Blogi: Työ ja elinkeinot

Asumisen hinta kiinnostaa myös yrittäjiä

Yleiskaavassa määritetään elinkeinotoiminnan edellytykset kymmeniksi, kenties sadoiksi vuosiksi eteenpäin. Samalla määritetään, millaisia työpaikkoja ja palveluja kaupunkilaisille on tarjolla.

Helsinki on yrityksille lähtökohtaisesti houkutteleva toimintaympäristö. Saatavilla on koulutettua työvoimaa ja Suomen suurimmat markkinat. Silti Helsinki on menettänyt monia yrityksiä, erityisesti teollisuutta, kehyskuntiin. Jäljellä olevista teollisuusyrityksistä kannattaa pitää tiukasti kiinni, ja niillä on oltava myös mahdollisuuksia laajentua.

Vaikka paineet kohdistuvat seuraavina vuosikymmeninä vahvasti asuntorakentamiseen, myös yrityksille pitää olla tuotanto- ja liiketiloja niin vanhoilla kuin uusilla asuinalueilla. On kestävän kehityksen ja kaupunkilaistenkin edun mukaista, että työpaikka löytyy läheltä. Työpaikat tuovat kaupunginosaan elämää, lounasravintoloita ja muita palveluja.

Asumisen hinta kiinnostaa myös yrittäjiä. Helsingin korkeat asumiskustannukset heikentävät yritysten kilpailukykyä.

Elinkeinorakenne on palveluvaltainen ja monilla palvelualoilla on matala palkkataso. Työnantajat joutuvat kompensoimaan korkeita vuokria maksamalla suurempaa palkkaa, jotta työntekijät muuttaisivat Helsinkiin tai kävisivät pääkaupungissa töissä kauempaa. Kun työllisyys kohentuu suurten ikäluokkien eläköityessä, töitä löytyy läheltä kotia eikä pendelöinti välttämättä enää houkuttele.

Yleiskaavan kolmas kulmakivi on liikenne. Yleiskaavaa laadittaessa pitää ylittää rajat ja katsoa kaupunkia laajemmasta perspektiivistä. Helsingin pitää olla kätevästi saavutettavissa lentoteitse, mereltä, raiteilla ja pyörillä. Miten kaupunki asettuu suhteessa ympäröivään metropoliseutuun ja Itämeren alueeseen?

Miten tulevaisuudessa liikutaan lentokentälle, Pietarin ja Tallinnan suuntaan? Mihin matkustajalaivat tulevat? Miten edistämme sitä, että matkailijat viettävät Helsingissä enemmän aikaa? Miten paljon aikaa hukkaantuu työmatkaliikenteessä?

Yleiskaavaa laadittaessa – kuten kaikessa päätöksenteossa – on syytä miettiä kaavoituksen vaikutuksia yritystoimintaan. Helsingin Yrittäjät on mielellään mukana pohtimassa, miten Helsinkiä kaavoitetaan.

Helsingin yrittäjien terveiset yleiskaavoitukseen kuultiin Elinkeinot ja kilpailukyky -yleiskaavaseminaarissa 4.3.2013.

Vastaa

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.