Blogi: Liikkuminen

Liikumme, jotta saavutamme

Me liikumme yhä moninaisemmin niin arkiympäristössämme kuin maailmanlaajuisesti. Liikkumisen taustalla vaikuttavat tekijät, liikkumisen motiivit, ovat kuitenkin pysyneet hyvin samanlaisina: työ, sosiaaliset kontaktit, harrastukset, kaupassa käynti, kesämökki jne. Se, miten meillä on kyky saavuttaa tavoittelemiamme toimintoja, vaikuttaa siis merkittävästi arkeemme.

Saavutettavuus onkin mitä mainioin käsite kuvaamaan liikkumista sen korostaessa maankäytön ja liikenteen vuorovaikutusta. Maankäyttö synnyttää liikennettä, joka kanavoituu liikkeeksi liikenneverkkoon. Liikenneyhteydet ja hyvä saavutettavuus puolestaan houkuttelevat maankäyttöä vaikuttaen alueen vetovoimaisuuteen. Se, miten maankäyttö sijoittuu suhteessa liikenneverkkoon, vaikuttaa merkittävästi päivittäin liikkumiseen käyttämäämme aikaan sekä siihen, minkä kulkumuodon valitsemme.

Yhdyskuntarakenteen vaikutus liikkumistarpeeseen on merkittävä. Helsingin seudun kaupunkirakenteen kehittyessä verkostomaisempaan suuntaan mahdollisuus yhä useampien eritasoisten vetovoimaisten keskittymien kehitykselle ja synnylle kasvaa. Samalla työpaikat sekä kaupalliset ja vapaa-ajan palvelut voivat sijaita yhä useammassa paikassa – lähempänä. Näin liikkumisen tarve ja suuntautuminen monipuolistuvat, mikä tekee kestävän liikennejärjestelmän tarjoamisesta aiempaa haastavampaa.

Arjen saavutettavuus

Saavutettavuus kuvaa yksilön kykyä saavuttaa tavoittelemansa toiminnot (kaupat, harrastukset, jne.). Mitä parempi saavutettavuus, sitä enemmän tai helpommin näitä toimintoja voi saavuttaa. Kuvaamme tässä saavutettavuutta Helsingissä esimerkinomaisesti Töölön ja Keski-Vuosaaren näkökulmasta (katso kuvat ylhäällä).

Esimerkkiperheeseemme kuuluu kaksi aikuista ja kaksi lasta. Perheen isä käy töissä Hakaniemessä ja Äiti Keilaniemessä. Perheen poika harrastaa ratsastusta ja tytär taitoluistelua. Jos perhe asuisi Töölössä, lähes kaikkien perheen arkitoimintojen saavutettavuus olisi ajallisesti parempi (kts. matka-aikakaavio). Pelkästään työmatkoihin kuluu Vuosaaresta päivittäin yli 50 minuuttia kauemmin ja harrastusmatkoihin noin 40 minuuttia enemmän aikaa kuin Töölöstä käsin.

Yleiskaavalla voidaan vaikuttaa liikkumiseen ja liikenteeseen

Yleiskaavoituksella voidaan vaikuttaa liikkumiseen ja arjen saavutettavuuteen. Jos haluamme siirtyä kohti kestävämpää liikkumiskulttuuria, tulee meidän luoda liikennejärjestelmä, jossa kestävät kulkumuodot ovat aidosti kilpailukykyisiä vaihtoehtoja henkilöautoilulle. Tällä hetkellä näin ei ole. Samalla meidän on ohjattava liikennettä synnyttävää maankäyttöä yhä vahvemmin helposti ja kestävästi saavutettaviin paikkoihin. Verkostomaisessa kaupunkirakenteessa liikennetarpeen suuntautuessa ristiin rastiin on huolehdittava siitä, että myös liikennejärjestelmämme seuraa tätä maankäytön muutosta ja mahdollistaa kestävät, kilpailukykyiset yhteydet moneen suuntaan.

Nyt valmisteilla olevassa yleiskaavassa ei voida päättää, miten ja minne kaupunkilaiset liikkuvat, mutta siinä voidaan linjata, minkä liikkumismuotojen ehdoilla kaupunkia suunnitellaan.

Sujuuko arkesi joustavasti kävellen, pyörällä tai julkisilla?

3 kommenttia artikkeliin ”Liikumme, jotta saavutamme

 1. Helsingin Sanomissa kerrottiin hiljattain kaupunkisuunnitteluviraston tutkimuksesta, jossa vertailtiin arjen saavutettavuutta eri liikennevälineillä pääkaupunkiseudulla.

  Siinä todettiin, että henkilöautolla liikkuvuus on ylivertaista verrattuna joukkoliikenteeseen. Esimerkkinä mainitaan, että suurimmasta osasta seutua tavoittaa henkilöautolla kaikki 31 kauppakeskusta, jos aikaa on 25 minuuttia. Julkisilla taas tavoittaa tutkimuksen mukaan samassa ajassa enintään 15 kauppakeskusta.

  Nyt pitäisi enää tietää, miksi kenenkään pitäisi tavoittaa ne kaikki 31 kauppakeskusta, tai edes niitä viittätoista?

  7+
 2. kauppakeskuksia pitää saavuttaa, jotta voimme kuluttaa enemmän. Kuluttamalla lisää maailma pelastuu, koska tähänastiset ongelmat ovat johtuneet ihmiskunnan liian vähästä kuluttamisesta. Eiku…

  1+
 3. LIIKUMME JOTTA PÄÄSISIMME HAJANAISESTA LAAJALLE LEVINNEESTÄ PIENALUEESTA TOISEEN HAKEMAAN ERI PALVELUITA. PIRUKAAN SEISO VALTATIEN VARRESSA ODOTTELEMASSA KENTIES JO TÄYNNÄ OLEVAA BUSSIA JOKA EI OLE AJALLAAN, SAATAVA TOIMIVA POIKITTAINEN JA PITKITTÄINEN PIKARATIKKA KULKUMUOTO VAIHTOEHTO. TIIVIISTI RAKENNETTU, MIELLYTTÄVÄ ( VALTATIEN VIERESSÄ SEISOSKELU TAI JUOPPOJEN VALTAAMA LAITURIRAKENNELMA EI OLE MIELLYTTÄVÄ) YHDISTETTY TYÖ JA ASUIN JA PALVELUKESKUS SAMOISSA “SISÄTILOISSA” SAISI OLLA TULEVAISUUS, KIITOS.

  0

Vastaa

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.