Blogi: Yleiskaavaprosessi

Lautakunta asetti yleiskaavan luonnoksen nähtäville

Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunta päätti vuoden 2014 viimeisessä kokouksessaan 16. joulukuuta asettaa yleiskaavan luonnoksen nähtäville. Kokouksessa hyväksyttiin myös joitakin vastaehdotuksia, joista osa käsitteli yleiskaavan jatkovalmistelua ja osa oli jo tässä vaiheessa luonnokseen tehtyjä muutoksia. Luonnoskarttaan tehtiin muutoksia Pohjois-Vuosaaressa, Meri-Rastilassa, Pitäjänmäellä sekä Herttoniemessä.

Lautakunta hyväksyi seuraavat vastaehdotukset:

 • Yleiskaavan jatkovalmistelussa tarkastellaan sitä, kuinka voidaan säilyttää Talin alueen nykyiset liikuntapaikat, minkä lisäksi tarkastellaan Talin 18-reikäisen golfkentän toimintaedellytyksiä. Samassa yhteydessä tarkastellaan sitä, miten eri ratkaisut vaikuttavat asuntorakentamiseen ympäröivällä alueella (Pajamäki, Pitäjänmäki ja Munkkivuori ym.).
 • Yleiskaavan toteutusohjelman valmistelun yhteydessä selvitetään kaupunkibulevardien teknistaloudellinen toteuttamisaikataulu ja kustannukset.
 • Yleiskaavan toteutusohjelman valmistelun yhteydessä selvitetään se, miten kaupunkibulevardit vaikuttavat katuverkon välityskykyyn ja toimivuuteen.
 • Pienennetään Pohjois-Vuosaaren asuntovaltaista aluetta pohjoisesta siten, että Mustavuoren kokonaisuus säilyy rakentamattomana.
 • Poistetaan Meri-Rastilan metsäalueelta merkintä asuntovaltainen alue ja pienennetään asuntovaltaista aluetta Meri-Rastilan länsireunalla.
 • Selvitetään kuinka voidaan turvata virkistys-, luonto- ja suojeluarvot sekä mahdollisimman esteetön pääsy rannoille Ramsinniemen alueella.
 • Yleiskaavaa valmisteltaessa selvitetään, kuinka voidaan turvata virkistys-, luonto- ja suojeluarvot Pornaistenniemen alueella.
 • Liike- ja palvelukeskusaluetta Pitäjänmäellä laajennetaan Pitäjänmäentien itäpuolelle.
 • Toimitila-aluetta koskevaan kaavamääräystä muutetaan siten, että aluetta kehitetään ensisijaisesti toimitilojen, tuotannon, varastoinnin, satamatoimintojen, julkisten palvelujen ja opetustoiminnan sekä virkistyksen käyttöön (muutoksessa siis lisättiin sana ensisijaisesti).
 • Liike- ja palvelukeskusaluetta Pitäjänmäellä laajennetaan Pitäjänmäellä Pitäjänmäentien itäpuolelle.
 • Yleiskaavan seuraavassa käsittelyvaiheessa nähtävillä olon jälkeen lisätään kaavamääräys tai -merkintä, jolla varmistetaan luonnonsuojeluun varatun alueen huomioiminen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa. Kaavamääräys tai merkintä valmistellaan yhteistyössä luonnonsuojeluohjelmaa laativien hallintokuntien kanssa.
 • Kaavakartalla Herttoniemessä laajennetaan ”Liike- ja palvelukeskusta” -aluetta seuraavasti: Liike- ja palvelukeskusta -alueen raja siirtyy Itäväylän kaakkoispuolella alueelle Konemestarinkatu, Laivalahdenkatua pitkin Puusepänkadulle ja Sahaajankadulle.
 • Viikinrannassa merkitään ”Toimitila-alueeksi” alue, jota rajoittavat Viikintie–Säynäslahden raja (Säynäslahdentien kaakkoispuolella) ja Jokisuunpolku.
 • Kaavakartan merkintöihin. Merkintää Asuntovaltainen alue A2 muutetaan seuraavasti: ”… Korttelitehokkuus on pääasiassa yli 1,0. Alueen keskeisten…”
 • Kaavakartan merkintöihin. Merkintää Asuntovaltainen alue A3 muutetaan seuraavasti:”… Korttelitehokkuus on pääasiassa yli 0,4. Alueen pinta-alasta…”
 • Lisätään Lahdenväylään rajautuvalla alueelle Viikin keskustan ja Pihlajiston kohdalla liike- ja palvelukeskustaa kuvaavaa merkintää myös Lahdenväylän pohjoispuolelle.
 • Yleiskaavan toteutusohjelman valmistelun yhteydessä selvitetään väylien kansirakenteiden kehittämistä kaupunkibulevardien rakenneteknisenä ratkaisuna.

Osa ehdotuksista hyväksyttiin yksimielisesti, osa äänestyksen jälkeen. Tarkemmat tiedot vastaehdotuksista ja äänestyksistä voi lukea kaupunkisuunnittelulautakunnan päätöstiedotteesta

10 kommenttia artikkeliin ”Lautakunta asetti yleiskaavan luonnoksen nähtäville

 1. Onko tarkoitus ajaa presidenttikin evakkoon Mäntyniemestä, kun tuokin alue on merkattu nyt esitellylle yleiskaavakartalle kovin tummanruskein pikselein? Tuota en voi kannattaa laisinkaan!

  Ovatko näitä 100 m x 100 m:n ruskeita pikseleitä kartalle sijoitelleet henkilöt ylipäätään lainkaan tietoisia siitä, mitä missäkin sijaitsee? Yleiskaavakarttaa katselemalla vaikuttaa siltä, että eivät monin paikoin ole, eivät tosiaankaan.

  Pitkäänkö ovat tämän luonnoksen laatineet yleiskaavoittajat asuneet Helsingissä, noin keskimäärin? Vai onko tämän luonnoksen laadinta jo annettu robottien tehtäväksi? Robotti tai sopiva tietokoneohjelma voisi nykyisen pikselitilanteen ja katu-/tie-/liikenneyhteysverkoston perusteella varmaankin laatia vastaavan, koko kaupunkia koskevan ehdotuksen, luulisin. Olisiko siinä selitys tälle kaikelle, ja myös sille, miksi myös kapeita, mutta tärkeitä viherkäytäviä “maalattu ruskeiksi”?

  Pyydän kaavoittajilta hyvän ammattitaidon ja osaamisen käyttöä. Jos paikallisten olosuhteitten tuntemusta puuttuu, tulee sitä hakea kyseiseltä/kyseisiltä alueilta.

  5+
 2. Nykyisessä voimassaolevassa yleiskaavassa Vallilanlaakso on merkitty kaupunkipuistoksi. Voisiko joku kaavoittaja kaupunkisuunniteluvirastosta kertoa, säilyykö puiston asema ennallaan uudessa yleiskaavaehdotuksessa?

  0
 3. Vallilanlaaksoon on osoitettu valmisteltavassa yleiskaavassa virkistys- ja viheralue. Viheraluetta muuhun viherrakenteeseen yhdistävä viheryhteys on merkitty Vanhankaupunginlahden ja Keskuspuiston suuntaan. Alueelle on osoitettu kaavaan liittyvässä teemakartassa kaupunginosapuisto. Yleiskaava ei yleispiirteisyydessään ota kantaa puiston tarkkaan rajaukseen, vaan siitä päätetään tarkemmassa suunnittelussa. Puistoon on osoitettu myös poikittaisen joukkoliikenteen ja pyöräilyn yhteydet. Näiden linjausten sijainti on ohjeellinen ja linjaukset tarkentuvat suunnittelun edetessä.

  1+
 4. Vallilanlaakso on siis uudessa yleiskaavassa merkitty viheralueeksi ja kaupunkipuistoksi, kuten tälläkin hetkellä. Mitä virkaa tällaisilla yleiskaavan viheraluemäärittelyillä on, jos tarkemmassa suunnittelussa sinne päätetäänkin rakentaa ohjeellinen joukkoliikenneväylä keskelle puistoa?

  1+
 5. Ei ratikkalinja puistoa miksikään muuta. Vanhaa satamaratapenkkaa pitkinhän se tulisi menemään. Paraneepahan kulkuyhteydet samalla.
  Hyvä Hyvä! Täydennysrakentamista voisi sijoittaa pääväylien varteen melusuojaksi (Kustaa Vaasantie, Hämeentie ja Mäkelänkatu).

  3+
 6. Talin kenttä ja siirtolapuutarha ovat LAAJOJEN PUISTOJEN JA METSIEN KESKELLÄ. Siirtolan ympärille tietysti kerrostaloja ja kenttä 9 -reikäiseksi. Ympäröiviin taloihin luodinkestävät ikkunat. Rantaan asuntolaivoja.

  Kaavan mukaan metsää ja puistoa jää liikaa vieläkin metropolia ajatellen.

  1+
  • “Saat mielipiteinesi yksin olla: puu ainoa aavikolla!”

   Asuntolaivojako? Tarvontien sillan alta ei pääse alueelle rantautumaan edes kanootilla.

   Huutamisen sijasta pyytäisin esittämään tilastollisia faktoja.

   2+

Vastaa

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.