Blogi: Osallistu

Kaupan ja palveluiden teema päätti seminaarien sarjan

Kauppa ja palvelut -teemaseminaarissa 22. huhtikuuta kysyttiin, missä ovat kauppa, koulu ja kirjasto vuonna 2050.

Yleiskaavasuunnittelija Anne Karlsson kertoi esityksessään, mitä asioita yleiskaavassa pohditaan kaupan ja palveluiden näkökulmasta.

– Keskeisiä kysymyksiä ovat, kuinka paljon tarvitaan lisää tilaa kaupalle ja palveluille, missä ne sijaitsevat ja millaisia ne ovat.

Pekka Normo ympäristöministeriöstä esitteli kaavoituksen keinoja ohjata kaupan suuryksiköitä. Kauppojen yksikkökoko on viime vuosina kasvanut ja kauppojen rakentaminen on keskittynyt yhä enemmän keskustojen ulkopuolelle.

Normon mukaan isot kaupan keskittymät synnyttävät muuta maankäyttöä, kuten asumista, joten kauppa on tärkeä osa kaupungin rakennetta.

– Kaavan aloitusvaiheeseen pitäisikin sisältyä tavoitteellinen näkemys siitä, millaista kaupan verkkoa halutaan luoda, Normo sanoi.

Matti Kautto Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulusta johdatteli Laiturin yleisön kaupan tulevaisuuden teemaan. Kautto kuvasi kansainvälisten esimerkkien kautta kaupan trendejä, kuten monikanavaisuutta.

– Markkinoiden sirpaloituessa asiakkaille tarjotaan vaihteleviin tarvetilanteisiin erilaisia ostamisen ja palvelujen ratkaisuja.

Kaavoitukselta Kautto peräänkuulutti ratkaisuja, jotka mahdollistavat uuden kilpailun syntymisen etenkin ruokakaupassa.

Helsingin strategiapäällikkö Marko Karvinen nosti esityksessään esiin kysymyksen tulevaisuuden Helsingin palveluverkosta.

Esimerkkeinä Karvonen käytti koulua, kirjastoa ja lääkäriä, joiden kaikkien tilatarpeet riippuvat tulevaisuudessa väestömäärän lisäksi monista muistakin seikoista, kuten väestön terveyden ja tietotekniikan kehityksestä.

Karvonen ennusti tulevaisuuden Helsinkiin palveluverkkoa, joka koostuu isommista ja pienemmistä palvelupisteistä ja sähköisestä asioinnista.

Kooste yleisön kysymyksistä ja kommenteista päivitetään tälle sivulle.

Yleiskaavaseminaarien sarja päättyi 22. huhtikuuta. Seuraavaksi  ruoditaan yleiskaavan tulevaa visiota. Kaavakahvit järjestetään Laiturilla 22.5. klo 17.

Vastaa

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.