Blogi: Kaupunkielämä

Helsingin urbaania kasvua etsimässä

Yleiskaavan tavoitteena on urbaanin Helsingin laajeneminen. Yksi visiotyön kuluessa tehdyistä raporteista käsittelee urbaania kaupunkirakentamista, urbaania asuinympäristöä sekä sitä miten Helsingissä voitaisiin edistää urbaanien ympäristöjen syntymistä.

Urbaanin ympäristön tunnusmerkkejä ovat esimerkiksi tiiviys, toimintojen sekoittuneisuus, viihtyisä kaupunkitila, hyvä jalankulkijan mittakaava, katuverkko, historialliset kerrokset sekä toimiva joukkoliikenne. Helsingin tulevaisuutta pohdittaessa on nostettu esille se, miten urbaani Helsinki voisi kasvaa. Voisiko myös perinteisen kantakaupungin ulkopuolelle syntyä urbaania elämää? Entä voisiko kantakaupunki laajeta?

Urbaani elinympäristö synnyttää mahdollisuuksia ja luo virikkeitä, joilla parannetaan kaupungin viihtyisyyttä. Tämä puolestaan vaikuttaa kilpailukykyyn. Urbanismi onkin yksi aikamme suurista ilmiöistä. Kaupungistuminen jatkuu ja urbanismiin liittyvistä teemoista keskustellaan vilkkaasti.

Läntisen maailman metropoleissa on havaittavissa kolme sosiaalisen kehityksen megatrendiä. Ne ovat liikkumistapojen muutos, tee se itse -kulttuuri ja urbaani luonnonläheinen elämäntyyli.

Liikkuminen on muuttunut yhä vahvemmin joustaviin liikkumismuotoihin eli polkupyörään, julkiseen liikenteeseen tai vaikkapa yhteiskäyttöautoihin. Auton omistaminen koetaan yhä useammin suorastaan rasitteena. Itse tekemisen arvostus näkyy monin tavoin ja se on nähtävissä hyvin myös Helsingissä. Kaupunkiviljelyn suosio on kasvanut ja erilaisia spontaaneja kaupunkitapahtumia on syntynyt kiihtyvään tahtiin. Myös lähiruuan arvostus on nousussa.

Minkälainen Helsinki voisi olla vuonna 2050? Tätäkin on pohdittu urbanismin näkökulmasta yleiskaavan visiotyössä. Raportissa todetaan, että vuonna 2050 Helsinki on rohkeasti urbaani kaupunki. Urbaani Helsinki on kasvanut merkittävästi kantakaupungin laajenemisen myötä. Moottoritiemäisiä alueita on muutettu pääkatumaisiksi kaupunkibulevardeiksi.

Kohti urbaania Helsinkiä -raportti on osa yleiskaavan visiopakettia, joka esitellään kaupunkisuunnittelulautakunnalle lokakuussa.

9 kommenttia artikkeliin ”Helsingin urbaania kasvua etsimässä

 1. Olipa mahtava raportti. Toivon totisesti näiden periaatteiden näkyvän voimakkaasti tulevassa yleiskaavassa ja muutenkin kaupungin kehittämisessä.

  11+
 2. Hienoa. Ei voi kuin kompata Nikoa. Toivottavasti nämä periaatteet löytävät “soveltuvin osin” tiensä myös muihin Suomen kaupunkeihin.

  5+
 3. Tämä oli loistavaa luettavaa. Toivottavasti Helsinki kehittyy näiden periaatteiden mukaisesti eikä esimerkiksi katumittakaavaa määrää enää huoltokaluston koko.

  5+
 4. Tämähän on hieno rappari. Esim.
  “Modernismi kaupunkisuunnittelussa lähtee siitä, että sektorikohtaiset hyvään pyrkivät normit yhteen laskien syntyy paras tulos. Tämä ei ole välttämättä totuus. Eri näkökulmista hyvät asiat eivät ole hyviä jostain muusta näkökulmasta. Paras tulos syntyy, kun kaikista joustetaan kokonaisuuden hyväksi.

  “Suunnittelussa korostuu myös liikaa kaupunkitilan ylläpidon helppous ja käytännöllisyys. Mikäli tämä otetaan aina lähtökohdaksi, syntyy ympäristöstä helposti liian kliinistä. Myös tilatarve kasvaa. Katutilaa määrittää aurauskaluston koko eikä
  kadun toiminnan vaatima tila tai inhimillinen mittakaava.”

  3+
 5. Taistelu yksityisautoja ja kapitalismia vastaan ei ole vielä voitettu. Katutilaa ja erityisesti pysäköintitilaa tulee jatkossa supistaa tehostetusti. Kinnittäisin kaavoituksessa myös huomiota sellaisiin yrityksiin, jotka suosivat yksityisautojen käyttöä.

  2+
 6. Helsingin valtti voisi olla urbaani luonnonläheinen elämäntyyli, joka perustuisi olemassa olevan viherverkoston vahvistamiseen sekä jo rakennetun kaupunkialueen elävöittämiseen ja eheyttämiseen.

  Tulevaisuuden kaupungissa yksi paljon muuttuva asia saattaa olla liikenne. Yksi mahdollisuuksista on kehittää kaupunkia niin, että liikkuminen sujuu ja vie silti vähemmän tilaa Helsingin maa-alasta. Jos onnistumme vähentämään tarvetta liikkua kauas, mahdollisuudet toimivaan kaupunkirakenteeseen kasvavat.

  5+
 7. Sana urbaani esiintyy otsikon alla olevassa lyhyessä tekstissä 15 kertaa. Mitä tämä tällainen kiihkeä urbanismi on?

  Urbanismi on yksi aikamme suurista ilmiöistä. Se on läntisen maailman metropoleissa havaittava sosiaalisen kehityksen megatrendi, joka tarkoittaa visiota, missä lähimetsät, pihat ja puistot rakennetaan täyteen asuntoja. Tällainen urbaani visio olisi jo korkea aika saada myös meille Helsinkiin.

  1+
 8. Jutun kirjoittajana en voi kuin pahoitella. Tautologia on asia jota tietenkin pitää välttää. Jatkossa pitää skarpata!

  1+
 9. Oikein hyvä raportti. Keijon tapaan tykkään erityisesti kohdasta “Paras tulos syntyy, kun kaikista joustetaan kokonaisuuden hyväksi.”

  Jostain yksityiskohdista kyllä olen vähän eri mieltä. Raportissa esitetään hyviä argumentteja hitaamman ja usein pysähtyvän ratikan puolesta, mutta sitä vastaankin on monta hyvää argumenttia. Ja en oikein jaksa uskoa että pyöräilyn näkemävaatimukset ovat tilankäytön kannalta ongelma. Tai jos ovat, niin sitten on kyse hyvin pienipiirteisestä jalankulkuympäristöstä, jossa ei ajoneuvoliikennettä pitäisi olla ollenkaan. Barcelonan Ciutat Vella tulee mieleen onnistuneena ympäristönä, missä näkemät eivät täyty. Ja Itä-Pasila epäonnistuneena.

  0

Vastaa

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.