Blogi: Yleiskaavaprosessi

Visioteema: Merellinen Helsinki

Vuonna 2050 merellinen Helsinki on aktiivinen osa kaupunkia ja helposti kaupunkilaisten saavutettavissa. Merellinen kaupunki kehittyy toiminnallisesti monipuolisena paikkana, tarjoten mahdollisuuksia virkistykseen, yrittämiseen ja asumiseen ympärivuotisesti. Merenrannan ja saariston saavutettavuus on hyvä, vesiliikenneverkon yhdistyessä tiivisti osaksi joukkoliikennejärjestelmää.

Merellinen Helsinki tarjoaa hyvät edellytykset vireälle elinkeinoelämälle. Merellisen kaupungin aktivoituminen tarjoaa uusia ja monipuolisia mahdollisuuksia menestyvälle elinkeinotoiminnalle, jossa paikallisia erikoisuuksia hyödynnetään tehokkaasti.

Helsingin satamien ja merenkulun kehitystä tuetaan koko alueen hyvinvoinnin ylläpitäjänä. Helsinki on merkittävä satamakaupunki, joka palvelee niin vienti- ja tuontisatamana kuin matkustajien risteilysatamana. Yhteydet satamista keskustaan sekä rautatie- ja lentoasemille ovat sujuvat. Merellinen harrastustoiminta on vireää ja kaupunki tarjoaa edellytykset kasvavalle pienveneilytoiminnalle sekä monimuotoiselle vesiurheilulle.

Yhä useammalla helsinkiläisellä on mahdollisuus nauttia merellisestä asuinympäristöstä sekä laajentuneesta merellisen asumisen kirjosta. Asuminen meren äärellä on suosittua. Asuntotarjonta on lisääntynyt ja sen valikoima monipuolistunut. Rannoilla ja saaristossa asutaan sekä pysyvästi että väliaikaisesti.

Ilmastonmuutoksen vaikutuksiin on varauduttu. Kaupunki on varautunut ilmastonmuutoksen mahdollisiin seurauksiin, kuten merenpinnan nousuun ja sään ääreistymiseen.

Merellinen Helsinki tarjoaa laadukkaita ja saavutettavia virkistysalueita. Merellisten virkistysalueiden laatu on parantunut ja ne ovat paremmin saavutettavissa. Arvokas merellinen rakennusperintö on säilytetty ja toimii osana virkistys-matkailupalveluverkkoa tarjoten kiintopisteitä Helsingin merelliseen historiaan. Kaupungin kattava rantareitti sitoo merelliset virkistyskokonaisuudet yhteen.

Uudet, virkistyskäytölle avatut saaret tarjoavat kaupunkilaisille ja vierailijoille mahdollisuuksia saaristo-Helsinkiin tutustumiseen. Suomenlahden haavoittuvuus on huomioitu pitkäjänteisesti kaikessa suunnittelussa ja meren ekologinen tila on kohentunut.

Keskeiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi

 • Kehitetään urbaaneja rantoja varaamalla enemmän tilaa ihmisille ja toiminnoille, vähemmän liikenteelle
 • Kehitetään koko kaupungin kattava rantareitti
 • Kehitetään hyvin saavutettavissa olevia, monipuolisia “meri & metro” -solmukohtia
 • Lanseerataan rantaratikka Vuosaaren ja kantakaupungin välille
 • Kartoitetaan uusia merellisen asumisen paikkoja
 • Laajennetaan vesiliikennemahdollisuuksia laituriverkostoa kehittämällä
 • Vahvistetaan merenlahtien luonteenomaisia piirteitä
 • Avataan uusia saaria virkistyskäyttöön
 • Mahdollistetaan saariston kehittyminen luomalla tarvittava infrastruktuuri
 • Edistetään tuulivoimatuotannon mahdollisuuksia
 • Luodaan satamiin tehokkaat raideliikenneyhteydet

Visioteeman työryhmä: Terhi Kuusisto, Sakari Jäppinen, Christina Suomi, Johanna Backas, Raisa Kiljunen-Siirola, Liisa Kuokkanen-Suomi ja Ulla Tapaninen kaupunkisuunnitteluvirastosta.

Mitä mieltä olet tämän yleiskaavan visioteeman ajatuksista?

2 kommenttia artikkeliin ”Visioteema: Merellinen Helsinki

 1. Vasikkasaari on valmiiksi kaavoitettu ja odottaa toteutusedellytyksiä. Vanhat virkistyssaarten läänitykset on purettava. Käyttöpainetta olisi vaikka kuinka, kunhan vesiliikenne järjestyy. Vasikkasaaren sijainti on herkullinen myös reittien risteyskohdaksi. Kytkentä Kruunuvuorenrantaan?

  5+

Vastaa

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.