mitään tekemistä lentotoiminnan kanssa. Pois näistäkin on lähtenyt tai on lähtemässä Finavia, pelastuslaitos, Raja, Patria… Jakomäen R-kioskillakin on isompi liikevaihto kuin kentällä tulevana kesänä…

   • Jos Finavia ja raja olisivat mukana, nousisi liikevaihto satoihin miljooniin. Patriasta en tiedä.
    Jos kioskin liikevaihto kesässä on samaa luokkaa, täytyy harkita alan vaihtoa.
    Ravintolan lisäksi, millä yrityksellä ei ole ilmailuun liittyvää toimintaa??
    Kukaan muu sieltä ei muuten ole lähdössä kuin valtion firmat/toiminnot. Niistäkin vain yksi mielellään.

   • ”No, kun lentoaseman toimijoiden vuotuinen liikevaihto on 30milj, tulee siitä kaupungille verotuloja.”
    Tosiasiassa 13
    milj. liikevaihto! Ja siinä Patria mukana

 94. Eksyin näille sivuille vahingossa ja tämä kommenttikenttä on kyllä aika maukasta luettavaa.

  Tämä, jolla näitä peukuttajia riittää, (tiedetään kyllä miten ne peukut sinne ilmestyy 😉 taitaa olla niitä, jolle kaikki on kuin kaktusperseessä, jos ei hänen mielipiteeseensä alistu. Tämä Maaritmummo jaksaa tästä väitellä iätajat vähät välittämästä mistään muusta kuin, että ”asunnot tulee tarpeeseen”

  Ja sitten on kentän puolustajia, jotka tarjoavat loistavan itkupotku-alustan tälle mummelilla, joka jaksaa näköjään joka päivä täällä hengailla.

   • No hyvä kun tarkistit tuonkin asian. Verotuloja on siis tullut aika kivasti. Olisi varmaan kannattanut jatkaa samaan malliin. Nyt kaupunki saa vähemmän tuloja ja uutena asiana tulee kulut, joita ei ennen ollut. Kuulostaa fiksulta…

   • Ylimääräisiä kuluja siitä kentästä on tullut koko ajan ja tuotot jääneet minimaaliseksi.. Eiköhän jokainen vähemmän tolvana tajua että vireä kaupunginosa 25000 asukkaan kera, tuottaa huomattavasti enemmän kaupungille ja helsinkiläisille lisäarvoa, kuin muutaman koneen pöristely melusaasteineen…

    Nyt vaan odotellaan sitä viimeistä propelinpyörähdystä, korpikenttä-status oli hyvä johdatus oikeaan suuntaan..

   • Mitäköhän kuluja kentästä on kaupungille koitunut?

    Kentän (138ha) alueelle ei olla suunnittelemassa asuntoja 25000:lle ihmiselle, vaan suunnittelualue on 310ha. Lentotoiminta ei suoja-alueineen tarvitse noin isoa aluetta. Jos näin väitetään, tutustukoon nykyisiin vaatimuksiin ja suunniteltakoon paremmin.

    Ne 25000 ihmistä asuttavat aluetta aikaisintaan 2050. Heistä n.15000 (optimistisesti arvioiden) on veronmaksajia. Todennäköisesti mukana olevat lapset ja eläkeläiset kutistavat tuoton olemattomaksi.
    Ja nyt pohditaan ihan normaalia väestörakennetta. Jos mukana on ns. ”sosiaalitapausia”, muuttuu koko hanke vielä huonommaksi.

    Asuinrakentamista ei pysty taloudellisilla seikoilla perustelemaan. Omiin silmiini ei ainakaan sellaista perustetta ole osunut, päinvastoin.

   • Ehkä huuruisten lentäjälasien läpi katselu estää totuuden näkemisen. Kenttä ei nykyisellään tuota muuta kuin tappiota suhteessa maa-alueen järkevään käyttöön. Ilman isoja investointeja kentästä ei saa tuottavaa, kuka senkin sitten maksaisi. Isompia koneita sinne ei kuitenkaan Bromman tyyliin saisi ilman ympäristön asutusten jyräämistä. Taitaa nyt harrastaja vain haluta jatkoa omalle harrastelupaikalleen.

   • ”Suhteessa maa-alueen järkevään käyttöön”. Jaa-niin mihin? Maa-alueen järkevin ja tuottoisin käyttö on lentotoiminta.
    Koska infra on jo olemassa ja kehittäminen on mahdollista pikkurahalla verrattuna rakentelusuunnitelmiin.
    Koska valmista saataisiin jo vuodessa. Asuinrakentelu valmistuisi 35 vuoden päästä.

    Huuruisten lentäjälasienkin läpi näkee, että koko tuhoamis-suunnitelma on suuri kusetus, eikä perustu mihinkään.

   • Oho, eiköhän lopeteta asuntotuotanto ja rakenneta vaan lentokenttiä… Siellä se raha kasvaa…

  • Saattoi olla, muttei ole enää. Alkuperäinen väitteesi koski malmin ”korpikenttää”. Sitä virhettä vähän korjasin.

   • ”Koska infra on jo olemassa” justiinsa;)
    Pätkä huonossa kunnossa olevaa asfalttia ja pyöreä torni tyhjillään!

  • ”Asuinrakentelu valmistuisi 35 vuoden päästä.”
   Tolvana eihän sinne mitään ”iisakin kirkkoa” rakenneta.
   Vuosessa myöskin ensimmäiset talot valmiina ja nopeamminkin nykytekniikalla!

   • Uusi päällyste maksaa muutaman miljoonan ja sen tornin saa aika vähällä uudestaan täytettyä. Ei kallista ja maksaa itsensä äkkiä takaisin.
    Okei, tarkennetaan. Asuinalue on valmis aikaisintaan 35vuoden päästä. Sitä ennen rakennustyömaa ei tuota mitään. Paljonko edes viime vuoden tapaan toimiva lentoasema siihen mennessä ehtisi tuottaa?

    Teidän ilmailua kadehtivien argumentointi on aika säälittävällä tasolla. Vertaatte hyvätuloisten asuinalueeksi unelmoitua asuinaluetta väkisin näivetettyyn lentopaikkaan.
    Pitäisi varmaan asettaa puolueeton työryhmä pohtimaan asiaa siten, että molempien vaihtoehtojen mahdollisuudet selvitetään. Nyt on visioitu vai asuinkäyttöä ja se näyttää, taloudellisesti, huonolta. Mitäpä jos kaupunki panostaisi yhtä paljon lentoliikenteen kehittämisvaihtoehdon tutkimiseen. Nyt täällä vain arvaillaan.

   • ”Teidän ilmailua kadehtivien argumentointi on aika säälittävällä tasolla”
    Niin tulihan se todellinen syy esiin eli asuntorakentamisen kannattajat ovat vain kateellisia… Juuh, tosiaan varsinaisia TopGun-kavereita, ainakin omasta mielestään…”

 95. HELSINGIN YLEISKAAVA JYRÄÄ METSÄT JA LÄHIVIRKISTYSALUEETKIN – kuten viime aikoina olemme saaneet useasta lehdestä lukea. Luontokosketuksen tärkeydestä ihmiselle on jatkuvasti uutta tutkimustulosta mediassa. Tämä Malmin lentokentästä käytävä keskustelu peittoaa nyt kaikki muut aiheet alleen – ja se tuntuu melkein tarkoituksellisesta. Saavat kaupunkisuunnittelijat tehdä myyräntöitään rauhassa, kun enemmistöä eivät nämä loputtomat Malmi-jutut jaksa enää kiinostaa.

  • En usko myyräntöihin enkä seuraa Malmi -keskustelua. Suunnittelijat ovat yrittäneet thedä tiivistä ja ekologista kaupunkia. Ennen kaikkea on pyritty elinkelpoisiin alueisiin, jotta palvelut syntyvät luonnostaan.

   Silti jäivät vielä Käpylä ja Kumpula ylelliseen yksinäisyytensä pilaten naapuriensakin joukkoliikenteen ja palvelut.

   • Taliin asuntoja -nimimerkkisikin on myyräntyötä. Asukkaille elinkelpoisuus on eri asia kuin ahneelle liike-elämälle. Taidatkin olla nimimerkkeinesi kauppiaiden ja gryndareiden asialla. Elinkelpoisuus ihmiselle tuhotaan hyvin lyhytnäköisesti hävittämällä liikaa luontoa, Helsingin yleiskaavassa ”nipistelemällä” kaikki kauniit ja suositut viheralueet olemattomiin. Ja grynderit kiittää.

  • Myyräntyöni liittyy tehottomien tai etuusalueiden vähentämiseen. Matkustin vuosikausia Vallilan siirtolan ohi tai törmäsin Kumpulan siirtolan aitaan. Tiiviimmässä kaupungissa matkat lyhenevät ja palvelut paranevat. Esim. Kumpulan ja Käpylän palvelut ja joukkoliikenne ovat olemattomia ja vaikuttavat naapureihinkin.

   Kaupungin keskustan kuuluu olla tiivis eikä luontoa tarvita paljon, koska sitä riittää Suomessa. Suur-Helsinki olisi paras, koska silloin tiiviiden palvelualueiden väliin jää monenlaista luontoa.

   Vuosikymmeniä sitten saadut pienet etuudet (siirtolamökki, kesämaja, rantatontti jne) ovat muuttuneet kaupungin kasvaessa suhteettoman suuriksi kuten esim. Golf -kenttä.

 96. ”Kaupungin keskustan kuuluu olla tiivis eikä luontoa tarvita paljon, koska sitä riittää Suomessa.”

  Joo. Eikä täällä tarvita esimerkiksi jokiakaan, koska niitäkin on lande väärällään. Eli ei kun Vantaanjokea kuivaamaan & täyttämään ja betonikoppia päälle.

  PS. Kommentointisi tason perusteella tuo myyräntyösi näyttää lähinnä liittyvän siihen, että olet idiootti.

  • Olen siinäkin idiootti, että haluan padon pois Vantaan joesta.

   Tutki, miten paljon luontoa on ja miten paljon sitä jää, jos tehotonta vyöhykettä rakennetaan säteettäisesti ja esim. siirtolat kaavoitetaan omakotialueeksi (LVIS ja talvi).

 97. Niin ja kaupat pois Vallilasta. Kaupat voivat olla vaikka Espoossa. Pois kaupat ja kaupallisuus Helsingistä.

 98. Asuntojen kokoa tulee pienentää, samoin huoneiden kokoa. Saadaan mahdutettua enemmän ihmisiä. Yksityis autot pois, samoin yksityisomistusta voidaan vähentää. Asunnot vois kollektivoida, samoin autot. Ne jotka tarvitsevat niitä, käyttävät niitä.

  Voitaisiin ottaa käyttöön sodan jälkeen käytössä olleet mitoitukset asunnoissa. Kolmi mahtuu 65 neliöön ja kaksi 40 neliöön. Neljä huonetta mahtuu 75 neliöö. Pois huoneistokohtaiset saunat ja kodinhoitohuoneet.

  • Yhteiskunta toimii ja asuminen on kaikille edusllista, jos kaupungeilla on huomattava vuokra-asuntokanta. Kaupnign vuokra-asunnot pakottavat sijoittajatkin ruotuun.

   Poliitikkojen asuntosijoittaminen pitää kieltää. Asuntosijoittaja ei saa vähentää rahoitusvastiketta verotuksessa sen sisältämien lyhennysten osalta.

 99. Tukevatko veronmaksajat kaupungin vuokralaisia pitämällä vuokrat matalina ja rakentamalla vuokra-asuntoja?

  • Olen perehtynyt asiaan. Kaupungin saama tuotto vuokra-asunnoista on 7 % ja lisäksi tontin vuokrat. Samalla kaupunki saa asunnot omikseen, koska asukkaat maksavat rak.lainat pois. Tilanne vastaa omistusasumista piatsi ettei ole riskiä.

   Asukaspohja on ns. hyvä maineinen ja ellei niin kasvattaa (yhteisöllisyys). Vain hiukan yli 20 % tarvitsee asumis- tai toimeentulotukea. SATOlla ja VVOlla yli 80 %.

   HASO -asunnoista kaupunki saa voittoa paljon enemmän. Em. kummissakin ainoa tuki on myyntivoiton (40 -60 %) jääminen pois.

   • Hyvä, että joku vihdoinkin pyrkii perustelemaan näitä taloudellisia puolia. Viitteet olisi tietysti plussaa…

    Nyt kun kuitenkin malmi-blogissa ollaan…:

    Paljonko alueelle on suunniteltu vuokra-asuntoja? Siis kaupungin vuokra-asuntoja.

    Vuokrataanko maat, vai myydäänkö ne rakennusyhtiöille?

    Kuka sen asumistuen maksaa? Kaupunkiko?
    Silloin se 7% tuotto – 20%asumistukilaisia= negatiivinen luku.

    Ei ihan vieläkään vakuuta. Avoimia kysymyksiä on vähän liikaa.

   • Joo, sopii vaan antaa niitä totuudenmukaisia tuottotietoja myös lentokentästä. Vuokratuotto korpikentällä on lähinnä nimellinen ja suurin osa palkkaa saavista ja veroja maksavista ovat lähdössä kevään aikana. Osahan nykyisistä alueella olevista muutamasta yrityksestä ei liity edes ilmailuun millään tavalla vaan vuokraavat vain kiinteistöä.

    Uudelle asuinalueelle on tulossa lukuisia yrityksiä asukkaiden lisäksi. Unohtaa ei sovi myöskään sitä ”buustia”, jonka uusi asuinalue infrastuktuureineen tuottaa koko Itäiselle -ja Koilliselle-Helsingille.

   • Kerro, jos jostain löydät faktaa kentän tuotoista.
    Vain täydellinen älykääpiö vertaa malmin korpikentän potentiaalia uuteen uljaaseen asuinalueeseen. Kuten jo aiemmin sanoin, asia pitäisi puolueettomasti tutkia. Molempien vaihtooehtojen realistinen potentiaali. Itse uskon lentoasema-vaihtoehdon olevan ylivoimainen voittaja, varsinkin taloudellisessa mielessä.
    Koska tällä foorumilla ei ole riittävää asiantuntemusta, joudumme joko tyytymään tulevaan (molemmat osapuolet) tai saamme joskus tarkastelun kestävää tutkimustietoa.

   • Eiköhän se ”kansainvälinen lento-asema ja harraste-lentelijöiden kohtauspaikka”- haave ole jo kuopattu… Eduskunta ei tule hyväksymään Lex-Malmia, sehän on vain törkeä tonttiryöstö-yritys ilmailun hyväksi, jossa maksajiksi tulisivat niin helsinkiläiset kuin muutkin veronmaksajat… Kentän ympäristön asukkaat eivät todellakaan halua ”kehittyvää ja kasvavaa” lentokenttää riesakseen, joten eiköhän täydellinen tolvanakin ala jo tajuta missä mennään…

   • KK taas puhuu pötyä niin että korvat heiluu. Taitaa kohta nousta ilmaan. Tuossa vuodatuksessa ei (taaskaan) ksikään asia pitänyt paikkaansa.

   • ”Yksikään asia ei pitänyt paikkaansa”… Juuh, kasvava lentoliikenne naapurissa se on jokaisen asukkaan toiveena, kämppien hinnat suorastaan räjähtäisi kiitoteiden tuntumassa ja laskukierrosalueella… Lento loppuu Malmilla, turha siitä on vääntää rautalankaa, se vaan on fakta!

   • Tolvavana, minusta kaupungin rakennuttamat kerrostalot keskeisille paikoille ja kaupungin tontille on parasta mahdollista asuntopolitiikkaa. Rakentaja saa 10 %:n valvotun voiton, mutta vuokrat määräytyvät ilman myyntivoittoa. Kun kaupungin asuntoja on paljon niin n. 60 % asumistuista putoaa pois ja sijoittajienkin on pakko alentaa vuokria. Kaupungin omistukseen siirtyvät talot ovat vakaa peruskuorma, joka estää vuokrauskiskonnan. Silloin sijoittajille ei tarvitse panna paljonkaan rajoitteita (esim. poliitikot eli kaavoittajat).

   • En ole törmännyt missään tietoon, että rakennuttaja olisi kaupunki. Tai mikä olisi asumismuoto? Omistus vai vuokra.
    Kaupunki aikoo esivalmistella maan ja myydä sen rakentajille. Tämä antaa ainakin minulle olettamuksen ”kovan rahan” asunnoista.

   • Tolvana, kyllä rakennuttaja on usein kaupunki eli ATT/HEKA. Tehdään siis vuokra-asuntoja ja ASO -asuntoja. Viime vuonnakin tuli muistaakseni 1 500 vuokra-asuntoa ja nyt vielä enemmän.

   • Yleensä ei ole varmasti nyt. Jos siihen on suunniteltu kaupungin vuokra-asuntoja, olisi siitä hyvä kertoa.

    Jossain noista tiedostoista luki, että kaupunki saa esirakennuskustannukset takaisin maat myydessään. Miksi mikään rakennusfirma maksaisi siitä ilosta että saa rakentaa toiselle?

   • Tolvana, minusta asiasta (kaupungin vuokratalot) on kerrottu. Kaupunki saa tonttien myynnistä infra -kustannukset ja veroa rakentamisesta alkaen.

    Uusilla alueilla kuten Laajasalossa on aluksi paljon kaupungin rakennuttamia asuntoja kunnes yksityinen raha iskee.

   • Malmin asemakaava on jo julkistettu. En nyt kaivele dataa, mutta ainakin kolmannes on ATT:n bisnestä.

   • Ei kai sitä vielä ole julkistettu, kun se valmistuu vasta ensi vuonna.
    Ihme kiire tuolla asemakaavalla, kun ei vielä ole lainvoimaista yleiskaavaakaan. Maakuntakaavan uusiminenkin on vasta työn alla.

    Olisikohan paras, jos tässä vaiheessa suunniteltaisiin niitä vuokra-asuntoja vain taliin ja KK:n naapuriksi.

   • Tuohon reilu 1,5 km päähän on tulossa ihan reilusti asuntoja, 25000 asukkaalle… Siitähän on ihan värikuviakin, jos lukeminen tuottaa vaikeuksia… Joten eiköhän se toteudu…

    Sinne tulee omistusasuntoja, vuokra-asuntoja, liikekiinteistöjä, osaomistusasuntoja… Puistoakin, sellaista missä ihan oikeasti saa olla vapaasti.. Jäähän sinne ”kulttuurihistoriallisia” rakennuksia ja varmaan pätkä kiitorataa, jonne kaikenlaiset tolvanat voivat tehdä pyhiinvaellus -ja muistoretkiä… Tänne omille nurkillekin mahtuu vielä lisää ihmisiä, mutta ei vielä vähään aikaan…

  • Tolvana, tietenkin Taliin työssäkäyvien asuntoja. Sehän on kävelymtajan päässä viidestä työpaikka-alueesta.

   Malmia on suunniteltu pitkään ja riittävän hyvän kuvan sen asemakaavoituksesta on jo julkaistuista kuvista saanut.

 100. Pitäisikö tyytyä tuhansiin asuntoihin ja jo sitä ennen satoihin työpaikkoihin kymmeniksi vuosiksi! (Myös suomalaisille) vai olisiko sittenkin tärkeämpää 70:lle virkistyslentäjälle ja 15:ta koulukoneelle Korpikenttä?

  • Ei se ole vaikea valinta. Taidat olla ainoa, joka sen korpikentän siihen haluaa, joka on tavallaan ymmärrettävää sinun kannaltasi.

   Tänäpäivänä on kuitenkin kyse rahan tekemisestä, joten siitä korpikentästä täytyy äkkiä tehdä lentoasema.

   Ne sadat työpaikat jo rakennusvaiheessa voitaisiin laskea vaikka veljesavuksi. Eestiläinen rakennusmies kiittää ja kumartaa.

  • Rakennetaan Helsinki täyteen asuntoja. Puistot ja virkistysalueet ovat turhia. Otetaan malliksi joku suurkaupunki. Aluksi tulee purkaa keskusta ja rakentaa sinne kaupunkitaloja, vähintään 30 kerrosta.

  • Ei tule työpaikkoja, tulee asuntoja. Kaupunki rakennetaan täyteen asuntoja. Töihin voi mennä naapurikuntiin.

 101. Talin kenttä on ollut Malmin 70 lentäjän ja 15 opetuskoneen esikuva siitä, että harrastuksiin pääsee vaivatta ja lähelle. Kaupunki on kieltämättä jakanut etuuksia kuppikunnille avokätisesti. On väljä Kumpula, golfia ja ratsastusta keskellä kaupunkia. On siirtolamökkejä ja kesämajoja. On vuokrattu huviloita ja annettu ripustaa laiton kyltti rannalla liikkumisen kieltämiseksi jne.

  Talin kentän jatkosopimuskin tehtiin vaivihkaa isojen poikien kesken. On aika lopettaa etuuksien jakaminen keittiön kautta ja sulkea korvat kuppikuntien kähminnältä. On aluksi poistettava aidat siirtoloiden ympäriltä ja ”pihaviritykset” kesämajoilta. Esim. Lammassaaren kesämaja-alue on kuin kaatopaikka tuoden iloa tuhansille esim. jäitse liikkuville ulkoilijoille. Kaupunki ei tietenkään luovu Malmin kentän asuttamisesta, mutta se symboloi toivoakseni uutta asennetta etuuksien käsittelyssä.

 102. Tali-Tolvanoille tiedoksi, että suuressa maailmassa on jo tiedostettu ja tunnustettu virkistyskäytössä olevien luontoalueiden välttämättömyys kaupunkilaisten terveydelle. Lääkärit määrävät Japanissa verenpainetautiin tunnin päivittäistä puistokävelyä tai masennuksen hoitoon metsälenkkejä. Koska tässä yleiskaavassa ei ole huomioitu terveysnäkökohtia (on varmaankin viimeinen näin tökerösti suunniteltu yleiskaava) – niin kehoittaisin teitä pitämään pienempää meteliä riistääksenne toisilta kallisarvoisia ja korvaamattomia virkistysalueita asuinrakentamiseen!!!

  • Ainoa virkistyskäyttö on Malmilla virkistyspörräys!
   Kenttäalue on suljettu ulkoilijoilta. Kenttää kiertävä ulkoilutie on Liikutaviraston ylläpitämä ulkoilualue joka ei liity kenttään mitenkään! Tosin nyt MalmiLEX:ssä vaaditaan pakkolunastamaan reuna- alueita lentotominnan laajentamiseksi!
   Siinä teille virkistäytymistä. Puitahan kentän laidalta on kaadettu lentoiminnan takia jo n.100kpl. Malminoja saastunut lentotoiminnasta johtuen ja myrkyt menee Taimenpuro Longinojaan!
   Välttämättömyys on nyt säästää tuo virkistysalue joka säästyykin ja laajenee kun rakentaminen alkaa!!

  • Taliin jää paljon puistoa ja metsää, vaikka 60 tuhannen asukkaan Tarvo -Vermo -Tali tulisikin. Siellä on golf ja siirtola keskellä laajaa puistoa. Mertakin voi täyttää.

   Malmin uusrakentaminen jättää paljon puistoa ja puistokäytäviä.

 103. Onneksi Talin golfkentän näkeminen laskee verenpaineeni, jonka nimimerkkisi älyttömine ehdotuksineen todellakin saa nousemaan.

  • Sitä juuri TARKOITAN, ETTÄ SIIRTOLAT, kesämaja-alueet, urheilu- ja golf kentät, palsta-alueet jne ovat rauhoittavaa maisemaa kerrostaloille. Miksei useampi saisi nauttia näkymistä.

   Olen ehdottanut 9 -reikäistä, alkuperäistä kenttää ja sen ympärille kerrostaloja luodinkestävin ikkunoin. Samoin siirtolassa, mutta normaalit ikkunat. Avoimet alueet ovat muualla aina kerrostalojen maisemaa.

   • Ulkoilijatkin tarvitsevat avoimia maisemia ja heitä on MONIN VERROIN ENEMMÄN kuin asukkaita niissä luodinkestävin ikkunoin varustetuissa taloissa, jotka peruuttamattomasti pilaavat ne perinnemaisematkin.
    Siinä sinulle demokratiaa.

   • Jos siirtolan portit avataan niin siellä voi ulkoilla ja myös lähipuistossa. Totta kai kerrostalojen asukkaatkin haluavat ulkoilla, joten viheralueita on oltava kaikille, mutta ei vain joillekin erityiskansalaisille.

    Tarvo -Vermo _talin alueelle, jää pääosa luontoa, vaikka sinne tuleekin työssä käyviä asukkaita. 93 % ihmisistä haluavat ulkoilla rannoilla ja siksi rannat on pidettävä vapaina.

 104. 1) Kaikkiin siirtoloihin on kesäisin vapaa pääsy kaikilla: pääportista! 2) Pikkuiset pari lähipuistoa riittävät pikkulasten tarpeisiin. 3) Talissa erityiskansalaisia ovat jalkapalloilijat aidattuine pelikenttineen. 3) Mahdollinen lisärakentaminen vähäisille vapaille luontosaarekkeille rapauttaa työssäkäyvien ulkoilumahdollisuudet. 4) Yhtenä hetkenä olet täyttämässä rantoja asunnoilla, toisena hetkenä olet pitämässä niitä vapaana? 5) Tosiasia kuitenkin on se, ettei liikennemelun vuoksi Talin rannoille jäädä oleilemaan, vaan tihennetään askelta – ja varotaan samalla, ettei saada frisbeegolfkiekosta osumaa päähän.

  • Kun yksi portti on auki pitää vanhan kävelä toisesta suunnasta 1,5 km, jotta ääswee portille ja sielä 1,5 km edesataksin, jos käys esim. Kumpulan siirtolla AITAAMALLA SIENIPAIKALLA. San asitten takaisin. Muut porti ovat kiinni, koska ei haluata kärsiä pyöäriijöistä. Miksi meidän muiden pitää.

   ”Yhtenä hetkenä olet täyttämässä rantoja asunnoilla, toisena hetkenä olet pitämässä niitä vapaana? ” – Tätä en ole itse huomannut. Tarkoitatko Hakaniemen rantaa tms.

 105. Siirtolapuutarhat ja varsinkin Lauttasaaren ja Kivinokan kesämaja-alueet avattava nykyistä paremmin yleiseen virkistykseen. Kesämajoilla ei ole omaa tonttia.

  • Kesämajat ovat LAAJENTANEET PIHAPIIRIÄ luvattomasti: terassi, kesäkeittiö, grilli, puutarhakeinu, laituri, vene, ajtoja , istutuksia …

   Lauttasaaressa kesämajat pakotettiin neljän seinä sisälle ja em. laajennukset piti purkaa. Onhan ytarkooitus, että maja on kuin teltta vapaassa luonnossa.

   Lammassaaren kuriton ja siivoton maja-alue on herättänyt talvitapahtumien myötä paheksuntaa ja kuulin, että kaupunki tekee kaikilla maja-alueilla pian tarkastuksen.

  • Lauttasaaren kärjen yhdistysten kesämaja-alue on kai vieläkin sellainen, ettei rantaa pitkin voi huoletta kiertää. Esteitä ja mulkoilua.

  • Ilmakuvassa näkyy laitureita Länsiulapanniemessä, joita ei kesämaja-alueilla saa olla. Kyllä tuollaiset – väkimääärän nähden – vähäiset ulkoilualueet pitää siirtää kokonaan ulkoilijoille.

   Vanhat etuusalueet ovat häikäilemättä omineet yhteisiä alueita.

   • Oletko huomannut, että Kaupunginvaltuusto myönsi eilen Vuosaaressa merenrantatontin Planmecan koulutustiloille, jolloin ulkoilijat menettivät sata metriä rantaviivaa lisää Ison Kallahden rantareitiltä.

 106. Olen vieraillut ja ollut Planmecan kanssa paljonkin. Silti oliisin vaatinut KALASTUSPOLKUA RANTAAN.

 107. Onko kellään oikeata tietoa, kenelle korvaavan lentokentän tekeminen kuuluu? Helsingille vai valtiolle?

  • Vain sille, joka haluaa investoida uuteen kenttään ja pystyy investoimaan tarpeeksi jotta saa maat, luvat ja kannattavan toimintavolyymin. Valtio tai Helsinki ei halua.

   • ’Sittenhän siellä voi lentää maailman loppuun asti.’

    Siellä saa lentää vielä jonkun vuoden ja se oli sitten siinä.

   • Eli tuleeko korvaava kenttä vai ei? Jos ei, niin toiminta malmilla jatkuu.
    Jos tulee, niin tulkoon sitten kunnollisen kokoinen. Siihen stadionin pohjoispuolelle, niin saadaan yörahti kätevästi junaan.

  • Ei tule korvaavva , kun korvaavia korpikenttiä on n, 60 Suomessa. Paljonko sitä rahtia mahtuu vanhaan Cessnaan? Joku virkistyspörrääjä kun väitti sitä ahtaaksi.

   • Ei varmaan haittaa, jos vastaan älykääpiö-kommenttiin saman tasoisesti…
    Malmin lentoaseman alueelle ei kannata suunnitella asujaimistoa. Niihin kolmeen asuinkelpoiseen taloon ei montaa ihmistä mahdu. Nekin talot pitäisi kunnostaa. Ei ainaskaan veronmaksajien rahoilla!!
    Pahoittelut. En päässyt ihan yhtä alas…

   • Eihän Malmilla ole enää lentoasemaa,eikä kohta enää koneitakaan. On vain valvomaton lentopaikka eli Korpikenttä joita uudellamaallakin löytyy ja lisää rakennetaan Pyhtäälle jonka käyttäjistä Malmilta siirtyvät lentäjät tulee olemaan enemmistö!

   • Valvomaton lentopaikka eli korpikenttä on paljon lähempänä lentoasemaa, kuin kolme tönöä 25000 ihmisen asuinaluetta. Varsinkin kun rakentamisen mahdollistavaa kaavoitustakaan ei ole.

   • ”Varsinkin kun rakentamisen mahdollistavaa kaavoitustakaan ei ole.”

    No aika pian luultavasti kyllä on. Lainaus allaolevan linkin dokumentista:

    ’Muistiossa tuodaan esille, että Malmin lentoakentän alueen saaminen asuntorakentamiskäyttöön on välttämätöntä, mikäli halutaan varmistaa kaavavarannon riittävyys Helsingissä 2020-luvulla. Lähitulevaisuuden kaavoitustavoitteen saavuttamisen kannalta Malmin lentokentän tarjoamat edellytyksiä tulee realisoida viipymättä. Täydennysrakentamisen tehostaminen ei tule korvaamaan tämän suuren yhtenäisen pro-
    jektialueen edellytyksiä.’

    http://lauttasaari.fi/images/Yleiskaavan_lyhyen_ajan_painopisteet_KSLK_25042017.pdf

   • Kiitos. Alkaa näyttää siltä, että alkuperäinen vuokrasopimuskin ehtii umpeutua ennen kaavoituksen valmistumista.

   • ’Alkaa näyttää siltä, että alkuperäinen vuokrasopimuskin ehtii umpeutua ennen kaavoituksen valmistumista.’

    Tiedä häntä. Erään helsinkiläisen kunnallispoliitikon mukaan ”Malmin suunnittelu on niin pitkällä, että lapio voidaan iskeä maahan heti kun kaavat ovat lainvoimaisia”. Kaavarunkoa sinne joka tapauksessa laaditaan paraikaa, joten eivät ne asemakaavatkaan enää kauhean kaukana ole.

    http://kartta.hel.fi/applications/hanke/showplan.aspx?ID=2011-005466

   • Todella pitkän kaavan mukaan. ”Heti kun kaavat ovat lainvoimaisia” taitaakin olla se iso ja aikaa vievä ongelma. Ensin pitää saada rakentamisen mahdollistava maakuntakaava lainvoimaiseksi(valitusten jälkeen) sitten ylekskaava(valitusten jälkeen) sitten vielä asemakaava(valitusten jälkeen). Ja vielä… eri oikeusasteet ja/tai valtio ja/tai lex malmi voi vielä pelastaa kentän ja tehdä helsingille palveluksen.
    Eihän kaupunki oikeasti edes aio sinne rakentaa. Korvaavat maatkin on jo sipoolta ryöstetty. Nyt vain yritetään kupata lisää. Politiikka on jännä peli…

   • ”Eihän kaupunki oikeasti edes aio sinne rakentaa.”

    Lyödäänkö vetoa?

 108. Kaikki loput 40 konetta joutuu ulos hangaarista löytyykö niille pistokepaikat kentältä. Tosin eihän niillä talvella juurikaan lennellä.

Vastaa