Blogi: Työ ja elinkeinot

Kauppa menee moniin kanaviin

Kaupan yritykset kehittävät tällä hetkellä vahvasti monikanavaisia strategioita. Asiakkaille halutaan luoda ostamisen ja palvelujen ratkaisuja vaihteleviin tilanteisiin.

Kaupan toiminnan tavoitteena on arvon tuottaminen asiakkaille. Arvo muodostuu asiakkaiden myönteisistä ostamisen, palvelujen ja käytön kokemuksista. Kaupan yritysten menestyminen markkinoilla ja niiden kannattavuus on seuraustekijä siitä, syntyykö arvoa asiakkaille vai ei.

Asiakkaiden ostokäyttäytyminen ja ostamisen arkiset rutiinit liittyvät heidän edustamiinsa erilaisiin kuluttajayhteisöihin ja vaihteleviin tarvetilanteisiin. Eri tilanteissa korostuvat erilaiset roolit ja arvokategoriat. Tästä syystä asiakkaat käyttävät eri tilanteissaan vaihtelevasti eri ostopaikkoja.

Johtavat retail-yritykset käyttävät nykyisin arvokategorioita apuna kohderyhmien klusteroinnissa. Näiden tietojen perusteella kehitetään kaupan monikanavaista verkostoa. Tästä syntyvät myös eri konseptien kauppapaikkakriteerit ja sitä kautta yhteys kauppojen sijoittumiseen ja kaavoitukseen.

Kaupan yritykset kehittävät tällä hetkellä vahvasti monikanavaisia strategioita. Asiakkaiden ostokäyttäytyminen vaihtelee tilanteittain ja yritykset haluavat muodostaa eri tilanteissa palvelevan kanavaratkaisun.

Kaupan yritysten monikanavaiset strategiat muodostuvat kiinteistä myymälöistä, verkkokaupasta ja monipuolisesta palveluliiketoiminnasta. Asiakkailla on käytettävissä erilaisia ostamisen ja palvelujen ratkaisuja ja he voivat liikkua yli kanavien rajojen tilanteen mukaan.

Kansainvälisiä kehitystrendejä

Hypermarkettien myynti on taantumassa. Tämä koskee etenkin käyttötavarakauppaa. Suuret kansainväliset toimijat uudistavat näiden kauppojen konseptejaan. Suomessa on tällä hetkellä noin 150 hypermarkettia. Vuodesta 1990 päivittäistavarakaupan kasvu on tullut kooltaan yli tuhannen neliömetrin suuryksiköistä. Näiden osuus oli viime vuoden lopussa noin 62 prosenttia markkinoista. Muuttuuko tämä trendi tulevina vuosina?

Kansainväliset retail-yritykset laajentavat kanaviaan lähimarkkinoille: toisaalta tiheästi asutuille alueille ja toisaalta suurempien kaupunkien ydinkeskustoihin. Helsingissä on tiheä lähimarkkinoiden kauppaverkosto. Asiakkailla on lyhyet etäisyydet lähimpään ruokakauppaan. Sen sijaan ydinkeskustojen vilkkailla kauppakaupoilla suomalaisilla yrityksillä ei ole samanlaisia konsepteja kuin kansainvälisillä toimijoilla.

Verkkokaupan rooli on jo nyt merkittävä etenkin erikoistavarakaupassa ja myös Suomessa. Tämä trendi tulee edelleen vahvistumaan. Se luo yhä vahvemman korvaavien palvelujen uhan kiinteille myymälöille. Näiden konsepteja on uudistettava ja saatava kiinnostavimmiksi. Asetelma ei ole joko tai. Asiakkaat haluavat edelleen myös asioida kaupoissa, nähdä ja kokeilla tuotteita sekä saada henkilökohtaisia kontakteja ja hyvää palvelua, jota nettikaupassa ei voi saada.

Ruoan verkkokaupassa Suomessa ollaan edelleen lähellä nollatasoa ja kansainvälistä kehitystä jäljessä. Esimerkiksi Tescolla ruuan nettimyynnin osuus on noin 10 prosenttia. On hyvin todennäköistä, että tämä tilanne tulee seuraavien vuosien aikana Suomessakin muuttumaan. Yksi iso haaste liittyy logistiikkaan ja erityisesti kylmäketjun toimintaan.

Matti Kautto hahmotti kaupan tulevaisuutta yleiskaavan teemaseminaarissa 22.4.2013.

Vastaa

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.