Blogi: Osallistu

Kun nuoret ja virasto kohtasivat…

Nuorten kokemukset kaupunkisuunnittelun safarista välittyivät viraston johdolle ja yleiskaavoittajille tulospajassa Laiturilla. Tilaisuudessa palkittiin myös #stadifotona-kilpailun voittajat.

Nuoret ovat kevään aikana kertoneet näkemyksiään tulevaisuuden Helsingistä #stadifotona-valokuvauskilpailun ja kaupunkisuunnittelun Safarin kautta sekä medialukion työpajassa. Kokemuksista ja tuloksista keskusteltiin Laiturilla järjestetyssä tulospajassa 9. huhtikuuta.

Laiturille oli kokoontunut kolmisenkymmentä innokasta kaupunkisuunnittelijaa. Noin kymmenen nuoren lisäksi mukana olivat virastopäällikkö Mikko Aho, yleiskaavapäällikkö Rikhard Manninen ja yleiskaava-arkkitehti Marja Piimies. Lisäksi paikalla oli yleiskaavoittajia. Tarkoitus oli yhdessä keskustella Safari-pajojen annista sekä siitä, miten nuorten ääni saadaan kuuluviin myös yleiskaavan jatkotyössä ja kaupunkisuunnittelussa yleensä.

Mirja Hämäläinen Avanto Helsingistä kertoi tiivistetysti nuorten ajatuksista safareiden yhteydessä. Tärkeiksi teemoiksi olivat nousseet mm. kaupungin toiminnallisuus ja ihmisten osallistaminen. Kaupungin pitää tarjota mahdollisuudet toimintaan. ”Nuoret haluavat tiloja ja paikkoja, joilla on useampia funktioita”. Myös mm. ekologisuus ja turvallisuus nousivat tärkeiksi teemoiksi. Samoin spontaanit kohtaamiset ja yhdessäolo Helsingissä: “Riippukeinuja, iltanuotioita muistuttavia valoja ja maksuttomia julkisia tiloja”, kuului nuorten toive.

Yllättäviäkin haaveita nuorilla oli. Allekirjoittaneen nuoruudessa haaveiltiin asumisesta New Yorkin tai Lontoon vilkkaassa pöhinässä, mutta pajaan osallistuneiden ajatukset olivat hiukan konservatiivisempia:

”Vaikka osallistujat ymmärsivät, että tulevaisuuden kestävä asuminen Helsingissä on pääasiassa tiivistä kerrostaloasumista, myös muualla kuin kantakaupungissa, moni ei kuitenkaan itse halunnut asua niin. Moni koki, että asuminen Espoossa, rauhallisella omakotitaloalueella olisi unelma-asumista.”

Puolentoista tunnin tapaamisen päätteeksi mietittiin ryhmissä tapoja, joilla nuoret voivat osallistua yleiskaavaluonnoksen valmistuttua. Jokaisen ryhmän tehtävänä oli keksiä yksi hyvä tapa osallistua sekä yksi superhuono. Huonona pidettiin virallista ilmoittelua kaupungintalon ilmoitustaululla sekä yksin tehtäviä kymmeniä kysymyksiä sisältäviä nettikyselyjä. Parhaana nähtiin mm. maantiedon tai yhteiskunta-opin tunnilla tehdyt tutustumisretket Helsinkiin sekä keskustelut ja työpajat yleiskaavan aiheista.

Sitaatit ovat keväällä julkaistavasta Avanto Helsingin Nuorten Helsinki -raportista. Raportti antaa tuoretta kuvaa siitä millaisessa Helsingissä nuoret elävät ja millaisia muutoksia he elinympäristöönsä toivovat.

#stadifotona-voittajat palkittiin

Tulospajan jälkeen olivat #stadifotona-kilpailun näyttelyn avajaiset sekä palkintojen jako. Kisaan tuli lähes 200 kuvaa Instagramin kautta. Voittajaksi valittiin Sami Lievosen kuva, jossa luonto yhdistyy rakentamiseen luontevalla tavalla. Tuomariston jäsen Alpo Tani näki, että nuorten kuvissa hyvä kaupunki näyttäytyi kaupunkina, joka on sekä tiivis, että siellä on runsaasti luonnontilassa olevia alueita.

Vastaa

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.